FCCT Biochemistry Lab:Back Door

From OpenWetWare

Revision as of 14:37, 30 March 2006 by MDolinar (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

This page is in Slovenian language. It's the back door area, sorry.


LABORATORIJSKE NOVICE


30.3.06 Brigito je Habilitacijska komisija UL na včerajšnji seji imenovala za redno profesorico! To je majhen korak za Univerzo a velik korak za Katedro. (bi rekli na Luni)

Personal tools