Hartings AU Photosynthesis Lab:Materials/Hemoglobin/M33S Sequence text

From OpenWetWare

< Hartings AU Photosynthesis Lab:Materials | Hemoglobin(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Matt Hartings (Talk | contribs)
(New page: {{Template:Hartings AU Photosynthesis Lab}} ATGGCGAATAAAACTAGAGAACTATGCATGAAATCACTCGAACATGCGAAGGTCGACACTAGTAACGAGGCGAGACAGGATGGCATCGACCTTTACAAACATAGCTTCGAGAACTACCCGCCATTGAGAAAATATTTCAAGAG...)
Next diff →

Current revisionATGGCGAATAAAACTAGAGAACTATGCATGAAATCACTCGAACATGCGAAGGTCGACACTAGTAACGAGGCGAGACAGGATGGCATCGACCTTTACAAACATAGCTTCGAGAACTACCCGCCATTGAGAAAATATTTCAAGAGCCGTGAAGAGTACACCGCCGAAGACGTACAGAATGATCCATTCTTCGCTAAGCAAGGACAGAAAATTCTCTTGGCATGCCACGTTCTTTGCGCCACCTACGATGACCGGGAAACATTTAACGCCTACACTAGAGAACTACTGGATCGTCACGCGAGGGACCATGTGCATATGCCACCAGAAGTTTGGACTGACTTCTGGAAGCTCTTCGAAGAATACCTAGGCAAGAAAACGACACTCGATGAGCCCACGAAGCAAGCTTGGCATGAAATCGGCAGGGAGTTTGCGAAGGAAATCAACAAGCATGGACGATGA

Personal tools