2006BerkeleyIgemseq-iG121

From OpenWetWare

Revision as of 14:14, 16 August 2006 by JCAnderson (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

NNGNNGNNTTNTNGGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGTTGACGGCTAGCTCAGTCCTNGGTATTGTGCTAGCTACTAGTGA AAGAGGAGAAATACTAGATGGCTTCCTCCGAAGACGTTATCAAAGAGTTCATGCGTTTCAAAGTTCGTATGGAAGGTTCC GTTAACGGTCACGAGTTCGAAATCGAAGGTGAAGGTGAAGGTCGTCCGTACGAAGGTACCCAGACCGCTAAACTGAAAGT TACCAAAGGTGGTCCGCTGCCGTTCGCTTGGGACATCCTGTCCCCGCAGTTCCAGTACGGTTCCAAAGCTTACGTTAAAC ACCCGGCTGACATCCCGGACTACCTGAAACTGTCCTTCCCGGAAGGTTTCAAATGGGAACGTGTTATGAACTTCGAAGAC GGTGGTGTTGTTACCGTTACCCAGGACTCCTCCCTGCAAGACGGTGAGTTCATCTACAAAGTTAAACTGCGTGGTACCAA CTTCCCGTCCGACGGTCCGGTTATGCAGAAAAAAACCATGGGTTGGGAAGCTTCCACCGAACGTATGTACCCGGAAGACG GTGCTCTGAAAGGTGAAATCAAAATGCGTCTGAAACTGAAAGACGGTGGTCACTACGACGCTGAAGTTAAAACCACCTAC ATGGCTAAAAAACCGGTTCAGCTGCCGGGTGCTTACAAAACCGACATCAAACTGGACATCACCTCCCACAACGAAGACTA CACCATCGTTGAACAGTACGAACGTGCTGAAGGTCGTCACTCCACCGGTGCTTAATAACGCTGATAGTGCTAGTGTAGAT CGCTACTAGAGCCAGGCATCAAATAAAACGAAAGGCTCAGTCGAAAGACTGGGCCTTTCGTTTTATCTGTTGTTTGTCGG TGAACGCTCTCTACTAGAGTCACACTGGCTCACCTTCGGGTGGGCCTTTCTGCGTTTATATACTAGAAGCGGCCGCTGCN GGNTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGNATCAGCTCANTCAAAGGNNGTANTAN GNNATCCACNGANCNGGGNNANGCAGAAAGAACATGTNANCAANNNNGCAANGNNGANNTAAANGNNGCNTNGCTGGNNN TNNNNNGNTCCNCCCCNGANNGCATCNNAAANCGANNNTNNAGTNAAGGTGNNNNCCCNNNNNNACTATAAANATNNCCN G

Personal tools