Team Member


Freshman


Kota Kurosawa
Masataka Tashiro
Norihiro Iwamoto
Ryoma Toyosato
Yohei Kon
Yuichiro Ogawa

Sophomore


Shunsuke Imai
Yoriko Hashida

Junior


Judith Merz
Koichiro Katayama
Ryo Kageyama
Takahiro Tomaru
Takuto Hosoya
Thanapop Rodjana

Senior


Satoru Yoshizawa
Koichi Kurashima
Masaru Tsuzawa
Tomoyuki Hirano
Kazuki Hirahara

Supervisor


Masahiro Endo
Ban Okabayashi
Daisuke Kandatsu
Shinnosuke Tsutsui
Yoshiaki Tanaka
Keitel Cervantes-Salguero
Daiki Komatsu
Akira Saito

Mentor


Ibuki Kawamata
Kei Fujiwara
Shin-ichiro M.NOMURA
Satoshi Murata