2006BerkeleyIgemseq-iG019

From OpenWetWare

Revision as of 18:05, 11 July 2006 by JCAnderson (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

AANNNNNNNNNNCNNTAGGNNNNNTTCTGGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGAACTAGAATCACCTCTTGGATTTGGGTAT TAAAGAGGAGATACTAGTAGCGGCCGCTGCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGA GCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAA AGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCACAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATC ACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCC CTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTC TCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTC AGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCA GCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTA CACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCG GCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGNTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAA GATCCTTTGATCTTTTCTACNGGGTCTGANGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTANGGNATTTTGGTCATGANATTATC AAAAAGGATCTTCNCCTAGATCCTTTTAAANTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGANTAAACTNN

Personal tools