Harvard:Biophysics 101/2007/03/15

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Assignment Due Mar 20)
(Genomic mutation finder)
Line 131: Line 131:
Below is a sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases?  
Below is a sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases?  
-
 
+
<pre>
-
        1 cttagcggta gccccttggt ttccgtggca acggaaaagc gcgggaatta cagataaatt
+
>ex_3
-
      61 aaaactgcga ctgcgcggcg tgagctcgct gagacttcct ggacggggga caggctgtgg
+
GGGAGGAAGCAGAGGTGCCCTGGCATCTTCAGCTGGAGGTGAGCAGGGTGCTGAGGGTGTGAGAGGCCGG
-
      121 ggtttctcag ataactgggc ccctgcgctc aggaggcctt caccctctgc tctgggtaaa
+
GCGCCTGGGGATGGGAGGCGGGACCGCATCTTCAAGGGGACGCTGCCACCCTACCCCAGAGGTCAGGGCC
-
      181 ggtagtagag tcccgggaaa gggacagggg gcccaagtga tgctctgggg tactggcgtg
+
TCTCGCCCAGCTCTGGCTCTGATGTCCTGGAGGGAGGGAGATGCTGTTGCGATTCAGAAGATCAGGGGAG
-
      241 ggagagtgga tttccgaagc tgacagatgg gtattctttg acggggggta ggggcggaac
+
GGCCACCCCCATTCGAGAAGAGTGAAAATCCTGAGCCTGAAGCAGAAGTGGAATCGGTTGGAGCCGAGGC
-
      301 ctgagaggcg taaggcgttg tgaaccctgg ggaggggggc agtttgtagg tcgcgaggga
+
TTTAGAGGGTGGCGTTGGGAAGAGGGTCTGGCGCCGCCCTATGGACTGTTCGGGCTCACGAGGCTGAAGG
-
      361 agcgctgagg atcaggaagg gggcactgag tgtccgtggg ggaatcctcg tgataggaac
+
CTCCGAAGACCGCGACCTGCGAACCATGGGAAGGTTCCACGCGGATGAAGGCTACAGCCCCGGCCAGAGA
-
      421 tggaatatgc cttgaggggg acactatgtc tttaaaaacg tcggctggtc atgaggtcag
+
CCCTACACTAGGCCTGGACTTCTCCACCGGCTTATGACATGATAGCTCAATAAGCTCCTTATTTAACGCA
-
      481 gagttccaga ccagcctgac caacgtggtg aaactccgtc tctactaaaa atacaaaaat
+
CTGTTGTATCAGGTCCCTGTCGCAGCCACTGGCCCTATAGCCTAATAAAGGAGCGGGTGCATGCATTGGA
-
      541 tagccgggcg tggtgccgct ccagctactc aggaggctga ggcaggagaa tcgctagaac
+
TTGGTGAGCTACCGCCACAGCAACGCGTCCTAATCAACCATCCCAAACGGCAGTTGGAAGAAAGTTCTTG
-
      601 ccgggaggcg gaggttgcag tgagccgaga tcgcgccatt gcactccagc ctgggcgaca
+
CAGGCCTGTGCTTGGGCTTGAACGCTGGGCCGGCCGCTGCGCTCTGTGGCTCCCTGCAGGCCTGCGGATC
-
      661 gagcgagact gtctcaaaac aaaacaaaac aaaacaaaac aaaaaacacc ggctggtatg
+
GGCCAGGGGGCTCCGATCCTTTTGGACCGAGGCTGAAGCAACGGCTGCACCAGAGAAGGCCTTCTGGCTG
-
      721 tatgagagga tgggaccttg tggaagaaga ggtgccagga atatgtctgg gaaggggagg
+
AAGGTGGAAGTGCACGGGGTCCGCAGAACCGCCTAAGGCGTCTTCAGGCGTGGGTTAGGAACTAGCAGGC
-
      781 agacaggatt ttgtgggagg gagaacttaa gaactggatc catttgcgcc attgagaaag
+
TCTCCTTTGTGCTTCATTCCATGGCCAGAGCAAGACACGTGGGCAAGCCCAAAGCCAGGGGCTGGGAAAG
-
      841 cgcaagaggg aagtagagga gcgtcagtag taacagatgc tgccggcagg gatgtgcttg
+
TACCCTCCACCCACAACGAAACCATGGCAAGGGGTGGGTGCATGTAGGGCTGAGGAATTGGGGCCAATAG
-
      901 aggaggatcc agagatgaga gcaggtcact gggaaaggtt aggggcgggg aggccttgat
+
TCTATCTATCCCGTGAGGAGACCTGCTGTGGGGGTTGCACAGCCTGGGTCTGCAAGCTTCACTGCCCTCG
-
      961 tggtgttggt ttggtcgttg ttgattttgg ttttatgcaa gaaaaagaaa acaaccagaa
+
GCCTGGGCGTCCTGTGCTCCTTTGGCCTCTCTGGGTTAGGAAAGTATCCCTTTTATCTCTGCAAAGGTCA
-
    1021 acattggaga aagctaaggc taccaccacc tacccggtca gtcactcctc tgtagctttc
+
GAGTCCCAGTGTCTGCTTTCAAATATAAAACCAGCTATTGGGGGTATGACCCTGAACTGTATGAGGGCCG
-
    1081 tctttcttgg agaaaggaaa agacccaagg ggttggcagc aatatgtgaa aaaattcaga
+
CCCTTTCAGTAATTCTCTCTCCAGGAGTGAGAACCTCCCTTTCTCAATTTTAGGTTAGATGGGTCTGAGT
-
    1141 atttatgttg tctaattaca aaaagcaact tctagaatct ttaaaaataa aggacgttgt
+
GTGTTTAGTGCAGTTCATGGTTGAGCAGGAAGATTAGAAATAAGGACATAGAGACAACTATTTTCTTGGT
-
    1201 cattagttct ttggtttgta ttattctaaa accttccaaa tcttaaattt actttatttt
+
GTTAAACTCATTTTAAACAAAGTGGAAAGTAAAGGATTTAGTAGGGAAATCCTTTCACCTTGGCAAAAGT
-
    1261 aaaatgataa aatgaagttg tcattttata aaccttttaa aaagatatat atatatgttt
+
ATAGTCTATCTGGTCACAACTGCCACAGCATGATCCTTGGTGGCTTGGCACAAGCATTCCCTGTCCTCCA
-
    1321 ttctaatgtg ttaaagttca ttggaacaga aagaaatgga tttatctgct cttcgcgttg
+
TCAAGCCCATAATGTCCCTCAGTAATTCCACTGCATTTTTTTTGCAGCTGCTGTGTGCTGGAGCTGTGGG
-
    1381 aagaagtaca aaatgtcatt aatgctatgc agaaaatctt agagtgtccc atctggtaag
+
GAACCCCTCGGTAATCTCTTGTCTGCTTTTTAGGAACTCCTATCTCCAGATCTTCTTTTACTTCCCAAGC
-
    1441 tcagcacaag agtgtattaa tttgggattc ctatgattat ctcctatgca aatgaacaga
+
CACCCCACTTCTTTGAAAGGTCTGCAGGCTTGTCTACCTCTTCTCAGCTTGCTCTGCATGCCTTGGGGAA
-
    1501 attgacctta catactaggg aagaaaagac atgtctagta agattaggct attgtaattg
+
GCTCTTAAAGCATGGATCATGAAGGAGGGGGGCGGAGGAGAGGGAAATGCATGTTTCCACAAATGGACCA
-
    1561 ctgattttct taactgaaga actttaaaaa tatagaaaat gattccttgt tctccatcca
+
TGAGCCCACCAGGCAGGCTCTAGATGGGGAAAAAAACCCCTTACATTATCATGTGACTTGTACAAGAAAA
-
    1621 ctctgcctct cccactcctc tccttttcaa cacaaatcct gtggtccggg aaagacaggg
+
AAGGTACCTGCAAAGGGTCAAGGGACCAGAGAGGAGAACTTGAGAGGTATTCTGGAGGAGGCGACTTTTG
-
    1681 actctgtctt gattggttct gcactggggc aggaatctag tttagattaa ctggcatttt
+
ATGTGAGCTTTCTAGGTGAGTAAAGGGCATTGTAGATGAAAGGACTGGCTGGTAAGTGGCCAGCAGATAG
-
    1741 ggcttttctt ccagctctaa aacaagctcc atcacttgaa atggcaaaat aaaatcatgg
+
AAATACAGGCTGAGCTCAGGGGAGGGTACACCCAGAGGTGGGGAGGAAGGTAGGAAGTGAAAAAGGAGGC
-
    1801 atgaggccga gggcggtggc ttatgcctgt aatcccagca ctttgggagg ccaaggtggt
+
TGGGCGTGGTGGCTCACGCCTGTAATCCTAGCACTTTGAGTGTCCGAGGCAGGCGGATCACTTGAGGTCA
-
    1861 aggatcacga ggtcaggaga tcgagaccat cctggccaac atggtgaaac cccctctcca
+
GGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAACTACAAAAATTAGCTGGGT
-
    1921 ctaaaaatac aaaaattagc tgggcgtagt ggcatgtgcc tgtaatccca gctactcagg
+
GTGGTGGTGTGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTAAGGTATGATAATTGCTTGAACCCGGGAGG
-
    1981 aggctgaggc aggagaatca cttgaaccag gaggcagatg ttgctgtgag ccaatatggc
+
CGGAGCTTGCAGTGAGCGAAGATCATGCCACTGCACTCCAGCCTGGGTAACAGAGTGAGATCCTGTCTCA
-
    2041 accactgaac tccagcgaca gagctaaact ccatctcaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa
+
AAAAAAAAAAAAAAGGAAGTGAAAAAGGAAAGGGAGAAGGCCAGAATGGAAAGGAGCTAAAGACAGACTG
-
    2101 aacatggatg atcggtgtcg ttgagaggat aggtatttgg aagaaccttt gtttgaaact
+
AGCAAGGCAGAGTTGGAGGCCAGCGCAGGAAGGGCTCAAAACATTTGCAAGGACAGTTCACATCCCACTG
-
    2161 ggctctgtac atacaatgaa attacatact tatttacata caatgaaatg cagaggtttt
+
GTATGTCAGCTTAGATTTAAAGCACTACCCAGAGTTATTCAAAGCCAGACAGGAGAACTGCAGGCATCAG
-
    2221 ttttttatat aggatctctg tcgagaggct ggagtgcagt ggtgctatca cagctcactg
+
AATGCCCTGGGGACGGGTCCAAAATGCAGAATCCTAAGCCCCTAAAGAGTCACTCTACGATGAGATCCAA
-
    2281 cagcctcaac ctcgtcaggc tcaagcaatc ctcccacctc agcctccaga gtagcaggga
+
GAATTTGGGCTGGATCCCACTTCTCCTGTCCCCTGCCCTCACCACTGAGGACCTAAAGCATAATAAAAGG
-
    2341 cgataggtgt gcaccaccat gcccagctaa tttttgtatt tttttttctt tttttgagat
+
GGACAATCTCTGCCCTAAATAATCCCTTTTGGCAGTTACTTTCTGTTTTCAAACTTCAAATCTGTCCTCT
-
    2401 ggagtcttgc tctgttgccc aggctggagt gcagtggcgc gatctcagct cactgcaaac
+
GGGACTAACCTAGGAGATGAGGGATAAGGGAATTAACATTTATGGAAAATGGAGGAACCCACATAGGCAC
-
    2461 tctgcctccc gggttcatgc cattcttctg cctgagcctc ctgaatagct gggactacaa
+
CTGTGTTCACCTAATATTCCTTACCAAGCAGTGGGTGCTGCCATTATCTCCATTGTATGGATGAGAAAAC
-
    2521 gcacccacta ccacgcccgg ctaatttttt gtattttttt ttctttttta gtagaggcgg
+
AGGCTTAAAAGAGGTTAATCGACCAGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGACCGA
-
    2581 gatttcaccg tgttagccag gatagtcttg atctcctgac cttgtgatcc acccgcctgg
+
GGACAGCGGATCACGATGTCAGGGGATCGAGACCATCCTGGCTAACACAGTGAAACCCCGTCTCTACTAA
-
    2641 gcctcccaaa gtgctaggat tacaggcata agccactgcg tccagccatt cttgtatttt
+
AAATACAAAGAAAAAAAAAAATTAGCTGGGCGTGCTGGTGGGCGCCTGTAGTCCAAGCTACTCAGGAAGC
-
    2701 tctgttgtag agatagggtt ttgctatgtt ggccatgctg gtctcaaact cctgacctca
+
TGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCAGAGCTTGCAGTGAGCCAAGATCGCGCCACTACACTCC
-
    2761 agtgatctac cctcccttgg cctctcaagg tgctgggatt acaggcctga gccattgcac
+
AGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCATCTCAAAAAAAAAAATAAAATAAAATAAAGAAAAAAAGAATTAG
-
    2821 ccagccatgg tctaaaaatc ttgattgaaa taccaccttt tcatttccag acacccctat
+
CTGGGCATGGTTGCGCACGTCTGTAGTCCCAAGCTACTCGGGAGGCTGAAGCAGGAGAATTGCTTGAACC
-
    2881 ttaaaattac cacaccccca gcacacactt tatcttctat tcctgctgct tctccataac
+
CGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCACGCCACTGCACTCCAGCCTGGTGACAGAGCGAGACTTCG
-
    2941 actgattact agctgacatt ctatgtaatg tatccatttt ttatctctag tcccacagaa
+
TCTCTAAAAAAAGAAAAAGAAAAAGGAAAAAAAAAAAAAGAGGTTAAGTAACTTGGGCGGGGGCGGCCAG
-
    3001 tgtaaactcc aggatgggat ttttgttttg tttacataca tctgtatgtt cagtagttag
+
AGCCACAGAACTAGTAAGTGATAGAAGTAGGATTCTCACCTAGTTCTTTCTGATGCTAGTTGGAGAGGCA
-
    3061 aacggtactt gggacctagt tgccactcaa taaacatttg tcaaataaat aataaactaa
+
GCTTTGTTCAGTGGGTTTTAGAGCCAGGGCTGCTTAGGTTTGGATCTCACCTCTATCCCATATTATTTGC
-
    3121 actaaattag ttctttaatt tttttaaata tggtgatggt tagtagtgag taacattcaa
+
TGGGACTTCCTTAAAACAGTGTGGGGCTCAGGGCAACCCAATGAGTATGGGGCTAAGACAGCTGCCACCG
-
    3181 aaaataagtt gaaaagttgt accattgcct cttacccaca ataaaaaagg gtaaattctt
+
AGTCAGCATTTTTCACAGGCCCCTCGAGATAGCACTGAAGACAGAAATTTCTAAATTGAATTTTATTGAT
-
    3241 ttctgcttta tgaaagttgt ttttcatatt tgaagtcaag ttaatcagat taaggaaaat
+
GTTCAGGAAAGAGAAGTCAGTCACAACCCCCCTTGGCCCTCAGCCCCAAGCAGAGAGCCCAGAGTGTGTG
-
    3301 gtatgttgtg ttttcagagc gatacaagat ttataaataa ccatcctctc ccttgccctt
+
ACCTCAGGCAAGTACCAAAACCTCTCTGTGCCTCAGTTCCTCATCTGTAAATTGGGGCAAATGTCAGTTG
-
    3361 caacattata gctaaacaaa aataagagga aaacaggatt cacaatttat caatttattg
+
ATGTGAGGATTAAATATGATGATATCCTGGCTGGGCACAATGGCTCATGCCTGTAATCCCATAACTTTGG
-
    3421 aaaatcagag ccagagaagc aggaaatgac attgtaggaa aaaactgctt ttgaaaaagc
+
GAGGCTGAGGCCGCTGGATTGCTTGAGGCCAGGAGTTCAAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCA
-
    3481 acaaaactta ctcatgacaa tcagtgatca ggaaaatcct caatagtgtg gcatttggat
+
TTTCTACCAAATATACAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGTGCATGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGGC
-
    3541 acatttatgt ttcatttcca tgggagagag tcataaaaat aggatgttct ttctcattct
+
TGAGGCACAAGAATCGCTTCAACCCAGGAAGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGCGCCACTGCACTGC
-
    3601 ggcaaattaa accatcaatt aaaaactcag atacataaaa attaaagatg taagaatgaa
+
AGCCTGGATGACAGAGTGAGACTCTGTCCCAAAACAAAAAGAAAAGCAAAGCAAAGAAAGAAAAGGAGAA
-
    3661 aatgctaaat tgttattttc aatcaactat tatgttttct agcttttcat tgcttttttc
+
AAGAAAAGAAAATAAAAAGCTGATATCCTTTTTTTTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCACCGAGGC
-
    3721 tgtttcctgt taagattaat ttcttttttt tttttttttt ttttttttga gacagacttt
+
TGAAGTGCAGTGGCACGATCTCGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCTGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTC
-
    3781 ggctcttgtt gcccaggctg gagtgcagtg gcacaatctc ggctcactac aacctccacc
+
AGCCTCCCAAGTAGCTAGGACTACAGGCGCCTGCTGCCACATTTGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGA
-
    3841 tcccgggttc aagcaattct gctgcctcag cctccggagt acctgggatt gcaggcatgt
+
GACGGGGTTCAATAAAATGAAGCGAAATGGGGATGAAACATAATGAACCACAGCAGTTTTCTGTCCCTAC
-
    3901 gccatcacac cagctaattt tgtattttta gtagagacag ggtttctcca tattggtcag
+
TGTTCCCACCCTTCTGGGGAGCAAGATTTCAATGGAATCTTCTGGTGCTTCTCCCGACATCTCTTGCATG
-
    3961 gttggtctcg aactcctgac ctcaggtgat cctcctgcct tggcctccga aagtgctggg
+
TCTCATTGTTTTTATTATTATTATTATTATTTTGAGACACAAATGAGCTAAGCGCTACTTCGAATTATTA
-
    4021 attacaggcg tgagccaccg ctcccagact ttttgttttg ttttgttttg tttttttgag
+
AAGCCCATATCACTGGAGAAATAAGATCCCTATTCTGAACACCTAGCAATAAGTACCATAATATACTTTA
-
    4081 acacggtctc gctctgctgc ctaggctgga gtgcagtggc acgatcttgg ctcactgcca
+
CCTCTTCATCTTCCTCATCCAGGTATTTTATTTTAATACTATTCAGATCAAATGAAACTTTTACCTACAA
-
    4141 gctccgcctc ccgggttcag gccattctcc tgcctcagcc tcccgagtag ctgggactac
+
AAGAAATACACATTTAAAGGCAGGTTATAATGTACATAGAAGTCAAAGGATGAGTTGGGCATATTTCATT
-
    4201 aggcgcccac cactatgccc ggctaatttt ttgtattttt agtagagacg gggtttcacc
+
ACATACTAAATATTTTATATGGTTAAAAAAATCCACAAAATCAGAAGACAACAAACAACCATCACAACCC
-
    4261 atgttagcca agatggtctc gatctcctga ccttgtgatc cacccgcctc agccttccaa
+
ACAGCAAAGGGTTAATATCTGCAACACACCCAGAGTATCAGCAAAACTGCTAATGATACAATTAACAACC
-
    4321 agtgctggga ttacagtcct gagccactgc gcccggcctg gacctttttt tttcggggtg
+
CAGGAAAAAGTATACATAAAATTCATAGAAGAAGTCAGAACACCTAACAAATACCTCAGAAGACTTTCAA
-
    4381 gggggttgga gtctggctct gtcgcccagg ctggagtgca gtggcgccat cttggctcac
+
ACTTTCTGGTGGTCAGAACAATGCAAATTGAAAGCAATGAAATGTCATCTAATCAGAACAGCAAATTGTG
-
    4441 tgcaacctcc gcctgccagg ttcaagttca agcgcttctc ctgcctcagc ctcctgagta
+
TGTATGTGTGTGAGCACAAAAAATGGGAAGACTTGGGTTCTAGACACAGCTCTGGCCCATTACTAGACAT
-
    4501 gctgggatta taggcgcacg ccaccgtggc cggctaattt tgtattttta gtagagatag
+
AAAACTGTGAGCAGGTCAGTTCACCTTTGAGCTTCAGTTCTTTAATCTGTAAAATAGGTCTAATATGTCT
-
    4561 ggtttcatca cgttggtcag gctggtcttg aagtcctgat ctcgtgatcc acccgcctcg
+
GTTTTGCCGATCTCACAGTGTTACCATAAGGATCAAATTAAAAATGAATATGCAAGTTCTTTCAAAATGT
-
    4621 gccttccaaa gtgctggcgt gagccactgc gcctggctta agattaattt ttgtttgttt
+
CATTCAAATATAAAAATATTATAATACAGGCCAGGCACAGTGGCTCATGTCTGTAATCCCAGGATTTTGG
-
    4681 tgtttttgag acggagtctc gctctttcac ccaggccgga gtgcagtggc gccatctcgg
+
GAAGCAGAGGCAGGCAGATCGCTTGAGTCCAGGAGTTCGAGACCAGCCTAGCCAACATGGTGAAACTTCG
-
    4741 ctcactgcaa gctccgcctc ccgggttcac gccattctcc tgcctcggcc ccccaagtag
+
TCTCTAATAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGTAGTGGCGCAGGCCTGTATTCCCAGCTACTCAAGAGGC
-
    4801 ctgggactac aggcgtccac caccacgccc ggctaatttt ttgtattttt agtagagacg
+
TGAGGCAAGAGAATTGCTTGAATCTGGGAGGCAAGGTTGCAGTGCGCCAAGATCATGCCACTGCACTCCC
-
    4861 gggtttcacc gtgttagcca ggatggtctc cacttcctga cctcgtgatc cgcccacctc
+
GCCTGGGTGATAGAGCGAGACTCTGTCTCAAAAATAAAATAAAAAATTGGCCCGGTGTGGTGGCTCATGC
-
    4921 ggcctcccaa agtgctggga ttacaggcgt gagccaccgc gcccggcctt aagattaatt
+
CTGTAATCCTAGCAATTTGGGAGGCTGAGGTGGAAGGATCGTGAACCTAGGAGTTGAAGACCAGCCTGGG
-
    4981 tttatggtgt tttacattca tttgtatgga aagttctagg atagggatca tatttcactt
+
CAACAAAGCCGGACCCTGTCTCCTTAAAAAAATTAAGTTCAATTAAACATTTTTAAAAATAATAAACCAG
-
    5041 ccttttaata tagtacagta tagcacaatt tgcagttatg tcttaatatg tgatcaggaa
+
TCATTAGAACCATAAACCTGTACTGTTTTTGACAATGTAATGCACTGCCCTGTAAAACACTACAATTAAG
-
    5101 tgatcatgac tggaaacagt gttatttgtg gtagctatag ggtaggtaag gttttcagcc
+
ACTGTTATTTTAAGGACCCTGAAGTCTGTGAAGATCAGGCACTTTTTTGAAACCCTAAGATAATTATCCC
-
    5161 tgttttaggt ttcttgaact aaaattcctt ctgctgtctt ctaagtcaat attggcagct
+
CCAGTTTTCTCCATTCTTTGTTTCTACCTAGAACCAAGTTCACCACCAAAACGCAGTCCTGCTGACGTCA
-
    5221 atttctgaca attggtagtt ctttgtaact ttttacctat gactataaca tttttgactt
+
AGTATTCATTCATATGACATGTAATTACTGGGGTCGTTAAAATTTGGGCAGAATCTTTGTCAATTCACCA
-
    5281 tcagaagaat ttgctaaaat gtgttccccg gtgggttgtt gtttttcaac ctaaacctag
+
GGACCTTAGGCAAAAAATCAGGAAAATGAAGTGACTGACTCAGTCTGCCAAAAGCGGATATTCTGAAATA
-
    5341 ctgctttttc cagtcactta tccgtattgg aagctcaaaa tgcaaatata cagtaggcct
+
CCACTTTCCAACTTTAAGAAACACTTCCTGCCAGGTGCGGTGGCTCACGCCTATAATCCCAGCACTTTGG
-
    5401 aaaatattgc ctggtttgaa aagtgtttaa aatatttgaa tcatttttat agtaaacatt
+
GAGGCCGAGGAAGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGGTCATCCTGGCTAACGCGGTGAAACCCCCAT
-
    5461 tactctcatc aggacctaga aggggaacat tttaattttt tttcttttcc cttttcacag
+
CTCTACTAAAAACACAAAAAATTAGCTGGGCGTGATGGCGGGTGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGC
-
    5521 tcttccttca acattcatta cctttttaca tatcggagtt ttcatctgtt caaagtttgt
+
TGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGACAGAGTTCGCAGTGCACTAGCCGCGATCGTGCCACTGCA
-
    5581 gtttacagtg tgtttatata gtttagatta taattaccat actgaaatat aattgtttca
+
CTTCAGGCTGGGCGACAGAGCGAGACTCAGTCTCAAAAAAAAAAGAAAAAAAAGAAACACACTTCCCTAC
-
    5641 gaattgagtc agtggtgaga atgaaagcca tctggtatga taactgaatc caatttttct
+
TCGTTAGGGAAATTAATCTTCGTCTCTTTTTCTCAAATTACACAATTGGAAATTAATTTAGATATTCTGG
-
    5701 tttacggaga atttctttga aatgtagctt atctcagaaa tagggattta gtaaccaatc
+
AGCTCCTCCAGCTGGTGGGCCAACTAAGAGAAAACAGGAAGTGGGAGATTCTAGCTTAGCTGGACCATAT
-
    5761 agagttttct ttgtcaaggt tgtttttctt tttaaagtca catttggtcc cagtaataat
+
CCAGGTCTCCATAAGGAACTCTCTTTGGCTGGCATGTAAAAAAATTCTTTCAGCAAGAGCATTAATCTTG
-
    5821 accaatgttg gtacaagtta tctcaggttg tgaagcattt ttcccaagtc atctcaggtt
+
AACGTGTGTAAACACGAAAGCTATGGTTAACCCTACCTGCTCCTTAGGTCTACAGCCAGTAGAGTCAGAT
-
    5881 gtgaagcatt ttcccaagta gcatttaatt ttattcttgc aatagcccaa ggagtctggc
+
AGCTGGGTCCTAGGCCTTCAGCTTTCATAATTGACATTATTGTTAAGTCCATGTGACTGACTCACCTTGT
-
    5941 agggtgaatg gcaagagaag gaaacaggtt caggtagagt ggttagccca aggtggctct
+
CTTGGCACAAGTTAGCTTTTCCTCCACATCGATTTTTTTTTCTTTCAGCCTCAACAAAATCCCTTTAATG
-
    6001 gcttatatac acaactggta gtagaaaccc agcctcctga cttagttcat tgtttttctt
+
AAACAAACCTGGCAACCCGAACTTTGGTTACTGTCTCCACCAGAGGCCTGTACAAGCCAAGTTATCCAAG
-
    6061 ttcactgccc tgtgctatgt caaaaacccc atgattacaa gagttgtatt acaacccttc
+
CTGAGGCCGGGAGTGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGCAGGAGGATCGCTT
-
    6121 acaataaggt tactgtccac aagcttttct tgtgatcctt ttcttttttt tttttctttt
+
GAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGGCTGGTCTTTGAGAAAGCGAGACTTTGTCTCGAAAAAAAAAAA
-
    6181 tttgagatgg attctctgtc acccaggctg gcccgccttg gcctcccaaa atgctgggat
+
AAAAGTGTGGCCTGAAAGTTGAGTGTTTGACAAAAAGGAGAAACAGTGCCTTTCCAAAACCAAAGGTCCC
-
    6241 tacagcgtga gccaccgcac ctggcccttg tgatcctttt ctaaaaagtt aaatatttaa
+
TAACCAAGATCTCTTTAACGGGGTCTCGAAAAAAGGAGAATGGGATGAGAAGGATATATGGGTAGTGTCA
-
    6301 ggaaaaaacc acattcttgt cacactgcca ggttagtcgt tctttgatat cttgcctgga
+
TTTTTTAACTTGCAGATTTCATCCTAGTCTTCCAGTTATCGTTTCCTAGCACTCCATGTTCCCAAGATAG
-
    6361 ctttatccaa aaaatccgtt tcaaaaattc acatttagag ctaagtgtag tggctcacgc
+
TGTCACCACCCCAAGGACTCTCTCTCATTTTCTTTGCCTGGGCCCTCTTTCTACTGAGGAGTCGTGGCCT
-
    6421 ctgtaatccc ggtcgaggca gatggatcac ttgaggtcag gacttcaaga ccagcctggg
+
TCCATCAGTAGAAGCCGGATGTTCTTGTGTCCGAAATTGGTGGGTTCTTGGTCTCACTGACTTCAAGAAT
-
    6481 caatatggtg aaaccccttc cctaccaaaa atacaaaaaa attagccggg tgtggcagca
+
GAAGTTGCGGACCCTCACGGTGAGTGGTACAGTTCTTAAAGATGATGTGTCCAGAGTTTGTTCCTTCTGA
-
    6541 cgcgcctgta gtcccagcta cttggaatgc tgaggcacaa gaatcacttc aatccgagag
+
TGTTCGGACGTGTTCAGAGTTACCTCCTTCTGGTGGATTCGTGGTCTCGCTGGCTTCAGGAGTGAAGCTG
-
    6601 gcagaggttg cagtgagcca agaccacacc actgcactcc agcctgagca gcagagtgag
+
CAGACCTTTGCGGTGAGTGTTACAGCTCTTAAGGCGGCATGTCTGGAGTTTGTTCGTTCCTCCCGTCTGG
-
    6661 tgagactcca tctccaaaaa aaaaaaaaaa ggttcacatt cagaagaaag ctaaaggccg
+
AGTTGTTCATTCCTCCTGGTGGGTTCGTGGTCTCGCTGGCTTCAGGAGTGAAGCTGCAGACCTCTGCGGT
-
    6721 ggtatagtag ctcacacctg taatcccagc actttgggaa gccgaagcag gaagattgct
+
CGGTGTTACCAGCAGATAAATGCTATGCGGACCCAAAGAGTGAGCAGCAGCAAGATTTATTGCAAAGAGC
-
    6781 tgatgccagg cattcaagac cagcatgggc atcatagtga gatcctgtct ctacaaaaat
+
ACAAGAACAAAGCTTCCACAGCGTGGAAGGAGACCAGAGCGGGTTGCTGCTGCTGGCTCAGGCAGCCTGC
-
    6841 taattaacat taaaaattaa aaagatggct ggcatggtgg ctcactcctg taatcccagt
+
ATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTCCCTCTGTCACCCAGGCTGGAATGCAGTGG
-
    6901 actttgggag gccaaggcat ggtggtgcat gcctttagtc ccagctactc gggaggctga
+
TGCAATCTGGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAACCTCCCCAGTA
-
    6961 ggcaggagaa tcacttgaat tcaggaggcg gaggttacag agagccgaga tggtgccact
+
GAGGGGATTACAGGCACCCACCACCGCACCCAGCTAATATTTTGTCTTTTTAGTAGAGTCGGGGTTTCAC
-
    7021 gcactccagc ctgggcgaca gaacgagact ctgtctgaaa aaaaaaaaga aaattaaaaa
+
TGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCTTGACCTCGTGATCCACCCCTCTAGGCCTCCCAAATTGCTGGG
-
    7081 gaccagaata aagctaaaga tttaaaatag cctataggtt cctaccagaa gttaccagct
+
ATTACAGGTGTGAGCCACTGGCACCCAGCGGGGCAGCCTGCTTTTATTCCCTTATCTGACCCCACCCACA
-
    7141 acctctctga tagtctttcc ctacaatatc ctcctggatt attacatttt agcaccttga
+
TCCTGTTGATTGGTCCATTTTACAGAGAGCTAATTGGTCCGTTTTGACAGGGTGCTGATTGGTGCATTTA
-
    7201 cctatctgat gtcctgcata cacaggcatg gtcctgctca gggtttgcct tctctgctcc
+
CAATCCCTGAGCTAGATATACACAGAGTGCTGATTGGTGCATTTACAATCCTCTAGCTAGACATAAAAAT
-
    7261 ctctttcttg gaatgctctt cccctaattg ttgcatagtg tgtttcttta cattattaag
+
TCTCCAAGTCCCCACTACATTTGCTAGACACAGAGCACTGATTGGTGCGTTTACAAACCTTTAGCTAGAC
-
    7321 ctatcctcta gtctcacctc agtgaaacct ttcctgactc cccccatgta catctcaccc
+
ACAGAGTGCTGATTGGTGCATTTGCAAACCTTGAGCTAGACACAGAGCACTGATTGGTGCATTTACAATC
-
    7381 ccacatagat attgaactac ctgtttcccc ttaccctgct taatttttct ctttaatgca
+
CTTTAGCTAGACACAGAAGTTCTCCAAGTGCCCACCAGATTAGCTAGATACAGAGTGCTGATTGGTGCAT
-
    7441 cttattccca tgtattcttt aattccgtat caactgtcta ccacactaga atatgagctc
+
CCCCAAACCCCAAGCTAGACACAGAGTGCTGACTGGTGCATATAAAATCCTCAGGCTAGACATAAAAGTT
-
    7501 tatgagagca ggctttattt tgtaaactgc tacatttcta tctcctagaa tagtacttga
+
TTCCAAGTCCCCATCTGACTCAGGAGCCCAGCTGGCTTCACCTAGTGGATCCTGCGCAGGGCTGTGCCGG
-
    7561 atatagtagt agatacttaa taaacacttg ttatattagt ataataaatg aactaatctc
+
GCGCCTGCACTCCTCTCAGCCCTTGGGCAGTCGATGGGACCGGGCGCTGAGGAGCAGGGGGCGGTGCCCG
-
    7621 aggaatgcct tggttttgtg gatagacagg tagggatggg aacttgggtg atgtattttc
+
TCGGGGAGGCTCAGGCCACGCTGGAGCTCACAGGGGTTGGGAGGGGGCTCGGGCATGGCGGGCTGCAGGT
-
    7681 tgaagttttt atttttaagc ttattattat tttgagatgg agtccagctc tgtcgcccag
+
CCTGAGCCTTGCCCTGTGCAGGGCGGCTGGGGCCCGGTGAGAATTCAAGCGGGGTGCAGGCGGGCCGGCA
-
    7741 gttggagtac agtggcgcga tcttggctca ctgcaacgtg cacttccccg gttcaagcga
+
GTGCTGGGGGACCCGGCGCACCCTCTGCAGCTGCTGGCCCGGGTGCTAGGCCCCTGACTGCCCGGGGCCG
-
    7801 ttctcctgcc ttagcctccc aagtagctgg gattacaggc gcatgccacc atgcccagtt
+
GGGGTGCGGGGCCCGCTGAGCCCGCGCCCACCTGGAACTCGCGCTGGCTGGCGAGCGCTGCGCGCAGCCC
-
    7861 agttttggta tttttagtag agacagcgtt tcactgtgtt ggccaggctg gtctcgaaat
+
CAGTTCCCACACCCGCCTCTCCCTCCACACTTCCCCGCAAGCAGAGGGAGCCGGCTCTGGCTTCGGCCAG
-
    7921 cctgacctca tgatccgccc gcctcggcct cccaagtgct gggattacaa gcatgagccc
+
CCCAGAGAGGGGCCCCCACAGCGCAGTGGCGGGCTGAAGGGCTCCTCCAGCACGGCCAGAATGGACGCCA
-
    7981 ccgtgtctgg ccttattttc ttttttttga gacagagtct tcctctgtca cctaggctgg
+
AGGCCGAGGAGGCGCCGAGAGCGAGCGAGGGCTGCTAGCACGTTGTCACCTCGCATTCTGAACCACAGAC
-
    8041 agtgcagtgg cacgatattg gctcactctg caacctccac ctccaggatt caagtgatcc
+
TCTCCAACTCTCCGGCGCTTTTCGCCCACTCGGTCCCTCAGAACACGAAGGGCTCTCTCATCCTGTCACT
-
    8101 ttctacctta gtctccaaag tagctgagac cacaggcatg cgccaccacg cccggctaat
+
AAAACGATTAGCTGTCCGGAGACACGGAAAAAGTCGCCCCTCTTCTTTGCAGGATTCCTCCCTTGAACTT
-
    8161 ttttgtattt ttagcgtaga cagggtttca ccatattgtc caggatgatc tggaactcct
+
CTCCAAACCCTCTTAGTGTGACGTGACCCCACCCCTAGCTAACCCAGGCTGCTTCCTTACCAGCTTCCCG
-
    8221 gagctcaggt gatccaccca cctcagcctc ccaaagtgct aggattacag gcatgaggca
+
CCCCCTGGGGAGGCGGCAATGCAAAGACCGTCCGCTGCCAGCTCTGCCGCTATCTCTGTGGGGTGAATCT
-
    8281 ccatgcccgg ccttaagctt atcattttct aaatttcctt tagtgagtac ttattacact
+
AACATGGCGGACAAAGACAGTAACTAGTCCCGTTTCTCCGCGTTTTCGCCAAGAAGATTGGCTCTTACCA
-
    8341 gtttttacaa agtaatcaca aaccaaacat catgcctctt ctgaagtgat ctaataagag
+
CTTGTCCCTCAAAACGACCACCCCATTGACTGGTGGCGATTGCGTCGACGGAGACGGGGCAAAAGCAAGC
-
    8401 tacacagtac catctgtaaa gtgttcttgc cagaaagttg aacctgaatg attaagcctg
+
TGAACCCGAAAAATAACAAACACTGGGGCTGAGGGGTGGAACTACGAGTGCGCAGACATGGGCCAGAGCG
-
    8461 taagtctagt ttataggaaa taaggctaga ggaacaagtt aaacctcacc atagggttat
+
CATTTCCCCTGCCCCAGGCAAATTCGGCGCTCACTGCGTCCCCGCAGGCCACTGACCTTACAAGACTACT
-
    8521 acaatcagca aaatccagaa tgggggaaac tccacaggtc aaatgaccta attttaaaaa
+
TGCCCCAGACTCCTGGGGCTGGATGGGAATTGTAGTCTCCCTAAAGAGTTGTACGTATCTTTTTAAGGCC
-
    8581 taaatgacaa gggagaaaaa gtaagagaca cctatagatc agaagacact tggggctggg
+
TAGTTTCTGCTTTCAAAATACGAAAACATAACACTCCAGTCCATAACTGTTGACAAGTACAAGCGCGCAC
-
    8641 catggtggct cacacctgta atcccagcac tttgggaggc caaggcaggc ggatcacctg
+
AGGTCTCCAATCTATCCACTGGATTTCCGTGAGAATTGTGCCCGCTCTGGTATTGGATGTTCCTCTCCAT
-
    8701 aggtcaggag ttcaagacca gccggccaac atggtgaaac cccaactcta ctaaaaatac
+
AAGACTACAGTTTCTAAGGAACACTGTGGCGAAGACCTTTCATTCCGCAACGCATGCTGGAAATAATTAT
-
    8761 gaaaaatcag ccgggcgtgg tggcgcacgc ctgtagttcc aactacctgg gaggctgagg
+
TTCCCTCCACCCCCCCAACAATCCTTATTACTTATATTTACCGAAACTGGAGACCTCCATTAGGGCGGAA
-
    8821 caggagaatc acttgaactt gggaggcaga ggttgcagtg agccgagatc gcaccattgc
+
AGAGTGGGGGATTGGGACCTCTTCTTACGACTGCTTTGGACAATAGGTAGCGATTCTGACCTTCGTACAG
-
    8881 atgccagtct gggctacaaa agcaaaaccc catctcaaaa aaaagaagac acttgggttt
+
CAATTACTGTGATGCAATAAGCCGCAACTGGAAGAGTAGAGGCTAGAGGGCAGGCACTTTATGGCAAACT
-
    8941 gggtgtgttg gctcatgcct gtaaaccccg tgctgggagg attgcttgag cccaggagtt
+
CAGGTAGAATTCTTCCTCTTCCGTCTCTTTCCTTTTACGTCATCCGGGGGCAGACTGGGTGGCCAATCCA
-
    9001 caaggctgca gtgaggtatg tttgcaccac tgcactccag cctaggtgac agagtgtgac
+
GAGCCCCGAGAGACGCTTGGCTCTTTCTGTCCCTCCCATCCTCTGATTGTACCTTGATTTCGTATTCTGA
-
    9061 cttatcttaa aagtaataat aattaaaata atctggggta ggggtggata tgggtgaaac
+
GAGGCTGCTGCTTAGCGGTAGCCCCTTGGTTTCCGTGGCAACGGAAAAGCGCGGGAATTACAGATAAATT
-
    9121 agcttggcca tgagttgatg gttgttggac cagggtgatg gtccatatag ttcattttat
+
AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGACAGGCTGTGGGGTTTCTCAG
-
    9181 tattttattt acttgaaatt ttgaaatact tgaaattttc catattaagt taaaaaggca
+
ATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCTTCACCCTCTGCTCTGGGTAAAGGTAGTAGAGTCCCGGGAAA
-
    9241 tttacagtaa acaaaaaaaa gttctaggaa ggaattcaaa agaaatataa gcagaaaatt
+
GGGACAGGGGGCCCAAGTGATGCTCTGGGGTACTGGCGTGGGAGAGTGGATTTCCGAAGCTGACAGATGG
-
    9301 ttgtctttat ggagcttaaa gatgagatgt gcacccacag tgatagtgca gaaaaatata
+
GTATTCTTTGACGGGGGGTAGGGGCGGAACCTGAGAGGCGTAAGGCGTTGTGAACCCTGGGGAGGGGGGC
-
    9361 tcactggaaa tgaattcgta cgaactatta tcaactaatc ttttaaatgc tgatgatagt
+
AGTTTGTAGGTCGCGAGGGAAGCGCTGAGGATCAGGAAGGGGGCACTGAGTGTCCGTGGGGGAATCCTCG
-
    9421 atagagtatt gaagggatca atataattct gttttgatat ctgaaagctc actgaaggta
+
TGATAGGAACTGGAATATGCCTTGAGGGGGACACTATGTCTTTAAAAACGTCGGCTGGTCATGAGGTCAG
-
    9481 aggatcgtat tctctgctgt attctcagtt cctgacacag cagacattta ataaatattg
+
GAGTTCCAGACCAGCCTGACCAACGTGGTGAAACTCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCG
-
    9541 aacgaacttg aggccttatg ttgactcagt cataacagct caaagttgaa cttattcact
+
TGGTGCCGCTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTAGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAG
-
    9601 aagaatagct ttatttttaa ataaattatt gagcctcatt tattttcttt ttctcccccc
+
TGAGCCGAGATCGCGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTGTCTCAAAACAAAACAAAAC
-
    9661 ctaccctgct agtctggagt tgatcaagga acctgtctcc acaaagtgtg accacatatt
+
AAAACAAAACAAAAAACACCGGCTGGTATGTATGAGAGGATGGGACCTTGTGGAAGAAGAGGTGCCAGGA
-
    9721 ttgcaagtaa gtttgaatgt gttatgtggc tccattatta gcttttgttt ttgtccttca
+
ATATGTCTGGGAAGGGGAGGAGACAGGATTTTGTGGGAGGGAGAACTTAAGAACTGGATCCATTTGCGCC
-
    9781 taacccagga aacacctaac tttatagaag ctttactttc ttcaattaag tgagaacgaa
+
ATTGAGAAAGCGCAAGAGGGAAGTAGAGGAGCGTCAGTAGTAACAGATGCTGCCGGCAGGGATGTGCTTG
-
    9841 aaatccaact ccatttcatt ctttctcaga gagtatatag ttatcaaaag ttggttgtaa
+
AGGAGGATCCAGAGATGAGAGCAGGTCACTGGGAAAGGTTAGGGGCGGGGAGGCCTTGATTGGTGTTGGT
-
    9901 tcatagttcc tggtaaagtt ttgacatata ttatcttttt tttttttttt gagacaaagt
+
TTGGTCGTTGTTGATTTTGGTTTTATGCAAGAAAAAGAAAACAACCAGAAACATTGGAGAAAGCTAAGGC
-
    9961 ctcgctctgt cgcccaggct ggagtgcagt ggcatgatct tggctcactg caacctccgc
+
TACCACCACCTACCCGGTCAGTCACTCCTCTGTAGCTTTCTCTTTCTTGGAGAAAGGAAAAGACCCAAGG
-
    10021 cccccgagtt caagcgattc ttctacctca gcctcccagg tagctgggac tacaggcacc
+
GGTTGGCAGCAATATGTGAAAAAATTCAGAATTTATGTTGTCTAATTACAAAAAGCAACTTCTAGAATCT
-
    10081 cgccaccatg cttggctaat ttttgtactt ttagtagaga taaggtttca ccatattggc
+
TTAAAAATAAAGGACGTTGTCATTAGTTCTTTGGTTTGTATTATTCTAAAACCTTCCAAATCTTAAATTT
-
    10141 caggctggtc tcgaactcct gaccttgtga tccacctgcc tcggcctccc aaagttctgg
+
ACTTTATTTTAAAATGATAAAATGAAGTTGTCATTTTATAAACCTTTTAAAAAGATATATATATATGTTT
-
    10201 gattacaggc gtgagccacc acacccgact gacatatatt atctattagg atgtaacatc
+
TTCTAATGTGTTAAAGTTCATTGGAACAGAAAGAAATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACA
-
    10261 attttgaaca gtgttttgta ttttttgtgt ccatcagtga aagcaaactg caagcagttt
+
AAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTAAGTCAGCACAAGAGTGTATTAA
-
    10321 tgaaataagc acattgtgtt tgagccttcc cagtttctcc tttctgttca tttctgcata
+
TTTGGGATTCCTATGATTATCTCCTATGCAAATGAACAGAATTGACCTTACATACTAGGGAAGAAAAGAC
-
    10381 tccttatgca ttcccccttc taagggtcag tgtttgcccg ctttgtaatc attgtgaaga
+
ATGTCTAGTAAGATTAGGCTATTGTAATTGCTGATTTTCTTAACTGAAGAACTTTAAAAATATAGAAAAT
-
    10441 caggaaagga cctgatacca gtttctattt aggccaaaat tcatttatag cagtgattca
+
GATTCCTTGTTCTCCATCCACTCTGCCTCTCCCACTCCTCTCCTTTTCAACACAAATCCTGTGGTCCGGG
-
    10501 agttatattt acgtatttga tgatcttgtc ttttgaaatg aaaatgtttg tttcttaata
+
AAAGACAGGGACTCTGTCTTGATTGGTTCTGCACTGGGGCAGGAATCTAGTTTAGATTAACTGGCATTTT
-
    10561 aaagaatttc agaaaaagta gagtaggtaa tttagtagaa caagtgggct ttctcctttt
+
GGCTTTTCTTCCAGCTCTAAAACAAGCTCCATCACTTGAAATGGCAAAATAAAATCATGGATGAGGCCGA
-
    10621 ctttatgtta agctatggct cacatcttac cttaaatgtc aactaatttg tttttaagta
+
GGGCGGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGTAGGATCACGAGGTCAGGAGA
-
    10681 tttatgtacc tggtacataa cctggtacca ggtacaaact atgtacttgg taaaaagttt
+
TCGAGACCATCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCCTCTCCACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCGTAGT
-
    10741 attagcacaa aaaggtatat gatgcaaagt atacttccct cttaccctac aacccctgcc
+
GGCATGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCAGGAGGCAGATG
-
    10801 tccctgttcc ctccccagac aaccacaatg atcaatttct tatgtatcct ttgaggaatt
+
TTGCTGTGAGCCAATATGGCACCACTGAACTCCAGCGACAGAGCTAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAA
-
    10861 tttaaattcc agagttctta acttggggtt tatgaatagt ctttatgaat ttcctagaat
+
AAAAAAAAAAAACATGGATGATCGGTGTCGTTGAGAGGATAGGTATTTGGAAGAACCTTTGTTTGAAACT
-
    10921 tatatttaaa ttgtattcaa aactatggcc atgtacattt ttctgggaag atagtccata
+
GGCTCTGTACATACAATGAAATTACATACTTATTTACATACAATGAAATGCAGAGGTTTTTTTTTTATAT
-
    10981 attttcatct gagtgagcta agatcatgcc actgcattcc agcctgggcg acaagaggga
+
AGGATCTCTGTCGAGAGGCTGGAGTGCAGTGGTGCTATCACAGCTCACTGCAGCCTCAACCTCGTCAGGC
-
    11041 gactcaaaaa aaaaaaaaaa agtcccagta tttactacag agagctaaag attaaccttt
+
TCAAGCAATCCTCCCACCTCAGCCTCCAGAGTAGCAGGGACGATAGGTGTGCACCACCATGCCCAGCTAA
-
    11101 aaagccctgg ggctttcaat ttatctggat gagaatcttt ctggaatgaa ctgtatgttt
+
TTTTTGTATTTTTTTTTCTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGC
-
    11161 tcttgtcagc ttgagtaaca aatgctgaac atactatact attattacag ggactcaagg
+
GATCTCAGCTCACTGCAAACTCTGCCTCCCGGGTTCATGCCATTCTTCTGCCTGAGCCTCCTGAATAGCT
-
    11221 gcccagtgtg gtagctcctg cccataaccc cagcactttg ggaggccaag gcaggaagat
+
GGGACTACAAGCACCCACTACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTTTTTCTTTTTTAGTAGAGGCGG
-
    11281 cacttaaggc caggagttcg aagctgtagt gagctatgat cacaccactg cactccagcc
+
GATTTCACCGTGTTAGCCAGGATAGTCTTGATCTCCTGACCTTGTGATCCACCCGCCTGGGCCTCCCAAA
-
    11341 tagatgacag agtgagaccc tgtctttttt tttttttgag atggtgtttc actctattgc
+
GTGCTAGGATTACAGGCATAAGCCACTGCGTCCAGCCATTCTTGTATTTTTCTGTTGTAGAGATAGGGTT
-
    11401 ccaggctgga gtgcagtggt gtgatctcgg ctcactgcaa cctccacctc ctgggttcaa
+
TTGCTATGTTGGCCATGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAAGTGATCTACCCTCCCTTGGCCTCTCAAGG
-
    11461 gcgattctcc tgcctcagcc tcttgagtag ctgggattac aggcatctgc caccacaccc
+
TGCTGGGATTACAGGCCTGAGCCATTGCACCCAGCCATGGTCTAAAAATCTTGATTGAAATACCACCTTT
-
    11521 agctaatttt tgtattttta gtcgagacag ggttttcacc atgttggcca ggctgctctc
+
TCATTTCCAGACACCCCTATTTAAAATTACCACACCCCCAGCACACACTTTATCTTCTATTCCTGCTGCT
-
    11581 aaactcctga cttcagctac cttggcctta aaaagtgttg ggattacagg tgtaagccac
+
TCTCCATAACACTGATTACTAGCTGACATTCTATGTAATGTATCCATTTTTTATCTCTAGTCCCACAGAA
-
    11641 cgcgcctggc tgaccctgtc tcttaacaaa aaaagagaga ttaagttatg aatatagttg
+
TGTAAACTCCAGGATGGGATTTTTGTTTTGTTTACATACATCTGTATGTTCAGTAGTTAGAACGGTACTT
-
    11701 ctttgagaac ttgtggaaga aggaaattat aggcttatag gcagagataa taatacgagc
+
GGGACCTAGTTGCCACTCAATAAACATTTGTCAAATAAATAATAAACTAAACTAAATTAGTTCTTTAATT
-
    11761 aaatgtacaa ataaaagaaa atagaggacg ggcgcggtgg ctcacgccta taataccagc
+
TTTTTAAATATGGTGATGGTTAGTAGTGAGTAACATTCAAAAAATAAGTTGAAAAGTTGTACCATTGCCT
-
    11821 actttgggag gtcgaggtgg gcggatcacg aggtcaggaa attaagacca tcctggccaa
+
CTTACCCACAATAAAAAAGGGTAAATTCTTTTCTGCTTTATGAAAGTTGTTTTTCATATTTGAAGTCAAG
-
    11881 aatggcgaaa cactgtctct actaaaacac acaaaaaact agcctggcat ggtggcacgt
+
TTAATCAGATTAAGGAAAATGTATGTTGTGTTTTCAGAGCGATACAAGATTTATAAATAACCATCCTCTC
-
    11941 acctgtagtc ccagctactt ggtaggctgc ggcaggggta tcacttgaac ctgggaggca
+
CCTTGCCCTTCAACATTATAGCTAAACAAAAATAAGAGGAAAACAGGATTCACAATTTATCAATTTATTG
-
    12001 gaggttgccc tgagccgaga tcatgccaat gcactccagc ctgacaacag agtgagactc
+
AAAATCAGAGCCAGAGAAGCAGGAAATGACATTGTAGGAAAAAACTGCTTTTGAAAAAGCACAAAACTTA
-
    12061 tgtctgaaaa aaaagaaaag aaaagaaaat acatccagga aaaataagct aactttgcat
+
CTCATGACAATCAGTGATCAGGAAAATCCTCAATAGTGTGGCATTTGGATACATTTATGTTTCATTTCCA
-
    12121 atgtgtatag gagttgtgtt agaaaaggaa gaagccctca aagatgggaa gccatttgca
+
TGGGAGAGAGTCATAAAAATAGGATGTTCTTTCTCATTCTGGCAAATTAAACCATCAATTAAAAACTCAG
-
    12181 agaaagagaa ggtccaagag gaggcagaag ggattggaaa tagaaaaagg atgtaagaaa
+
ATACATAAAAATTAAAGATGTAAGAATGAAAATGCTAAATTGTTATTTTCAATCAACTATTATGTTTTCT
-
    12241 gagttgatta ttactcataa acagtaatga aggaaaagga gagtaattct acaggaagat
+
AGCTTTTCATTGCTTTTTTCTGTTTCCTGTTAAGATTAATTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGA
-
    12301 gctgaggtgc tttgagccca gtgaagttgg aggtaaagac agctgttgag gccgggcacg
+
GACAGACTTTGGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTCGGCTCACTACAACCTCCACC
-
    12361 gtggctcacg cctctaatcc tagcactttt ggagcccaag gcaggtggat cacctgaggt
+
TCCCGGGTTCAAGCAATTCTGCTGCCTCAGCCTCCGGAGTACCTGGGATTGCAGGCATGTGCCATCACAC
-
    12421 caggagctca agaccagcct gaccaacata gagaaacccc atctctacta aaaatacaaa
+
CAGCTAATTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATATTGGTCAGGTTGGTCTCGAACTCCTGAC
-
    12481 attagacggg cgtggaggcg catgcctgta atcccagtta cttgggaggc tgaggcagga
+
CTCAGGTGATCCTCCTGCCTTGGCCTCCGAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCTCCCAGACT
-
    12541 gaatcacttg aacctgggag gcggaggttg cagtgagccg agattgcgcc attgcactcc
+
TTTTGTTTTGTTTTGTTTTGTTTTTTTGAGACACGGTCTCGCTCTGCTGCCTAGGCTGGAGTGCAGTGGC
-
    12601 agcctgggcg acaagagtga aaactgtctc aaaaaaaaaa aacaacaaaa aacagctgtt
+
ACGATCTTGGCTCACTGCCAGCTCCGCCTCCCGGGTTCAGGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAG
-
    12661 gagattgaga ggattagagt tggcaactgg agaagagtga gaagcttggt ttcaagcttg
+
CTGGGACTACAGGCGCCCACCACTATGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACC
-
    12721 tgatagtcag gattgtgata gtcaggaaag aaccagtcat aaagatatat gtgtgtgtat
+
ATGTTAGCCAAGATGGTCTCGATCTCCTGACCTTGTGATCCACCCGCCTCAGCCTTCCAAAGTGCTGGGA
-
    12781 acatataaat atgttatata tatgtgtgtg tgtgacacat atatattttt gtttgtttct
+
TTACAGTCCTGAGCCACTGCGCCCGGCCTGGACCTTTTTTTTTCGGGGTGGGGGGTTGGAGTCTGGCTCT
-
    12841 ttgagacagt gtctccctct gacacccagg ctggagttca gtggtgtgat catagttcac
+
GTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCCATCTTGGCTCACTGCAACCTCCGCCTGCCAGGTTCAAGTTCA
-
    12901 ttttaccttg caatctgggt tcaagcaatc tctcatctca gcccctcaag tagctaggac
+
AGCGCTTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGATTATAGGCGCACGCCACCGTGGCCGGCTAATTT
-
    12961 tacaggtaca tggcatttgc ccagctaatt tttaagtttc ttgtagagat gggccagcca
+
TGTATTTTTAGTAGAGATAGGGTTTCATCACGTTGGTCAGGCTGGTCTTGAAGTCCTGATCTCGTGATCC
-
    13021 tattttaaat tgtgttttga atgttatatt agaattaaaa gtccaaagcc gggtgtggtg
+
ACCCGCCTCGGCCTTCCAAAGTGCTGGCGTGAGCCACTGCGCCTGGCTTAAGATTAATTTTTGTTTGTTT
-
    13081 gctcacgcct gtaatcccag cactttggga ggctgaggtg ggcggatcac gaggtcagga
+
TGTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTTTCACCCAGGCCGGAGTGCAGTGGCGCCATCTCGGCTCACTGCAA
-
    13141 gttcgagacc agcctggcca atatggtaac accatctcta ctaaaaatac aaaaattagc
+
GCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCGGCCCCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCGTCCAC
-
    13201 tgggtatggg ggcacatgcc tgtagtccca gctactcagg aggctgaggc agaggaacct
+
CACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTC
-
    13261 cttgaaccca ggaggcagag gctgcagtga gttgagatcg tgccactgta ctctagcctg
+
CACTTCCTGACCTCGTGATCCGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGC
-
    13321 ggcgacagag caagattccg tctcaaaaaa aaaaaaagtc cagtataatg cccatgtgat
+
GCCCGGCCTTAAGATTAATTTTTATGGTGTTTTACATTCATTTGTATGGAAAGTTCTAGGATAGGGATCA
-
    13381 agatcgactt tttcatgaaa tctcttctgt aatatcaata taatctgaat aacactttga
+
TATTTCACTTCCTTTTAATATAGTACAGTATAGCACAATTTGCAGTTATGTCTTAATATGTGATCAGGAA
-
    13441 tctatatgat gagaaagctg ggagcctggg agcgataccc ccatgctttt gttgtattaa
+
TGATCATGACTGGAAACAGTGTTATTTGTGGTAGCTATAGGGTAGGTAAGGTTTTCAGCCTGTTTTAGGT
-
    13501 ttgtattttc tacggataaa ctctaattgc taaaaataaa acaactttat tgacccaagc
+
TTCTTGAACTAAAATTCCTTCTGCTGTCTTCTAAGTCAATATTGGCAGCTATTTCTGACAATTGGTAGTT
-
    13561 aagcctaaag ttctgaaatc ttttttttat ttttgtttgt ttgtttgttt gtttttgttt
+
CTTTGTAACTTTTTACCTATGACTATAACATTTTTGACTTTCAGAAGAATTTGCTAAAATGTGTTCCCCG
-
    13621 gttttgtttt gagacggagt ctcgctctgt cgcccaggct ggagtgcggt ggtgcagtct
+
GTGGGTTGTTGTTTTTCAACCTAAACCTAGCTGCTTTTTCCAGTCACTTATCCGTATTGGAAGCTCAAAA
-
    13681 cggctcactg caagctccac ctcccgggtt cacaccattc tcctgcctca gcctcccaag
+
TGCAAATATACAGTAGGCCTAAAATATTGCCTGGTTTGAAAAGTGTTTAAAATATTTGAATCATTTTTAT
-
    13741 tagctgggac tacagacgcc tgccaccacg cccagctaat ttttttgtat ttttagtaga
+
AGTAAACATTTACTCTCATCAGGACCTAGAAGGGGAACATTTTAATTTTTTTTCTTTTCCCTTTTCACAG
-
    13801 gaaagggttt caccgtgtta gccaggatgg tctcgatctc ctgacctcgt gatctgcccg
+
TCTTCCTTCAACATTCATTACCTTTTTACATATCGGAGTTTTCATCTGTTCAAAGTTTGTGTTTACAGTG
-
    13861 ccttggcctc cctaagttct gggattacaa gtgtgagcca ccacgcccgg ctgttttttt
+
TGTTTATATAGTTTAGATTATAATTACCATACTGAAATATAATTGTTTCAGAATTGAGTCAGTGGTGAGA
-
    13921 ttgttttgtt ttgagacgga gtctcactgt gttgcccaga ctggagtgca gtggcatgat
+
ATGAAAGCCATCTGGTATGATAACTGAATCCAATTTTTCTTTTACGGAGAATTTCTTTGAAATGTAGCTT
-
    13981 ctcagctcac tgccacctcc atctcctggg ttcaagcaaa tctcctgcct cagcctcccg
+
ATCTCAGAAATAGGGATTTAGTAACCAATCAGAGTTTTCTTTGTCAAGGTTGTTTTTCTTTTTAAAGTCA
-
    14041 agtagctggg actacaggca tgtgccacca cacctggcta atttttgtat ttttagtaga
+
CATTTGGTCCCAGTAATAATACCAATGTTGGTACAAGTTATCTCAGGTTGTGAAGCATTTTTCCCAAGTC
-
    14101 gacggggttt cactatgttg gccaggctgg tccaaaactc ctgacctcag gtgatctgct
+
ATCTCAGGTTGTGAAGCATTTTCCCAAGTAGCATTTAATTTTATTCTTGCAATAGCCCAAGGAGTCTGGC
-
    14161 cgccttggcc tcccacagtg ccaggattac aggcatgagc caccttgccc agccagttct
+
AGGGTGAATGGCAAGAGAAGGAAACAGGTTCAGGTAGAGTGGTTAGCCCAAGGTGGCTCTGCTTATATAC
-
    14221 gaaatctttt atgaagccta taaaaaaaga taataatacc aatctagaaa atatttctta
+
ACAACTGGTAGTAGAAACCCAGCCTCCTGACTTAGTTCATTGTTTTTCTTTTCACTGCCCTGTGCTATGT
-
    14281 aggcagtcat gcattagttt gaactttcca aacaaaaaaa tgcaatgtgt aatacttttt
+
CAAAAACCCCATGATTACAAGAGTTGTATTACAACCCTTCACAATAAGGTTACTGTCCACAAGCTTTTCT
-
    14341 tttttttttt tgagatggag tcttgttctg ttgcccaggc tggagtgcag tggtacaatc
+
TGTGATCCTTTTCTTTTTTTTTTTTCTTTTTTTGAGATGGATTCTCTGTCACCCAGGCTGGCCCGCCTTG
-
    14401 tcggctcact gcagcctctg cctctctggt tcaagtgatt ctcctgcctc agcctcccaa
+
GCCTCCCAAAATGCTGGGATTACAGCGTGAGCCACCGCACCTGGCCCTTGTGATCCTTTTCTAAAAAGTT
-
    14461 gtagctggga ttacaggcgt gcaccaccat gcatggctaa tttttgtatt tttagtagag
+
AAATATTTAAGGAAAAAACCACATTCTTGTCACACTGCCAGGTTAGTCGTTCTTTGATATCTTGCCTGGA
-
    14521 acagggtttc accatgttga caaggctgat ctcgaactcc tgacctcagg tgatccgccc
+
CTTTATCCAAAAAATCCGTTTCAAAAATTCACATTTAGAGCTAAGTGTAGTGGCTCACGCCTGTAATCCC
-
    14581 acctcagcct cccaaagtgc tgagattaca ggcattagcc accacgccca gccttttatt
+
GGTCGAGGCAGATGGATCACTTGAGGTCAGGACTTCAAGACCAGCCTGGGCAATATGGTGAAACCCCTTC
-
    14641 ttagtagaga ccatgtttca ccatgttgac caagctggtc ttgagctgac ctcaagtgat
+
CCTACCAAAAATACAAAAAAATTAGCCGGGTGTGGCAGCACGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGAATGC
-
    14701 ccgcccacct ccacctccca aaatggtggg attataggca tgagccaccg cacccagcct
+
TGAGGCACAAGAATCACTTCAATCCGAGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGACCACACCACTGCACTCC
-
    14761 gtaatacttt tttgaagatc tagaaccaca ttgttcaaag agatagaatg tgagcaataa
+
AGCCTGAGCAGCAGAGTGAGTGAGACTCCATCTCCAAAAAAAAAAAAAAAGGTTCACATTCAGAAGAAAG
-
    14821 atgtaactta aatttttcaa cagctacttt tttttttttt ttttgagaca gggtcttact
+
CTAAAGGCCGGGTATAGTAGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAAGCCGAAGCAGGAAGATTGCT
-
    14881 ctgttgtccc agctggagta cagtggtgcg atcatgaggc ttactgttgc cttgacctcc
+
TGATGCCAGGCATTCAAGACCAGCATGGGCATCATAGTGAGATCCTGTCTCTACAAAAATTAATTAACAT
-
    14941 taggctcaag cgatcctatc acctcagtct cccaagtagc tgggactgta agtgcacacc
+
TAAAAATTAAAAAGATGGCTGGCATGGTGGCTCACTCCTGTAATCCCAGTACTTTGGGAGGCCAAGGCAT
-
    15001 accatatcca gctaaatttt gtgttttctg tagagacggg gtttcgccat gtttcccagg
+
GGTGGTGCATGCCTTTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAATTCAGGAGGCG
-
    15061 ctggtcttga actttgggct taacccgtct gcccacctag gcatcccaaa gtgctaggat
+
GAGGTTACAGAGAGCCGAGATGGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAACGAGACTCTGTCTGAAA
-
    15121 tacaggtgtg agtcatcatg cctggccagt attttagtta gctctgtctt ttcaagtcat
+
AAAAAAAAGAAAATTAAAAAGACCAGAATAAAGCTAAAGATTTAAAATAGCCTATAGGTTCCTACCAGAA
-
    15181 atacaagttc attttctttt aagtttagtt aacaaccttt atacatgtat tctttttcta
+
GTTACCAGCTACCTCTCTGATAGTCTTTCCCTACAATATCCTCCTGGATTATTACATTTTAGCACCTTGA
-
    15241 gcataaagaa agattcgagg ccgggtgcgg tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg
+
CCTATCTGATGTCCTGCATACACAGGCATGGTCCTGCTCAGGGTTTGCCTTCTCTGCTCCCTCTTTCTTG
-
    15301 gaggctgaga tgggcacatc acgaggtcag gagatcgaga ccatcctggc taacatggtg
+
GAATGCTCTTCCCCTAATTGTTGCATAGTGTGTTTCTTTACATTATTAAGCTATCCTCTAGTCTCACCTC
-
    15361 aaaccccgcc tctactaaaa ttacaaaaag ttagccaggc gtggtagcgg gcacctgtag
+
AGTGAAACCTTTCCTGACTCCCCCCATGTACATCTCACCCCCACATAGATATTGAACTACCTGTTTCCCC
-
    15421 tcccagctac tcaggaggct gaggcaggag aatggcgtga acccaggagg cagagcttgc
+
TTACCCTGCTTAATTTTTCTCTTTAATGCACTTATTCCCATGTATTCTTTAATTCCGTATCAACTGTCTA
-
    15481 agtgagcaga gattgtgcca ctgcactcca gcctgagaga cagagcgaga ctccgtctaa
+
CCACACTAGAATATGAGCTCTATGAGAGCAGGCTTTATTTTGTAAACTGCTACATTTCTATCTCCTAGAA
-
    15541 aaaaaaaaaa aaagattcga atccttatct tggttgattt ttgcgtatct agttccactg
+
TAGTACTTGAATATAGTAGTAGATACTTAATAAACACTTGTTATATTAGTATAATAAATGAACTAATCTC
-
    15601 aattatttat ataattgtat agactacagc acgagacagc ttagcttgtc actctactgt
+
AGGAATGCCTTGGTTTTGTGGATAGACAGGTAGGGATGGGAACTTGGGTGATGTATTTTCTGAAGTTTTT
-
    15661 actatattct gcagtactat cataagggaa tttcctccct acccctgctc tgaattgttc
+
ATTTTTAAGCTTATTATTATTTTGAGATGGAGTCCAGCTCTGTCGCCCAGGTTGGAGTACAGTGGCGCGA
-
    15721 aattgtacta tttgctggag taatgcttga tgccttcttg atccattata ctagagtata
+
TCTTGGCTCACTGCAACGTGCACTTCCCCGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTTAGCCTCCCAAGTAGCTGG
-
    15781 tgtagtattt gtagattctg aaggagtggg agcctctatt ctgagtttta aaggtactta
+
GATTACAGGCGCATGCCACCATGCCCAGTTAGTTTTGGTATTTTTAGTAGAGACAGCGTTTCACTGTGTT
-
    15841 tgtacagtgg aggtagcttt ttgacagcct catcttccaa actatagagt cattgttttg
+
GGCCAGGCTGGTCTCGAAATCCTGACCTCATGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAGTGCTGGGATTACAA
-
    15901 ttgagtgcaa tatggtactt gaagcatcta tatcggcgaa gaaggaccca agtctccttg
+
GCATGAGCCCCCGTGTCTGGCCTTATTTTCTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTCACCTAGGCTGG
-
    15961 accttaccta cctacattca ctttctctgg taggaagatt gtgggtgcct ctctccagac
+
AGTGCAGTGGCACGATATTGGCTCACTCTGCAACCTCCACCTCCAGGATTCAAGTGATCCTTCTACCTTA
-
    16021 ttagtttcca tgtcaaaaaa gaaaaaagga agattgtggg ctttgctaca atccaattct
+
GTCTCCAAAGTAGCTGAGACCACAGGCATGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGCGTAGA
-
    16081 ggatccaata taaccttcat tgcttaatta ctgtgtgatc tgggacaagc ctctactcta
+
CAGGGTTTCACCATATTGTCCAGGATGATCTGGAACTCCTGAGCTCAGGTGATCCACCCACCTCAGCCTC
-
    16141 taaaaatgaa gataaggcca ggcttgatgg ctcatgcctg taatcccagc acgttgggat
+
CCAAAGTGCTAGGATTACAGGCATGAGGCACCATGCCCGGCCTTAAGCTTATCATTTTCTAAATTTCCTT
-
    16201 gccaaggcag gaggatcact tgaggtcagg agttcgagac cagactgggc aatatagtga
+
TAGTGAGTACTTATTACACTGTTTTTACAAAGTAATCACAAACCAAACATCATGCCTCTTCTGAAGTGAT
-
    16261 aaccacatct gtacaaaaat aaagatagaa agtagcccag cgcaatggct cacacctgta
+
CTAATAAGAGTACACAGTACCATCTGTAAAGTGTTCTTGCCAGAAAGTTGAACCTGAATGATTAAGCCTG
-
    16321 atcccagcac tttgggaggc tgaagcaggc gatcacttga ggtcgggagt tcaagactgt
+
TAAGTCTAGTTTATAGGAAATAAGGCTAGAGGAACAAGTTAAACCTCACCATAGGGTTATACAATCAGCA
-
    16381 agacagatag ataggtaggt agatagatag agatatagat atagttgggg tttttttgtt
+
AAATCCAGAATGGGGGAAACTCCACAGGTCAAATGACCTAATTTTAAAAATAAATGACAAGGGAGAAAAA
-
    16441 ttgttttgtt ttgtttttga gatggagttt cgctcttgtt gcccaggctg gagtgcaatg
+
GTAAGAGACACCTATAGATCAGAAGACACTTGGGGCTGGGCATGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCAC
-
    16501 gcgcgatctc agtttactgc aacctccgcc tcccgggttc aagagattct cctgcctcag
+
TTTGGGAGGCCAAGGCAGGCGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCGGCCAACATGGTGAAAC
-
    16561 cctcctgagt agccaggatt acaggcatat gccaccatgc ccggctaatt tttgtatttt
+
CCCAACTCTACTAAAAATACGAAAAATCAGCCGGGCGTGGTGGCGCACGCCTGTAGTTCCAACTACCTGG
-
    16621 tagtagagac agggtttctc cgtgttggtc aggctggtct tgaactcctg acctctccca
+
GAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACTTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCGCACCATTGC
-
    16681 aagtgttggg attacaggcg tgagccaccg ctcctggcct tttttttttt tttttttttt
+
ATGCCAGTCTGGGCTACAAAAGCAAAACCCCATCTCAAAAAAAAGAAGACACTTGGGTTTGGGTGTGTTG
-
    16741 tttttgagac agagtcttcc tctgttgccc agggtggagt gcagtggcac tcttctcagc
+
GCTCATGCCTGTAAACCCCGTGCTGGGAGGATTGCTTGAGCCCAGGAGTTCAAGGCTGCAGTGAGGTATG
-
    16801 tcattgcaac ctctgccatc ctgggttcca gtgattctca tgcctcagcc tcccaagtag
+
TTTGCACCACTGCACTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGTGACCTTATCTTAAAAGTAATAATAATTAAAATA
-
    16861 ctgggactca ggcgtgtgcc caccacgcct ggctaatttt gttgtatttt tagtagagac
+
ATCTGGGGTAGGGGTGGATATGGGTGAAACAGCTTGGCCATGAGTTGATGGTTGTTGGACCAGGGTGATG
-
    16921 agggtttcac catgttagcc aggctggtct caaactccag gcctcaagtg atctgcctgc
+
GTCCATATAGTTCATTTTATTATTTTATTTACTTGAAATTTTGAAATACTTGAAATTTTCCATATTAAGT
-
    16981 ctcagcctcc tgggattgca gacatgagcc actgcacccg gccaagagag ggtaataaat
+
TAAAAAGGCATTTACAGTAAACAAAAAAAAGTTCTAGGAAGGAATTCAAAAGAAATATAAGCAGAAAATT
-
    17041 gttaaattac ctggctagta aaaaatattc tctaagtgtc ttttctcaca attcccaatg
+
TTGTCTTTATGGAGCTTAAAGATGAGATGTGCACCCACAGTGATAGTGCAGAAAAATATATCACTGGAAA
-
    17101 cctttttttt ttttttggca caatctcact ctgttgccca ggctggaatg caatggtgca
+
TGAATTCGTACGAACTATTATCAACTAATCTTTTAAATGCTGATGATAGTATAGAGTATTGAAGGGATCA
-
    17161 atattggctc actgtaaccc ccgcctcaca ggttcaactt attctcatgc ctcagcctcc
+
ATATAATTCTGTTTTGATATCTGAAAGCTCACTGAAGGTAAGGATCGTATTCTCTGCTGTATTCTCAGTT
-
    17221 cgagtaactg ggactacagt gcaccaccac cacacccagc taatttttga atatttagta
+
CCTGACACAGCAGACATTTAATAAATATTGAACGAACTTGAGGCCTTATGTTGACTCAGTCATAACAGCT
-
    17281 gagacagggt ttcaccatgt tggccaggct ggtcttgaac tcctggcctc aagtgattca
+
CAAAGTTGAACTTATTCACTAAGAATAGCTTTATTTTTAAATAAATTATTGAGCCTCATTTATTTTCTTT
-
    17341 cccaccccgc aagtgctggg attacaggtg tggaccaccg tgcacagccc tagtgacttt
+
TTCTCCCCCCCTACCCTGCTAGTCTGGAGTTGATCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATT
-
    17401 ttttttagcc ccttaatctt ttctttcctg ggtctcttca ttgtcagtgt ctgctattta
+
TTGCAAGTAAGTTTGAATGTGTTATGTGGCTCCATTATTAGCTTTTGTTTTTGTCCTTCATAACCCAGGA
-
    17461 ctccctacct agtcaccccc ttcaccagta tattatgtcc tttatgtttt attttgcagg
+
AACACCTAACTTTATAGAAGCTTTACTTTCTTCAATTAAGTGAGAACGAAAAATCCAACTCCATTTCATT
-
    17521 atcttatttt gcttttctat tgaatcccct ccatctagaa tagtactaga catagtaaat
+
CTTTCTCAGAGAGTATATAGTTATCAAAAGTTGGTTGTAATCATAGTTCCTGGTAAAGTTTTGACATATA
-
    17581 attggttgta tgagtgaatc gctgctttta attatcatca ccattgctct ctctacttct
+
TTATCTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAAAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCATGATCT
-
    17641 ggtctatgat ccactttgag ttaacttttg ttatttggtg tgagatagga gtataatttc
+
TGGCTCACTGCAACCTCCGCCCCCCGAGTTCAAGCGATTCTTCTACCTCAGCCTCCCAGGTAGCTGGGAC
-
    17701 attcttttac atgtggttat acttttgtct caacactgtt tgttaaaaac acaaaaagta
+
TACAGGCACCCGCCACCATGCTTGGCTAATTTTTGTACTTTTAGTAGAGATAAGGTTTCACCATATTGGC
-
    17761 ttattttccc atttaatcat ctttggcctg ggcacggtgg ctcatgcctg taatcccagc
+
CAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTTGTGATCCACCTGCCTCGGCCTCCCAAAGTTCTGGGATTACAGGC
-
    17821 actctggaag gccaaggcag atggatcaat ttgaggccag gagttcaaga ctagccaaca
+
GTGAGCCACCACACCCGACTGACATATATTATCTATTAGGATGTAACATCATTTTGAACAGTGTTTTGTA
-
    17881 tggtgaaact aaaaatacaa aaaattagct gggtatggtg gtgcatgtct gtaatcccag
+
TTTTTTGTGTCCATCAGTGAAAGCAAACTGCAAGCAGTTTTGAAATAAGCACATTGTGTTTGAGCCTTCC
-
    17941 ctactcggga ggctgaggca cgagaattgc ttgagcctag gaggtggagg ttgtagtgag
+
CAGTTTCTCCTTTCTGTTCATTTCTGCATATCCTTATGCATTCCCCCTTCTAAGGGTCAGTGTTTGCCCG
-
    18001 ctgagattgt gtcactaccc tccagcctgg gtgatagagt gagtctgtct caaaaaaaaa
+
CTTTGTAATCATTGTGAAGACAGGAAAGGACCTGATACCAGTTTCTATTTAGGCCAAAATTCATTTATAG
-
    18061 aaaaaaaaat taagaaaata aaaatcgtcg gccaggcatg gtggctcaca cctgtaatcc
+
CAGTGATTCAAGTTATATTTACGTATTTGATGATCTTGTCTTTTGAAATGAAAATGTTTGTTTCTTAATA
-
    18121 cagcactttg ggaggcagag gcgggcagat cacgaggtca ggagatggag accatcctgg
+
AAAGAATTTCAGAAAAAGTAGAGTAGGTAATTTAGTAGAACAAGTGGGCTTTCTCCTTTTCTTTATGTTA
-
    18181 ctaacatggt gaaaccccgt ctctactaaa aataaaaaaa ttagccgggc atggtgctgg
+
AGCTATGGCTCACATCTTACCTTAAATGTCAACTAATTTGTTTTTAAGTATTTATGTACCTGGTACATAA
-
    18241 gcgcctgtag tcccagctgc tcgggaggct gaggcaggag aatggcgtga acccaggagg
+
CCTGGTACCAGGTACAAACTATGTACTTGGTAAAAAGTTTATTAGCACAAAAAGGTATATGATGCAAAGT
-
    18301 tggagcttgc agtgagccga gatcgtgcca ctgcactcca gcctgggaga cagagcgaga
+
ATACTTCCCTCTTACCCTACAACCCCTGCCTCCCTGTTCCCTCCCCAGACAACCACAATGATCAATTTCT
-
    18361 ctccgtctca aaaaaaaaaa aaaaaaaaat tgtcttggta tttattattg ttgaaaatcg
+
TATGTATCCTTTGAGGAATTTTTAAATTCCAGAGTTCTTAACTTGGGGTTTATGAATAGTCTTTATGAAT
-
    18421 cttgatcaca gatgtatgta tgagtttatt tctgtactgt caattccatt ttattgatgt
+
TTCCTAGAATTATATTTAAATTGTATTCAAAACTATGGCCATGTACATTTTTCTGGGAAGATAGTCCATA
-
    18481 atgtgtctat tcttatgcta ttaccacact ttcttgatta ctatagcttt gtggtgaggt
+
ATTTTCATCTGAGTGAGCTAAGATCATGCCACTGCATTCCAGCCTGGGCGACAAGAGGGAGACTCAAAAA
-
    18541 gttgagattt taaactaatt ataagcatct tacatgaact acttaccgtt tatatttgat
+
AAAAAAAAAAAGTCCCAGTATTTACTACAGAGAGCTAAAGATTAACCTTTAAAGCCCTGGGGCTTTCAAT
-
    18601 tatgcagcat gaaataatta tgaatatatc attaaatatg ccatattaac ttttattaag
+
TTATCTGGATGAGAATCTTTCTGGAATGAACTGTATGTTTTCTTGTCAGCTTGAGTAACAAATGCTGAAC
-
    18661 ttttatgtga tcataacagt aagccatatg catgtaagtt cagttttcat agatcattgc
+
ATACTATACTATTATTACAGGGACTCAAGGGCCCAGTGTGGTAGCTCCTGCCCATAACCCCAGCACTTTG
-
    18721 ttatgtagtt taggtttttg cttatgcagc atccaaaaac aattaggaaa ctattgcttg
+
GGAGGCCAAGGCAGGAAGATCACTTAAGGCCAGGAGTTCGAAGCTGTAGTGAGCTATGATCACACCACTG
-
    18781 taattcacct gccattactt tttaaatggc tcttaagggc agttgtgaga ttatcttttc
+
CACTCCAGCCTAGATGACAGAGTGAGACCCTGTCTTTTTTTTTTTTTGAGATGGTGTTTCACTCTATTGC
-
    18841 atggctattt gccttttgag tattctttct acaaaaggaa gtaaattaaa ttgttctttc
+
CCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCACCTCCTGGGTTCAAGCGATTCTCC
-
    18901 tttctttata atttatagat tttgcatgct gaaacttctc aaccagaaga aagggccttc
+
TGCCTCAGCCTCTTGAGTAGCTGGGATTACAGGCATCTGCCACCACACCCAGCTAATTTTTGTATTTTTA
-
    18961 acagtgtcct ttatgtaaga atgatataac caaaaggtat ataatttggt aatgatgcta
+
GTCGAGACAGGGTTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGCTCTCAAACTCCTGACTTCAGCTACCTTGGCCTTA
-
    19021 ggttggaagc aaccacagta ggaaaaagta gaaattattt aataacatag cgttcctata
+
AAAAGTGTTGGGATTACAGGTGTAAGCCACCGCGCCTGGCTGACCCTGTCTCTTAACAAAAAAAGAGAGA
-
    19081 aaaccattca tcagaaaaat ttataaaaga gtttttagca cacagtaaat tatttccaaa
+
TTAAGTTATGAATATAGTTGCTTTGAGAACTTGTGGAAGAAGGAAATTATAGGCTTATAGGCAGAGATAA
-
    19141 gttattttcc tgaaagtttt atgggacatc tgccttatac aggtattaga aacttactgc
+
TAATACGAGCAAATGTACAAATAAAAGAAAATAGAGGACGGGCGCGGTGGCTCACGCCTATAATACCAGC
-
    19201 ctttctctaa tgcttctagt gtaaaaactt gcagacttat gtaaagtagg gctgtatcgc
+
ACTTTGGGAGGTCGAGGTGGGCGGATCACGAGGTCAGGAAATTAAGACCATCCTGGCCAAAATGGCGAAA
-
    19261 cgtgccccca ttgtctgtta atcttgtttt tatatttttg attgtgtttc cttttctttt
+
CACTGTCTCTACTAAAACACACAAAAAACTAGCCTGGCATGGTGGCACGTACCTGTAGTCCCAGCTACTT
-
    19321 tttttttttt tttaagacag ggtcctgctc tgtcactgag gctggagtgc agtggcgtga
+
GGTAGGCTGCGGCAGGGGTATCACTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTGCCCTGAGCCGAGATCATGCCAAT
-
    19381 tctcggctca ctgtagcctc tgtctcccag cctcttcctg ccttagcctc ccaaatagct
+
GCACTCCAGCCTGACAACAGAGTGAGACTCTGTCTGAAAAAAAAGAAAAGAAAAGAAAATACATCCAGGA
-
    19441 gggactacag gcacacgcta ccatgcccgg ccaatttttg tattttttgt agagatgagg
+
AAAATAAGCTAACTTTGCATATGTGTATAGGAGTTGTGTTAGAAAAGGAAGAAGCCCTCAAAGATGGGAA
-
    19501 ttttaccatg ttgcccaggc tggtaactcc tgagctcagg tgatctgccc acctcggcct
+
GCCATTTGCAAGAAAGAGAAGGTCCAAGAGGAGGCAGAAGGGATTGGAAATAGAAAAAGGATGTAAGAAA
-
    19561 cccaaagtgc tggggttcac aggtgtgtgt ttatttctat ctaattattt acacaaacac
+
GAGTTGATTATTACTCATAAACAGTAATGAAGGAAAAGGAGAGTAATTCTACAGGAAGATGCTGAGGTGC
-
    19621 aatgtattta tatattgtgt atctcttctg ctacaatgta aattctatga gagtagtaat
+
TTTGAGCCCAGTGAAGTTGGAGGTAAAGACAGCTGTTGAGGCCGGGCACGGTGGCTCACGCCTCTAATCC
-
    19681 tttgtctgtc tcaacactgt ttttcctaag tttggtacat agtaggcact cagatgctta
+
TAGCACTTTTGGAGCCCAAGGCAGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGCTCAAGACCAGCCTGACCAACATA
-
    19741 aaggaatgaa tgaattgtgc tttaattcca ctttactaaa cccaaatctc cctttggaca
+
GAGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAATTAGACGGGCGTGGAGGCGCATGCCTGTAATCCCAGTTA
-
    19801 ttgttatcta tgtgttttca aagaagtata atcataattt gacagaaatc cttgagaggc
+
CTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCTGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATTGCGCC
-
    19861 agaactaagt gagggattgg gcagggttca gatgttaaga acagtaagct cagcagggtg
+
ATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAAGAGTGAAAACTGTCTCAAAAAAAAAAAACAACAAAAAACAGCTGTT
-
    19921 tgattgctca tgcctataac cctagcactc taggaggctg aggtgggatg attgcttgag
+
GAGATTGAGAGGATTAGAGTTGGCAACTGGAGAAGAGTGAGAAGCTTGGTTTCAAGCTTGTGATAGTCAG
-
    19981 gccaggagtt tgaaatcagc ctgggcaaca tagtgagacc ccatcactac caacaaaata
+
GATTGTGATAGTCAGGAAAGAACCAGTCATAAAGATATATGTGTGTGTATACATATAAATATGTTATATA
-
    20041 aataaataaa tgtacatggt ggcatatgcc catagtccta gctacttggg aggctatagt
+
TATGTGTGTGTGTGACACATATATATTTTTGTTTGTTTCTTTGAGACAGTGTCTCCCTCTGACACCCAGG
-
    20101 gggaggatag cttgagtaca gaagtctgag gctgcagtga gctatgattg tggcactgca
+
CTGGAGTTCAGTGGTGTGATCATAGTTCACTTTTACCTTGCAATCTGGGTTCAAGCAATCTCTCATCTCA
-
    20161 tgctagcctg ggcaatagag caagaccctg tctctaaatt aaacaaaaaa aaaagtactc
+
GCCCCTCAAGTAGCTAGGACTACAGGTACATGGCATTTGCCCAGCTAATTTTTAAGTTTCTTGTAGAGAT
-
    20221 tagttttcta tgcaatgcat tatatctgct gtggatttag ggcagtatta tatcagataa
+
GGGCCAGCCATATTTTAAATTGTGTTTTGAATGTTATATTAGAATTAAAAGTCCAAAGCCGGGTGTGGTG
-
    20281 ttttaggcat ttggtaggct taaatgaatg acaaaaagtt actaaatcac tgccatcaca
+
GCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGTGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGTTCGAGACC
-
    20341 cggtttatac agatgtcaat gatgtattga ttatagaggt tttctactgt tgctgcatct
+
AGCCTGGCCAATATGGTAACACCATCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTATGGGGGCACATGCC
-
    20401 tatttttatt tgtttacatg tcttttctta ttttagtgtc cttaaaaggt tgataatcac
+
TGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGAGGAACCTCTTGAACCCAGGAGGCAGAGGCTGCAGTGA
-
    20461 ttgctgagtg tgtttctcaa acaatttaat ttcaggagcc tacaagaaag tacgagattt
+
GTTGAGATCGTGCCACTGTACTCTAGCCTGGGCGACAGAGCAAGATTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAGTC
-
    20521 agtcaacttg ttgaagagct attgaaaatc atttgtgctt ttcagcttga cacaggtttg
+
CAGTATAATGCCCATGTGATAGATCGACTTTTTCATGAAATCTCTTCTGTAATATCAATATAATCTGAAT
-
    20581 gagtgtaagt gttgaatatc ccaagaatga cactcaagtg ctgtccatga aaactcagga
+
AACACTTTGATCTATATGATGAGAAAGCTGGGAGCCTGGGAGCGATACCCCCATGCTTTTGTTGTATTAA
-
    20641 agtttgcaca attactttct atgacgtggt gataagacct tttagtctag gttaatttta
+
TTGTATTTTCTACGGATAAACTCTAATTGCTAAAAATAAAACAACTTTATTGACCCAAGCAAGCCTAAAG
-
    20701 gttctgtatc tgtaatctat ttttaaaaaa ttactcccac tggtctcaca ccttatttta
+
TTCTGAAATCTTTTTTTTATTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTTGTTTGTTTTGTTTTGAGACGGAGT
-
    20761 tcaatcgtaa ggtgcacatt tttcacatct taacatctct gaaattggga acattttact
+
CTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCGGTGGTGCAGTCTCGGCTCACTGCAAGCTCCACCTCCCGGGTT
-
    20821 attgagggtg tgtcatttgt ttaatttgtg tgctttcttt cttagtgata cagaaaataa
+
CACACCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGACGCCTGCCACCACGCCCAGCTAAT
-
    20881 tagtgcaact tacattgttg gtgtcttagc tttagtgaaa tacagtattg ataggcaaat
+
TTTTTTGTATTTTTAGTAGAGAAAGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACCTCGT
-
    20941 ttcttagtgt taaggtagaa aacaaggact ctaaataact ttgatggtct gtgtatttgt
+
GATCTGCCCGCCTTGGCCTCCCTAAGTTCTGGGATTACAAGTGTGAGCCACCACGCCCGGCTGTTTTTTT
-
    21001 ttttgtttcc taggagtaaa atttccagtt gattttttaa aatttgattt ttaaaaaaaa
+
TTGTTTTGTTTTGAGACGGAGTCTCACTGTGTTGCCCAGACTGGAGTGCAGTGGCATGATCTCAGCTCAC
-
    21061 tcacaggtaa ccttaatgca ttgtcttaac acaacaaaga gcatacatag ggtttctctt
+
TGCCACCTCCATCTCCTGGGTTCAAGCAAATCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCA
-
    21121 ggtttctttg attataattc atacattttt ctctaactgc aaacataatg ttttcccttg
+
TGTGCCACCACACCTGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACTATGTTGGCCAGGCTGG
-
    21181 tattttacag atgcaaacag ctataatttt gcaaaaaagg aaaataactc tcctgaacat
+
TCCAAAACTCCTGACCTCAGGTGATCTGCTCGCCTTGGCCTCCCACAGTGCCAGGATTACAGGCATGAGC
-
    21241 ctaaaagatg aagtttctat catccaaagt atgggctaca gaaaccgtgc caaaagactt
+
CACCTTGCCCAGCCAGTTCTGAAATCTTTTATGAAGCCTATAAAAAAAGATAATAATACCAATCTAGAAA
-
    21301 ctacagagtg aacccgaaaa tccttccttg gtaaaaccat ttgttttctt cttcttcttc
+
ATATTTCTTAAGGCAGTCATGCATTAGTTTGAACTTTCCAAACAAAAAAATGCAATGTGTAATACTTTTT
-
    21361 ttcttctttt cttttttttt tctttttttt ttttgagatg gagtcttgct ctgtggccca
+
TTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGTTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTACAATCTCGGCTCACT
-
    21421 ggctagaagc agtcctcctg ccttagcccc cttagtagct gggattacag gcacgcgcca
+
GCAGCCTCTGCCTCTCTGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGATTACAGGCGT
-
    21481 ccatgccagg ctaatttttg tatttttagt agagacgggg tttcatcatg ttggccaggc
+
GCACCACCATGCATGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGACAAGGCTGAT
-
    21541 tggtctcgaa ctcctaacct caggtgatcc acccacctcg gctccccaaa ttgctgggat
+
CTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCACCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAGGCATTAGCC
-
    21601 tacaggtgtg agccactgtg cccggccggt aaaaccattt tcatttattc tggcaacatc
+
ACCACGCCCAGCCTTTTATTTTAGTAGAGACCATGTTTCACCATGTTGACCAAGCTGGTCTTGAGCTGAC
-
    21661 tctttattga gcattgtgaa tatgttagtg aatgtgctag atgctcatag atttatataa
+
CTCAAGTGATCCGCCCACCTCCACCTCCCAAAATGGTGGGATTATAGGCATGAGCCACCGCACCCAGCCT
-
    21721 aaagttagtg aagaaggaaa gatggtatat taagtggtta gacaagtgtt ctaatcagtt
+
GTAATACTTTTTTGAAGATCTAGAACCACATTGTTCAAAGAGATAGAATGTGAGCAATAAATGTAACTTA
-
    21781 agagttcaga gaaggtcagg gtacctgata taatcaagag agagacctta cagccaggtg
+
AATTTTTCAACAGCTACTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGGGTCTTACTCTGTTGTCCCAGCTGGAGTA
-
    21841 aggtgaatgt acctataatc ccagctactt aggaggctga aatgggagga tcacttgagt
+
CAGTGGTGCGATCATGAGGCTTACTGTTGCCTTGACCTCCTAGGCTCAAGCGATCCTATCACCTCAGTCT
-
    21901 ccaggtttga gaccagccca ggcaacatag caagatcccc atcagataca ccaaaaagac
+
CCCAAGTAGCTGGGACTGTAAGTGCACACCACCATATCCAGCTAAATTTTGTGTTTTCTGTAGAGACGGG
-
    21961 agatttcttt tttttttttt tttttgagac agagtctcgc tctgtcgccc aggctggagc
+
GTTTCGCCATGTTTCCCAGGCTGGTCTTGAACTTTGGGCTTAACCCGTCTGCCCACCTAGGCATCCCAAA
-
    22021 gcagtgacac gatgtcagct cactgcaacc tccgcctccc aggttcaagt gattctcctg
+
GTGCTAGGATTACAGGTGTGAGTCATCATGCCTGGCCAGTATTTTAGTTAGCTCTGTCTTTTCAAGTCAT
-
    22081 cctcagcctc ctgagtagtt gggactacag gggtacgaca ccagacctgg ctaatttttg
+
ATACAAGTTCATTTTCTTTTAAGTTTAGTTAACAACCTTTATACATGTATTCTTTTTCTAGCATAAAGAA
-
    22141 taattttagt agagtcgggg tttcaccata ttggtcaggc tggtctcgaa ctcctgacct
+
AGATTCGAGGCCGGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGATGGGCACATC
-
    22201 caggtgatcc accctccttg gcctcccaga gtgctgggat tacaggcgtg agccaccaag
+
ACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCCGCCTCTACTAAAATTACAAAAAG
-
    22261 cccggccaaa aaagagagct cttataggcc cttccttgct ttggagcttt atctgctctg
+
TTAGCCAGGCGTGGTAGCGGGCACCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGA
-
    22321 tgatgcttat ctaaaatagc cataaggtca ctgatatttt taagcatttg gaaattactt
+
ACCCAGGAGGCAGAGCTTGCAGTGAGCAGAGATTGTGCCACTGCACTCCAGCCTGAGAGACAGAGCGAGA
-
    22381 cagctgggtg ccatggctca tgcctataat cccaaccctt tgggaggctg aggtaggagg
+
CTCCGTCTAAAAAAAAAAAAAAAGATTCGAATCCTTATCTTGGTTGATTTTTGCGTATCTAGTTCCACTG
-
    22441 tcctttgagc ccagcttggg caacacagtg agacactgtc tctgcaatta aaaaaaaaaa
+
AATTATTTATATAATTGTATAGACTACAGCACGAGACAGCTTAGCTTGTCACTCTACTGTACTATATTCT
-
    22501 aaagtagctg ggtgccgtgg ctcacgcctg taattccagc actaggaggc ttgaggattg
+
GCAGTACTATCATAAGGGAATTTCCTCCCTACCCCTGCTCTGAATTGTTCAATTGTACTATTTGCTGGAG
-
    22561 cctgagctca ggagttcaag accagtttgg gcaacatagc aagtccttgt ctatattaaa
+
TAATGCTTGATGCCTTCTTGATCCATTATACTAGAGTATATGTAGTATTTGTAGATTCTGAAGGAGTGGG
-
    22621 agttttttta aattatctgg gcatggtggt gtgtgcctgt agtcccagct acttgggaag
+
AGCCTCTATTCTGAGTTTTAAAGGTACTTATGTACAGTGGAGGTAGCTTTTTGACAGCCTCATCTTCCAA
-
    22681 ctgagacaga aggatcactt gagtccagga gatgtagact acagtgagct atgatcactc
+
ACTATAGAGTCATTGTTTTGTTGAGTGCAATATGGTACTTGAAGCATCTATATCGGCGAAGAAGGACCCA
-
    22741 cactgcactt cagcgtgggc ggcaaagcaa gatctagttg caaaaaaaaa aagaactggc
+
AGTCTCCTTGACCTTACCTACCTACATTCACTTTCTCTGGTAGGAAGATTGTGGGTGCCTCTCTCCAGAC
-
    22801 tgggtgcggc ggctaacacc tgcaatccca gcaccttggg aggctgaggc cagtggatca
+
TTAGTTTCCATGTCAAAAAAGAAAAAAGGAAGATTGTGGGCTTTGCTACAATCCAATTCTGGATCCAATA
-
    22861 tgaggtcagg agattgagac caccctggcc aacatggtga aacccggtct ctactaaaaa
+
TAACCTTCATTGCTTAATTACTGTGTGATCTGGGACAAGCCTCTACTCTATAAAAATGAAGATAAGGCCA
-
    22921 tacaaaaatt agctgggtgt ggtggcacgt gcctgtaatc ccagctactc cagaggctga
+
GGCTTGATGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACGTTGGGATGCCAAGGCAGGAGGATCACTTGAGGTCAGG
-
    22981 ggatggagaa tcacttgaac ctgagagtcg gaggttgcag tgagccgaga ttgcgccact
+
AGTTCGAGACCAGACTGGGCAATATAGTGAAACCACATCTGTACAAAAATAAAGATAGAAAGTAGCCCAG
-
    23041 gcactccagc ctggcgacag agcgagactc cgtctcaaaa aaaaaaaaaa aaaagcttca
+
CGCAATGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAAGCAGGCGATCACTTGAGGTCGGGAGT
-
    23101 cgcctgtaat cccagcactt tgggaggccg agtcaagtgg atcacgaggt gtggagatca
+
TCAAGACTGTAGACAGATAGATAGGTAGGTAGATAGATAGAGATATAGATATAGTTGGGGTTTTTTTGTT
-
    23161 agactatcct ggctcacatg gtgaaagccc gtctctacta aaaacacaga aaaattagct
+
TTGTTTTGTTTTGTTTTTGAGATGGAGTTTCGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCGATCTC
-
    23221 gagcgtgatg gcggactcct gtagtcccag ctactcggga ggctgaggca ggagaatagc
+
AGTTTACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGAGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCCAGGATT
-
    23281 atgaacccgg gaggtggagc ttgcagtgag ccgagatccc gccactgcga tccagcctgg
+
ACAGGCATATGCCACCATGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCGTGTTGGTC
-
    23341 gcgacagagt gagactctgt ctcaaaaaaa aaacaaaaaa acttagctgg gcgtggtggt
+
AGGCTGGTCTTGAACTCCTGACCTCTCCCAAAGTGTTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCTCCTGGCCT
-
    23401 atgcacctgt ggtcctagct acttgggagg ctgaggctgg agcattgctt taacatagag
+
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTTGCCCAGGGTGGAGTGCAGTGGCAC
-
    23461 agtcaaggct gcagttgagc tatgactgtg ccactggact ccagcgcagg tgactgagac
+
TCTTCTCAGCTCATTGCAACCTCTGCCATCCTGGGTTCCAGTGATTCTCATGCCTCAGCCTCCCAAGTAG
-
    23521 cctatctttt aaaaaaaggg aaaattactt gaacttaaaa ggtgtaattg ttaaagaaaa
+
CTGGGACTCAGGCGTGTGCCCACCACGCCTGGCTAATTTTGTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCAC
-
    23581 tgtagtgatt tgctctgttg ttacttatat gtgcatgaat gatggagatc ttaaaaagta
+
CATGTTAGCCAGGCTGGTCTCAAACTCCAGGCCTCAAGTGATCTGCCTGCCTCAGCCTCCTGGGATTGCA
-
    23641 atcattctgg ggctgggcgt agtagcttgc acctgtaatc ccagcacttc gggaggctga
+
GACATGAGCCACTGCACCCGGCCAAGAGAGGGTAATAAATGTTAAATTACCTGGCTAGTAAAAAATATTC
-
    23701 ggcaggcaga taatttgagg tcaggagttt gagaccagcc tggccaacat ggtgaaaccc
+
TCTAAGTGTCTTTTCTCACAATTCCCAATGCCTTTTTTTTTTTTTTGGCACAATCTCACTCTGTTGCCCA
-
    23761 atctctacta aaaatacaaa aattagctgg gtgtggtggc acgtacctgt aatcccagct
+
GGCTGGAATGCAATGGTGCAATATTGGCTCACTGTAACCCCCGCCTCACAGGTTCAACTTATTCTCATGC
-
    23821 actcgggagg cggaggcaca agaattgctt gaacctagga cgcggaggtt gcagcgagcc
+
CTCAGCCTCCCGAGTAACTGGGACTACAGTGCACCACCACCACACCCAGCTAATTTTTGAATATTTAGTA
-
    23881 aagatcgcgc cactgcactc cagcctgggc cgtagagtga gactctgtct caaaaaagaa
+
GAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTGGCCTCAAGTGATTCACCCACCCCGC
-
    23941 aaaaaagtaa ttgttctagc tgggcgcagt ggctcttgcc tgtaatccca gcactttggg
+
AAGTGCTGGGATTACAGGTGTGGACCACCGTGCACAGCCCTAGTGACTTTTTTTTTAGCCCCTTAATCTT
-
    24001 aggccaaggc gggtggatct cgagtcctag agttcaagac cagcctaggc aatgtggtga
+
TTCTTTCCTGGGTCTCTTCATTGTCAGTGTCTGCTATTTACTCCCTACCTAGTCACCCCCTTCACCAGTA
-
    24061 aaccccatcg ctacaaaaaa tacaaaaatt agccaggcat ggtggcgtgc gcatgtagtc
+
TATTATGTCCTTTATGTTTTATTTTGCAGGATCTTATTTTGCTTTTCTATTGAATCCCCTCCATCTAGAA
-
    24121 ccagctcctt gggaggctga ggtgggagga tcacttgaac ccaggagaca gaggttgcag
+
TAGTACTAGACATAGTAAATATTGGTTGTATGAGTGAATCGCTGCTTTTAATTATCATCACCATTGCTCT
-
    24181 tgaaccgaga tcacgccacc acgctccagc ctgggcaaca gaacaagact ctgtctaaaa
+
CTCTACTTCTGGTCTATGATCCACTTTGAGTTAACTTTTGTTATTTGGTGTGAGATAGGAGTATAATTTC
-
    24241 aaatacaaat aaaataaaag tagttctcac agtaccagca ttcatttttc aaaagatata
+
ATTCTTTTACATGTGGTTATACTTTTGTCTCAACACTGTTTGTTAAAAACACAAAAAGTATTATTTTCCC
-
    24301 gagctaaaaa ggaaggaaaa aaaaagtaat gttgggcttt taaatactcg ttcctatact
+
ATTTAATCATCTTTGGCCTGGGCACGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTCTGGAAGGCCAAGGCAG
-
    24361 aaatgttctt aggagtgctg gggttttatt gtcatcattt atccttttta aaaatgttat
+
ATGGATCAATTTGAGGCCAGGAGTTCAAGACTAGCCAACATGGTGAAACTAAAAATACAAAAAATTAGCT
-
    24421 tggccaggca cggtggctca tggctgtaat cccagcactt tgggaggccg aggcaggcag
+
GGGTATGGTGGTGCATGTCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCACGAGAATTGCTTGAGCCTAG
-
    24481 atcacctgag gtcaggagtg tgagaccagc ctggccaaca tggcgaaacc tgtctctact
+
GAGGTGGAGGTTGTAGTGAGCTGAGATTGTGTCACTACCCTCCAGCCTGGGTGATAGAGTGAGTCTGTCT
-
    24541 aaaaatacaa aaattaacta ggcgtggtgg tgtacgcctg tagtcccagc tactcgggag
+
CAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAAGAAAATAAAAATCGTCGGCCAGGCATGGTGGCTCACACCTGTAATCC
-
    24601 gctgaggcag gagaatcaac tgaaccaggg aggtggaggt tgcagtgtgc cgagatcacg
+
CAGCACTTTGGGAGGCAGAGGCGGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATGGAGACCATCCTGGCTAACATGGT
-
    24661 ccactgcact ctagcctggc aacagagcaa gattctgtct caaaaaaaaa aaacatatat
+
GAAACCCCGTCTCTACTAAAAATAAAAAAATTAGCCGGGCATGGTGCTGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTGC
-
    24721 acacatatat cccaaagtgc tgggattaca tatatatata tatatatata tattatatat
+
TCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCAGGAGGTGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCGTGCCA
-
    24781 atatatatat atatgttata tatatgttat atatatataa catatatata tgttatatat
+
CTGCACTCCAGCCTGGGAGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGTCTTGGTA
-
    24841 atgttatata tatataatat atatatgtta tatatatgtt atatatatat atacacacac
+
TTTATTATTGTTGAAAATCGCTTGATCACAGATGTATGTATGAGTTTATTTCTGTACTGTCAATTCCATT
-
    24901 acacacatat atatgtatat atatatacac acacacacac aaattagcca ggcatagttg
+
TTATTGATGTATGTGTCTATTCTTATGCTATTACCACACTTTCTTGATTACTATAGCTTTGTGGTGAGGT
-
    24961 cacacgcttg tagacccagc tactcaggag gctgaggcag gagaatctct tgaacttagg
+
GTTGAGATTTTAAACTAATTATAAGCATCTTACATGAACTACTTACCGTTTATATTTGATTATGCAGCAT
-
    25021 aggcggaggt tgcagtgagc tgagattgcg ccactgcact ccagcctggg tgacagagca
+
GAAATAATTATGAATATATCATTAAATATGCCATATTAACTTTTATTAAGTTTTATGTGATCATAACAGT
-
    25081 ggactctgta caccccccaa aacaaaaaaa aaagttatca gatgtgattg gaatgtatat
+
AAGCCATATGCATGTAAGTTCAGTTTTCATAGATCATTGCTTATGTAGTTTAGGTTTTTGCTTATGCAGC
-
    25141 caagtatcag cttcaaaata tgctatatta atacttcaaa aattacacaa ataatacata
+
ATCCAAAAACAATTAGGAAACTATTGCTTGTAATTCACCTGCCATTACTTTTTAAATGGCTCTTAAGGGC
-
    25201 atcaggtttg aaaaatttaa gacaacagaa aaaaaaattc aaatcacaca tatcccacac
+
AGTTGTGAGATTATCTTTTCATGGCTATTTGCCTTTTGAGTATTCTTTCTACAAAAGGAAGTAAATTAAA
-
    25261 attttattat tactactact attattttgt agagactggg tctcactctg ttgcttatgc
+
TTGTTCTTTCTTTCTTTATAATTTATAGATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTC
-
    25321 tggtcttgaa ctcctggcct caagcagtcc tgctccagcc tcccaaagtg ctgggattat
+
ACAGTGTCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTATATAATTTGGTAATGATGCTAGGTTGGAAGC
-
    25381 aggcatgagc taccgctccc agccccagac attttagtgt gtaaattcct gggcattttt
+
AACCACAGTAGGAAAAAGTAGAAATTATTTAATAACATAGCGTTCCTATAAAACCATTCATCAGAAAAAT
-
    25441 tccaggcatc atacatgtta gctgactgat gatggtcaat ttattttgtc catggtgtca
+
TTATAAAAGAGTTTTTAGCACACAGTAAATTATTTCCAAAGTTATTTTCCTGAAAGTTTTATGGGACATC
-
    25501 agtttctctt caggaggaaa agcacagaac tggccaacaa ttgcttgact gttctttacc
+
TGCCTTATACAGGTATTAGAAACTTACTGCCTTTCTCTAATGCTTCTAGTGTAAAAACTTGCAGACTTAT
-
    25561 atactgttta gcaggaaacc agtctcagtg tccaactctc taaccttgga actgtgagaa
+
GTAAAGTAGGGCTGTATCGCCGTGCCCCCATTGTCTGTTAATCTTGTTTTTATATTTTTGATTGTGTTTC
-
    25621 ctctgaggac aaagcagcgg atacaacctc aaaagacgtc tgtctacatt gaattgggta
+
CTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTAAGACAGGGTCCTGCTCTGTCACTGAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGA
-
    25681 agggtctcag gttttttaag tatttaataa taattgctgg attccttatc ttatagtttt
+
TCTCGGCTCACTGTAGCCTCTGTCTCCCAGCCTCTTCCTGCCTTAGCCTCCCAAATAGCTGGGACTACAG
-
    25741 gccaaaaatc ttggtcataa tttgtatttg tggtaggcag ctttgggaag tgaattttat
+
GCACACGCTACCATGCCCGGCCAATTTTTGTATTTTTTGTAGAGATGAGGTTTTACCATGTTGCCCAGGC
-
    25801 gagccctatg gtgagttata aaaaatgtaa aagacgcagt tcccaccttg aagaatctta
+
TGGTAACTCCTGAGCTCAGGTGATCTGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTCACAGGTGTGTGT
-
    25861 ctttaaaaag ggagcaaaag aggccaggca tggtggctca cacctgtaat cccagcactt
+
TTATTTCTATCTAATTATTTACACAAACACAATGTATTTATATATTGTGTATCTCTTCTGCTACAATGTA
-
    25921 tgggaggcca aagtgggtgg atcacctgag gtcgggagtt cgagaccagc ctagccaaca
+
AATTCTATGAGAGTAGTAATTTTGTCTGTCTCAACACTGTTTTTCCTAAGTTTGGTACATAGTAGGCACT
-
    25981 tggagaaact ctgtctgtac caaaaaataa aaaattagcc aggtgtggtg gcacataact
+
CAGATGCTTAAAGGAATGAATGAATTGTGCTTTAATTCCACTTTACTAAACCCAAATCTCCCTTTGGACA
-
    26041 gtaatcccag ctactcggga ggctgaggca ggagaatcac ttgaacccgg gaggtggagg
+
TTGTTATCTATGTGTTTTCAAAGAAGTATAATCATAATTTGACAGAAATCCTTGAGAGGCAGAACTAAGT
-
    26101 ttgcggtgaa ccgagatcgc accattgcac tccagcctgg gcaaaaatag cgaaactcca
+
GAGGGATTGGGCAGGGTTCAGATGTTAAGAACAGTAAGCTCAGCAGGGTGTGATTGCTCATGCCTATAAC
-
    26161 tctaaaaaaa aaaaagagag caaaagaaag aatatctggt tttaaatatg tgtaaatatg
+
CCTAGCACTCTAGGAGGCTGAGGTGGGATGATTGCTTGAGGCCAGGAGTTTGAAATCAGCCTGGGCAACA
-
    26221 ttttggaaag atggagagta gcaataagaa aaaacatgat ggattgctac agtatttagt
+
TAGTGAGACCCCATCACTACCAACAAAATAAATAAATAAATGTACATGGTGGCATATGCCCATAGTCCTA
-
    26281 tccaagataa attgtactag atgaggaagc cttttaagaa gagctgaatt gccaggcgca
+
GCTACTTGGGAGGCTATAGTGGGAGGATAGCTTGAGTACAGAAGTCTGAGGCTGCAGTGAGCTATGATTG
-
    26341 gtggctcacg cctgtaatcc cagcactttg ggaggccgag gtgggcggat cacctgaggt
+
TGGCACTGCATGCTAGCCTGGGCAATAGAGCAAGACCCTGTCTCTAAATTAAACAAAAAAAAAAGTACTC
-
    26401 cgggagttca agaccagcct gaccaacatg gagaaacccc atctctacta aaaaaaaaaa
+
TAGTTTTCTATGCAATGCATTATATCTGCTGTGGATTTAGGGCAGTATTATATCAGATAATTTTAGGCAT
-
    26461 aaaaaaaatt agccggggtg gtggcttatg cctgtaatcc cagctactca ggaggctgag
+
TTGGTAGGCTTAAATGAATGACAAAAAGTTACTAAATCACTGCCATCACACGGTTTATACAGATGTCAAT
-
    26521 gcaggagaat cgcttgaacc caggaagcag aggttgcagt gagccaagat cgcaccattg
+
GATGTATTGATTATAGAGGTTTTCTACTGTTGCTGCATCTTATTTTTATTTGTTTACATGTCTTTTCTTA
-
    26581 cactccagcc taggcaacaa gagtgaaact ccatctcaaa aaaaaaaaaa aagagctgaa
+
TTTTAGTGTCCTTAAAAGGTTGATAATCACTTGCTGAGTGTGTTTCTCAAACAATTTAATTTCAGGAGCC
-
    26641 tcttggctgg gcaggatggc tcgtgcctgt aatcctaacg ctttggaaga ccgaggcaga
+
TACAAGAAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGTGCTTTTCAGCTTGA
-
    26701 aggattggtt gagtccacga gtttaagacc agcctggcca acatagggga accctgtctc
+
CACAGGTTTGGAGTGTAAGTGTTGAATATCCCAAGAATGACACTCAAGTGCTGTCCATGAAAACTCAGGA
-
    26761 tatttttaaa ataataatac atttttggcc ggtgcggtgg ctcatgcctg taatcccaat
+
AGTTTGCACAATTACTTTCTATGACGTGGTGATAAGACCTTTTAGTCTAGGTTAATTTTAGTTCTGTATC
-
    26821 actttgggag gctgaggcag gtagatcacc tgaggtcaga gttcgagacc agcctggata
+
TGTAATCTATTTTTAAAAAATTACTCCCACTGGTCTCACACCTTATTTTATCAATCGTAAGGTGCACATT
-
    26881 acctggtgaa acccctcttt actaaaaata caaaaaaaaa aaaaaattag ctgggtgtgg
+
TTTCACATCTTAACATCTCTGAAATTGGGAACATTTTACTATTGAGGGTGTGTCATTTGTTTAATTTGTG
-
    26941 tagcacatgc ttgtaatccc agctacttgg gaggctgagg caggagaatc gcttgaacca
+
TGCTTTCTTTCTTAGTGATACAGAAAATAATAGTGCAACTTACATTGTTGGTGTCTTAGCTTTAGTGAAA
-
    27001 gggaggcgga ggttacaatg agccaacact acaccactgc actccagcct gggcaataga
+
TACAGTATTGATAGGCAAATTTCTTAGTGTTAAGGTAGAAAACAAGGACTCTAAATAACTTTGATGGTCT
-
    27061 gtgagactgc atctcaaaaa aataataatt tttaaaaata ataaattttt ttaagcttat
+
GTGTATTTGTTTTTGTTTCCTAGGAGTAAAATTTCCAGTTGATTTTTTAAAATTTGATTTTTAAAAAAAA
-
    27121 aaaaagaaaa gttgaggcca gcatagtagc tcacatctgt aatctcagca gtggcagagg
+
TCACAGGTAACCTTAATGCATTGTCTTAACACAACAAAGAGCATACATAGGGTTTCTCTTGGTTTCTTTG
-
    27181 attgcttgaa gccaggagtt tgagaccagc ctgggcaaca tagcaagacc tcatctctac
+
ATTATAATTCATACATTTTTCTCTAACTGCAAACATAATGTTTTCCCTTGTATTTTACAGATGCAAACAG
-
    27241 aaaaaaattt cttttttaaa ttagctgggt gtggtggtgt gcatctgtag tcccagctac
+
CTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAGTTTCTATCATCCAAAGT
-
    27301 tcaggaggca gaggtgagtg gatacattga acccaggagt ttgaggctgt agtgagctat
+
ATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTAAAACCAT
-
    27361 gatcatgcca ctgcactcca acctgggtga cagagcaaga cctccaaaaa aaaaaaaaaa
+
TTGTTTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTTCTTTTTTTTTTCTTTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCT
-
    27421 agagctgctg agctcagaat tcaaactggg ctctcaaatt ggattttctt ttagaatata
+
CTGTGGCCCAGGCTAGAAGCAGTCCTCCTGCCTTAGCCCCCTTAGTAGCTGGGATTACAGGCACGCGCCA
-
    27481 tttataatta aaaaggatag ccatcttttg agctcccagg caccaccatc tatttatcat
+
CCATGCCAGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCATCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAA
-
    27541 aacacttact gttttccccc cttatgatca taaattccta gacaacaggc attgtaaaaa
+
CTCCTAACCTCAGGTGATCCACCCACCTCGGCTCCCCAAATTGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACTGTG
-
    27601 tagttatagt agttgatatt taggagcact taactatatt ccaggcacta ttgtgctttt
+
CCCGGCCGGTAAAACCATTTTCATTTATTCTGGCAACATCTCTTTATTGAGCATTGTGAATATGTTAGTG
-
    27661 cttgtataac tcattagatg cttgtcagac ctctgagatt gttcctatta tacttatttt
+
AATGTGCTAGATGCTCATAGATTTATATAAAAAGTTAGTGAAGAAGGAAAGATGGTATATTAAGTGGTTA
-
    27721 acagatgaga aaattaaggc acagagaagt tatgaaattt ttccaaggta ttaaacctag
+
GACAAGTGTTCTAATCAGTTAGAGTTCAGAGAAGGTCAGGGTACCTGATATAATCAAGAGAGAGACCTTA
-
    27781 taagtggctg agccatgatt caaacctagg aagttagatg tcagagcctg tgcttttttt
+
CAGCCAGGTGAGGTGAATGTACCTATAATCCCAGCTACTTAGGAGGCTGAAATGGGAGGATCACTTGAGT
-
    27841 ttgtttttgt ttttgttttc agtagaaacg ggggtctcac tttgttggcc aggctggtct
+
CCAGGTTTGAGACCAGCCCAGGCAACATAGCAAGATCCCCATCAGATACACCAAAAAGACAGATTTCTTT
-
    27901 tgaactccta acctcaaata atccacccat ctcggcctcc tcaagtgctg ggattacagg
+
TTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGCGCAGTGACACGATGTCAGCT
-
    27961 tgagagccac tgtgcctggc gaagcccatg cctttaacca cttctctgta ttacatacta
+
CACTGCAACCTCCGCCTCCCAGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGTTGGGACTACAG
-
    28021 gcttaactag cattgtacct gccacagtag atgctcagta aatatttcta gttgaatatc
+
GGGTACGACACCAGACCTGGCTAATTTTTGTAATTTTAGTAGAGTCGGGGTTTCACCATATTGGTCAGGC
-
    28081 tgtttttcaa caagtacatt tttttaaccc ttttaattaa gaaaactttt attgatttat
+
TGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCACCCTCCTTGGCCTCCCAGAGTGCTGGGATTACAGGCGTG
-
    28141 tttttggggg gaaatttttt aggatctgat tcttctgaag ataccgttaa taaggcaact
+
AGCCACCAAGCCCGGCCAAAAAAGAGAGCTCTTATAGGCCCTTCCTTGCTTTGGAGCTTTATCTGCTCTG
-
    28201 tattgcaggt gagtcaaaga gaacctttgt ctatgaagct ggtattttcc tatttagtta
+
TGATGCTTATCTAAAATAGCCATAAGGTCACTGATATTTTTAAGCATTTGGAAATTACTTCAGCTGGGTG
-
    28261 atattaagga ttgatgtttc tctcttttta aaaatatttt aacttttatt ttaggttcag
+
CCATGGCTCATGCCTATAATCCCAACCCTTTGGGAGGCTGAGGTAGGAGGTCCTTTGAGCCCAGCTTGGG
-
    28321 ggatgtatgt gcagtttgtt atataggtaa acacacgact tgggatttgg tgtatagatt
+
CAACACAGTGAGACACTGTCTCTGCAATTAAAAAAAAAAAAAAGTAGCTGGGTGCCGTGGCTCACGCCTG
-
    28381 tttttcatca tccgggtact aagcataccc cacagttttt tgtttgcttt ctttctgaat
+
TAATTCCAGCACTAGGAGGCTTGAGGATTGCCTGAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGTTTGGGCAACATAGC
-
    28441 ttctccctct tcccaccttc ctccctcaag taggctggtg tttctccaga ctagaatcat
+
AAGTCCTTGTCTATATTAAAAGTTTTTTTAAATTATCTGGGCATGGTGGTGTGTGCCTGTAGTCCCAGCT
-
    28501 ggtattggaa gaaaccttag agatcatcta gtttagttct ctcattttat agtggaggaa
+
ACTTGGGAAGCTGAGACAGAAGGATCACTTGAGTCCAGGAGATGTAGACTACAGTGAGCTATGATCACTC
-
    28561 ataccctttt tgtttgttgg atttagttat tagcactgtc caaaggaatt taggataaca
+
CACTGCACTTCAGCGTGGGCGGCAAAGCAAGATCTAGTTGCAAAAAAAAAAAGAACTGGCTGGGTGCGGC
-
    28621 gtagaactct gcacatgctt gcttctagca gattgttctc taagttcctc atatacagta
+
GGCTAACACCTGCAATCCCAGCACCTTGGGAGGCTGAGGCCAGTGGATCATGAGGTCAGGAGATTGAGAC
-
    28681 atattgacac agcagtaatt gtgactgatg aaaatgttca aggacttcat tttcaactct
+
CACCCTGGCCAACATGGTGAAACCCGGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGTGGTGGCACGT
-
    28741 ttctttcctc tgttccttat ttccacatat ctctcaagct ttgtctgtat gttatataat
+
GCCTGTAATCCCAGCTACTCCAGAGGCTGAGGATGGAGAATCACTTGAACCTGAGAGTCGGAGGTTGCAG
-
    28801 aaactacaag caaccccaac tatgttacct accttcctta ggaattattg cttgacccag
+
TGAGCCGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAA
-
    28861 gttttttttt tttttttttt ggagacgggg tcttgccctg ttgccaggat ggagtgtagt
+
AAAAGCTTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGTCAAGTGGATCACGAGGTGTGGAGATCA
-
    28921 ggcgccatct cggctcactg caatctccaa ctccctggtt caagcgattc tcctgtctca
+
AGACTATCCTGGCTCACATGGTGAAAGCCCGTCTCTACTAAAAACACAGAAAAATTAGCTGAGCGTGATG
-
    28981 atctcacgag tagctgggac tacaggtata caccaccacg cccggttaat tgaccattcc
+
GCGGACTCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATAGCATGAACCCGGGAGGTGGAGC
-
    29041 atttctttct ttctctcttt tttttttttt tttttgagac agagtcttgc tctgttgccc
+
TTGCAGTGAGCCGAGATCCCGCCACTGCGATCCAGCCTGGGCGACAGAGTGAGACTCTGTCTCAAAAAAA
-
    29101 aggctggagt acagaggtgt gatctcacct ctccgcaacg tctgcctccc aggttgaagc
+
AAACAAAAAAACTTAGCTGGGCGTGGTGGTATGCACCTGTGGTCCTAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCTGG
-
    29161 catactcctg cctcagcctc tctagtagct gggactacag gcgcgcgcca ccacacccgg
+
AGCATTGCTTTAACATAGAGAGTCAAGGCTGCAGTTGAGCTATGACTGTGCCACTGGACTCCAGCGCAGG
-
    29221 ctaatttttg tatttttagt agagatgggg tttcaccatg ttggccaggc tggtcttgaa
+
TGACTGAGACCCTATCTTTTAAAAAAAGGGAAAATTACTTGAACTTAAAAGGTGTAATTGTTAAAGAAAA
-
    29281 ctcatgacct caagtggtcc acccgcctca gcctcccaaa gtgctggaat tacaggcttg
+
TGTAGTGATTTGCTCTGTTGTTACTTATATGTGCATGAATGATGGAGATCTTAAAAAGTAATCATTCTGG
-
    29341 agccaccgtg cccagcaacc atttcatttc aactagaagt ttctaaagga gagagcagct
+
GGCTGGGCGTAGTAGCTTGCACCTGTAATCCCAGCACTTCGGGAGGCTGAGGCAGGCAGATAATTTGAGG
-
    29401 ttcactaact aaataagatt ggtcagcttt ctgtaatcga aagagctaaa atgtttgatc
+
TCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCATCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGG
-
    29461 ttggtcattt gacagttctg catacatgta actagtgttt cttattagga ctctgtcttt
+
GTGTGGTGGCACGTACCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCGGAGGCACAAGAATTGCTTGAACCTAGGA
-
    29521 tccctatagt gtgggagatc aagaattgtt acaaatcacc cctcaaggaa ccagggatga
+
CGCGGAGGTTGCAGCGAGCCAAGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCCGTAGAGTGAGACTCTGTCT
-
    29581 aatcagtttg gattctgcaa aaaagggtaa tggcaaagtt tgccaactta acaggcactg
+
CAAAAAAGAAAAAAAAGTAATTGTTCTAGCTGGGCGCAGTGGCTCTTGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGG
-
    29641 aaaagagagt gggtagatac agtactgtaa ttagattatt ctgaagacca tttgggacct
+
AGGCCAAGGCGGGTGGATCTCGAGTCCTAGAGTTCAAGACCAGCCTAGGCAATGTGGTGAAACCCCATCG
-
    29701 ttacaaccca caaaatctct tggcagagtt agagtatcat tctctgtcaa atgtcgtggt
+
CTACAAAAAATACAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGCGTGCGCATGTAGTCCCAGCTCCTTGGGAGGCTGA
-
    29761 atggtctgat agatttaaat ggtactagac taatgtacct ataataagac cttctgtaac
+
GGTGGGAGGATCACTTGAACCCAGGAGACAGAGGTTGCAGTGAACCGAGATCACGCCACCACGCTCCAGC
-
    29821 tgattgttgc cctttcgttt ttttttttgt ttgtttgttt gttttttttt gagatggggt
+
CTGGGCAACAGAACAAGACTCTGTCTAAAAAAATACAAATAAAATAAAAGTAGTTCTCACAGTACCAGCA
-
    29881 ctcactctgt tgcccaggct ggagtgcagt gatgcaatct tggctcactg caacctccac
+
TTCATTTTTCAAAAGATATAGAGCTAAAAAGGAAGGAAAAAAAAAGTAATGTTGGGCTTTTAAATACTCG
-
    29941 ctccaaggct caagctatcc tcccacttca gcctcctgag tagctgggac tacaggcgca
+
TTCCTATACTAAATGTTCTTAGGAGTGCTGGGGTTTTATTGTCATCATTTATCCTTTTTAAAAATGTTAT
-
    30001 tgccaccaca cccggttaat tttttgtggt tttatagaga tggggtttca ccatgttacc
+
TGGCCAGGCACGGTGGCTCATGGCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGCAGATCACCTGAG
-
    30061 gaggctggtc tcaaactcct ggactcaagc agtctgccca cttcagcctc ccaaagtgct
+
GTCAGGAGTGTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGCGAAACCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAACTA
-
    30121 gcagttacag gcttgagcca ctgtgcctgg cctgcccttt acttttaatt ggtgtatttg
+
GGCGTGGTGGTGTACGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCAACTGAACCAGGG
-
    30181 tgtttcatct tttacctact ggtttttaaa tatagggagt ggtaagtctg tagatagaac
+
AGGTGGAGGTTGCAGTGTGCCGAGATCACGCCACTGCACTCTAGCCTGGCAACAGAGCAAGATTCTGTCT
-
    30241 agagtattaa gtagacttaa tggccagtaa tctttagagt acatcagaac cagttttctg
+
CAAAAAAAAAAAACATATATACACATATATCCCAAAGTGCTGGGATTACATATATATATATATATATATA
-
    30301 atggccaatc tgcttttaat tcactcttag acgttagaga aataggtgtg gtttctgcat
+
TATTATATATATATATATATATATGTTATATATATGTTATATATATATAACATATATATATGTTATATAT
-
    30361 agggaaaatt ctgaaattaa aaatttaatg gatcctaagt ggaaataatc taggtaaata
+
ATGTTATATATATATAATATATATATGTTATATATATGTTATATATATATATACACACACACACACATAT
-
    30421 ggaattaaat gaaagagtat gagctacatc ttcagtatac ttggtagttt atgaggttag
+
ATATGTATATATATATACACACACACACACAAATTAGCCAGGCATAGTTGCACACGCTTGTAGACCCAGC
-
    30481 tttctctaat atagccagtt ggttgatttc cacctccaag gtgtatgaag tatgtatttt
+
TACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCTCTTGAACTTAGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGCG
-
    30541 tttaatgaca attcagtttt tgagtacctt gttatttttg tatattttca gctgcttgtg
+
CCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAGGACTCTGTACACCCCCCAAAACAAAAAAAAAAGTTATCA
-
    30601 aattttctga gacggatgta acaaatactg aacatcatca acccagtaat aatgatttga
+
GATGTGATTGGAATGTATATCAAGTATCAGCTTCAAAATATGCTATATTAATACTTCAAAAATTACACAA
-
    30661 acaccactga gaagcgtgca gctgagaggc atccagaaaa gtatcagggt agttctgttt
+
ATAATACATAATCAGGTTTGAAAAATTTAAGACAACAGAAAAAAAAATTCAAATCACACATATCCCACAC
-
    30721 caaacttgca tgtggagcca tgtggcacaa atactcatgc cagctcatta cagcatgaga
+
ATTTTATTATTACTACTACTATTATTTTGTAGAGACTGGGTCTCACTCTGTTGCTTATGCTGGTCTTGAA
-
    30781 acagcagttt attactcact aaagacagaa tgaatgtaga aaaggctgaa ttctgtaata
+
CTCCTGGCCTCAAGCAGTCCTGCTCCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGCATGAGCTACCGCTCCC
-
    30841 aaagcaaaca gcctggctta gcaaggagcc aacataacag atgggctgga agtaaggaaa
+
AGCCCCAGACATTTTAGTGTGTAAATTCCTGGGCATTTTTTCCAGGCATCATACATGTTAGCTGACTGAT
-
    30901 catgtaatga taggcggact cccagcacag aaaaaaaggt agatctgaat gctgatcccc
+
GATGGTCAATTTATTTTGTCCATGGTGTCAAGTTTCTCTTCAGGAGGAAAAGCACAGAACTGGCCAACAA
-
    30961 tgtgtgagag aaaagaatgg aataagcaga aactgccatg ctcagagaat cctagagata
+
TTGCTTGACTGTTCTTTACCATACTGTTTAGCAGGAAACCAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGA
-
    31021 ctgaagatgt tccttggata acactaaata gcagcattca gaaagttaat gagtggtttt
+
ACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGTA
-
    31081 ccagaagtga tgaactgtta ggttctgatg actcacatga tggggagtct gaatcaaatg
+
AGGGTCTCAGGTTTTTTAAGTATTTAATAATAATTGCTGGATTCCTTATCTTATAGTTTTGCCAAAAATC
-
    31141 ccaaagtagc tgatgtattg gacgttctaa atgaggtaga tgaatattct ggttcttcag
+
TTGGTCATAATTTGTATTTGTGGTAGGCAGCTTTGGGAAGTGAATTTTATGAGCCCTATGGTGAGTTATA
-
    31201 agaaaataga cttactggcc agtgatcctc atgaggcttt aatatgtaaa agtgaaagag
+
AAAAATGTAAAAGACGCAGTTCCCACCTTGAAGAATCTTACTTTAAAAAGGGAGCAAAAGAGGCCAGGCA
-
    31261 ttcactccaa atcagtagag agtaatattg aagacaaaat atttgggaaa acctatcgga
+
TGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAAGTGGGTGGATCACCTGAGGTCGGGAGTT
-
    31321 agaaggcaag cctccccaac ttaagccatg taactgaaaa tctaattata ggagcatttg
+
CGAGACCAGCCTAGCCAACATGGAGAAACTCTGTCTGTACCAAAAAATAAAAAATTAGCCAGGTGTGGTG
-
    31381 ttactgagcc acagataata caagagcgtc ccctcacaaa taaattaaag cgtaaaagga
+
GCACATAACTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCCGGGAGGTGGAGG
-
    31441 gacctacatc aggccttcat cctgaggatt ttatcaagaa agcagatttg gcagttcaaa
+
TTGCGGTGAACCGAGATCGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAAAAATAGCGAAACTCCATCTAAAAAAA
-
    31501 agactcctga aatgataaat cagggaacta accaaacgga gcagaatggt caagtgatga
+
AAAAAGAGAGCAAAAGAAAGAATATCTGGTTTTAAATATGTGTAAATATGTTTTGGAAAGATGGAGAGTA
-
    31561 atattactaa tagtggtcat gagaataaaa caaaaggtga ttctattcag aatgagaaaa
+
GCAATAAGAAAAAACATGATGGATTGCTACAGTATTTAGTTCCAAGATAAATTGTACTAGATGAGGAAGC
-
    31621 atcctaaccc aatagaatca ctcgtagaag aatctgcttt caaaacgaaa gctgaaccta
+
CTTTTAAGAAGAGCTGAATTGCCAGGCGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAG
-
    31681 taagcagcag tataagcaat atggaactcg aattaaatat ccacaattca aaagcaccta
+
GTGGGCGGATCACCTGAGGTCGGGAGTTCAAGACCAGCCTGACCAACATGGAGAAACCCCATCTCTACTA
-
    31741 aaaagaatag gctgaggagg aagtcttcta ccaggcatat tcatgcgctt gaactagtag
+
AAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGCCGGGGTGGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAG
-
    31801 tcagtagaaa tctaagccca cctaattgta ctgaattgca aattgatagt tgttctagca
+
GCAGGAGAATCGCTTGAACCCAGGAAGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCACCATTGCACTCCAGCC
-
    31861 gtgaagagat aaagaaaaaa aagtacaacc aaatgccagt caggcacagc agaaacctac
+
TAGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAAAGAGCTGAATCTTGGCTGGGCAGGATGGC
-
    31921 aactcatgga aggtaaagaa cctgcaactg gagccaagaa gagtaacaag ccaaatgaac
+
TCGTGCCTGTAATCCTAACGCTTTGGAAGACCGAGGCAGAAGGATTGGTTGAGTCCACGAGTTTAAGACC
-
    31981 agacaagtaa aagacatgac agcgatactt tcccagagct gaagttaaca aatgcacctg
+
AGCCTGGCCAACATAGGGGAACCCTGTCTCTATTTTTAAAATAATAATACATTTTTGGCCGGTGCGGTGG
-
    32041 gttcttttac taagtgttca aataccagtg aacttaaaga atttgtcaat cctagccttc
+
CTCATGCCTGTAATCCCAATACTTTGGGAGGCTGAGGCAGGTAGATCACCTGAGGTCAGAGTTCGAGACC
-
    32101 caagagaaga aaaagaagag aaactagaaa cagttaaagt gtctaataat gctgaagacc
+
AGCCTGGATAACCTGGTGAAACCCCTCTTTACTAAAAATACAAAAAAAAAAAAAAATTAGCTGGGTGTGG
-
    32161 ccaaagatct catgttaagt ggagaaaggg ttttgcaaac tgaaagatct gtagagagta
+
TAGCACATGCTTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCAGGGAGGCGGA
-
    32221 gcagtatttc attggtacct ggtactgatt atggcactca ggaaagtatc tcgttactgg
+
GGTTACAATGAGCCAACACTACACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAATAGAGTGAGACTGCATCTCAAAAA
-
    32281 aagttagcac tctagggaag gcaaaaacag aaccaaataa atgtgtgagt cagtgtgcag
+
AATAATAATTTTTAAAAATAATAAATTTTTTTAAGCTTATAAAAAGAAAAGTTGAGGCCAGCATAGTAGC
-
    32341 catttgaaaa ccccaaggga ctaattcatg gttgttccaa agataataga aatgacacag
+
TCACATCTGTAATCTCAGCAGTGGCAGAGGATTGCTTGAAGCCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGGCAACA
-
    32401 aaggctttaa gtatccattg ggacatgaag ttaaccacag tcgggaaaca agcatagaaa
+
TAGCAAGACCTCATCTCTACAAAAAAATTTCTTTTTTAAATTAGCTGGGTGTGGTGGTGTGCATCTGTAG
-
    32461 tggaagaaag tgaacttgat gctcagtatt tgcagaatac attcaaggtt tcaaagcgcc
+
TCCCAGCTACTCAGGAGGCAGAGGTGAGTGGATACATTGAACCCAGGAGTTTGAGGCTGTAGTGAGCTAT
-
    32521 agtcatttgc tccgttttca aatccaggaa atgcagaaga ggaatgtgca acattctctg
+
GATCATGCCACTGCACTCCAACCTGGGTGACAGAGCAAGACCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGAGCTGCTG
-
    32581 cccactctgg gtccttaaag aaacaaagtc caaaagtcac ttttgaatgt gaacaaaagg
+
AGCTCAGAATTCAAACTGGGCTCTCAAATTGGATTTTCTTTTAGAATATATTTATAATTAAAAAGGATAG
-
    32641 aagaaaatca aggaaagaat gagtctaata tcaagcctgt acagacagtt aatatcactg
+
CCATCTTTTGAGCTCCCAGGCACCACCATCTATTTATCATAACACTTACTGTTTTCCCCCCTTATGATCA
-
    32701 caggctttcc tgtggttggt cagaaagata agccagttga taatgccaaa tgtagtatca
+
TAAATTCCTAGACAACAGGCATTGTAAAAATAGTTATAGTAGTTGATATTTAGGAGCACTTAACTATATT
-
    32761 aaggaggctc taggttttgt ctatcatctc agttcagagg caacgaaact ggactcatta
+
CCAGGCACTATTGTGCTTTTCTTGTATAACTCATTAGATGCTTGTCAGACCTCTGAGATTGTTCCTATTA
-
    32821 ctccaaataa acatggactt ttacaaaacc catatcgtat accaccactt tttcccatca
+
TACTTATTTTACAGATGAGAAAATTAAGGCACAGAGAAGTTATGAAATTTTTCCAAGGTATTAAACCTAG
-
    32881 agtcatttgt taaaactaaa tgtaagaaaa atctgctaga ggaaaacttt gaggaacatt
+
TAAGTGGCTGAGCCATGATTCAAACCTAGGAAGTTAGATGTCAGAGCCTGTGCTTTTTTTTTGTTTTTGT
-
    32941 caatgtcacc tgaaagagaa atgggaaatg agaacattcc aagtacagtg agcacaatta
+
TTTTGTTTTCAGTAGAAACGGGGGTCTCACTTTGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTAACCTCAAATA
-
    33001 gccgtaataa cattagagaa aatgttttta aagaagccag ctcaagcaat attaatgaag
+
ATCCACCCATCTCGGCCTCCTCAAGTGCTGGGATTACAGGTGAGAGCCACTGTGCCTGGCGAAGCCCATG
-
    33061 taggttccag tactaatgaa gtgggctcca gtattaatga aataggttcc agtgatgaaa
+
CCTTTAACCACTTCTCTGTATTACATACTAGCTTAACTAGCATTGTACCTGCCACAGTAGATGCTCAGTA
-
    33121 acattcaagc agaactaggt agaaacagag ggccaaaatt gaatgctatg cttagattag
+
AATATTTCTAGTTGAATATCTGTTTTTCAACAAGTACATTTTTTTAACCCTTTTAATTAAGAAAACTTTT
-
    33181 gggttttgca acctgaggtc tataaacaaa gtcttcctgg aagtaattgt aagcatcctg
+
ATTGATTTATTTTTTGGGGGGAAATTTTTTAGGATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACT
-
    33241 aaataaaaaa gcaagaatat gaagaagtag ttcagactgt taatacagat ttctctccat
+
TATTGCAGGTGAGTCAAAGAGAACCTTTGTCTATGAAGCTGGTATTTTCCTATTTAGTTAATATTAAGGA
-
    33301 atctgatttc agataactta gaacagccta tgggaagtag tcatgcatct caggtttgtt
+
TTGATGTTTCTCTCTTTTTAAAAATATTTTAACTTTTATTTTAGGTTCAGGGATGTATGTGCAGTTTGTT
-
    33361 ctgagacacc tgatgacctg ttagatgatg gtgaaataaa ggaagatact agttttgctg
+
ATATAGGTAAACACACGACTTGGGATTTGGTGTATAGATTTTTTTCATCATCCGGGTACTAAGCATACCC
-
    33421 aaaatgacat taaggaaagt tctgctgttt ttagcaaaag cgtccagaaa ggagagctta
+
CACAGTTTTTTGTTTGCTTTCTTTCTGAATTTCTCCCTCTTCCCACCTTCCTCCCTCAAGTAGGCTGGTG
-
    33481 gcaggagtcc tagccctttc acccatacac atttggctca gggttaccga agaggggcca
+
TTTCTCCAGACTAGAATCATGGTATTGGAAGAAACCTTAGAGATCATCTAGTTTAGTTCTCTCATTTTAT
-
    33541 agaaattaga gtcctcagaa gagaacttat ctagtgagga tgaagagctt ccctgcttcc
+
AGTGGAGGAAATACCCTTTTTGTTTGTTGGATTTAGTTATTAGCACTGTCCAAAGGAATTTAGGATAACA
-
    33601 aacacttgtt atttggtaaa gtaaacaata taccttctca gtctactagg catagcaccg
+
GTAGAACTCTGCACATGCTTGCTTCTAGCAGATTGTTCTCTAAGTTCCTCATATACAGTAATATTGACAC
-
    33661 ttgctaccga gtgtctgtct aagaacacag aggagaattt attatcattg aagaatagct
+
AGCAGTAATTGTGACTGATGAAAATGTTCAAGGACTTCATTTTCAACTCTTTCTTTCCTCTGTTCCTTAT
-
    33721 taaatgactg cagtaaccag gtaatattgg caaaggcatc tcaggaacat caccttagtg
+
TTCCACATATCTCTCAAGCTTTGTCTGTATGTTATATAATAAACTACAAGCAACCCCAACTATGTTACCT
-
    33781 aggaaacaaa atgttctgct agcttgtttt cttcacagtg cagtgaattg gaagacttga
+
ACCTTCCTTAGGAATTATTGCTTGACCCAGGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGAGACGGGGTCTTGCCCTG
-
    33841 ctgcaaatac aaacacccag gatcctttct tgattggttc ttccaaacaa atgaggcatc
+
TTGCCAGGATGGAGTGTAGTGGCGCCATCTCGGCTCACTGCAATCTCCAACTCCCTGGTTCAAGCGATTC
-
    33901 agtctgaaag ccagggagtt ggtctgagtg acaaggaatt ggtttcagat gatgaagaaa
+
TCCTGTCTCAATCTCACGAGTAGCTGGGACTACAGGTATACACCACCACGCCCGGTTAATTGACCATTCC
-
    33961 gaggaacggg cttggaagaa aataatcaag aagagcaaag catggattca aacttaggta
+
ATTTCTTTCTTTCTCTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGT
-
    34021 ttggaaccag gtttttgtgt ttgccccagt ctatttatag aagtgagcta aatgtttatg
+
ACAGAGGTGTGATCTCACCTCTCCGCAACGTCTGCCTCCCAGGTTGAAGCCATACTCCTGCCTCAGCCTC
-
    34081 cttttgggga gcacatttta caaatttcca agtatagtta aaggaactgc ttcttaaact
+
TCTAGTAGCTGGGACTACAGGCGCGCGCCACCACACCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGG
-
    34141 tgaaacatgt tcctcctaag gtgcttttca tagaaaaaag tccttcacac agctaggacg
+
TTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCATGACCTCAAGTGGTCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAA
-
    34201 tcatctttga ctgaatgagc tttaacatcc taattactgg tggacttact tctggtttca
+
GTGCTGGAATTACAGGCTTGAGCCACCGTGCCCAGCAACCATTTCATTTCAACTAGAAGTTTCTAAAGGA
-
    34261 ttttataaaa gcaaatccag gtgtcccaaa gcaaggaatt taatcatttt gtgtgacatg
+
GAGAGCAGCTTTCACTAACTAAATAAGATTGGTCAGCTTTCTGTAATCGAAAGAGCTAAAATGTTTGATC
-
    34321 aaagtaaatc cagtcctgcc aatgagaaga aaaagacaca gcaagttgca gcgtttatag
+
TTGGTCATTTGACAGTTCTGCATACATGTAACTAGTGTTTCTTATTAGGACTCTGTCTTTTCCCTATAGT
-
    34381 tctgctttta catctgaacc tctgtttttg ttatttaagg tgaagcagca tctgggtgtg
+
GTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAA
-
    34441 agagtgaaac aagcgtctct gaagactgct cagggctatc ctctcagagt gacattttaa
+
AAAAGGGTAATGGCAAAGTTTGCCAACTTAACAGGCACTGAAAAGAGAGTGGGTAGATACAGTACTGTAA
-
    34501 ccactcaggt aaaaagcgtg tgtgtgtgtg cacatgcgtg tgtgtggtgt cctttgcatt
+
TTAGATTATTCTGAAGACCATTTGGGACCTTTACAACCCACAAAATCTCTTGGCAGAGTTAGAGTATCAT
-
    34561 cagtagtatg tatcccacat tcttaggttt gctgacatca tctctttgaa ttaatggcac
+
TCTCTGTCAAATGTCGTGGTATGGTCTGATAGATTTAAATGGTACTAGACTAATGTACCTATAATAAGAC
-
    34621 aattgtttgt ggttcattgt ctccttaaat tagactgtaa gcaccttgat ggaactcata
+
CTTCTGTAACTGATTGTTGCCCTTTCGTTTTTTTTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTTTTTTGAGATGGGGT
-
    34681 ctacctttta tttcacacac acgcacacgc gcacacacag cctacacata cactgcctag
+
CTCACTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGATGCAATCTTGGCTCACTGCAACCTCCACCTCCAAGGCT
-
    34741 ctcattgtag catactaaat actgatttta atgaataagc taaaccttcg aaacccattt
+
CAAGCTATCCTCCCACTTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCATGCCACCACACCCGGTTAAT
-
    34801 gctaatccca gcactttggg aggccaaggt gggtggatca cctcaggtca gaagtttgag
+
TTTTTGTGGTTTTATAGAGATGGGGTTTCACCATGTTACCGAGGCTGGTCTCAAACTCCTGGACTCAAGC
-
    34861 accagcctgg ccaacatggt gaaaccccac atctactaaa aatacaaaaa ttagctgggc
+
AGTCTGCCCACTTCAGCCTCCCAAAGTGCTGCAGTTACAGGCTTGAGCCACTGTGCCTGGCCTGCCCTTT
-
    34921 gtggtggcca atgccttgta atcccagcta ttctggaggc tgagacagga gaatcgcctg
+
ACTTTTAATTGGTGTATTTGTGTTTCATCTTTTACCTACTGGTTTTTAAATATAGGGAGTGGTAAGTCTG
-
    34981 aacctgggag gcggaggttg cactgagctg ggattgtacc actgcactcc agcctgggtg
+
TAGATAGAACAGAGTATTAAGTAGACTTAATGGCCAGTAATCTTTAGAGTACATCAGAACCAGTTTTCTG
-
    35041 acaaagtgag actccatctc aaaaacaaac aaacaaaaac acatcatttc ccctatagca
+
ATGGCCAATCTGCTTTTAATTCACTCTTAGACGTTAGAGAAATAGGTGTGGTTTCTGCATAGGGAAAATT
-
    35101 aaaacatgac ggcacttact gtatcaagag aggtgagaaa aaggagccac agcaggatga
+
CTGAAATTAAAAATTTAATGGATCCTAAGTGGAAATAATCTAGGTAAATAGGAATTAAATGAAAGAGTAT
-
    35161 ttcaagggac tctgcatagc tccattttaa gaatatgcct actgcaggtc agagaaggta
+
GAGCTACATCTTCAGTATACTTGGTAGTTTATGAGGTTAGTTTCTCTAATATAGCCAGTTGGTTGATTTC
-
    35221 agcaaactgc ctaaggccac acagccaggt acagaactct caccaatatt attgccagca
+
CACCTCCAAGGTGTATGAAGTATGTATTTTTTTAATGACAATTCAGTTTTTGAGTACCTTGTTATTTTTG
-
    35281 atcgcaattt tggtgtttat tcttggtacc aagttggaga ctatagggtt ctcttcctaa
+
TATATTTTCAGCTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAAT
-
    35341 tagagaccat ctagcctttc actgttttgt ggatacttct ttctcttctt cttttttttt
+
AATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTT
-
    35401 ttccctttta aaatctagtt atttttttct ttttggtttc tttgacacag ggtctcttac
+
CAAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTT
-
    35461 tctgttaccc aggctggaat ggagtagtgc agtcatggtt cactgtagct ttgacttcct
+
ATTACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAACAGCCTGGCTTA
-
    35521 gggctcaagc gatcctccta cctcagcttc ccgagtagct gggaccacag gcgcccacca
+
GCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAG
-
    35581 acacctccag ctaattttta agtttttact agagacaaca tctcactatg ttgcccaggc
+
AAAAAAAGGTAGATCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCATG
-
    35641 tggtctcaaa atcctgggct caagtgatcc cacctcagcc tcccaaaatg ctgggattac
+
CTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAAT
-
    35701 aggtgtgtgc aaccacgcct ggcctatttt ttttttaatt gctcataaat catctttttt
+
GAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATG
-
    35761 ctttaaaaaa aagaaagatg ggaggctaaa gcaggagaat cacttgaacc caggaggcgg
+
CCAAAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCAGAGAAAATAGA
-
    35821 aggttgcagt gagctgagat catgctgctg ctctccagcc tgggcaacaa gagtgaaact
+
CTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAG
-
    35881 ccatctcaaa aaaaaaaaaa aagaaagtac acaattttac tttctggacc taatggtcaa
+
AGTAATATTGAAGACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCATG
-
    35941 ggccaataat ttggtcacct atgaaataaa taaaagcttt accatatata tgaccatttg
+
TAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAA
-
    36001 ataatgtaat atgaaatgtt tatgtactaa aggcagaata gtctagaaaa aacattctgt
+
TAAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTG
-
    36061 atcacaacgt ctaaaaatga atatcatctt catcatagaa ccaggctctt tctcctaatt
+
GCAGTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGGTCAAGTGATGA
-
    36121 tttttttttg agatggagtt ttgctctgtc acccaggctg gaatgcagtg gcacaatttt
+
ATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCC
-
    36181 ggctcactgc aaccttcagc tcccaggttc aggatcaagt gattttcgtg cttcagcctt
+
AATAGAATCACTCGTAGAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAAT
-
    36241 ctaagtagct gggattacag gtgactgcca ccacacccag ctcatttttt tgtatttttt
+
ATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTA
-
    36301 tagtagagag agggtttcac catgttggcc aggctcgtct cgaactcctg acctcaaata
+
CCAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCA
-
    36361 atccacccgt ctcagcctcc caaagtgctg agattacagg cgtgagccac caggcctggc
+
AATTGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAGTCAGGCACAGC
-
    36421 ctcctaattt ttatttgtag aagtggcacc aaaattttcc aagttctcat gcaaaaattc
+
AGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAAC
-
    36481 aggctcatct cagtttattt ttttcattta tttatctccc actaaattga caacttctaa
+
AGACAAGTAAAAGACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTAC
-
    36541 taattaggtt ggttctttgt attcccagca cagggttcta tgcagaatac acacacagca
+
TAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAG
-
    36601 gttgctggca ataatattgg tgagagttct gtactgggct atgtgatctt agacagtttg
+
AAACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGG
-
    36661 cttatgttct ctgacctgcc gtaggcacat tcttaaaatg aagctgttca gaccccctcg
+
TTTTGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGATTATGGCACTCA
-
    36721 attcatcctg ctgtggcttc tttttcccac ctaaatctta aatacccttt tagctgctag
+
GGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGT
-
    36781 taagtgaatg atgttttttt atgaactttc tgaagtcaga ttagatgaag ttgagaaaag
+
CAGTGTGCAGCATTTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACAG
-
    36841 cctgatattc ttataaagtt atatatgtgc atcatagaaa acttagaaaa tacagataaa
+
AAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAG
-
    36901 caaaaatcat ccatggacga accttgaaga cattgtgtta actgaaataa accggacacc
+
TGAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCA
-
    36961 aaaggacaca tgttatatgc ttccacttat atgagatacc tagaatagtt acatttggtt
+
AATCCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAAGAAACAAAGTC
-
    37021 actctgggta cattgcctat agataagcct tgctccacaa ggagcagtta aaaaaaaaaa
+
CAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGT
-
    37081 aaagataaat tcataggatg gaaggtagaa tagtggttac tagggacttg gggaggggga
+
ACAGACAGTTAATATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAAA
-
    37141 aatggggagt tactgtttga tgagtgcaga tttcagtttg ggatgatgaa aaagttctgg
+
TGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTA
-
    37201 agatagatag tggcaatggt aacacaacag tgtgaaaata atgccactga actgtacact
+
CTCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAACCCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGT
-
    37261 taaaatgatt aaaatgataa gttaattgta atttgtgtta tccagaaatg gttagcaatt
+
TAAAACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCACCTGAAAGAGAA
-
    37321 tattggtgta tattctttta gtattcctgt gtgtgcacag gggtgcttgt atatacttta
+
ATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTA
-
    37381 tctttaaaat atatccagga agctaggcac agtggcttac acctgtaatc ccagcacttt
+
AAGAAGCCAGCTCAAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATGA
-
    37441 gggagggtga ggcaggaaga ttgcctgagc cccggaggtc aaggctgcag tgagttgtga
+
AATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGAGGGCCAAAATTGAATGCTATG
-
    37501 tcacgctact gcactctgtt ctgggcaacc cctgtctggg aaaaaaaaaa aaattagtga
+
CTTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTG
-
    37561 ggcttagtgg tgcacacctg tagtctcagc tacttgagtg gctggggtag gattgcttga
+
AAATAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCATATCTGATTTC
-
    37621 tcccagcaag ttgaggccgt ggtgagccat gatggtgcca ctgcactcca tcctgggtga
+
AGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTG
-
    37681 tatggtgaga ccctgtctca aaaacaagaa atccagataa ttctgtgcat tataatctag
+
TTAGATGATGGTGAAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTTT
-
    37741 cttttactgg atcattaaaa ttcttttttc tttttttttt tttttttctg agatggagtt
+
TTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCA
-
    37801 tcactcttgt tgcccaggct ggagtgcagt ggtgtgacct tggctcaccg catcctctgc
+
GGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTT
-
    37861 ctcccgggtt catgcgattc tcctgcctca gcctcccgag tagctgggat tacaggcatg
+
CCCTGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAGGCATAGCACCG
-
    37921 tgccaccatg cccagctaac tttgtatttt tagtagagac agggtttctc catgttgacc
+
TTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTG
-
    37981 aggctggtct caaactcctg gcctcaagtg atccacccac ctcggcctcc caaagtgctg
+
CAGTAACCAGGTAATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGCT
-
    38041 gggttacagg cgtgagccac cgcactcagc ctgggtcgtt aaaattctta agtgacttca
+
AGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCT
-
    38101 tttttaatta ctatatggga ttctatcttt ccagtgtatc atgatttatt tgacctattg
+
TGATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATT
-
    38161 ctgaatgttg gaggtttcag ggtaagaggc acagtttgct attatgtaca tcactatagt
+
GGTTTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAAGCATGGATTCA
-
    38221 ggcatcctga tagctaaata tttgcctaca tccctgatta tttccttagt ctaaattact
+
AACTTAGGTATTGGAACCAGGTTTTTGTGTTTGCCCCAGTCTATTTATAGAAGTGAGCTAAATGTTTATG
-
    38281 gggactagga ttttggtgtt tgatacatgt tactaaattg ttttttagaa agattaaacc
+
CTTTTGGGGAGCACATTTTACAAATTTCCAAGTATAGTTAAAGGAACTGCTTCTTAAACTTGAAACATGT
-
    38341 agtttatgct cttccagccc ctgtggtata tgatagttcc cattttcctg taccttgcca
+
TCCTCCTAAGGTGCTTTTCATAGAAAAAAGTCCTTCACACAGCTAGGACGTCATCTTTGACTGAATGAGC
-
    38401 acactgggtg atatccagtt ttaaaatcta aatcttgcat tgctatgaga actacaatta
+
TTTAACATCCTAATTACTGGTGGACTTACTTCTGGTTTCATTTTATAAAAGCAAATCCAGGTGTCCCAAA
-
    38461 gagaaggctt atcttctact gcccattctc tgtacagagc aaatccctct agacctgaag
+
GCAAGGAATTTAATCATTTTGTGTGACATGAAAGTAAATCCAGTCCTGCCAATGAGAAGAAAAAGACACA
-
    38521 ccccttggag ttgtcaagaa acctttgaga tgactcccca ctctgtatct gagctgtcac
+
GCAAGTTGCAGCGTTTATAGTCTGCTTTTACATCTGAACCTCTGTTTTTGTTATTTAAGGTGAAGCAGCA
-
    38581 cagtattctc cacttcttca ggattgccat ggcaactaaa ttgatgaaaa gatttaggag
+
TCTGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTTAA
-
    38641 gccttttctc tctttgcaat tcctatgatc ctttttgaat gtgggtttgg gactctgtca
+
CCACTCAGGTAAAAAGCGTGTGTGTGTGTGCACATGCGTGTGTGTGGTGTCCTTTGCATTCAGTAGTATG
-
    38701 atatacccat catctaattc tgtccattgt gttttaaagt ttaaggttgc aatttctgat
+
TATCCCACATTCTTAGGTTTGCTGACATCATCTCTTTGAATTAATGGCACAATTGTTTGTGGTTCATTGT
-
    38761 tacatctgcc ttagccatac tgtattatat ttgacattca atatacaatg tccttgtttt
+
CTCCTTAAATTAGACTGTAAGCACCTTGATGGAACTCATACTACCTTTTATTTCACACACACGCACACGC
-
    38821 tctgtatttc taatcttatt cccagagatg tgtctatttg ttcaggattc attttgcaac
+
GCACACACAGCCTACACATACACTGCCTAGCTCATTGTAGCATACTAAATACTGATTTTAATGAATAAGC
-
    38881 gtgtttttac taagcatcta cccaaaaccg ttgaagtcag atttcaggct gtcttacgtc
+
TAAACCTTCGAAACCCATTTGCTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGTGGATCACCTCAGGTCA
-
    38941 taaagtagca caggcaggaa aaactattga agtgggattt ttttttccct ttttgtactg
+
GAAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCACATCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGC
-
    39001 aaccgagaaa aagtatatag atgatagaga attcctaatt tggtatcatt gatatctggg
+
GTGGTGGCCAATGCCTTGTAATCCCAGCTATTCTGGAGGCTGAGACAGGAGAATCGCCTGAACCTGGGAG
-
    39061 tttttgtttg tttttacaga agactgatta actatactta tttattaatt tatcttctca
+
GCGGAGGTTGCACTGAGCTGGGATTGTACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAAAGTGAGACTCCATCTC
-
    39121 ttaataaaca cttgctgagt gcttactgtc tgctaggcat tagggagaca aatatgatta
+
AAAAACAAACAAACAAAAACACATCATTTCCCCTATAGCAAAAACATGACGGCACTTACTGTATCAAGAG
-
    39181 agggaagctt cctcctatca aggtcatgtg ttccatttgg gtatactaat gcattagcaa
+
AGGTGAGAAAAAGGAGCCACAGCAGGATGATTCAAGGGACTCTGCATAGCTCCATTTTAAGAATATGCCT
-
    39241 tgtaaatcaa gtagtgagag atcatctgtt cccgatagga gatggattat tggtggggac
+
ACTGCAGGTCAGAGAAGGTAAGCAAACTGCCTAAGGCCACACAGCCAGGTACAGAACTCTCACCAATATT
-
    39301 ttctgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtatgtatgt gataaaataa
+
ATTGCCAGCAATCGCAATTTTGGTGTTTATTCTTGGTACCAAGTTGGAGACTATAGGGTTCTCTTCCTAA
-
    39361 atataggaaa tgttaattat agattctaag tagtagatat ataaacactc attgcaaagt
+
TAGAGACCATCTAGCCTTTCACTGTTTTGTGGATACTTCTTTCTCTTCTTCTTTTTTTTTTTCCCTTTTA
-
    39421 tgcttcaagt tttctgtata tttgaaaata ttcacaacat gtcgacaaaa ctagcatgat
+
AAATCTAGTTATTTTTTTCTTTTTGGTTTCTTTGACACAGGGTCTCTTACTCTGTTACCCAGGCTGGAAT
-
    39481 aaagccacta tttgtgctaa gacttcagct tgtatctgga ttaggcttat tatgtagtag
+
GGAGTAGTGCAGTCATGGTTCACTGTAGCTTTGACTTCCTGGGCTCAAGCGATCCTCCTACCTCAGCTTC
-
    39541 taggaacatt agaaatagtt ttaactcatt aaatacacat gttttatggg aaggttttat
+
CCGAGTAGCTGGGACCACAGGCGCCCACCAACACCTCCAGCTAATTTTTAAGTTTTTACTAGAGACAACA
-
    39601 atatatattt atatgtaatg aatgtgaaca aacaagggtc agatatacac tctgcttccc
+
TCTCACTATGTTGCCCAGGCTGGTCTCAAAATCCTGGGCTCAAGTGATCCCACCTCAGCCTCCCAAAATG
-
    39661 tccagaccag ttccggctgc tctgctgcac atttcaggag tcttattaga attagccaca
+
CTGGGATTACAGGTGTGTGCAACCACGCCTGGCCTATTTTTTTTTTAATTGCTCATAAATCATCTTTTTT
-
    39721 ttctgcccac ttgcccttac ttctcatatt tcacaactcc tcctggtggg gacttaagga
+
CTTTAAAAAAAAGAAAGATGGGAGGCTAAAGCAGGAGAATCACTTGAACCCAGGAGGCGGAGGTTGCAGT
-
    39781 gacattcaaa ctaggccttg aaagatgaga atttttccaa gtggaaaaag aggagtggca
+
GAGCTGAGATCATGCTGCTGCTCTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAA
-
    39841 gcaagtaagg taaaggtaca gagtcatgga attcccagga aacgtaaagt tgtcatgtgt
+
AAGAAAGTACACAATTTTACTTTCTGGACCTAATGGTCAAGGCCAATAATTTGGTCACCTATGAAATAAA
-
    39901 tataggaaaa caacttgtgt gaggggtgtt gggagaaatg agagataata ccagggtata
+
TAAAAGCTTTACCATATATATGACCATTTGATAATGTAATATGAAATGTTTATGTACTAAAGGCAGAATA
-
    39961 aagggccttt tgaatgctat gttgaggaat tttatcctaa tggcagtaat gactaacaat
+
GTCTAGAAAAAACATTCTGTATCACAACGTCTAAAAATGAATATCATCTTCATCATAGAACCAGGCTCTT
-
    40021 tatatagtgt tcaaaaagta taaatcagca gtggtatacc actaagggtt tttttctttt
+
TCTCCTAATTTTTTTTTTTGAGATGGAGTTTTGCTCTGTCACCCAGGCTGGAATGCAGTGGCACAATTTT
-
    40081 cttttttttt ttgagacaga gttttgctct gttgcccagg ctggagtgcc gtggcacgat
+
GGCTCACTGCAACCTTCAGCTCCCAGGTTCAGGATCAAGTGATTTTCGTGCTTCAGCCTTCTAAGTAGCT
-
    40141 ctcagctcac tgcacttccg ccacctgggt tcaagtgatt cttctgcctc agccagtgtt
+
GGGATTACAGGTGACTGCCACCACACCCAGCTCATTTTTTTGTATTTTTTTAGTAGAGAGAGGGTTTCAC
-
    40201 tcactgtgat ggccaggatg gagcactaag ggtctttatg gaagaaaaag acatgataaa
+
CATGTTGGCCAGGCTCGTCTCGAACTCCTGACCTCAAATAATCCACCCGTCTCAGCCTCCCAAAGTGCTG
-
    40261 caaggctttt agggaacttc tacagtaatg tagctgtatt aaaagtagag atcagagcag
+
AGATTACAGGCGTGAGCCACCAGGCCTGGCCTCCTAATTTTTATTTGTAGAAGTGGCACCAAAATTTTCC
-
    40321 catagtagaa gtagaaggct agagctaatt gaaggagcac ttcagaatta gaatcaagaa
+
AAGTTCTCATGCAAAAATTCAGGCTCATCTCAGTTTATTTTTTTCATTTATTTATCTCCCACTAAATTGA
-
    40381 gtcttagaaa cctattggtt ttattctccc taatgtattt ggccacttac ctgctgggga
+
CAACTTCTAATAATTAGGTTGGTTCTTTGTATTCCCAGCACAGGGTTCTATGCAGAATACACACACAGCA
-
    40441 atttgtctaa gttataaaaa ataattcctt tgggaaaccc aaaggaaagt tatctattaa
+
GTTGCTGGCAATAATATTGGTGAGAGTTCTGTACTGGGCTATGTGATCTTAGACAGTTTGCTTATGTTCT
-
    40501 taattacccc actacttttt ctgatttatg taatggccac gtagaggtta gatgtgatgg
+
CTGACCTGCCGTAGGCACATTCTTAAAATGAAGCTGTTCAGACCCCCTCGATTCATCCTGCTGTGGCTTC
-
    40561 ttgtgacagt agtgactaat acagcctgtg aagcattttg gtcagatatc tatgtgcttt
+
TTTTTCCCACCTAAATCTTAAATACCCTTTTAGCTGCTAGTAAGTGAATGATGTTTTTTTATGAACTTTC
-
    40621 cattccaggt tgactgaggc aagactttgg ctagggtttg atcagtgatg taactactca
+
TGAAGTCAGATTAGATGAAGTTGAGAAAAGCCTGATATTCTTATAAAGTTATATATGTGCATCATAGAAA
-
    40681 cgagtaccac gtggtggcaa tggcattgct gcagaccttg gcagcaaagc agtgttagag
+
ACTTAGAAAATACAGATAAACAAAAATCATCCATGGACGAACCTTGAAGACATTGTGTTAACTGAAATAA
-
    40741 tagcagtaga aacctttgtg aagctaggaa tacattttct ggtcataaaa acctcctgaa
+
ACCGGACACCAAAGGACACATGTTATATGCTTCCACTTATATGAGATACCTAGAATAGTTACATTTGGTT
-
    40801 aattgtgaac tcagtgtagc aggagaaaga agatggcttg tttttagtaa agggcaaagt
+
ACTCTGGGTACATTGCCTATAGATAAGCCTTGCTCCACAAGGAGCAGTTAAAAAAAAAAAAAAGATAAAT
-
    40861 catttttaag gatcagaaga agaaacggag agtgaaacaa tgtgttcctg ccctactccc
+
TCATAGGATGGAAGGTAGAATAGTGGTTACTAGGGACTTGGGGAGGGGGAAATGGGGAGTTACTGTTTGA
-
    40921 ccactggact ttttggcaac cattgctgtt ccttctaaaa gtgattttta aacatgtata
+
TGAGTGCAGATTTCAGTTTGGGATGATGAAAAAGTTCTGGAGATAGATAGTGGCAATGGTAACACAACAG
-
    40981 ttttgaagcc aggcacagtg actcacgtct gtaatcccag cactttggga ggccgaggcg
+
TGTGAAAATAATGCCACTGAACTGTACACTTAAAATGATTAAAATGATAAGTTAATTGTAATTTGTGTTA
-
    41041 ggcagatcac ctgaggtcag gagttcaaga ccagcctggc caacatggtg aaaccccgtc
+
TCCAGAAATGGTTAGCAATTTATTGGTGTATATTCTTTTAGTATTCCTGTGTGTGCACAGGGGTGCTTGT
-
    41101 tctactaaaa atacaaaaat taggccaggt gtggtggctc acgcctgtaa tcccagcact
+
ATATACTTTATCTTTAAAATATATCCAGGAAGCTAGGCACAGTGGCTTACACCTGTAATCCCAGCACTTT
-
    41161 ttgggaggcc gaggcgggag gatcatgtgg tcaggagatc cagaccatcc tggctaacac
+
GGGAGGGTGAGGCAGGAAGATTGCCTGAGCCCCGGAGGTCAAGGCTGCAGTGAGTTGTGATCACGCTACT
-
    41221 ggtgaaacac catttctact aaaaatacaa aaaattagct gggcatggtg gcgggcgcct
+
GCACTCTGTTCTGGGCAACCCCTGTCTGGGAAAAAAAAAAAAATTAGTGAGGCTTAGTGGTGCACACCTG
-
    41281 gtaatcccag ctactcagga ggctgaagca gaagaatggc ttgaacctgg gaggcggagc
+
TAGTCTCAGCTACTTGAGTGGCTGGGGTAGGATTGCTTGATCCCAGCAAGTTGAGGCCGTGGTGAGCCAT
-
    41341 ttgcagtgaa ccaagattgc gccactgcac tccagcctgg gcaacaaagt gagactccgt
+
GATGGTGCCACTGCACTCCATCCTGGGTGATATGGTGAGACCCTGTCTCAAAAACAAGAAATCCAGATAA
-
    41401 ctcaaaaaaa aaaaaaaaaa ttagtcgggc atggtaacag gtgcctgtaa tcccagctac
+
TTCTGTGCATTATAATCTAGCTTTTACTGGATCATTAAAATTCTTTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTCTG
-
    41461 ttgagaggct gaggcaggga gaattgcttg aaccaggtag gcggaggttg cagtgagcca
+
AGATGGAGTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGACCTTGGCTCACCGCATCCTCTGC
-
    41521 agatcgcacc actgcactcc agcctggggc aacagagcaa gactgtctca aaaaaaataa
+
CTCCCGGGTTCATGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCATGTGCCACCATG
-
    41581 ataaataaaa taaattctta agaaggatat tttggaaaac tccttacata cctaaattct
+
CCCAGCTAACTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATGTTGACCAGGCTGGTCTCAAACTCCTG
-
    41641 ttgtttatca aatacttgga cttagcacac tcttctttga aatggaccaa taaacaacag
+
GCCTCAAGTGATCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTACAGGCGTGAGCCACCGCACTCAGC
-
    41701 gagcccataa gcaaaaagaa ctcattattt taaaaacagt aactatcctt acaggctttc
+
CTGGGTCGTTAAAATTCTTAAGTGACTTCATTTTTAATTACTATATGGGATTCTATCTTTCCAGTGTATC
-
    41761 tcagggctct ttctgttgga tccttccctc tcacaggtcc ttgctaatga tctctaggtg
+
ATGATTTATTTGACCTATTGCTGAATGTTGGAGGTTTCAGGGTAAGAGGCACAGTTTGCTATTATGTACA
-
    41821 gacacattct agatgagatg tccctgtcta gaatggcagc accatgaggg ctatatcctc
+
TCACTATAGTGGCATCCTGATAGCTAAATATTTGCCTACATCCCTGATTATTTCCTTAGTCTAAATTACT
-
    41881 agtactagga cagcgcctgg tgcttaatag atagtaaata gttgtctaat taactgagca
+
GGGACTAGGATTTTGGTGTTTGATACATGTTACTAAATTGTTTTTTAGAAAGATTAAACCAGTTTATGCT
-
    41941 aacagataga ttcatgaatt agctttttgc tttttctgtt agaaactaaa ggttcaggtc
+
CTTCCAGCCCCTGTGGTATATGATAGTTCCCATTTTCCTGTACCTTGCCAACACTGGGTGATATCCAGTT
-
    42001 aggcacaatg gcgcatgtct ctaatcccag cactttggga ggccgaggcg ggctgatcac
+
TTAAAATCTAAATCTTGCATTGCTATGAGAACTACAATTAGAGAAGGCTTATCTTCTACTGCCCATTCTC
-
    42061 ttgaggtcag gagttcaaga ccagcctggc caacatagta aaaccctgtt tctacaaaaa
+
TGTACAGAGCAAATCCCTCTAGACCTGAAGCCCCTTGGAGTTGTCAAGAAACCTTTGAGATGACTCCCCA
-
    42121 ttaccaaaat tagccgggcg tcttggcaag cacctgtaat gccagctact tgagaggctg
+
CTCTGTATCTGAGCTGTCACCAGTATTCTCCACTTCTTCAGGATTGCCATGGCAACTAAATTGATGAAAA
-
    42181 aggtgggaga atcgcttgaa cctgggagga agaggttgca gtgagccgag atggtgccaa
+
GATTTAGGAGGCCTTTTCTCTCTTTGCAATTCCTATGATCCTTTTTGAATGTGGGTTTGGGACTCTGTCA
-
    42241 cctgggtgac agagggagac ttaaaaaaaa aaagaaagaa agaaagaaaa gaaactaaag
+
ATATACCCATCATCTAATTCTGTCCATTGTGTTTTAAAGTTTAAGGTTGCAATTTCTGATTACATCTGCC
-
    42301 gttcaaagaa tcccagaaaa ggaagagtcc tcacaagcca gtaatctagg caggattact
+
TTAGCCATACTGTATTATATTTGACATTCAATATACAATGTCCTTGTTTTTCTGTATTTCTAATCTTATT
-
    42361 gatagtattt ttatatttgt tgtattttta taaaatgcca tagatagagg gcttttttca
+
CCCAGAGATGTGTCTATTTGTTCAGGATTCATTTTGCAACGTGTTTTTACTAAGCATCTACCCAAAACCG
-
    42421 acattacatc agtctaaaaa tcacacattt ttatatgaac taacctaaat gtctgatgaa
+
TTGAAGTCAGATTTCAGGCTGTCTTACGTCTAAAGTAGCACAGGCAGGAAAAACTATTGAAGTGGGATTT
-
    42481 tctcacaaca ccaagtcttt gaaatgtgcc catataaata aaatgttaac agattcatgc
+
TTTTTTCCCTTTTTGTACTGAACCGAGAAAAAGTATATAGATGATAGAGAATTCCTAATTTGGTATCATT
-
    42541 taattttaaa tatcgatagt gtttaaatgc cttaattatt ttttcactcc ctagctttaa
+
GATATCTGGGTTTTTGTTTGTTTTTACAGAAGACTGATTAACTATACTTATTTATTAATTTATCTTCTCA
-
    42601 aagaaaataa ccaacttcaa aaggacatca caataacatc aagtctattt gggggaattt
+
TTAATAAACACTTGCTGAGTGCTTACTGTCTGCTAGGCATTAGGGAGACAAATATGATTAAGGGAAGCTT
-
    42661 gaggattttt tccctcacta acatcatttg gaaataattt catgggcatt aattgcatga
+
CCTCCTATCAAGGTCATGTGTTCCATTTGGGTATACTAATGCATTAGCAATGTAAATCAAGTAGTGAGAG
-
    42721 atgtggttag attaaaaggt gttcagctag aacttgtagt tccatactag gtgatttcaa
+
ATCATCTGTTCCCGATAGGAGATGGATTATTGGTGGGGACTTCTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
-
    42781 ttcctgtgct aaaattaatt tgtatgatat attttcattt aatggaaagc ttctcaaagt
+
GTGTGTGTGTGTATGTATGTGATAAAATAAATATAGGAAATGTTAATTATAGATTCTAAGTAGTAGATAT
-
    42841 atttcatttt cttggtgcca tttatcgttt ttgaagcaga gggataccat gcaacataac
+
ATAAACACTCATTGCAAAGTTGCTTCAAGTTTTCTGTATATTTGAAAATATTCACAACATGTCGACAAAA
-
    42901 ctgataaagc tccagcagga aatggctgaa ctagaagctg tgttagaaca gcatgggagc
+
CTAGCATGATAAAGCCACTATTTGTGCTAAGACTTCAGCTTGTATCTGGATTAGGCTTATTATGTAGTAG
-
    42961 cagccttcta acagctaccc ttccatcata agtgactctt ctgcccttga ggacctgcga
+
TAGGAACATTAGAAATAGTTTTAACTCATTAAATACACATGTTTTATGGGAAGGTTTTATATATATATTT
-
    43021 aatccagaac aaagcacatc agaaaaaggt gtgtattgtt ggccaaacac tgatatctta
+
ATATGTAATGAATGTGAACAAACAAGGGTCAGATATACACTCTGCTTCCCTCCAGACCAGTTCCGGCTGC
-
    43081 agcaaaattc tttccttccc ctttatctcc ttctgaagag taaggaccta gctccaacat
+
TCTGCTGCACATTTCAGGAGTCTTATTAGAATTAGCCACATTCTGCCCACTTGCCCTTACTTCTCATATT
-
    43141 tttatgatcc ttgctcagca catgggtaat tatggagcct tggttcttgt ccctgctcac
+
TCACAACTCCTCCTGGTGGGGACTTAAGGAGACATTCAAACTAGGCCTTGAAAGATGAGAATTTTTCCAA
-
    43201 aactaatata ccagtcagag ggacccaagg cagtcattca tgttgtcatc tgagtaccta
+
GTGGAAAAAGAGGAGTGGCAGCAAGTAAGGTAAAGGTACAGAGTCATGGAATTCCCAGGAAACGTAAAGT
-
    43261 caacaagtag atgctatggg gagcccatgg aagatacatg gtatacaaca tagctcttgc
+
TGTCATGTGTTATAGGAAAACAACTTGTGTGAGGGGTGTTGGGAGAAATGAGAGATAATACCAGGGTATA
-
    43321 tctattggaa gctaagtgga atgggagaaa ttggtgacag gcaaccccat aatttcagaa
+
AAGGGCCTTTTGAATGCTATGTTGAGGAATTTTATCCTAATGGCAGTAATGACTAACAATTATATAGTGT
-
    43381 agctatgaaa aagtactcag acatattcct tataacactg gtgtcacatc acaaagacct
+
TCAAAAAGTATAAATCAGCAGTGGTATACCACTAAGGGTTTTTTTCTTTTCTTTTTTTTTTTGAGACAGA
-
    43441 atttaatgtg cttctgattt atagggagag acatcctata cttcaggaac tgcactttga
+
GTTTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCCGTGGCACGATCTCAGCTCACTGCACTTCCGCCACCTGGGT
-
    43501 tccacagaaa gcctagtgat gtagagctcc tgttagttca aaaggaaaag aaaagaacaa
+
TCAAGTGATTCTTCTGCCTCAGCCAGTGTTTCACTGTGATGGCCAGGATGGAGCACTAAGGGTCTTTATG
-
    43561 cacagaaagc ctaattatgc aatagagtca agtgctttat agcaatgtta cagttatcaa
+
GAAGAAAAAGACATGATAAACAAGGCTTTTAGGGAACTTCTACAGTAATGTAGCTGTATTAAAAGTAGAG
-
    43621 aaaaaatcca gatggacctc tgagaggatg ccattggagt aaccaggcag atgcagttga
+
ATCAGAGCAGCATAGTAGAAGTAGAAGGCTAGAGCTAATTGAAGGAGCACTTCAGAATTAGAATCAAGAA
-
    43681 tcagagctga cttcctataa gaagtgagca ctgagctgag gaataatggc ataaatgaag
+
GTCTTAGAAACCTATTGGTTTTATTCTCCCTAATGTATTTGGCCACTTACCTGCTGGGGAATTTGTCTAA
-
    43741 gaaagtgaga tggaaatttg agtttttaat tggaaagaca atacatcagg cagattttta
+
GTTATAAAAAATAATTCCTTTGGGAAACCCAAAGGAAAGTTATCTATTAATAATTACCCCACTACTTTTT
-
    43801 aataggggca aacaaacaga cacataggag atgctaggca tggggtcccc actaggatgc
+
CTGATTTATGTAATGGCCACGTAGAGGTTAGATGTGATGGTTGTGACAGTAGTGACTAATACAGCCTGTG
-
    43861 tgcttagaaa catgcagggg tggtgagtac tcccaaagta cacttcattc ctagctcagt
+
AAGCATTTTGGTCAGATATCTATGTGCTTTCATTCCAGGTTGACTGAGGCAAGACTTTGGCTAGGGTTTG
-
    43921 gattcttatc tgagtgttaa agttccttct tcagcacccc gttccacagt ccaactggga
+
ATCAGTGATGTAACTACTCACGAGTACCACGTGGTGGCAATGGCATTGCTGCAGACCTTGGCAGCAAAGC
-
    43981 actttaagac ctttcttgga gtctttctag gaactcaagt ctgctactta tacagaacag
+
AGTGTTAGAGTAGCAGTAGAAACCTTTGTGAAGCTAGGAATACATTTTCTGGTCATAAAAACCTCCTGAA
-
    44041 tggctttggt ccccagttgt gccttgcagt atttttgtgt tcaggaagaa acagtagctc
+
AATTGTGAACTCAGTGTAGCAGGAGAAAGAAGATGGCTTGTTTTTAGTAAAGGGCAAAGTCATTTTTAAG
-
    44101 ttggataaag aagctagcta gaaactctgt tgctatggca gtgcttcaaa atgtatttcc
+
GATCAGAAGAAGAAACGGAGAGTGAAACAATGTGTTCCTGCCCTACTCCCCCACTGGACTTTTTGGCAAC
-
    44161 ttaaatgctt tctttgtaac tatcttcatt tagttcatct ctcagataat gagagatcag
+
CATTGCTGTTCCTTCTAAAAGTGATTTTTAAACATGTATATTTTGAAGCCAGGCACAGTGACTCACGTCT
-
    44221 agtcccatcc ccagtataat actcttcttt agggtacttt caccatcttc agtctaaaca
+
GTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCAGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGC
-
    44281 cagactagac tttcaattat aatgtgtaag atttaaaatg ttattattgt gtgactttga
+
CAACATGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGGCCAGGTGTGGTGGCTCACGCCTGTAA
-
    44341 atatctgtgt aaatctacta tctcctcttt ggtatatacg tgtgtttatt tttttctgga
+
TCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGAGGATCATGTGGTCAGGAGATCCAGACCATCCTGGCTAACAC
-
    44401 gatctgtaac tgaaatgctt aatttctgaa ttgttttgga tatcacaact taataccaac
+
GGTGAAACACCATTTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCTGGGCATGGTGGCGGGCGCCTGTAATCCCAG
-
    44461 ataagttttg agcctttttc tccctaaatc tggtgtgagt ctaactgaaa ctcaaatgaa
+
CTACTCAGGAGGCTGAAGCAGAAGAATGGCTTGAACCTGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAACCAAGATTGC
-
    44521 ctttttaaaa ataatttttt cttttcttta attttttttt taagtagaga cagggacgca
+
GCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAAGTGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGTCGGGC
-
    44581 ctgttaacta ggctggtctt gaactcctga tcttgagcca tcctccccga cctgagcctc
+
ATGGTAACAGGTGCCTGTAATCCCAGCTACTTGAGAGGCTGAGGCAGGGAGAATTGCTTGAACCAGGTAG
-
    44641 accttataga gagggtcttg ctctgttgcc caagctggag ggcagtggca taatcacagc
+
GCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGGCAACAGAGCAAGACTGTCTCA
-
    44701 tcactgcagc ctctcgacct cctcaagcga tcctcctgcc ttagcctccc aagtagctgg
+
AAAAAAATAAATAAATAAAATAAATTCTTAAGAAGGATATTTTGGAAAACTCCTTACATACCTAAATTCT
-
    44761 gactataggc gtccaccacc atacccagct aatttttttt tttatttttt gtagagacaa
+
TTGTTTATCAAATACTTGGACTTAGCACACTCTTCTTTGAAATGGACCAATAAACAACAGGAGCCCATAA
-
    44821 ggtctcccta tgttgcccaa gttggtctca aactcctgga ctcaagcagt cctctcacct
+
GCAAAAAGAACTCATTATTTTAAAAACAGTAACTATCCTTACAGGCTTTCTCAGGGCTCTTTCTGTTGGA
-
    44881 cagcctccca aagtgctggg gttacaggtg tgagccatgg cacctggcca gaacttctag
+
TCCTTCCCTCTCACAGGTCCTTGCTAATGATCTCTAGGTGGACACATTCTAGATGAGATGTCCCTGTCTA
-
    44941 taaaaagaat attgttgccg ggtacggtgg ctcacgcctg taaccccagc actttgggag
+
GAATGGCAGCACCATGAGGGCTATATCCTCAGTACTAGGACAGCGCCTGGTGCTTAATAGATAGTAAATA
-
    45001 gccaaggcag gcgaatcacc tgaggtcggg agctcgagac cagcctgacc aacatggaga
+
GTTGTCTAATTAACTGAGCAAACAGATAGATTCATGAATTAGCTTTTTGCTTTTTCTGTTAGAAACTAAA
-
    45061 aaccacatct ctactaaaac tacaaaaaat tagccgggcg tggtggcaca tgcctgtaat
+
GGTTCAGGTCAGGCACAATGGCGCATGTCTCTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCTGATCAC
-
    45121 cccacctact tgggagctac ggtgcctggc ctagtttatt atttcttaat atctgttgtc
+
TTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCAACATAGTAAAACCCTGTTTCTACAAAAATTACCAAAAT
-
    45181 ttccagtgtc ttccttaatt cttcacaata ccctgtacaa tgcttagcac acagtgggca
+
TAGCCGGGCGTCTTGGCAAGCACCTGTAATGCCAGCTACTTGAGAGGCTGAGGTGGGAGAATCGCTTGAA
-
    45241 gtctgtaagt ttattaaatg tttggtgtgg cccatacttc ctatccacaa agaatgtaac
+
CCTGGGAGGAAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATGGTGCCAACCTGGGTGACAGAGGGAGACTTAAAAAAAA
-
    45301 atgttaagac atctagatga gggaatgatt taagaggaac tacaataata ttctgaaact
+
AAAGAAAGAAAGAAAGAAAAGAAACTAAAGGTTCAAAGAATCCCAGAAAAGGAAGAGTCCTCACAAGCCA
-
    45361 tggactctgg atctctgcat ttagactttc ctaaaccagc cagcaagtag atcatcatgt
+
GTAATCTAGGCAGGATTACTGATAGTATTTTTATATTTGTTGTATTTTTATAAAATGCCATAGATAGAGG
-
    45421 cacaaggctt aggttgggct tgctgttcag agaatgaatt aaggattaag gagaaaaaaa
+
GCTTTTTTCAACATTACATCAGTCTAAAAATCACACATTTTTATATGAACTAACCTAAATGTCTGATGAA
-
    45481 agcagaaagg ttttgctctg tttttcaggt tctattgagt tgttaacttc taacaagtta
+
TCTCACAACACCAAGTCTTTGAAATGTGCCCATATAAATAAAATGTTAACAGATTCATGCTAATTTTAAA
-
    45541 tcttatttgc ttcattgcat gaggcccatt gtagtaagaa gaggaattta tatgctaaat
+
TATCGATAGTGTTTAAATGCCTTAATTATTTTTTCACTCCCTAGCTTTAAAAGAAAATAACCAACTTCAA
-
    45601 gttctggtga tagaatgact tttctttttt tttacagtcc aaaggtcttt tttttttttt
+
AAGGACATCACAATAACATCAAGTCTATTTGGGGGAATTTGAGGATTTTTTCCCTCACTAACATCATTTG
-
    45661 tttaacacct attatgccat gaattcatag ggaataggtt ccagctgctc aggctccttc
+
GAAATAATTTCATGGGCATTAATTGCATGAATGTGGTTAGATTAAAAGGTGTTCAGCTAGAACTTGTAGT
-
    45721 ccattggttc tcacaaagtg tgcttctctg ggtggagcag gctggtgctt cagttgaacc
+
TCCATACTAGGTGATTTCAATTCCTGTGCTAAAATTAATTTGTATGATATATTTTCATTTAATGGAAAGC
-
    45781 cacgtacctt tctctttggc ttctttcttt ttctgatcat tttccttcac gcgtttcagg
+
TTCTCAAAGTATTTCATTTTCTTGGTGCCATTTATCGTTTTTGAAGCAGAGGGATACCATGCAACATAAC
-
    45841 aagctgtctt ggctcttaga gtgtttaatg tgctcaatac gcacattaat tctcttggca
+
CTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTA
-
    45901 agaatcttgc ccttaacttg tttacagcga tgccaacagc atgctgggtc acgttgtaga
+
ACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATC
-
    45961 cttttccagt tttgccatgg taacacttgt ggggcattcc tttttgaaca gtacccgttc
+
AGAAAAAGGTGTGTATTGTTGGCCAAACACTGATATCTTAAGCAAAATTCTTTCCTTCCCCTTTATCTCC
-
    46021 ccttgatgtc tacaatttca cctttcttac agattcgcat atacatggcc aaaggaacaa
+
TTCTGAAGAGTAAGGACCTAGCTCCAACATTTTATGATCCTTGCTCAGCACATGGGTAATTATGGAGCCT
-
    46081 ctccatgttt tctaaaaggc ctagagaaca tatatcaggt gcctctcctc tttccctttg
+
TGGTTCTTGTCCCTGCTCACAACTAATATACCAGTCAGAGGGACCCAAGGCAGTCATTCATGTTGTCATC
-
    46141 tgttcgtcat tttggcaaat tactgaaaga tggtggttct ggccaaaagg aggaatgact
+
TGAGTACCTACAACAAGTAGATGCTATGGGGAGCCCATGGAAGATACATGGTATACAACATAGCTCTTGC
-
    46201 ttttaatagc tgtgtttgta tctgagcctt ccctctgcct ttcatttttt ttgttttgtt
+
TCTATTGGAAGCTAAGTGGAATGGGAGAAATTGGTGACAGGCAACCCCATAATTTCAGAAAGCTATGAAA
-
    46261 ttgttttgtt tttgtttgag atgaagtttc acttttgttg cccaggctgg agtgcaatgg
+
AAGTACTCAGACATATTCCTTATAACACTGGTGTCACATCACAAAGACCTATTTAATGTGCTTCTGATTT
-
    46321 tgtgatttcg gctcattaca atgtccgcct cagcctcctg ggtagctggg attacaggca
+
ATAGGGAGAGACATCCTATACTTCAGGAACTGCACTTTGATCCACAGAAAGCCTAGTGATGTAGAGCTCC
-
    46381 cccgccacca cgcccagcta atttttgtat ttttagtaga gacagggttt caccatgttg
+
TGTTAGTTCAAAAGGAAAAGAAAAGAACAACACAGAAAGCCTAATTATGCAATAGAGTCAAGTGCTTTAT
-
    46441 gccgggctgg tctcaaactc ctgacctcag gtgatctgtc cacctcggcc tctcaaagtg
+
AGCAATGTTACAGTTATCAAAAAAAATCCAGATGGACCTCTGAGAGGATGCCATTGGAGTAACCAGGCAG
-
    46501 ctgggattgt aggcgtgagc cacatcacct ggccactttt ttaactcttt ccaatggtta
+
ATGCAGTTGATCAGAGCTGACTTCCTATAAGAAGTGAGCACTGAGCTGAGGAATAATGGCATAAATGAAG
-
    46561 attccgtttg atatggttcc ttggaacttg cacattaccc tttatcaatt atcaccctgt
+
GAAAGTGAGATGGAAATTTGAGTTTTTAATTGGAAAGACAATACATCAGGCAGATTTTTAAATAGGGGCA
-
    46621 attgggggtg gggaggatga tacctctctt catagttaga tcctacttac tttcaacaga
+
AACAAACAGACACATAGGAGATGCTAGGCATGGGGTCCCCACTAGGATGCTGCTTAGAAACATGCAGGGG
-
    46681 gttcttaaca atcctagaaa ctcacaggtc cagaaaagac aagcataaag gaaactataa
+
TGGTGAGTACTCCCAAAGTACACTTCATTCCTAGCTCAGTGATTCTTATCTGAGTGTTAAAGTTCCTTCT
-
    46741 ataatgcatt tgaagactaa ctcaggaaat caatgattat ttccccccag gctacccagt
+
TCAGCACCCCGTTCCACAGTCCAACTGGGAACTTTAAGACCTTTCTTGGAGTCTTTCTAGGAACTCAAGT
-
    46801 gtcttaaaaa aacagtttaa ttaatacaat cttttgtttc aattttctac ctatatttat
+
CTGCTACTTATACAGAACAGTGGCTTTGGTCCCCAGTTGTGCCTTGCAGTATTTTTGTGTTCAGGAAGAA
-
    46861 ggcttttagc ttttctaata aaagctcaaa atgaattaca gtcatcagtg actttttaat
+
ACAGTAGCTCTTGGATAAAGAAGCTAGCTAGAAACTCTGTTGCTATGGCAGTGCTTCAAAATGTATTTCC
-
    46921 gaatagaaga cttttgcaat ttttaactat ttgtttttac ttattaaata tttccgcctt
+
TTAAATGCTTTCTTTGTAACTATCTTCATTTAGTTCATCTCTCAGATAATGAGAGATCAGAGTCCCATCC
-
    46981 ggccaggcat ggtggctcac gcctataatc ccagcactgt gagatgccaa ggcaggagga
+
CCAGTATAATACTCTTCTTTAGGGTACTTTCACCATCTTCAGTCTAAACACAGACTAGACTTTCAATTAT
-
    47041 tcacttgagt ttaagagttc tagaccaggc tgggtatggt ggctcatgcc tataatccca
+
AATGTGTAAGATTTAAAATGTTATTATTGTGTGACTTTGAATATCTGTGTAAATCTACTATCTCCTCTTT
-
    47101 gcactttgtg aggccaaggt tggcggatca cctgaggtca ggagtttaag accagcctgg
+
GGTATATACGTGTGTTTATTTTTTTCTGGAGATCTGTAACTGAAATGCTTAATTTCTGAATTGTTTTGGA
-
    47161 ccaacatggt aaaaccccat ctctacaaaa aatacaaaaa ttagccaagg ggtggtggtg
+
TATCACAACTTAATACCAACATAAGTTTTGAGCCTTTTTCTCCCTAAATCTGGTGTGAGTCTAACTGAAA
-
    47221 ggcacctata atcccatctt cttgggaggc taaggcagga gaatcgcttg aacctggagg
+
CTCAAATGAACTTTTTAAAAATAATTTTTTCTTTTCTTTAATTTTTTTTTTAAGTAGAGACAGGGACGCA
-
    47281 cagaggttgc agtgagccga gatcatgcca ctgtattcca gcctgggtaa cagagcaaga
+
CTGTTAACTAGGCTGGTCTTGAACTCCTGATCTTGAGCCATCCTCCCCGACCTGAGCCTCACCTTATAGA
-
    47341 ctctgtctca aaaaaaaaaa aaagtttgaa accagcctgg tcaacacagc aagacaccca
+
GAGGGTCTTGCTCTGTTGCCCAAGCTGGAGGGCAGTGGCATAATCACAGCTCACTGCAGCCTCTCGACCT
-
    47401 tctcgttgaa aaataacggt cgggcgcagt ggctcacgcc tgtaatccca tcactttggg
+
CCTCAAGCGATCCTCCTGCCTTAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTATAGGCGTCCACCACCATACCCAGCT
-
    47461 aggccgaggc aggcagatca cctgaggtcg ggagttcgag accagcgtga ccaacatgga
+
AATTTTTTTTTTTATTTTTTGTAGAGACAAGGTCTCCCTATGTTGCCCAAGTTGGTCTCAAACTCCTGGA
-
    47521 gaaaccccat ctctactaaa aatacaaaat tagttgggcg aggtggtgca tacctgtaat
+
CTCAAGCAGTCCTCTCACCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTACAGGTGTGAGCCATGGCACCTGGCCA
-
    47581 cccaactact tgggaggctg aggcaggaga acagcttgaa cctgggaggc agagaggttg
+
GAACTTCTAGTAAAAAGAATATTGTTGCCGGGTACGGTGGCTCACGCCTGTAACCCCAGCACTTTGGGAG
-
    47641 tggtgagcca agatcatgcc attgcactgc agcctgggca acaagagcaa actccatctc
+
GCCAAGGCAGGCGAATCACCTGAGGTCGGGAGCTCGAGACCAGCCTGACCAACATGGAGAAACCACATCT
-
    47701 aaaaaaaata aataaataaa aataaataaa taagtacttc tgcctttaag ccacttccta
+
CTACTAAAACTACAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGCACATGCCTGTAATCCCACCTACTTGGGAGCTAC
-
    47761 gaaggcagtg gcacaaagtg atacatttgg aggagtaaat atattacaaa atgaattagg
+
GGTGCCTGGCCTAGTTTATTATTTCTTAATATCTGTTGTCTTCCAGTGTCTTCCTTAATTCTTCACAATA
-
    47821 ctgggcgcag tggctcatgt ctgtaatccc cgcactttgg gaggccaagg cgggtggatc
+
CCCTGTACAATGCTTAGCACACAGTGGGCAGTCTGTAAGTTTATTAAATGTTTGGTGTGGCCCATACTTC
-
    47881 acttgaggtc aggagttcga gactagcctg atcaacaggg taaaatccca tctctactaa
+
CTATCCACAAAGAATGTAACATGTTAAGACATCTAGATGAGGGAATGATTTAAGAGGAACTACAATAATA
-
    47941 aaataccaaa aaaactagct gggcgtggtg gcaggcacct gtaatgtcag ctactaggaa
+
TTCTGAAACTTGGACTCTGGATCTCTGCATTTAGACTTTCCTAAACCAGCCAGCAAGTAGATCATCATGT
-
    48001 ggctgaggca ggagaatcgc ttgaacccag gaggtggagg ttgcagtgag ccaagattgc
+
CACAAGGCTTAGGTTGGGCTTGCTGTTCAGAGAATGAATTAAGGATTAAGGAGAAAAAAAAGCAGAAAGG
-
    48061 accattgcac ttcagcttgg gcaacagagt gagactccgt ctcaaaaaaa aaaaaagaac
+
TTTTGCTCTGTTTTTCAGGTTCTATTGAGTTGTTAACTTCTAACAAGTTATCTTATTTGCTTCATTGCAT
-
    48121 taacatgcca gaactttgcc ttcagtatgt tttgtgattt ttcccttctt gtgccatttc
+
GAGGCCCATTGTAGTAAGAAGAGGAATTTATATGCTAAATGTTCTGGTGATAGAATGACTTTTCTTTTTT
-
    48181 atcattagtt ccatgtatta tttaagattt cttatcaacc agcaccttgg gatttttttg
+
TTTACAGTCCAAAGGTCTTTTTTTTTTTTTTTTAACACCTATTATGCCATGAATTCATAGGGAATAGGTT
-
    48241 tgtatgtgtt ggtttagggg gtttatttgt ttttttcttt tttttcggta attgaaaatg
+
CCAGCTGCTCAGGCTCCTTCCCATTGGTTCTCACAAAGTGTGCTTCTCTGGGTGGAGCAGGCTGGTGCTT
-
    48301 tgaagcaaaa tgtcacctgt tttttctttc atgtctgaca ctcatgtctt gtttaccccc
+
CAGTTGAACCCACGTACCTTTCTCTTTGGCTTCTTTCTTTTTCTGATCATTTTCCTTCACGCGTTTCAGG
-
    48361 gacatgcaga agctgaaatc cccatttcat acagtcttca atgtggaggc agtagggatg
+
AAGCTGTCTTGGCTCTTAGAGTGTTTAATGTGCTCAATACGCACATTAATTCTCTTGGCAAGAATCTTGC
-
    48421 gagaaaataa tgtactttgt gctctccggt actctttctt tcctattgtc tgaggggatt
+
CCTTAACTTGTTTACAGCGATGCCAACAGCATGCTGGGTCACGTTGTAGACTTTTCCAGTTTTGCCATGG
-
    48481 tgggcataat ttattttgct gcagagataa aaatttgtta tatatatttt ttatcattca
+
TAACACTTGTGGGGCATTCCTTTTTGAACAGTACCCGTTCCCTTGATGTCTACAATTTCACCTTTCTTAC
-
    48541 gggccaagga atatagattt tttttttcag ccttgtctca gctgggtgtc tttatttact
+
AGATTCGCATATACATGGCCAAAGGAACAACTCCATGTTTTCTAAAAGGCCTAGAGAACATATATCAGGT
-
    48601 ctgtcttaaa gtgttccttt tattatcatt attatttttt aatcattgaa ttccatttgg
+
GCCTCTCCTCTTTCCCTTTGTGTTCGTCATTTTGGCAAATTACTGAAAGATGGTGGTTCTGGCCAAAAGG
-
    48661 tgctagcatc tgtctgttgc attgcttgtg tttataaaat tctgcctgat atacttgttt
+
AGGAATGACTTTTTAATAGCTGTGTTTGTATCTGAGCCTTCCCTCTGCCTTTCATTTTTTTTGTTTTGTT
-
    48721 aaaaaccaat ttgtgtatca tagattgatg cttttgaaaa aaatcagtat tctaacctga
+
TTGTTTTGTTTTTGTTTGAGATGAAGTTTCACTTTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGTGTGATTTCG
-
    48781 attatcacta tcagaacaaa gcagtaaagt agatttgttt tctcattcca tttaaagcag
+
GCTCATTACAATGTCCGCCTCAGCCTCCTGGGTAGCTGGGATTACAGGCACCCGCCACCACGCCCAGCTA
-
    48841 tattaacttc acagaaaagt agtgaatacc ctataagcca gaatccagaa ggcctttctg
+
ATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCGGGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAG
-
    48901 ctgacaagtt tgaggtgtct gcagatagtt ctaccagtaa aaataaagaa ccaggagtgg
+
GTGATCTGTCCACCTCGGCCTCTCAAAGTGCTGGGATTGTAGGCGTGAGCCACATCACCTGGCCACTTTT
-
    48961 aaaggtaaga aacatcaatg taaagatgct gtggtatctg acatctttat ttatattgaa
+
TTAACTCTTTCCAATGGTTAATTCCGTTTGATATGGTTCCTTGGAACTTGCACATTACCCTTTATCAATT
-
    49021 ctctgattgt taattttttt caccatactt tctccagttt tttgcataca ggcatttata
+
ATCACCCTGTATTGGGGGTGGGGAGGATGATACCTCTCTTCATAGTTAGATCCTACTTACTTTCAACAGA
-
    49081 cacttttatt gctctaggat acttcttttg tttaatccta tataggtttt ttgaacctat
+
GTTCTTAACAATCCTAGAAACTCACAGGTCCAGAAAAGACAAGCATAAAGGAAACTATAAATAATGCATT
-
    49141 aacataagct acaacatgag aaatgtgcgg ttagatagat atgtcccttc tgaaggtcag
+
TGAAGACTAACTCAGGAAATCAATGATTATTTCCCCCCAGGCTACCCAGTGTCTTAAAAAAACAGTTTAA
-
    49201 aaaaaaatat aatggaggta aaacctgaac aagcttggaa actgatggta gacttcttca
+
TTAATACAATCTTTTGTTTCAATTTTCTACCTATATTTATGGCTTTTAGCTTTTCTAATAAAAGCTCAAA
-
    49261 aggcagccct tgccctaatt aaaattcttg tctttctaga aaaagtctag ctgttgattt
+
ATGAATTACAGTCATCAGTGACTTTTTAATGAATAGAAGACTTTTGCAATTTTTAACTATTTGTTTTTAC
-
    49321 accacagaaa ataataataa taattactat tattattatt ttttgagaca gggtcgccct
+
TTATTAAATATTTCCGCCTTGGCCAGGCATGGTGGCTCACGCCTATAATCCCAGCACTGTGAGATGCCAA
-
    49381 gtgtcaccta gattgcagtg gtgcagtcat ggctcactgc atcctccgtt tttcaggctc
+
GGCAGGAGGATCACTTGAGTTTAAGAGTTCTAGACCAGGCTGGGTATGGTGGCTCATGCCTATAATCCCA
-
    49441 aagcaatcct cccaccttag cctcctgagt agctgggtcc acaagcatgc gccacccaca
+
GCACTTTGTGAGGCCAAGGTTGGCGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTTAAGACCAGCCTGGCCAACATGGT
-
    49501 cccactaagt ttttgtattt ttggtagaga tggagtttta ccttgttgcc caggctggtc
+
AAAACCCCATCTCTACAAAAAATACAAAAATTAGCCAAGGGGTGGTGGTGGGCACCTATAATCCCATCTT
-
    49561 tcaaattcct ggactcaagt agtccgcccg ccttgccctc ccaaagccag aaaacattta
+
CTTGGGAGGCTAAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCTGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCATGCCA
-
    49621 gaatatcttt cagagatgtg tatttacacc actattaaca cagggctgta tagcagtcca
+
CTGTATTCCAGCCTGGGTAACAGAGCAAGACTCTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAGTTTGAAACCAGCCTGG
-
    49681 gtactggact atgtagtcca gtactattct tttccttact ggagggccag gcgtggtggc
+
TCAACACAGCAAGACACCCATCTCGTTGAAAAATAACGGTCGGGCGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCA
-
    49741 aggtgcctgt aatcccagct actcaggagg ctgaggcagg agaattgctt gaacctggga
+
TCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGCAGATCACCTGAGGTCGGGAGTTCGAGACCAGCGTGACCAACATGGA
-
    49801 ggcagaggtt gcagtgagct gggaccgtgc cattgcactc cagcctgggc gacagagcaa
+
GAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAATTAGTTGGGCGAGGTGGTGCATACCTGTAATCCCAACTACT
-
    49861 gactccgtct caaaacaaaa aaaaaaagag agagagagca gtaattcagg tctcacccat
+
TGGGAGGCTGAGGCAGGAGAACAGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGAGGTTGTGGTGAGCCAAGATCATGCC
-
    49921 cttcaatcca gggggcctag ccttagtatt tgacccatag taagcaccca ataattgttt
+
ATTGCACTGCAGCCTGGGCAACAAGAGCAAACTCCATCTCAAAAAAAATAAATAAATAAAAATAAATAAA
-
    49981 aaattaatta acctctgagg ccctttaaat ctgttgataa gtatcttatt ttgcaaagtc
+
TAAGTACTTCTGCCTTTAAGCCACTTCCTAGAAGGCAGTGGCACAAAGTGATACATTTGGAGGAGTAAAT
-
    50041 ctaagcactt ggaagagcag aggaactatt tactgggtgt gtatgctttt ctaacaatat
+
ATATTACAAAATGAATTAGGCTGGGCGCAGTGGCTCATGTCTGTAATCCCCGCACTTTGGGAGGCCAAGG
-
    50101 tttatagctg gcttttgttt ttagaatgaa tttgaacatt gaaaaggcag gcaataggga
+
CGGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACTAGCCTGATCAACAGGGTAAAATCCCATCTCTACTAA
-
    50161 tgattctgtg aattctgcta aaactgagta gaaagaatga gtgtagagat gtcgacattg
+
AAATACCAAAAAAACTAGCTGGGCGTGGTGGCAGGCACCTGTAATGTCAGCTACTAGGAAGGCTGAGGCA
-
    50221 atcaactttc tatcttcata agagatctga ttctaacata tccatttaga ctcaagtaga
+
GGAGAATCGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCACCATTGCACTTCAGCTTGG
-
    50281 atattgtgta tagagtgagt ggcagtgagt aatttggtaa aaatttgctg acctgctttt
+
GCAACAGAGTGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAGAACTAACATGCCAGAACTTTGCCTTCAGTATGT
-
    50341 attctttcct cctttctttc ttcctttcct tccttccttc cttccgtcct ttcctttcct
+
TTTGTGATTTTTCCCTTCTTGTGCCATTTCATCATTAGTTCCATGTATTATTTAAGATTTCTTATCAACC
-
    50401 ttccctccct tccttccttc tttccttctt tctttccttt ctttcctttc ttcctttctt
+
AGCACCTTGGGATTTTTTTGTGTATGTGTTGGTTTAGGGGGTTTATTTGTTTTTTTCTTTTTTTTCGGTA
-
    50461 tccttcctcc cttccttttc ttttctttct ttcctttcct tttctttcct ttctttcctt
+
ATTGAAAATGTGAAGCAAAATGTCACCTGTTTTTTCTTTCATGTCTGACACTCATGTCTTGTTTACCCCC
-
    50521 tcctttcttt cttgacagag tcttgctctg tcactcaggc tggagtgcag tggcgtgatc
+
GACATGCAGAAGCTGAAATCCCCATTTCATACAGTCTTCAATGTGGAGGCAGTAGGGATGGAGAAAATAA
-
    50581 tcggctcact gcaacctctg tctcccaggt tcaagcaatt ttcctgcctc agcctcccga
+
TGTACTTTGTGCTCTCCGGTACTCTTTCTTTCCTATTGTCTGAGGGGATTTGGGCATAATTTATTTTGCT
-
    50641 gtagctgaga ttacaggcgc cagccaccac acccagctac tgacctgctt ttaaacagct
+
GCAGAGATAAAAATTTGTTATATATATTTTTTATCATTCAGGGCCAAGGAATATAGATTTTTTTTTTCAG
-
    50701 gggagatatg gtgcctcaga ccaacccaac cccatgttat atgtcaaccc tgacatattg
+
CCTTGTCTCAGCTGGGTGTCTTTATTTACTCTGTCTTAAAGTGTTCCTTTTATTATCATTATTATTTTTT
-
    50761 gcaggcaaca tgaatccaga cttctaggct gtcttgcggg ctcttttttg ccagtcattt
+
AATCATTGAATTCCATTTGGTGCTAGCATCTGTCTGTTGCATTGCTTGTGTTTATAAAATTCTGCCTGAT
-
    50821 ctgatctctc tgacatgagc tgtttcattt atgctttggc tgcccagcaa gtatgatttg
+
ATACTTGTTTAAAAACCAATTTGTGTATCATAGATTGATGCTTTTGAAAAAAATCAGTATTCTAACCTGA
-
    50881 tcctttcaca attggtggcg atggttttct ccttccattt atctttctag gtcatcccct
+
ATTATCACTATCAGAACAAAGCAGTAAAGTAGATTTGTTTTCTCATTCCATTTAAAGCAGTATTAACTTC
-
    50941 tctaaatgcc catcattaga tgataggtgg tacatgcaca gttgctctgg gagtcttcag
+
ACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCT
-
    51001 aatagaaact acccatctca agaggagctc attaaggttg ttgatgtgga ggagcaacag
+
GCAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTAAGAAACATCAATGTAAAGATGCT
-
    51061 ctggaagagt ctgggccaca cgatttgacg gaaacatctt acttgccaag gcaagatcta
+
GTGGTATCTGACATCTTTATTTATATTGAACTCTGATTGTTAATTTTTTTCACCATACTTTCTCCAGTTT
-
    51121 ggtaatattt catctgctgt attggaacaa acactttgat tttactctga atcctacata
+
TTTGCATACAGGCATTTATACACTTTTATTGCTCTAGGATACTTCTTTTGTTTAATCCTATATAGGTTTT
-
    51181 aagatattct ggttaaccaa cttttagatg tactagtcta tcatggacac ttttgttata
+
TTGAACCTATAACATAAGCTACAACATGAGAAATGTGCGGTTAGATAGATATGTCCCTTCTGAAGGTCAG
-
    51241 cttaattaag cccactttag aaaaatagct caagtgttaa tcaaggttta cttgaaaatt
+
AAAAAAATATAATGGAGGTAAAACCTGAACAAGCTTGGAAACTGATGGTAGACTTCTTCAAGGCAGCCCT
-
    51301 attgaaactg ttaatccatc tatattttaa ttaatggttt aactaatgat tttgaggatg
+
TGCCCTAATTAAAATTCTTGTCTTTCTAGAAAAAGTCTAGCTGTTGATTTACCACAGAAAATAATAATAA
-
    51361 agggagtctt ggtgtactct aaatgtatta tttcaggcca ggcatagtgg ctcacgcctg
+
TAATTACTATTATTATTATTTTTTGAGACAGGGTCGCCCTGTGTCACCTAGATTGCAGTGGTGCAGTCAT
-
    51421 taatcccagt actccaggag gccgaggcag gtggatcagc tgaggtcagg agttcaagac
+
GGCTCACTGCATCCTCCGTTTTTCAGGCTCAAGCAATCCTCCCACCTTAGCCTCCTGAGTAGCTGGGTCC
-
    51481 ctgtctggcc aacatggtga aaccctgtct ctactaaaaa tacaaaaaaa ttaactgggt
+
ACAAGCATGCGCCACCCACACCCACTAAGTTTTTGTATTTTTGGTAGAGATGGAGTTTTACCTTGTTGCC
-
    51541 gtgctagtgc atgcccgtaa tcctagctac tctggaggct gaggcagcag aatcacttga
+
CAGGCTGGTCTCAAATTCCTGGACTCAAGTAGTCCGCCCGCCTTGCCCTCCCAAAGCCAGAAAACATTTA
-
    51601 acccgggagg cggaggttgc ggtgagccaa gatcacacca ctgcactcca gtctgggtga
+
GAATATCTTTCAGAGATGTGTATTTACACCACTATTAACACAGGGCTGTATAGCAGTCCAGTACTGGACT
-
    51661 cagagcaaga ctccatctca aaaaatatat atatatatat atacacacat atattttatt
+
ATGTAGTCCAGTACTATTCTTTTCCTTACTGGAGGGCCAGGCGTGGTGGCAGGTGCCTGTAATCCCAGCT
-
    51721 tcaactgtta gacaagagtc caaaggccaa agaataaagt tttaggccag tcctttatta
+
ACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGGGACCGTGC
-
    51781 gaaaatgagt caaatcccaa agcaagtttt ttttatgagt taatgaatat aaatgactac
+
CATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCAAGACTCCGTCTCAAAACAAAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGCA
-
    51841 atattttatg ccttaaaaat cacttttaat gaatggtgtt ttatggcttg taaatcagag
+
GTAATTCAGGTCTCACCCATCTTCAATCCAGGGGGCCTAGCCTTAGTATTTGACCCATAGTAAGCACCCA
-
    51901 ttttaatcag taaagaaagt ttttaatcct caaaaacacg ttatcataaa agacactgtt
+
ATAATTGTTTAAATTAATTAACCTCTGAGGCCCTTTAAATCTGTTGATAAGTATCTTATTTTGCAAAGTC
-
    51961 tggcatcaaa tgtggtattt ggccatgttc attagggtca ttttaggaat ctcatacatt
+
CTAAGCACTTGGAAGAGCAGAGGAACTATTTACTGGGTGTGTATGCTTTTCTAACAATATTTTATAGCTG
-
    52021 ctacttagct atgcttaatt cctgatacca tggcattttc tgaaatgttt caaggatgac
+
GCTTTTGTTTTTAGAATGAATTTGAACATTGAAAAGGCAGGCAATAGGGATGATTCTGTGAATTCTGCTA
-
    52081 atctctgctg tttttaattt ggtaatgata tctgctgatt tattaagtga aaaaagtaat
+
AAACTGAGTAGAAAGAATGAGTGTAGAGATGTCGACATTGATCAACTTTCTATCTTCATAAGAGATCTGA
-
    52141 ggtgtcatta ccttggatga agaaacaaaa ataaagcatt tgccacattt ttcaactttt
+
TTCTAACATATCCATTTAGACTCAAGTAGAATATTGTGTATAGAGTGAGTGGCAGTGAGTAATTTGGTAA
-
    52201 ttttcctttc ttacaaaatt gctataagct cattgccccc aaattggaca atatagggaa
+
AAATTTGCTGACCTGCTTTTATTCTTTCCTCCTTTCTTTCTTCCTTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCGTCCT
-
    52261 taaaaaagat aatttggggt ggggttagac acgggtcttg ttatgttgcc gaggctggtc
+
TTCCTTTCCTTTCCCTCCCTTCCTTCCTTCTTTCCTTCTTTCTTTCCTTTCTTTCCTTTCTTCCTTTCTT
-
    52321 tctaactcct ggcctcatgc aatcttccta ccttggcctc ccaaagtgct gggattatag
+
TCCTTCCTCCCTTCCTTTTCTTTTCTTTCTTTCCTTTCCTTTTCTTTCCTTTCTTTCCTTTCCTTTCTTT
-
    52381 gtgtgagcca cttcaccaag ctgagatgcc acctcttaaa agataaaata aggacagatt
+
CTTGACAGAGTCTTGCTCTGTCACTCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCTG
-
    52441 acagccactg ctcatgcctg taatctcagt actttgggag gccaaggtgg gagaattgct
+
TCTCCCAGGTTCAAGCAATTTTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGAGATTACAGGCGCCAGCCACCAC
-
    52501 cgaggccaag agttcaagac cagcctgggc aatgtagcga gacctgatct ctataaaaag
+
ACCCAGCTACTGACCTGCTTTTAAACAGCTGGGAGATATGGTGCCTCAGACCAACCCAACCCCATGTTAT
-
    52561 taaaaaaaaa aaaaaactag ctggggccag gcgtggtggg tggcttacgc ctgtaatccc
+
ATGTCAACCCTGACATATTGGCAGGCAACATGAATCCAGACTTCTAGGCTGTCTTGCGGGCTCTTTTTTG
-
    52621 agcactttgg gaggccgagg cgggcagatc acctgagggc aggagttcag gaccaacctg
+
CCAGTCATTTCTGATCTCTCTGACATGAGCTGTTTCATTTATGCTTTGGCTGCCCAGCAAGTATGATTTG
-
    52681 accaatatgg agaaaccctg tctctactaa aaatacaaaa ttagccaggc ttggtggctt
+
TCCTTTCACAATTGGTGGCGATGGTTTTCTCCTTCCATTTATCTTTCTAGGTCATCCCCTTCTAAATGCC
-
    52741 atgcctgtag tcccagctac tcgggaggct gaggcaggag aatcgcttga acctgggagg
+
CATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCA
-
    52801 cagaggtttc agtgagctga gatcgcgcca ttgcactcta gcctgggcaa caagaatgaa
+
AGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACG
-
    52861 actccatctc aaaaaaaaaa aaaatcagct ggaaggtggc aaacacctgt ggtcccagct
+
GAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTAATATTTCATCTGCTGTATTGGAACAAACACTTTGAT
-
    52921 actcaggagg ctgagacagg aagatcactt gagtccagga ggtcaaggct gcaggtgagc
+
TTTACTCTGAATCCTACATAAAGATATTCTGGTTAACCAACTTTTAGATGTACTAGTCTATCATGGACAC
-
    52981 catgtttgtg ccactgcact gcagcctgga tgacagaccg agacccttct caaaaaaaaa
+
TTTTGTTATACTTAATTAAGCCCACTTTAGAAAAATAGCTCAAGTGTTAATCAAGGTTTACTTGAAAATT
-
    53041 aatattaccc gtactctttt ttgagacgga gtttcactct tgttgcccag gctggagtgc
+
ATTGAAACTGTTAATCCATCTATATTTTAATTAATGGTTTAACTAATGATTTTGAGGATGAGGGAGTCTT
-
    53101 aatggcgcaa tctcggctca gcgcaacctc cgcctcctgg gttcgagcga ttctcctgct
+
GGTGTACTCTAAATGTATTATTTCAGGCCAGGCATAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGTACTCCAGGAG
-
    53161 tcagcctccc cagtagctgg gattacaggc atgcaccacc acgcccggct aattttttgt
+
GCCGAGGCAGGTGGATCAGCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCTGTCTGGCCAACATGGTGAAACCCTGTCT
-
    53221 atttttagta gagacagggt ttctccatgt tggtcagact ggtctcgacc tcttgacctc
+
CTACTAAAAATACAAAAAAATTAACTGGGTGTGCTAGTGCATGCCCGTAATCCTAGCTACTCTGGAGGCT
-
    53281 aggtgatccg cccaccttgg cctcccaaag tgctgggatt acaggcctga gccaccgcac
+
GAGGCAGCAGAATCACTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCGGTGAGCCAAGATCACACCACTGCACTCCA
-
    53341 ccggcctgta ctcttattct ttaataataa aatatttctg tgtttcttta gtcattttac
+
GTCTGGGTGACAGAGCAAGACTCCATCTCAAAAAATATATATATATATATATACACACATATATTTTATT
-
    53401 ataaactttt atttatttat ttatttttat ttatttattt ttttgagacg gagtctcgct
+
TCAACTGTTAGACAAGAGTCCAAAGGCCAAAGAATAAAGTTTTAGGCCAGTCCTTTATTAGAAAATGAGT
-
    53461 ctgttgccca ggctggaatg caatggctca atctcagctc actgcaagct ctgcctcccg
+
CAAATCCCAAAGCAAGTTTTTTTTATGAGTTAATGAATATAAATGACTACATATTTTATGCCTTAAAAAT
-
    53521 ggtacacgcc attcccctgc ctcagcctcc ctagtagccg ggactacagg cgcccgccac
+
CACTTTTAATGAATGGTGTTTTATGGCTTGTAAATCAGAGTTTTAATCAGTAAAGAAAGTTTTTAATCCT
-
    53581 cacgcccagc taattttttt ttttgtattt tcagtagaga cagggtttca ctgtgttagc
+
CAAAAACACGTTATCATAAAAGACACTGTTTGGCATCAAATGTGGTATTTGGCCATGTTCATTAGGGTCA
-
    53641 caggatggtc ttgatctcct gacctcgtga tccacccgtc tcggcctccc aaagtgctgg
+
TTTTAGGAATCTCATACATTCTACTTAGCTATGCTTAATTCCTGATACCATGGCATTTTCTGAAATGTTT
-
    53701 gattacaggt gtgagccacc gtgctcggcc cataaacttt tatttttaaa ataatgtcat
+
CAAGGATGACATCTCTGCTGTTTTTAATTTGGTAATGATATCTGCTGATTTATTAAGTGAAAAAAGTAAT
-
    53761 gataaataat attgcttagg tgtctttaat atattagtaa catttctgtt ttattgtaca
+
GGTGTCATTACCTTGGATGAAGAAACAAAAATAAAGCATTTGCCACATTTTTCAACTTTTTTTTCCTTTC
-
    53821 tcaacattta tattcaaatt aatgggtgaa gagtactcca ttggactagg tatatcgtaa
+
TTACAAAATTGCTATAAGCTCATTGCCCCCAAATTGGACAATATAGGGAATAAAAAAGATAATTTGGGGT
-
    53881 tttaatctcc tattattgga caactacatt gtttctaaaa ttatactatt cctatgacta
+
GGGGTTAGACACGGGTCTTGTTATGTTGCCGAGGCTGGTCTCTAACTCCTGGCCTCATGCAATCTTCCTA
-
    53941 aacctttgca tatatctttt atctccctag gatatatttc taaaactagc attgttgact
+
CCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGTGTGAGCCACTTCACCAAGCTGAGATGCCACCTCTTAAA
-
    54001 gaaagtgtaa atacgtgtta aggtgtttgc tacataatgc catatttcct ttttaggaaa
+
AGATAAAATAAGGACAGATTACAGCCACTGCTCATGCCTGTAATCTCAGTACTTTGGGAGGCCAAGGTGG
-
    54061 ctaagctact ttggatttcc accaacactg tattcatgta cccatttttc tcttaaccta
+
GAGAATTGCTCGAGGCCAAGAGTTCAAGACCAGCCTGGGCAATGTAGCGAGACCTGATCTCTATAAAAAG
-
    54121 actttattgg tctttttaat tcttaacaga gaccagaact ttgtaattca acattcatcg
+
TAAAAAAAAAAAAAAACTAGCTGGGGCCAGGCGTGGTGGGTGGCTTACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGG
-
    54181 ttgtgtaaat taaacttctc ccattccttt cagagggaac cccttacctg gaatctggaa
+
GAGGCCGAGGCGGGCAGATCACCTGAGGGCAGGAGTTCAGGACCAACCTGACCAATATGGAGAAACCCTG
-
    54241 tcagcctctt ctctgatgac cctgaatctg atccttctga agacagagcc ccagagtcag
+
TCTCTACTAAAAATACAAAATTAGCCAGGCTTGGTGGCTTATGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCT
-
    54301 ctcgtgttgg caacatacca tcttcaacct ctgcattgaa agttccccaa ttgaaagttg
+
GAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTTCAGTGAGCTGAGATCGCGCCATTGCACTCTA
-
    54361 cagaatctgc ccagagtcca gctgctgctc atactactga tactgctggg tataatgcaa
+
GCCTGGGCAACAAGAATGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAATCAGCTGGAAGGTGGCAAACACCTGT
-
    54421 tggaagaaag tgtgagcagg gagaagccag aattgacagc ttcaacagaa agggtcaaca
+
GGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGACAGGAAGATCACTTGAGTCCAGGAGGTCAAGGCTGCAGGTGAGC
-
    54481 aaagaatgtc catggtggtg tctggcctga ccccagaaga atttgtgagt gtatccatat
+
CATGTTTGTGCCACTGCACTGCAGCCTGGATGACAGACCGAGACCCTTCTCAAAAAAAAAAATATTACCC
-
    54541 gtatctccct aatgactaag acttaacaac attctggaaa gagttttatg taggtattgt
+
GTACTCTTTTTTGAGACGGAGTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCAATCTCGGCTCA
-
    54601 caattaataa cctagaggaa gaaatctaga aaacaatcac agttctgtgt aatttaattt
+
GCGCAACCTCCGCCTCCTGGGTTCGAGCGATTCTCCTGCTTCAGCCTCCCCAGTAGCTGGGATTACAGGC
-
    54661 cgattactaa tttctgaaaa tttagatcta gataaagcta tagtgtggat tattttatgt
+
ATGCACCACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATGTTGGTCAGACT
-
    54721 atatttactt gagaaaataa ttattaaata ttagtggaaa agctatactt tgggtatgat
+
GGTCTCGACCTCTTGACCTCAGGTGATCCGCCCACCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCCTGA
-
    54781 ataggacttt cgaattggaa ttttcctttc tatctgtaaa agcaagtagg tatagtttta
+
GCCACCGCACCCGGCCTGTACTCTTATTCTTTAATAATAAAATATTTCTGTGTTTCTTTAGTCATTTTAC
-
    54841 ttccccagaa ggcatctttt tctccccctt gtctcacatg ggtgaattta ccagcatatt
+
ATAAACTTTTATTTATTTATTTATTTTTATTTATTTATTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTTGCCCA
-
    54901 taactaaatt cagactggtt ccaaatgtac tgccagatag tagcatttct ctagtgtttg
+
GGCTGGAATGCAATGGCTCAATCTCAGCTCACTGCAAGCTCTGCCTCCCGGGTACACGCCATTCCCCTGC
-
    54961 ttttcatcct ggcttgtaag aatgccctgc cacttctgcc ctgcaatatc ccttgctatt
+
CTCAGCCTCCCTAGTAGCCGGGACTACAGGCGCCCGCCACCACGCCCAGCTAATTTTTTTTTTTGTATTT
-
    55021 aggattttgg catcaccttg ggtccttaat gccagaaatg ggaattgctt catactgtgg
+
TCAGTAGAGACAGGGTTTCACTGTGTTAGCCAGGATGGTCTTGATCTCCTGACCTCGTGATCCACCCGTC
-
    55081 aaaaataccc attaaaatat taagaccagt aaaacctcgt ttctgcttgg gctatttgtg
+
TCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACCGTGCTCGGCCCATAAACTTTTATTTTTAAA
-
    55141 gatttcagac atcctgagaa gtttaccacc cctgtaatta attgtcattg tcatcacttc
+
ATAATGTCATGATAAATAATATTGCTTAGGTGTCTTTAATATATTAGTAACATTTCTGTTTTATTGTACA
-
    55201 ataataaaaa taattgcatg gccgggcatg gtggctcaag cctgtaatcc cagcactttg
+
TCAACATTTATATTCAAATTAATGGGTGAAGAGTACTCCATTGGACTAGGTATATCGTAATTTAATCTCC
-
    55261 ggaggctgag gtggtcagat cacctaaggt caggagatca agaccagcct gaccaacatg
+
TATTATTGGACAACTACATTGTTTCTAAAATTATACTATTCCTATGACTAAACCTTTGCATATATCTTTT
-
    55321 aagaaacccc atctttacta aaaatacaca attagccggg cgtggtggcg catgcctata
+
ATCTCCCTAGGATATATTTCTAAAACTAGCATTGTTGACTGAAAGTGTAAATACGTGTTAAGGTGTTTGC
-
    55381 atcccagcta ctcaggaggc tgaggcagga gaattgcttg aacccgggag gcggaggttg
+
TACATAATGCCATATTTCCTTTTTAGGAAACTAAGCTACTTTGGATTTCCACCAACACTGTATTCATGTA
-
    55441 cggtgagccg agattgcacc attgcactcc agcctgggca acaagagcga aactctgtct
+
CCCATTTTTCTCTTAACCTAACTTTATTGGTCTTTTTAATTCTTAACAGAGACCAGAACTTTGTAATTCA
-
    55501 caataataag aagaagaatt gcgtgaatat ttctttaaaa ctatgatgag ataacatacc
+
ACATTCATCGTTGTGTAAATTAAACTTCTCCCATTCCTTTCAGAGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAA
-
    55561 agattatcaa atggattcag tagtgggtgt gccatttatt gcacactgag agatgaccaa
+
TCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGG
-
    55621 gtcattctga aatatcttta ttaatatatc cttcctagga tttttcatcc taacttctcc
+
CAACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCA
-
    55681 ataggtagtt acttagcata acatctctgt ggccagatgt atcccactac taaaagggca
+
GCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAG
-
    55741 aagtaagctg tggctgccct ggtagataca atgagtaagt gcacagtgat ggctataaat
+
AATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGA
-
    55801 gttttcatct cataatccca tgtccagacc agcaatttgc tctgaaagct cttacctgtg
+
ATTTGTGAGTGTATCCATATGTATCTCCCTAATGACTAAGACTTAACAACATTCTGGAAAGAGTTTTATG
-
    55861 tctgtttcaa tggctcttga tcacttgcct gcacgtccag aattccttat ttattcattg
+
TAGGTATTGTCAATTAATAACCTAGAGGAAGAAATCTAGAAAACAATCACAGTTCTGTGTAATTTAATTT
-
    55921 aaaattagcg ttctttatcc ctttgttttg caagttcagc tttttagaga tggctaaaat
+
CGATTACTAATTTCTGAAAATTTAGATCTAGATAAAGCTATAGTGTGGATTATTTTATGTATATTTACTT
-
    55981 ggtctaatct ttcttggcaa aggcaattct gagctgcaga ttagactaca agtggcttgg
+
GAGAAAATAATTATTAAATATTAGTGGAAAAGCTATACTTTGGGTATGATATAGGACTTTCGAATTGGAA
-
    56041 gtacatgttg tctttaaaca agcgaagagg aaaactttga gctctattca gacttggtga
+
TTTTCCTTTCTATCTGTAAAAGCAAGTAGGTATAGTTTTATTCCCCAGAAGGCATCTTTTTCTCCCCCTT
-
    56101 agtgtggtaa atttatgatg aaagctactg actgtattac acatgattaa ttctgaagcc
+
GTCTCACATGGGTGAATTTACCAGCATATTTAACTAAATTCAGACTGGTTCCAAATGTACTGCCAGATAG
-
    56161 catattaaga tgatcttttc agcagttcag cattgctctt ctaactgaac agtttcaagg
+
TAGCATTTCTCTAGTGTTTGTTTTCATCCTGGCTTGTAAGAATGCCCTGCCACTTCTGCCCTGCAATATC
-
    56221 ctgggatttc agcaattaat cagttcagaa ttgctaatga tcctggcgga gggtggtagc
+
CCTTGCTATTAGGATTTTGGCATCACCTTGGGTCCTTAATGCCAGAAATGGGAATTGCTTCATACTGTGG
-
    56281 aaaaggggga ggatgtcatt agcttctcta gcctgccttt tttcagtgcc ctgtggcagt
+
AAAAATACCCATTAAAATATTAAGACCAGTAAAACCTCGTTTCTGCTTGGGCTATTTGTGGATTTCAGAC
-
    56341 atggagtgag gcaacatgaa agaaagatgg cctgaccttc atggcagtat tgtgcaacac
+
ATCCTGAGAAGTTTACCACCCCTGTAATTAATTGTCATTGTCATCACTTCATAATAAAAATAATTGCATG
-
    56401 gtaaatactg gtgtgagtgg ctgtggctat ggctagtaaa tgatggccct tggtaaacaa
+
GCCGGGCATGGTGGCTCAAGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGTGGTCAGATCACCTAAGGT
-
    56461 agttatttat cagacaatac ctaccagcta ggtcaactgt gcccataatt gatctggtta
+
CAGGAGATCAAGACCAGCCTGACCAACATGAAGAAACCCCATCTTTACTAAAAATACACAATTAGCCGGG
-
    56521 atttcttttg ctgcctattg atttttattt ggttgataga taatagctag aggactctaa
+
CGTGGTGGCGCATGCCTATAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCGGGAG
-
    56581 atttctttgg ggaagaacat gaaccccttc taagccttct tacgagagaa ttgatcgctt
+
GCGGAGGTTGCGGTGAGCCGAGATTGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGCGAAACTCTGTCT
-
    56641 ttgcactgac ctttagtaac atcctgattt cagtgttttg taactatcag agggttgagt
+
CAATAATAAGAAGAAGAATTGCGTGAATATTTCTTTAAAACTATGATGAGATAACATACCAGATTATCAA
-
    56701 cttggtttta agccatgtat atctgtagca taactttctg tgtaggctag ttacctctca
+
ATGGATTCAGTAGTGGGTGTGCCATTTATTGCACACTGAGAGATGACCAAGTCATTCTGAAATATCTTTA
-
    56761 gcttataaag tgtaggctga taaatttata gtacagtaga gtgtcactat gcaaagaaac
+
TTAATATATCCTTCCTAGGATTTTTCATCCTAACTTCTCCATAGGTAGTTACTTAGCATAACATCTCTGT
-
    56821 gatcttaggg aatcgaatga tatctgctat taaagcaaaa ttaatatata ttttttcttt
+
GGCCAGATGTATCCCACTACTAAAAGGGCAAAGTAAGCTGTGGCTGCCCTGGTAGATACAATGAGTAAGT
-
    56881 ttactttttt ttttttttaa agacatgaaa tctcactgta ttgcccaggc tggtcttggt
+
GCACAGTGATGGCTATAAATGTTTTCATCTCATAATCCCATGTCCAGACCAGCAATTTGCTCTGAAAGCT
-
    56941 ctcagactct tgagctcaag cagtcctccc acctcagctt cccaaagtgc tgggattata
+
CTTACCTGTGTCTGTTTCAATGGCTCTTGATCACTTGCCTGCACGTCCAGAATTCCTTATTTATTCATTG
-
    57001 ggcatgagct gccgtgtctg gcccagtata tattttttaa gttttaagtt ttgtggtacg
+
AAAATTAGCGTTCTTTATCCCTTTGTTTTGCAAGTTCAGCTTTTTAGAGATGGCTAAAATGGTCTAATCT
-
    57061 tagtaggttt ataatattat tttgaatcct tagttgtaat tttatgtctg ctgatgtgta
+
TTCTTGGCAAAGGCAATTCTGAGCTGCAGATTAGACTACAAGTGGCTTGGGTACATGTTGTCTTTAAACA
-
    57121 cataattttt attaaactat ttatttgaga cttcaggtat cttttttttt tttttgagac
+
AGCGAAGAGGAAAACTTTGAGCTCTATTCAGACTTGGTGAAGTGTGGTAAATTTATGATGAAAGCTACTG
-
    57181 ggagtctcgc actctcgccc aggctagagt gcagtggcgc catctcggct tactgcaagc
+
ACTGTATTACACATGATTAATTCTGAAGCCCATATTAAGATGATCTTTTCAGCAGTTCAGCATTGCTCTT
-
    57241 tctgcttcct gggttcacgc cattctcctg cctcagcctc ctgagtagct gagactacag
+
CTAACTGAACAGTTTCAAGGCTGGGATTTCAGCAATTAATCAGTTCAGAATTGCTAATGATCCTGGCGGA
-
    57301 gtgcccgcca ccacgcctgg ctaatttttt gtatttttag tagagacagg gtttcaccgt
+
GGGTGGTAGCAAAAGGGGGAGGATGTCATTAGCTTCTCTAGCCTGCCTTTTTTCAGTGCCCTGTGGCAGT
-
    57361 gttagccagg atggtctcga tctcctgacc ttgtgatctg cccgcctcag cctcccaaag
+
ATGGAGTGAGGCAACATGAAAGAAAGATGGCCTGACCTTCATGGCAGTATTGTGCAACACGTAAATACTG
-
    57421 tgctgagatt acaggcgtga gccaccgcgc ccagccgaga cttcaggtgt cttagaattt
+
GTGTGAGTGGCTGTGGCTATGGCTAGTAAATGATGGCCCTTGGTAAACAAAGTTATTTATCAGACAATAC
-
    57481 tttaaatgta ccctttctga gaaaaacaga gacttaaagc taggataact ggtattctat
+
CTACCAGCTAGGTCAACTGTGCCCATAATTGATCTGGTTAATTTCTTTTGCTGCCTATTGATTTTTATTT
-
    57541 tttttttttt tttttttttt tacctccagc ctgggtgaca gagcaagact ctgtctaaaa
+
GGTTGATAGATAATAGCTAGAGGACTCTAAATTTCTTTGGGGAAGAACATGAACCCCTTCTAAGCCTTCT
-
    57601 aaaaaaaaaa aaaaattcac tttaaatagt tccaggacac gtgtagaacg tgcaggattg
+
TACGAGAGAATTGATCGCTTTTGCACTGACCTTTAGTAACATCCTGATTTCAGTGTTTTGTAACTATCAG
-
    57661 ctacataggt aaacatatgc catggtggaa taactagtat tctgagctgt gtgctagagg
+
AGGGTTGAGTCTTGGTTTTAAGCCATGTATATCTGTAGCATAACTTTCTGTGTAGGCTAGTTACCTCTCA
-
    57721 taactcatga taatggaata tttgatttaa tttcagatgc tcgtgtacaa gtttgccaga
+
GCTTATAAAGTGTAGGCTGATAAATTTATAGTACAGTAGAGTGTCACTATGCAAAGAAACGATCTTAGGG
-
    57781 aaacaccaca tcactttaac taatctaatt actgaagaga ctactcatgt tgttatgaaa
+
AATCGAATGATATCTGCTATTAAAGCAAAATTAATATATATTTTTTCTTTTTACTTTTTTTTTTTTTTAA
-
    57841 acaggtatac caagaacctt tacagaatac cttgcatctg ctgcataaaa ccacatgagg
+
AGACATGAAATCTCACTGTATTGCCCAGGCTGGTCTTGGTCTCAGACTCTTGAGCTCAAGCAGTCCTCCC
-
    57901 cgaggcacgg tggcgcatgc ctgtaatcgc agcactttgg gaggccgagg cgggcagatc
+
ACCTCAGCTTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGCATGAGCTGCCGTGTCTGGCCCAGTATATATTTTTTAA
-
    57961 acgagattag gagatcgaga ccatcctggc cagcatggtg aaaccccgtc tctactaaaa
+
GTTTTAAGTTTTGTGGTACGTAGTAGGTTTATAATATTATTTTGAATCCTTAGTTGTAATTTTATGTCTG
-
    58021 aataaaaaaa ttagctgggt gtggtcgcgt gcgcctgtag tcccagctac tcgtgaggct
+
CTGATGTGTACATAATTTTTATTAAACTATTTATTTGAGACTTCAGGTATCTTTTTTTTTTTTTTGAGAC
-
    58081 gaggcaggag aatcacttga accggggaga tggaggttgc agtgagccga gatcatgcca
+
GGAGTCTCGCACTCTCGCCCAGGCTAGAGTGCAGTGGCGCCATCTCGGCTTACTGCAAGCTCTGCTTCCT
-
    58141 ctgcattcca gcctggcgac agagcaaggc tccgtctcaa aaaaaaaaaa aaaaaacgtg
+
GGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGAGACTACAGGTGCCCGCCACCACGCCTGG
-
    58201 aaaaaataag aatatttgtt gagcatagca tggatgatag tcttctaata gtcaatcaat
+
CTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACC
-
    58261 tactttatga aagacaaata atagttttgc tgcttcctta cctccttttg ttttgggtta
+
TTGTGATCTGCCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCAGCCGAGA
-
    58321 agatttggag tgtgggccag gcacggtggc tcacacctgt aatctcagca ctttgggagg
+
CTTCAGGTGTCTTAGAATTTTTTAAATGTACCCTTTCTGAGAAAAACAGAGACTTAAAGCTAGGATAACT
-
    58381 ccgaggcggg tggatcacct gaggtcagga gttcgagacc agcctggcca acgtgttgaa
+
GGTATTCTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTACCTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAAGACTCTGTCTAAAA
-
    58441 accccgtctc tactaaaaat ataaaaatta ggtgggcgtg gtggcaggca cctgtaatcc
+
AAAAAAAAAAAAAAATTCACTTTAAATAGTTCCAGGACACGTGTAGAACGTGCAGGATTGCTACATAGGT
-
    58501 cagctactca ggaggctgag gcagcagaat cgcttgaacc caggaggtgg aggttgcagt
+
AAACATATGCCATGGTGGAATAACTAGTATTCTGAGCTGTGTGCTAGAGGTAACTCATGATAATGGAATA
-
    58561 gacccaagat cgcaccattg cactccagcc tggggacaag agcgagattc ttgtctcaaa
+
TTTGATTTAATTTCAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATT
-
    58621 aaaaaaaaaa aaaaaaaaag gtttggaggg tggtgagctg agatagtcaa ctattaactc
+
ACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGGTATACCAAGAACCTTTACAGAATACCTTGCATCTG
-
    58681 ctatctacct gctgggacta cactggtgag gtggagccta agtcctaaaa caacaagtga
+
CTGCATAAAACCACATGAGGCGAGGCACGGTGGCGCATGCCTGTAATCGCAGCACTTTGGGAGGCCGAGG
-
    58741 ggcagctgga cgcggtggct cgcatcagta atcccagcac tttgggagcc tgaggcgggc
+
CGGGCAGATCACGAGATTAGGAGATCGAGACCATCCTGGCCAGCATGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAA
-
    58801 agatcacaag gtcaggagtt cgagaccagc ctggccaata tggtaaaacc cagtctctac
+
AATAAAAAAATTAGCTGGGTGTGGTCGCGTGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGTGAGGCTGAGGCAGGAG
-
    58861 taaaaataca taaattggct gggcgtggtg gtgtgcacct gtaatcccag ctacttggga
+
AATCACTTGAACCGGGGAGATGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCATGCCACTGCATTCCAGCCTGGCGAC
-
    58921 ggctgacaca gaagaattgc ttgaactctg gaggctgagg ttgcagtcag ctgagatcct
+
AGAGCAAGGCTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGAAAAAATAAGAATATTTGTTGAGCATAGCA
-
    58981 gccactgcac tccagcctgg cgacagagtg agactctgtc tcaacaacaa caaaagaaag
+
TGGATGATAGTCTTCTAATAGTCAATCAATTACTTTATGAAAGACAAATAATAGTTTTGCTGCTTCCTTA
-
    59041 aacaagtgag gcaaaacctg gagaccccag cttcatgtaa cacctagttt gagtattgtt
+
CCTCCTTTTGTTTTGGGTTAAGATTTGGAGTGTGGGCCAGGCACGGTGGCTCACACCTGTAATCTCAGCA
-
    59101 gagagttttt caggaaaaaa gtctgataac agctccgaga tagtcttaac atatgaaaaa
+
CTTTGGGAGGCCGAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAACGTGTTGAA
-
    59161 gcaaaaaagg gaggagacag atcatttgtc ctataccttt ctcttttaag gttttaatta
+
ACCCCGTCTCTACTAAAAATATAAAAATTAGGTGGGCGTGGTGGCAGGCACCTGTAATCCCAGCTACTCA
-
    59221 taacttgtgt aatacaggag acctctgggt gtttttagtt gactataaac taaatctgag
+
GGAGGCTGAGGCAGCAGAATCGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGACCCAAGATCGCACCATTG
-
    59281 tacacatttc agggctgcta aaaatgctta tttgaaactg ggccgtatta acacaagcag
+
CACTCCAGCCTGGGGACAAGAGCGAGATTCTTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTTGGAGGG
-
    59341 aggctctgga gcaagtgaag tacagatcca gagccccact gtattctcca atggagtgat
+
TGGTGAGCTGAGATAGTCAACTATTAACTCCTATCTACCTGCTGGGACTACACTGGTGAGGTGGAGCCTA
-
    59401 tgcctgaaag atgatgtcag ttttaagcac cgtgcttggt ttttaacatg gtcactgaca
+
AGTCCTAAAACAACAAGTGAGGCAGCTGGACGCGGTGGCTCGCATCAGTAATCCCAGCACTTTGGGAGCC
-
    59461 aattggagag tgtttatcca gaggtagatg gtaaagatac ataaaagtaa cttgaaatac
+
TGAGGCGGGCAGATCACAAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAATATGGTAAAACCCAGTCTCTAC
-
    59521 tgtcttttga agaagaaatg agaagattta aggaaataag acactgtctt caagtatctg
+
TAAAAATACATAAATTGGCTGGGCGTGGTGGTGTGCACCTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGACACA
-
    59581 aagaaccgtt acccggaaga gaactgttat ctggaacagg attaagactc actcatgggg
+
GAAGAATTGCTTGAACTCTGGAGGCTGAGGTTGCAGTCAGCTGAGATCCTGCCACTGCACTCCAGCCTGG
-
    59641 ctccagaaag cagacgagtg catggaggac gcagaagatg cagattgtgt ggctcaactc
+
CGACAGAGTGAGACTCTGTCTCAACAACAACAAAAGAAAGAACAAGTGAGGCAAAACCTGGAGACCCCAG
-
    59701 taaaatcttt ctaacaaaat tagttctctg gatgtgttcc agttcacttg atgatgattc
+
CTTCATGTAACACCTAGTTTGAGTATTGTTGAGAGTTTTTCAGGAAAAAAGTCTGATAACAGCTCCGAGA
-
    59761 ttttgttttt gtttttgttt ttgaggtgta gtttttcact cttgttgccc aggctgctgg
+
TAGTCTTAACATATGAAAAAGCAAAAAAGGGAGGAGACAGATCATTTGTCCTATACCTTTCTCTTTTAAG
-
    59821 agtgcaatgg cacgatcttg gcttgctgca acctccccct cccgggttca agcgattctc
+
GTTTTAATTATAACTTGTGTAATACAGGAGACCTCTGGGTGTTTTTAGTTGACTATAAACTAAATCTGAG
-
    59881 ctgcctcagc ctcccgagta gctgggatta caggaatgca ccaccatacc taattttgta
+
TACACATTTCAGGGCTGCTAAAAATGCTTATTTGAAACTGGGCCGTATTAACACAAGCAGAGGCTCTGGA
-
    59941 tttttagtag agacagggtt tttccatgtc agtcaggctg gtcttggact cccgacctca
+
GCAAGTGAAGTACAGATCCAGAGCCCCACTGTATTCTCCAATGGAGTGATTGCCTGAAAGATGATGTCAG
-
    60001 ggtgatccac ctacctcggc ctcccaaagt gctgggatta caggtgtgag ccatcgcgcc
+
TTTTAAGCACCGTGCTTGGTTTTTAACATGGTCACTGACAAATTGGAGAGTGTTTATCCAGAGGTAGATG
-
    60061 tagcctatga tgattctttt cacagagata caggcactta aggagaggat ctaaacccct
+
GTAAAGATACATAAAAGTAACTTGAAATACTGTCTTTTGAAGAAGAAATGAGAAGATTTAAGGAAATAAG
-
    60121 tggacacatt gccgttgaac ttctaagatc ttaggtttcc acttactcat gaaaattata
+
ACACTGTCTTCAAGTATCTGAAGAACCGTTACCCGGAAGAGAACTGTTATCTGGAACAGGATTAAGACTC
-
    60181 ccacagggtc agagggtagt gttcattgga gccaggtgcc agaacaagtt attacaaact
+
ACTCATGGGGCTCCAGAAAGCAGACGAGTGCATGGAGGACGCAGAAGATGCAGATTGTGTGGCTCAACTC
-
    60241 actattttag agaaaaatgt cattaaagtt taagatacct taagctatag gtttgcatca
+
TAAAATCTTTCTAACAAAATTAGTTCTCTGGATGTGTTCCAGTTCACTTGATGATGATTCTTTTGTTTTT
-
    60301 aagttaatga aaggtaaaaa gatgccaagc gtggtggctc aggcctgtaa tcccagcgct
+
GTTTTTGTTTTTGAGGTGTAGTTTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGCTGGAGTGCAATGGCACGATCTTG
-
    60361 ttggggggcc aaggcgggca gatcacgagg tcaggagatc gagaccatcc tggctaacac
+
GCTTGCTGCAACCTCCCCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTA
-
    60421 ggtgaaaccc catctctagt aaaaatacaa aaaattagcc gggcatggtg gcgggcatct
+
CAGGAATGCACCACCATACCTAATTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTTTCCATGTCAGTCAGGCTG
-
    60481 gtagtcccag ctactcagga ggctgaggca ggagaatggc atgaacccag gaggcagagc
+
GTCTTGGACTCCCGACCTCAGGTGATCCACCTACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTGTGAG
-
    60541 ttgccgtgag ctgagatcca gccactgcac tccagcctgg ctgacagagc aagactgcat
+
CCATCGCGCCTAGCCTATGATGATTCTTTTCACAGAGATACAGGCACTTAAGGAGAGGATCTAAACCCCT
-
    60601 ctcaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaatgcaaa tcaaatctaa agtagttcag tctttaaact
+
TGGACACATTGCCGTTGAACTTCTAAGATCTTAGGTTTCCACTTACTCATGAAAATTATACCACAGGGTC
-
    60661 caaagccaat acatttgctt tgaactacaa atgaactgaa gtttttaagt gtaataaatg
+
AGAGGGTAGTGTTCATTGGAGCCAGGTGCCAGAACAAGTTATTACAAACTACTATTTTAGAGAAAAATGT
-
    60721 ttactaaatc ggcttttgta gcagttaaac aaaaaacttc aaaaattgta aggattctgt
+
CATTAAAGTTTAAGATACCTTAAGCTATAGGTTTGCATCAAAGTTAATGAAAGGTAAAAAGATGCCAAGC
-
    60781 gagggagcat ggctgctgct gctgctgctg cttgcagata gcctgctgtg tttaggattt
+
GTGGTGGCTCAGGCCTGTAATCCCAGCGCTTTGGGGGGCCAAGGCGGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATC
-
    60841 agttaaatac atttctcctg tttaaaacta aatggtcttt ccttagtttg cttagttctt
+
GAGACCATCCTGGCTAACACGGTGAAACCCCATCTCTAGTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCATGGTG
-
    60901 cagaagggcc tttgaaacac tgggaaataa acaagtgatt ctttagctac tgctttctga
+
GCGGGCATCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCATGAACCCAGGAGGCAGAGC
-
    60961 aatacttata taaaagctct gcactgtatt ctcccatccc tctcagggga atattagagg
+
TTGCCGTGAGCTGAGATCCAGCCACTGCACTCCAGCCTGGCTGACAGAGCAAGACTGCATCTCAAAAAAA
-
    61021 gttaggactc cccaggtaga cattctaggg gtgaaaattt gtcattacat tgacatttca
+
AAAAAAAAAAAAAATGCAAATCAAATCTAAAGTAGTTCAGTCTTTAAACTCAAAGCCAATACATTTGCTT
-
    61081 gatttaggtt ttcaacaata ctgttttctt ctttcacata ttgccatcta gtaatataga
+
TGAACTACAAATGAACTGAAGTTTTTAAGTGTAATAAATGTTACTAAATCGGCTTTTGTAGCAGTTAAAC
-
    61141 tgttctccgt ccacattaat caaaactatt gacatggata attcctaatt ccttgaacac
+
AAAAAACTTCAAAAATTGTAAGGATTCTGTGAGGGAGCATGGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTTGCAGATA
-
    61201 tataatggag atctatagct agccttggcg tctagaagat gggtgttgag aagagggagt
+
GCCTGCTGTGTTTAGGATTTAGTTAAATACATTTCTCCTGTTTAAAACTAAATGGTCTTTCCTTAGTTTG
-
    61261 ggacagatat ttcctctggt cttaacttca tatcagcctc ccctagactt ccaaatatcc
+
CTTAGTTCTTCAGAAGGGCCTTTGAAACACTGGGAAATAAACAAGTGATTCTTTAGCTACTGCTTTCTGA
-
    61321 atacctgctg gttataatta gtggtgtttt cagcctctga ttctgtcacc aggggtttta
+
AATACTTATATAAAAGCTCTGCACTGTATTCTCCCATCCCTCTCAGGGGAATATTAGAGGGTTAGGACTC
-
    61381 gaatcataaa tccagattga tcttgggagt gtaaaaaact gaggctcttt agcttcttag
+
CCCAGGTAGACATTCTAGGGGTGAAAATTTGTCATTACATTGACATTTCAGATTTAGGTTTTCAACAATA
-
    61441 gacagcactt cctgattttg ttttcaactt ctaatccttt gagtgttttt cattctgcag
+
CTGTTTTCTTCTTTCACATATTGCCATCTAGTAATATAGATGTTCTCCGTCCACATTAATCAAAACTATT
-
    61501 atgctgagtt tgtgtgtgaa cggacactga aatattttct aggaattgcg ggaggaaaat
+
GACATGGATAATTCCTAATTCCTTGAACACTATAATGGAGATCTATAGCTAGCCTTGGCGTCTAGAAGAT
-
    61561 gggtagttag ctatttctgt aagtataata ctatttctcc cctcctccct ttaacacctc
+
GGGTGTTGAGAAGAGGGAGTGGACAGATATTTCCTCTGGTCTTAACTTCATATCAGCCTCCCCTAGACTT
-
    61621 agaattgcat ttttacacct aacgtttaac acctaaggtt tttgctgatg ctgagtctga
+
CCAAATATCCATACCTGCTGGTTATAATTAGTGGTGTTTTCAGCCTCTGATTCTGTCACCAGGGGTTTTA
-
    61681 gttaccaaaa ggtctttaat tgtaatacta aactactttt atctttaata tcactttgtt
+
GAATCATAAATCCAGATTGATCTTGGGAGTGTAAAAAACTGAGGCTCTTTAGCTTCTTAGGACAGCACTT
-
    61741 cagataagct ggtgatgctg ggaaaatggg tctcttttat aactaatagg acctaatctg
+
CCTGATTTTGTTTTCAACTTCTAATCCTTTGAGTGTTTTTCATTCTGCAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAA
-
    61801 ctcctagcaa tgttagcata tgagctaggg atttatttaa tagtcggcag gaatccatgt
+
CGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTAAGTATAATA
-
    61861 gcagcaggca aacttataat gtttaaatta aacatcaact ctgtctccag aaggaaactg
+
CTATTTCTCCCCTCCTCCCTTTAACACCTCAGAATTGCATTTTTACACCTAACGTTTAACACCTAAGGTT
-
    61921 ctgctacaag ccttattaaa gggctgtggc tttagaggga aggacctctc ctctgtcatt
+
TTTGCTGATGCTGAGTCTGAGTTACCAAAAGGTCTTTAATTGTAATACTAAACTACTTTTATCTTTAATA
-
    61981 cttcctgtgc tcttttgtga atcgctgacc tctctatctc cgtgaaaaga gcacgttctt
+
TCACTTTGTTCAGATAAGCTGGTGATGCTGGGAAAATGGGTCTCTTTTATAACTAATAGGACCTAATCTG
-
    62041 ctgctgtatg taacctgtct tttctatgat ctctttaggg gtgacccagt ctattaaaga
+
CTCCTAGCAATGTTAGCATATGAGCTAGGGATTTATTTAATAGTCGGCAGGAATCCATGTGCAGCAGGCA
-
    62101 aagaaaaatg ctgaatgagg taagtacttg atgttacaaa ctaaccagag atattcattc
+
AACTTATAATGTTTAAATTAAACATCAACTCTGTCTCCAGAAGGAAACTGCTGCTACAAGCCTTATTAAA
-
    62161 agtcatatag ttaaaaatgt atttgcttcc ttccatcaat gcaccacttt ccttaacaat
+
GGGCTGTGGCTTTAGAGGGAAGGACCTCTCCTCTGTCATTCTTCCTGTGCTCTTTTGTGAATCGCTGACC
-
    62221 gcacaaattt tccatgataa tgaggatcat caagaattat gcaggcctgc actgtggctc
+
TCTCTATCTCCGTGAAAAGAGCACGTTCTTCTGCTGTATGTAACCTGTCTTTTCTATGATCTCTTTAGGG
-
    62281 atacctataa tcccagcgct ttgggaggct gaggcgcttg gatcacctga tgtcgggagt
+
GTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTAAGTACTTGATGTTACAAACTAACCAGAG
-
    62341 tcaagaccag cctgaccaac atggagaaac cccgtttcta ctaaaaatac aaaattagcc
+
ATATTCATTCAGTCATATAGTTAAAAATGTATTTGCTTCCTTCCATCAATGCACCACTTTCCTTAACAAT
-
    62401 gggcttggtg gcacttgcct gtaattccag ctactcggga ggctgaggca ggagaatcac
+
GCACAAATTTTCCATGATAATGAGGATCATCAAGAATTATGCAGGCCTGCACTGTGGCTCATACCTATAA
-
    62461 ttgaacctgg gaggcggggg ttgcagtgag ctgagatcgc atcattgcac tctaacctgg
+
TCCCAGCGCTTTGGGAGGCTGAGGCGCTTGGATCACCTGATGTCGGGAGTTCAAGACCAGCCTGACCAAC
-
    62521 gcaacaagag caaaactcca tcaaaagaaa aaaaaaatcg ggtgcagtgg ctcatgcctg
+
ATGGAGAAACCCCGTTTCTACTAAAAATACAAAATTAGCCGGGCTTGGTGGCACTTGCCTGTAATTCCAG
-
    62581 taatcctaac actgtgggag gccaagacag gcagattgcc tgagctcagg agttcgagat
+
CTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCTGGGAGGCGGGGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGC
-
    62641 cagcctgggc aacatggtga aaccctgtct ctactaaaat acaaaaaatt actcagcgtg
+
ATCATTGCACTCTAACCTGGGCAACAAGAGCAAAACTCCATCAAAAGAAAAAAAAAATCGGGTGCAGTGG
-
    62701 gtggcatgcg cctttagttc cagctactca ggaggctgag gcaggagaat ctcttgaacc
+
CTCATGCCTGTAATCCTAACACTGTGGGAGGCCAAGACAGGCAGATTGCCTGAGCTCAGGAGTTCGAGAT
-
    62761 cgggaggtgg aggttgcaat gagccaagat cgtgccactg cactccaacc tggcaacaga
+
CAGCCTGGGCAACATGGTGAAACCCTGTCTCTACTAAAATACAAAAAATTACTCAGCGTGGTGGCATGCG
-
    62821 gcgagactcc gtcttaaaaa aaaaaaaaat tttgcagcgc aaaccaggat atcctctgtt
+
CCTTTAGTTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCTCTTGAACCCGGGAGGTGGAGGTTGCAAT
-
    62881 ctcatttgtt ctagatttca aaagaaacag tcctttcttt ggggaaaaga gaaaggaaaa
+
GAGCCAAGATCGTGCCACTGCACTCCAACCTGGCAACAGAGCGAGACTCCGTCTTAAAAAAAAAAAAAAT
-
    62941 ggagttttat aaaaggaaag aaaagattca taagaacaag aagtgggccc acttgcatat
+
TTTGCAGCGCAAACCAGGATATCCTCTGTTCTCATTTGTTCTAGATTTCAAAAGAAACAGTCCTTTCTTT
-
    63001 acctttgtag aaaactgttc actgttgttg aagaaaagct cttcatatta atatgcagtc
+
GGGGAAAAGAGAAAGGAAAAGGAGTTTTATAAAAGGAAAGAAAAGATTCATAAGAACAAGAAGTGGGCCC
-
    63061 cagatgcagt ggctcacact tataatctca gccctttggg aggctgagac aggaagatta
+
ACTTGCATATACCTTTGTAGAAAACTGTTCACTGTTGTTGAAGAAAAGCTCTTCATATTAATATGCAGTC
-
    63121 cttgaggcca ggagtttgaa accagcctgg gcaacatagt gagactctgt ctccacaaaa
+
CAGATGCAGTGGCTCACACTTATAATCTCAGCCCTTTGGGAGGCTGAGACAGGAAGATTACTTGAGGCCA
-
    63181 ttttttttta attagccggg catggcagtg tgcttctgta gtcttagcta ctgaggaagc
+
GGAGTTTGAAACCAGCCTGGGCAACATAGTGAGACTCTGTCTCCACAAAATTTTTTTTTAATTAGCCGGG
-
    63241 taagccagaa gaatcacttg agcccaggag ttcaaggctg cagtgagcta tgatcatacc
+
CATGGCAGTGTGCTTCTGTAGTCTTAGCTACTGAGGAAGCTAAGCCAGAAGAATCACTTGAGCCCAGGAG
-
    63301 attgcactct tgcacttgca cagagcaaga ccctgtctct taaaaaaaaa aaagtgtgtg
+
TTCAAGGCTGCAGTGAGCTATGATCATACCATTGCACTCTTGCACTTGCACAGAGCAAGACCCTGTCTCT
-
    63361 tgtgcatatg catatataca tatatataca tgcaaatgta tctgtttata attcagattg
+
TAAAAAAAAAAAAGTGTGTGTGTGCATATGCATATATACATATATATACATGCAAATGTATCTGTTTATA
-
    63421 cttcaaaaag atgttgcact ttatgatact gagaacagtg agaagtaaat aagatagagt
+
ATTCAGATTGCTTCAAAAAGATGTTGCACTTTATGATACTGAGAACAGTGAGAAGTAAATAAGATAGAGT
-
    63481 gtaggaggag gaataatttc agaacagcca tctgagaact tctgtgacaa cagatcaggc
+
GTAGGAGGAGGAATAATTTCAGAACAGCCATCTGAGAACTTCTGTGACAACAGATCAGGCAAAATGAAAT
-
    63541 aaaatgaaat gtgaaagtaa ttttataggc caggcgtggt ggctcatgcc tataatccca
+
GTGAAAGTAATTTTATAGGCCAGGCGTGGTGGCTCATGCCTATAATCCCAGCACTTTGAGTGGCCAAGGC
-
    63601 gcactttgag tggccaaggc aggtggatca cttgaggtca ggagttcgag accagcctgg
+
AGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGTCAACATGGTGAAACCTTGTCTCTACTAAA
-
    63661 tcaacatggt gaaaccttgt ctctactaaa aacacaaaaa aattagtcga gcgtggtggc
+
AACACAAAAAAATTAGTCGAGCGTGGTGGCATGTGCCTGTAATCCTAGCTGCTGGGGAGGCTGAGGCAGG
-
    63721 atgtgcctgt aatcctagct gctggggagg ctgaggcagg agaatcactt gaacccggga
+
AGAATCACTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCTAGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGTGA
-
    63781 ggcggaggtt gcagtgagcc tagattgcac cactgcactc cagcctgtga gacagaatga
+
GACAGAATGAGACCCTGTCTTAAAAAAAAAAAAAAAGTAATTTTATAAACTATTGTGCACAATTCGATGT
-
    63841 gaccctgtct taaaaaaaaa aaaaaagtaa ttttataaac tattgtgcac aattcgatgt
+
ATTCATAATTAATTAAATGATTATTTTTGTTGGTTTTAACTTTTATTCAGTGGCTATTTATTGGGAGCCT
-
    63901 attcataatt aattaaatga ttatttttgt tggttttaac ttttattcag tggctattta
+
ACTGTGTTCTGGGCACTAGGAATGCAACAGTAAATAAGACTAACTAAGTCCCTGGTAGGATTCAGGTTCT
-
    63961 ttgggagcct actgtgttct gggcactagg aatgcaacag taaataagac taactaagtc
+
GTCGAGGGGAGATACACAATAAAGATGAATTTAAGATAACAATAAATGCTATGGAGAAATATACAGAACA
-
    64021 cctggtagga ttcaggttct gtcgagggga gatacacaat aaagatgaat ttaagataac
+
GTGGAATAGTATTAGCTGTCAAAGGTTGTTGATTACTTTCGTTTAAGGAGGCCAGGGAAAGCCTTTCTGA
-
    64081 aataaatgct atggagaaat atacagaaca gtggaatagt attagctgtc aaaggttgtt
+
AAAAATTGAGCTGAGACCTAAATAACAAGAAATAATTGTCCTTGAAAAATGAAGGGAATGCATCTTATAG
-
    64141 gattactttc gtttaaggag gccagggaaa gcctttctga aaaaattgag ctgagaccta
+
GCAGAGGAATAGCAAACATAAAGGTCTTGAGGTAATAATGAGTGTGGTTTTTTGATTTCTGTATTTTGGT
-
    64201 aataacaaga aataattgtc cttgaaaaat gaagggaatg catcttatag gcagaggaat
+
TTTTTTGAGATGGTGTCTCCCTCTATCCCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTTGGCTCACTGCAAA
-
    64261 agcaaacata aaggtcttga ggtaataatg agtgtggttt tttgatttct gtattttggt
+
CTCTGTCTCCTGGGTTCAAGCAATTCTCCTGCCTTGGCCTCCTGAGTAGCTGGTATTACAGGCACGCGTG
-
    64321 ttttttgaga tggtgtctcc ctctatcccc caggctggag tgcagtggca caatcttggc
+
CTACCACACCCGACTAGTTTTTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTTACCACGTTGGTCAGGCTGGTCTCAA
-
    64381 tcactgcaaa ctctgtctcc tgggttcaag caattctcct gccttggcct cctgagtagc
+
ACTCCTGAACTCAAGTGATCCAACCACCTCAACCTCCCAAAGTGCTGGGATCACAGGTGTGAGCCACTGT
-
    64441 tggtattaca ggcacgcgtg ctaccacacc cgactagttt ttatttttag tagagatggg
+
GCCCGGCCAGAGCTTGGTTTATTTTTTAAAAGATAGGCCAATGTTGGTCGTGTGTGGTGGCTCGTGCCTA
-
    64501 gttttaccac gttggtcagg ctggtctcaa actcctgaac tcaagtgatc caaccacctc
+
TAATCCCAGCACTTTGGGAAGCCAAGGCAGGCAAATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCC
-
    64561 aacctcccaa agtgctggga tcacaggtgt gagccactgt gcccggccag agcttggttt
+
AACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAAACTAGCATGGTGTGGTGGTGTGTGCCTGTAAT
-
    64621 attttttaaa agataggcca atgttggtcg tgtgtggtgg ctcgtgccta taatcccagc
+
CCCAGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCCAGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCGAAAGGTAGGAGT
-
    64681 actttgggaa gccaaggcag gcaaatcact tgaggtcagg agttcgagac cagcctggcc
+
TACAGTGAGCCAAGATCGCATCACTGCACTCCAGCCTGAACGACAGAGCAAGACTCCTGTCTCAAGAAAT
-
    64741 aacatggtga aaccccatct ctactaaaaa tacaaaaaac tagcatggtg tggtggtgtg
+
AATAATGATAAAAGGTTCGGGCACAGTGGCTCACACCTGTAATTCCAGCACTCTAGGAGGCCGAGGCAGG
-
    64801 tgcctgtaat cccagtgcct gtaatcccag ctactccaga ggctgaggca ggagaatcac
+
CAGATCCCCTGAGGTCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACGTGGCAAAACCCCATCTCTACTAAAAAA
-
    64861 ttgaaccgaa aggtaggagt tacagtgagc caagatcgca tcactgcact ccagcctgaa
+
TGCAAAAATTAGCTGGGCACGGCTGGGTGTGGTGGCTCATTCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGTCAA
-
    64921 cgacagagca agactcctgt ctcaagaaat aataatgata aaaggttcgg gcacagtggc
+
GGCGGACAGATCACTGAGGTAGAAACCCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTTGCCCAGCGTGGTGGCG
-
    64981 tcacacctgt aattccagca ctctaggagg ccgaggcagg cagatcccct gaggtcagga
+
CGTGCCTCTAATCCCAGCTACACGGGAGGCTGAGACAAGAGAATCACTTCATCAACCCGGGAGGTGGAGG
-
    65041 gtttgagacc agcctggcca acgtggcaaa accccatctc tactaaaaaa tgcaaaaatt
+
TTGTGGTGAGCTGAGATCGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAC
-
    65101 agctgggcac ggctgggtgt ggtggctcat tcctgtaatc ccagcacttt gggaggtcaa
+
AAAAAAAAATTAGCTGGGAATGGTGGCATGTGCCTGTAATCACAGCTACTTGGGAGGCTGGGGCAGGAGA
-
    65161 ggcggacaga tcactgaggt agaaaccctg tctctactaa aaatacaaaa atttgcccag
+
ATCGCTTGAACCCAGGAGGCGGAGATTGCAGTGAGCTGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGGCTGGGCGAA
-
    65221 cgtggtggcg cgtgcctcta atcccagcta cacgggaggc tgagacaaga gaatcacttc
+
AGAGCAAGACTCCGTCTCAAAAATAATAATAATAATAATAATAGGCCAGTGTAGCTGGAGTAATTTGCAA
-
    65281 atcaacccgg gaggtggagg ttgtggtgag ctgagatcgc accattgcac tccagcctgg
+
ATTATGTGTGGAGGCAGAGATTACACAAGGAATGGGAGAAGGTCATAGATGAGGGCCAGATCACATAGTA
-
    65341 gcaacaagag tgaaactcca tctcaaaaac aaaaaaaaat tagctgggaa tggtggcatg
+
TTTGGTGGTAAGGAATTCAGATTTTATCCTTGTGGTAATTGGTGGTGTGGAGATGGTTAAAAACAAGGTT
-
    65401 tgcctgtaat cacagctact tgggaggctg gggcaggaga atcgcttgaa cccaggaggc
+
GGTTTGGGATGGGTTTGAAGAGAGGACTTGCTAATGGATTAAATTTGGAGGATAAGGTAAAGAGAAATTG
-
    65461 ggagattgca gtgagctgag attgcgccac tgcactccag gctgggcgaa agagcaagac
+
AAGGAGTGACACTTGGGTTTTGGCTTGAACAATAGATCTTGTTAGTAATATTAAATTAGATGAAGAAGGC
-
    65521 tccgtctcaa aaataataat aataataata ataggccagt gtagctggag taatttgcaa
+
ATGGTAGGGAATATGGGGGAGTGGGAAAGGCAGGAAGCAGGAATGGAACCAGGAACTCTGTTTTAGATGT
-
    65581 attatgtgtg gaggcagaga ttacacaagg aatgggagaa ggtcatagat gagggccaga
+
GAGAATTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTGACAGCATCTCGTTCTGT
-
    65641 tcacatagta tttggtggta aggaattcag attttatcct tgtggtaatt ggtggtgtgg
+
TGCCCAGGCTAGAGTGCATGGAGTGCGGTAGCACGATCTCAGCTCACTCCAACCTCCGCCTCCCGGTTCA
-
    65701 agatggttaa aaacaaggtt ggtttgggat gggtttgaag agaggacttg ctaatggatt
+
AGTGATTTTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCACCTGCCACAATGCCTGGCTAATAC
-
    65761 aaatttggag gataaggtaa agagaaattg aaggagtgac acttgggttt tggcttgaac
+
TTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTTACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTAAACTCCTGACCTCAGGTAA
-
    65821 aatagatctt gttagtaata ttaaattaga tgaagaaggc atggtaggga atatggggga
+
TCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTGCAGGTGTGAGCCACTGTGCCCGGCCAGATGCATGA
-
    65881 gtgggaaagg caggaagcag gaatggaacc aggaactctg ttttagatgt gagaatttgt
+
ATTTTGAGATGTATACTAGACTTCTGGATAGAGAAGTTAAGTAGGCAGTTGGACACATTGTATGAAGCTC
-
    65941 tgttgttgtt gttgttgttg ttgttgttgt tgttgttgtt gtgacagcat ctcgttctgt
+
AGGGGTACAAGGAGGACTATGAACATGGGAGTCTTCTGACAAATTTATCACTAGACTCCTCATTCAAGTA
-
    66001 tgcccaggct agagtgcatg gagtgcggta gcacgatctc agctcactcc aacctccgcc
+
ACTAGGAAATGTCAGATATTCTTCCCCTAGTAATAGCCAGTGGTTATACTCTTGCCTTTAGTTTTCTTCA
-
    66061 tcccggttca agtgattttc ctgcctcagc ctcccgagta gctgggatta caggcacctg
+
CAATACTCTTGGCAACACATAAGGCCTTCCCTACAATCTGAGTTTCAGTCAGAATTGTTTCTGAGCGTTC
-
    66121 ccacaatgcc tggctaatac ttgtattttt agtagagatg gggttttacc atgttggcca
+
TTCCTCAAATTTCTCCCCAGTCTCATTATTCTTTATTCTCATGTCCATGACCAGTCATAATAGTAATTAT
-
    66181 ggctggtctt aaactcctga cctcaggtaa tccacccacc tcggcctccc aaagtgctgg
+
GAAAAACCTCTAACTTTCTTTAGTGCATTGAATGTATATTTTATCATTTTGGTTGTGTTAACTGTAAATC
-
    66241 gattgcaggt gtgagccact gtgcccggcc agatgcatga attttgagat gtatactaga
+
TCTCAGTGGAAATCTGAAAAGCCTTTATTTCCTTAGATGATAATATACAATTGATTTAGGAGATAGGGAA
-
    66301 cttctggata gagaagttaa gtaggcagtt ggacacattg tatgaagctc aggggtacaa
+
TTTTTCAGTTACCTTTATAACAGCACAGTATTAGCAGTCTAATCTAAATGCTAAGTGAATGTTTTGAGAG
-
    66361 ggaggactat gaacatggga gtcttctgac aaatttatca ctagactcct cattcaagta
+
GAGATAGATGTTGAAAATTAAAATACATTAAGTCCCAGTGAGGTGAAAAGCCGATTGTTAAGTTCTGCAC
-
    66421 actaggaaat gtcagatatt cttcccctag taatagccag tggttatact cttgccttta
+
ACAAAAGATTTGCTTCAGTGAATTGATTTCAACAGCTGAGATCCTAGTCATTTCACCTGGTCTACCAAAA
-
    66481 gttttcttca caatactctt ggcaacacat aaggccttcc ctacaatctg agtttcagtc
+
AGAATGATTTTACTTGCTTTTGGTCAAATCTCTGCCCAGCAATTCTTTTTCTTTCTTTCTTTTTTTTGTT
-
    66541 agaattgttt ctgagcgttc ttcctcaaat ttctccccag tctcattatt ctttattctc
+
TTATGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTTTTTTTAGCAGAGTCTCACTTTGTCACCCAGGCGGGAGTGTGGTGG
-
    66601 atgtccatga ccagtcataa tagtaattat gaaaaacctc taactttctt tagtgcattg
+
TATGATCACAGTTCACTGCAGCCTCCAACTCCTGGGCTCAAGTGATCCTCCAGCTTCAGCTTTTCAAGAA
-
    66661 aatgtatatt ttatcatttt ggttgtgtta actgtaaatc tctcagtgga aatctgaaaa
+
ATTGGGACTGCAGGCACATGCAACTATGCCTGGCTGAGGTTTTATGTATCTTTTTTCTAGAGAAGGGGTC
-
    66721 gcctttattt ccttagatga taatatacaa ttgatttagg agatagggaa tttttcagtt
+
TCACTGTGTTGCCCAGCTGGGTCTCCAGCTCCTGGTCTCAAGCTGTCCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAAGT
-
    66781 acctttataa cagcacagta ttagcagtct aatctaaatg ctaagtgaat gttttgagag
+
GCCAAAGTGCTAGGGTTATAGGTGTGAGCCATTGGTGCCCAGCTACTGCCTGCCTGGCAATTCTGAATGC
-
    66841 gagatagatg ttgaaaatta aaatacatta agtcccagtg aggtgaaaag ccgattgtta
+
CTTAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTTTCACTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGCA
-
    66901 agttctgcac acaaaagatt tgcttcagtg aattgatttc aacagctgag atcctagtca
+
GTGGCATGATCGTGGCTCACAGCAACCTCTGCCTCCTGGATTCCAGCAATTCTCATGCCTCAGCTTCCCG
-
    66961 tttcacctgg tctaccaaaa agaatgattt tacttgcttt tggtcaaatc tctgcccagc
+
AGTAGCTGGGACTACAGGTGCATGCCACCACGCCCAGCTAATTTTTGGTTTTTTTGTTTGTTTGTTTGTT
-
    67021 aattcttttt ctttctttct tttttttgtt ttatgtgtgt gtgtgtgtgt gttttttttt
+
TGTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCAGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCCGCTCACTGCAAG
-
    67081 agcagagtct cactttgtca cccaggcggg agtgtggtgg tatgatcaca gttcactgca
+
CTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCTGCC
-
    67141 gcctccaact cctgggctca agtgatcctc cagcttcagc ttttcaagaa attgggactg
+
ACTACACCCGGCTAATTTTTTTGTATTTTAAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTC
-
    67201 caggcacatg caactatgcc tggctgaggt tttatgtatc ttttttctag agaaggggtc
+
GATCTCCTGACCTCGTGATCCGCCTGTCTCGGCCTCCCAAAGTCCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCAC
-
    67261 tcactgtgtt gcccagctgg gtctccagct cctggtctca agctgtcctc ctgcctcagc
+
ACCCGGCCTAATTTTTTTTTTTTTAATTTTATTTTTAATTTTTTGAGATGCGAGATGGAGTCTCGCTCTG
-
    67321 ctcccaaagt gccaaagtgc tagggttata ggtgtgagcc attggtgccc agctactgcc
+
TTACCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACCATCTCAGCTCACTGCAACCTCCACCTCCTGCATTCAAAAGATT
-
    67381 tgcctggcaa ttctgaatgc cttaaatttt tttttttttt tttttttttt ttgagacaga
+
CTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGATTACAGGTGCCTGCCACCACGCCCAACTAATTTTTTGTAT
-
    67441 gtttcactct gtcacccagg ctggagtgca gtggcatgat cgtggctcac agcaacctct
+
TTTTAGTAGAGATGAGGTTTCACCATGTTGGTCAGACTGGTGTCGAACTCCTGACCTCAAGTGATCTGCC
-
    67501 gcctcctgga ttccagcaat tctcatgcct cagcttcccg agtagctggg actacaggtg
+
TGCCTCAGTCTCCCAAAGTGCTAGGATTACAGGGGTGAGCCACTGCGCCTGGCCTGAATGCCTTAAATAT
-
    67561 catgccacca cgcccagcta atttttggtt tttttgtttg tttgtttgtt tgttttgaga
+
GACGTGTCTGCTCCACTTCCATTGAAGGAAGCTTCTCTTTCTCTTATCCTGATGGGTTGTGTTTGGTTTC
-
    67621 cggagtctcg ctcagttgcc caggctggag tgcagtggcg tgatctccgc tcactgcaag
+
TTTCAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAA
-
    67681 ctccgcctcc cgggttcacg ccattctcct gcctcagcct cccgagtagc tgggactaca
+
GAGAATCCCAGGACAGAAAGGTAAAGCTCCCTCCCTCAAGTTGACAAAAATCTCACCCCACCACTCTGTA
-
    67741 ggcgcctgcc actacacccg gctaattttt ttgtatttta agtagagacg gggtttcacc
+
TTCCACTCCCCTTTGCAGAGATGGGCCGCTTCATTTTGTAAGACTTATTACATACATACACAGTGCTAGA
-
    67801 gtgttagcca ggatggtctc gatctcctga cctcgtgatc cgcctgtctc ggcctcccaa
+
TACTTTCACACAGGTTCTTTTTTCACTCTTCCATCCCAACCACATAAATAAGTATTGTCTCTACTTTATG
-
    67861 agtcctggga ttacaggcgt gagccaccac acccggccta attttttttt ttttaatttt
+
AATGATAAAACTAAGAGATTTAGAGAGGCTGTGTAATTTGGATTCCCGTCTCGGGTTCAGATCTTAGCTG
-
    67921 atttttaatt ttttgagatg cgagatggag tctcgctctg ttacccaggc tggagtgcag
+
ATAAGTGGAAGAGCTGGGACTTTAAGCAGATGAGAATCTAAAGACTTTGCTCTTTTCACTTCACTGGGGT
-
    67981 tggcaccatc tcagctcact gcaacctcca cctcctgcat tcaaaagatt ctcctgcctc
+
GTCTTTCTCTCTCTCTCTCTTGCTCTCTCTCTCTCTTTTTTTTTTTCCCAAGACGGAGTCTCACTCCATT
-
    68041 agcctcccaa gtagctggga ttacaggtgc ctgccaccac gcccaactaa ttttttgtat
+
GCCCAGGCCAGAGTGCAGTGGTGCGATCTCAGCTCACTGAAAACTCATCTTGCCCAGGCTGGTCTTGAAC
-
    68101 ttttagtaga gatgaggttt caccatgttg gtcagactgg tgtcgaactc ctgacctcaa
+
CCCTGACCTTGTGATCCTCCCGCCTTGGCCTCCCCAAGTGCTGGGATAGGCGTGAGCCACCGTGCCCAGC
-
    68161 gtgatctgcc tgcctcagtc tcccaaagtg ctaggattac aggggtgagc cactgcgcct
+
CAATAATAGCTAAAATTTATATAATGTTCACTGGGCCAGGCACAGCGGCTCGTTCCTGTTATCCCAGCAC
-
    68221 ggcctgaatg ccttaaatat gacgtgtctg ctccacttcc attgaaggaa gcttctcttt
+
TTTGGGAAGCTGAGGCAGGCAGATCGCTTGAGCCAAGGAGTTCGATACCAGCCTGGGCAACATGGCAAAA
-
    68281 ctcttatcct gatgggttgt gtttggtttc tttcagcatg attttgaagt cagaggagat
+
CCCCATCTCTACCAAAAAAAATATACAAAAATTAGCCAGGCGTGGTGGCATGTACTTGTAGTTCCAGCTA
-
    68341 gtggtcaatg gaagaaacca ccaaggtcca aagcgagcaa gagaatccca ggacagaaag
+
CTCGGAAGGCTGAGTTGAGAGTATCTCTTGAGCCCAAGAAGAGGGGACTACAGTGAACGGAGATTGCGCC
-
    68401 gtaaagctcc ctccctcaag ttgacaaaaa tctcacccca ccactctgta ttccactccc
+
ACTGCACTCCAGCCTAGACGACAGACAGAAGATCTCAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAGATCACTTTATGC
-
    68461 ctttgcagag atgggccgct tcattttgta agacttatta catacataca cagtgctaga
+
TGGGACTGCTCTAAAGGCCCAACCATGTTTTAACTAATTAACAATTTTATGACAACTCTATGAGCTATGT
-
    68521 tactttcaca caggttcttt tttcactctt ccatcccaac cacataaata agtattgtct
+
ACTGTAATTATGCCTATATTACAGATGTGAAAATTGAGGCTCAGAGAGGTTGAATAAGTTGCTCAAAGTC
-
    68581 ctactttatg aatgataaaa ctaagagatt tagagaggct gtgtaatttg gattcccgtc
+
ACACAGGTAATAAGTGATGGAACTAGAAGTTGAACTCAGGAAGTCTAGCTCCAAGTCTAAATTCTTTGTT
-
    68641 tcgggttcag atcttagctg ataagtggaa gagctgggac tttaagcaga tgagaatcta
+
AATTTATTTTTCGGGCCAGAGTCTTACTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGCAGTGCCACTATCTCTGCTCAC
-
    68701 aagactttgc tcttttcact tcactggggt gtctttctct ctctctctct tgctctctct
+
TGCAACCTTCACCTCCCAAGTTCAAACCTTGTTCAATTCTTGTGCCTTGGCCTCCCAAGTGGCTAGGATT
-
    68761 ctctcttttt ttttttccca agacggagtc tcactccatt gcccaggcca gagtgcagtg
+
ACAGGCATGTGCCACAACAACTAGCTAATTTTTTGTCTGATTCTGTTGGCCAGTCTGGAGTGCAGTGGCG
-
    68821 gtgcgatctc agctcactga aaactcatct tgcccaggct ggtcttgaac ccctgacctt
+
CAATCTCAGCTCACTGCAGTCTCCAGCTCCCAGGTTCAAGTGATTCTCGTGCCTTAGCCTCCCAAATAGC
-
    68881 gtgatcctcc cgccttggcc tccccaagtg ctgggatagg cgtgagccac cgtgcccagc
+
TGGGATTACAGGCACGTGCCACCACACCGAGATAGTTTTTTGTATTTTTAATAGAAACAAGGTTTCAACA
-
    68941 caataatagc taaaatttat ataatgttca ctgggccagg cacagcggct cgttcctgtt
+
TGTTGGCCAGGCTGGTCTCAAATTCCAGACCTCAGATCATCTGCCCGCCTCAGGCTCCCAAAGTGCTGGG
-
    69001 atcccagcac tttgggaagc tgaggcaggc agatcgcttg agccaaggag ttcgatacca
+
ATTACAGGCATGAGCCACTGCACCCGGCCTTAATTTTTATATTTTTATTAGAGATGGGGTTTTGCCATGT
-
    69061 gcctgggcaa catggcaaaa ccccatctct accaaaaaaa atatacaaaa attagccagg
+
TGGCCAGGCTGGCCTTGATCTCCTGGCCTCCAGTGATCCACCCGCCTTGGCTTCCCAAAGTGCTGGGATT
-
    69121 cgtggtggca tgtacttgta gttccagcta ctcggaaggc tgagttgaga gtatctcttg
+
ACAAGCATGAGCCACTGCACCCGGCCTCCAATTCTAAACTCTTAACAACAATACTATAGTTTCTTGAAAA
-
    69181 agcccaagaa gaggggacta cagtgaacgg agattgcgcc actgcactcc agcctagacg
+
GTTGTTGAAGGCTTCACGGAGGGAAAAAAAATGGAGCATTCTAACAACTTTGCAGATGAGACCCAAGAAG
-
    69241 acagacagaa gatctcaaaa gaaaaaaaaa aaaaaaagat cactttatgc tgggactgct
+
ACTCAATGACTTTCTCCTGATCATATTGTAGCAGATGACTTAGCCAGAACTCTGACTTCCTCACAGGGAG
-
    69301 ctaaaggccc aaccatgttt taactaatta acaattttat gacaactcta tgagctatgt
+
AAAGTCTGCAAGATTTCACACTTACCTGTCAGGCCTGAGCTGGCTGCTTTCTCAGCTCCCTAAGTGCTAT
-
    69361 actgtaatta tgcctatatt acagatgtga aaattgaggc tcagagaggt tgaataagtt
+
GTTCCCAGTCTGCTTTTCTTCCTTTTTCAAGTGTGCACTACCAGGCATTTCAGAACATCCCAGGCTGGTC
-
    69421 gctcaaagtc acacaggtaa taagtgatgg aactagaagt tgaactcagg aagtctagct
+
GCGGTGGCTCACACCTGTGATCCCAGCACTTTGGGAGCCCAAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGT
-
    69481 ccaagtctaa attctttgtt aatttatttt tcgggccaga gtcttactct gtcacccagg
+
TCGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAGTTAACTGGGCGTGGT
-
    69541 ctggagtgca gtgccactat ctctgctcac tgcaaccttc acctcccaag ttcaaacctt
+
GGTAGGCACCTGTAATCCTAGCTCAGGATTACTCGGGAGGCTGAGGCTAGAGAATCGGTTGAACCCAGGA
-
    69601 gttcaattct tgtgccttgg cctcccaagt ggctaggatt acaggcatgt gccacaacaa
+
GGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCGCCACTGCACTCTAGCCTGGGGACAAGAGGGAGACTTCATCT
-
    69661 ctagctaatt ttttgtctga ttctgttggc cagtctggag tgcagtggcg caatctcagc
+
CAAAAAAAAAAAAAAAATCCCAGCTGGGCACAGCGGCTCACTTCTGTAATCCCAGCACTTTAGGAGGCCA
-
    69721 tcactgcagt ctccagctcc caggttcaag tgattctcgt gccttagcct cccaaatagc
+
AGGCAGGAGGATCACTTGAGCCCAGGAGTTCAAGACTAGCCTGGGCAACATAGTAAGACCCTGTCTCTAC
-
    69781 tgggattaca ggcacgtgcc accacaccga gatagttttt tgtattttta atagaaacaa
+
AAAAAAATTTAAAAATTAATTGGGTGTCGTAGCACACTCTTGTATTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGT
-
    69841 ggtttcaaca tgttggccag gctggtctca aattccagac ctcagatcat ctgcccgcct
+
GAGAAGAATGCTTGAGTCTGGGAGGTCGAGGCTGCAGTGAGCCATGATGGTGCTACTGCACTCCAGCCTG
-
    69901 caggctccca aagtgctggg attacaggca tgagccactg cacccggcct taatttttat
+
GCCAACATTGTGAGACCTTGTCTCAAAACAAAACAAAACATCCTTCTACTGAGCACTTTCTGTCCCTTTA
-
    69961 atttttatta gagatggggt tttgccatgt tggccaggct ggccttgatc tcctggcctc
+
TAGAAACTTAAGAGGGAACCAGTAGAGGTAATTTCCTAAGGAAAACTGCTTTGGGACATGATCACAAATG
-
    70021 cagtgatcca cccgccttgg cttcccaaag tgctgggatt acaagcatga gccactgcac
+
AAGCCTGGAGTTTTGAACTGCTGAGGTCAGCCTGTTTTTACCTTCTGAGCCTATCAAGTAATTGTTCCAG
-
    70081 ccggcctcca attctaaact cttaacaaca atactatagt ttcttgaaaa gttgttgaag
+
ATGCCAAGAAAAGCTGCTGGCCTTATTTCTGCTTCTGCCTTTACCACAGGGGAGCGCCATGTGAGCCAGT
-
    70141 gcttcacgga gggaaaaaaa atggagcatt ctaacaactt tgcagatgag acccaagaag
+
CCTCTGTTTTTCCTCCACTGTATGCTAGGCAGTATTAGCACCAGATTCTTCCCCTCTTTAAAAAGAAATT
-
    70201 actcaatgac tttctcctga tcatattgta gcagatgact tagccagaac tctgacttcc
+
CTAGTGCTTTGGATTTTTTCCTCCATGCAGAATAGCAATGATGGAAAGTATGTGGTCAAAGTAATGACAT
-
    70261 tcacagggag aaagtctgca agatttcaca cttacctgtc aggcctgagc tggctgcttt
+
TCTGAAAATACTAAATGTCACCATAGTATTTTTCTCTGGAAGAGAAATGTATATGTAGAGGTGAAACTTC
-
    70321 ctcagctccc taagtgctat gttcccagtc tgcttttctt cctttttcaa gtgtgcacta
+
AAATTTCTTTTTTTTTTTTTTTAAGACGAAGCTTTGCTCTTCTTGCCCAGGCTGAAGTACAATGGCGTGA
-
    70381 ccaggcattt cagaacatcc caggctggtc gcggtggctc acacctgtga tcccagcact
+
TCTTGGCTCACCGCAATCTCTGCCTCCAGGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTAAGTAGCTAG
-
    70441 ttgggagccc aaggcgggtg gatcacctga ggtcaggagt tcgagaccag cctggccaac
+
GATTACAGGCATGTGCCACCACGCCCAGCTGATTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTCTCCATGTTG
-
    70501 atggtgaaac cccatctcta ctaaaaatac aaaagttaac tgggcgtggt ggtaggcacc
+
GTCACGCTGGTCTTGAACTCCCGACCCCAAGTGATCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTAGGATTAC
-
    70561 tgtaatccta gctcaggatt actcgggagg ctgaggctag agaatcggtt gaacccagga
+
AGGCCACCGCGCCCGGCCTGAAACTTCAAATTTCTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTATGTCACCC
-
    70621 ggcggaggtt gcagtgagcc aagattgcgc cactgcactc tagcctgggg acaagaggga
+
AGGCTGGAGTGCAGTGGCGCCGTCTCGGCTCACTACCAGCTCCACTCCACCTCCTGGGTTCACACCATTC
-
    70681 gacttcatct caaaaaaaaa aaaaaaatcc cagctgggca cagcggctca cttctgtaat
+
TCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGTGCCCGCCACCATGCCCAGCTAATTTTTTGTATT
-
    70741 cccagcactt taggaggcca aggcaggagg atcacttgag cccaggagtt caagactagc
+
TTTAGTAGAGACGGGTTTTCACTGTGTTAGACGGGATGGTCTCCATCTCTTGACCTCGTGATCCGCCTGC
-
    70801 ctgggcaaca tagtaagacc ctgtctctac aaaaaaattt aaaaattaat tgggtgtcgt
+
CTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACTACGCCAAGCCCGAAACTTCAAATTTCTTA
-
    70861 agcacactct tgtattccca gctactcagg aggctgaggt gagaagaatg cttgagtctg
+
TCTCATAACTAGGCATCCTCATCACTGAGTGTTAGCCTGGATATAAACATTCCTAATCTTTTGTACTTTT
-
    70921 ggaggtcgag gctgcagtga gccatgatgg tgctactgca ctccagcctg gccaacattg
+
CATGTCAGCATTTGGCTCCACTTGGCTGCCTGGGGAGAACTTCTAGCATTATGAGCATGCAGGTCCTATC
-
    70981 tgagaccttg tctcaaaaca aaacaaaaca tccttctact gagcactttc tgtcccttta
+
AACAGGTTGGGGGTGCGGTTTATTCATACAGGTAGTGAGAGTGGCACAGATGGATGCTGTCCCTTAAAAC
-
    71041 tagaaactta agagggaacc agtagaggta atttcctaag gaaaactgct ttgggacatg
+
AAACAGACTTGTCTTTGGGAGCCTGAGGCGGGTGGATCATGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCA
-
    71101 atcacaaatg aagcctggag ttttgaactg ctgaggtcag cctgttttta ccttctgagc
+
ACATAGTGAAACCCCGTTTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGTGTGGTGGTGTGCACCTGTAATC
-
    71161 ctatcaagta attgttccag atgccaagaa aagctgctgg ccttatttct gcttctgcct
+
CCAGCTACTAGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGA
-
    71221 ttaccacagg ggagcgccat gtgagccagt cctctgtttt tcctccactg tatgctaggc
+
TGGCACCATTGCACTCCAGCCCAGGCGACAGTGCAAGACTGCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAACACACAG
-
    71281 agtattagca ccagattctt cccctcttta aaaagaaatt ctagtgcttt ggattttttc
+
ACTTGTCCTACTGCCATTTCTTTTCACTCTGGCGGTAAAGTAAGAGAGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
-
    71341 ctccatgcag aatagcaatg atggaaagta tgtggtcaaa gtaatgacat tctgaaaata
+
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTCTGTCCGTCTGTCTGTCAAGGGGGAGGGTGACCACTTTCTAAAAGGC
-
    71401 ctaaatgtca ccatagtatt tttctctgga agagaaatgt atatgtagag gtgaaacttc
+
CATCCGTGTATTTTTAGCTTCCTGATTTTTTTCTCTATCGCAGTCTCTTTGAAGCCAGGTGAATTTTAGG
-
    71461 aaatttcttt tttttttttt ttaagacgaa gctttgctct tcttgcccag gctgaagtac
+
CCTTGGCAATTTTCTTTTTATTGCAATGGGAAGGTCAAGACACTGAGAGTCACCCAAAACATATCCATCC
-
    71521 aatggcgtga tcttggctca ccgcaatctc tgcctccagg gttcaagtga ttctcctgcc
+
AAAATGATACAATTTTAGGGTTTATTTTTAAGTGATACCCAAGTTATTTGCTAAGAACCTATGCCAGTGT
-
    71581 tcagcctcct aagtagctag gattacaggc atgtgccacc acgcccagct gattttgtat
+
GTTTATGAGAATTTGCACTGTCCCACACTGTTGCCACCAGCCACATGGGACTGTTTAAATTTAAATTTTA
-
    71641 ttttagtaga gatggggttt ctccatgttg gtcacgctgg tcttgaactc ccgaccccaa
+
CAAATTAGCCAGTCATGGTGGTGTGCACTTGTAGTCCCAGCTACTTAGGAGGCTGAGGCAAGAGGATTGC
-
    71701 gtgatccacc cacctcggcc tcccaaagtg ctaggattac aggccaccgc gcccggcctg
+
TTGAGCCCAGAAGTTCAATACTGCAGCAAGCTATGATCGTGCCACTGTACTCCAGCCTGAGTGACAGAAT
-
    71761 aaacttcaaa tttctttttt tttttgagac agagtctcgc tatgtcaccc aggctggagt
+
GAGACCTCATCTCTTCAAAAAAAAAGAAAAAAATTAAAATATGAAGTTTAGTTCTTCATTCACCCTAACC
-
    71821 gcagtggcgc cgtctcggct cactaccagc tccactccac ctcctgggtt cacaccattc
+
ACATCTCCAGTGCTCAATAACTATATGTGACTCATGGCTACCTTATTAGCATAGATATAGAACATTGTGA
-
    71881 tcctgcctca gcctcccaag tagctgggac tacaggtgcc cgccaccatg cccagctaat
+
CTATCACAGAAAGTTGTTTTGAACAGTGTTGCCAAGCCCTGTAAGTGGAAGAGGCAGTGCAGTGTGATCT
-
    71941 tttttgtatt tttagtagag acgggttttc actgtgttag acgggatggt ctccatctct
+
GTGTCTTCAGGAAACCAGGTAGTCAGACTAGTTCAATGAGGAGAGGCAGAACCTGGCTTCACTTCTAGAT
-
    72001 tgacctcgtg atccgcctgc ctcagcctcc caaagtgctg ggattacagg cgtgagccac
+
TAAAAACTGCTTAGGTGGCCTAAAGATACAATGGCCATTCTCAGAGTAGTGAGAAGGAAGGAACAGATGT
-
    72061 tacgccaagc ccgaaacttc aaatttctta tctcataact aggcatcctc atcactgagt
+
TTAGGGGGCTAGAAGAAAGTCAGAGAGGGCCGGGCGCAGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGA
-
    72121 gttagcctgg atataaacat tcctaatctt ttgtactttt catgtcagca tttggctcca
+
AGGCCAAGACAGGCAGATCACGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGACCAACATGGTGAAACCCTGTCT
-
    72181 cttggctgcc tggggagaac ttctagcatt atgagcatgc aggtcctatc aacaggttgg
+
CTACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGTGCGCGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTAA
-
    72241 gggtgcggtt tattcataca ggtagtgaga gtggcacaga tggatgctgt cccttaaaac
+
GGCAGGAGAATCGCTTGAACCCTGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCCAGATCGCACCACTACGCTCCAGC
-
    72301 aaacagactt gtctttggga gcctgaggcg ggtggatcat gaggtcagga gttcaagacc
+
CTAGGTGACAGAGAGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTCAGAGGAGACAAGGAGCATGTACAC
-
    72361 agcctggcca acatagtgaa accccgtttc tactaaaaat acaaaaaatt agccgggtgt
+
CTAAAATCAACATAGACCCCTCTGTTGATGGGGTCATAGTGAGTACTTGAGGTACCAAGTCTGGATAAAC
-
    72421 ggtggtgtgc acctgtaatc ccagctacta gggaggctga ggcaggagaa tcacttgaac
+
ATCAAACTTCAGCCAATAACTTTGAGTTTCTAGCCATCCAAGCCTCTTATTAAACATACAGAAGGACCTT
-
    72481 ccaggaggtg gaggttgcag tgagccgaga tggcaccatt gcactccagc ccaggcgaca
+
TTTTCCCTTGCATCTAACAAGTTAAAGCACCTGCAGAGATCATTAGGGAGGAGCCTTGGCCTGATTGGTG
-
    72541 gtgcaagact gcgtctcaaa aaaaaaaaaa aaacacacag acttgtccta ctgccatttc
+
ACAAAAGTGAGATGCTCAGTCCTTGAATGACAAAGAATGCCTGTAGAGTGCAGGTCAACTACATATGCAC
-
    72601 ttttcactct ggcggtaaag taagagagtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg
+
TTCAAGAAGATCTTCTGAAATCCAGTAGTGTTCTGGACATTGGACTGCTTGTCCCTGGGAAGTAGCAGCA
-
    72661 tgtgtgtgtg tttctgtccg tctgtctgtc aagggggagg gtgaccactt tctaaaaggc
+
GAAATCATCAGGTGGTGAACAGAAGAAAAAGAAAAGCTCTTCCTTTTTGAAAGTCTGTTTTTTGAATAAA
-
    72721 catccgtgta tttttagctt cctgattttt ttctctatcg cagtctcttt gaagccaggt
+
AGCCAATATTCTTTTATAACTAGATTTTCCTTCTCTCCATTCCCCTGTCCCTCTCTCTTCCTCTCTTCTT
-
    72781 gaattttagg ccttggcaat tttcttttta ttgcaatggg aaggtcaaga cactgagagt
+
CCAGATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGGTAAGAGCCTG
-
    72841 cacccaaaac atatccatcc aaaatgatac aattttaggg tttattttta agtgataccc
+
GGAGAACCCCAGAGTTCCAGCACCAGCCTTTGTCTTACATAGTGGAGTATTATAAGCAAGATCCCACGAT
-
    72901 aagttatttg ctaagaacct atgccagtgt gtttatgaga atttgcactg tcccacactg
+
GGGGGTTCCTCAGATTGCTGAAATGTTCTAGAGGCTATTCTATTTCTCTACCACTCTCCAAACAAAACAG
-
    72961 ttgccaccag ccacatggga ctgtttaaat ttaaatttta caaattagcc agtcatggtg
+
CACCTAAATGTTATCCTATGGCAAAAAAAAACTATACCTTGTCCCCCTTCTCAAGAGCATGAAGGTGGTT
-
    73021 gtgtgcactt gtagtcccag ctacttagga ggctgaggca agaggattgc ttgagcccag
+
AATAGTTAGGATTCAGTATGTTATGTGTTCAGATGGCGTTGAGCTGCTGTTAGTGCCAACATGTTAGTGA
-
    73081 aagttcaata ctgcagcaag ctatgatcgt gccactgtac tccagcctga gtgacagaat
+
GAAAATATCTTTGGATAGGTAAAAATCAAGGAGGAGTTCTCCTCTTCCTAAACCATCTTAATTTACTTAC
-
    73141 gagacctcat ctcttcaaaa aaaaagaaaa aaattaaaat atgaagttta gttcttcatt
+
ATAGAAGAAAGCACAGCAGCTGGCCCACCACGGACGGGCCCAGAGCAGGGGAAGATTCTCGGTGAACATT
-
    73201 caccctaacc acatctccag tgctcaataa ctatatgtga ctcatggcta ccttattagc
+
TCTTTTTTTTTTTCTTTTTTTTTGAGGTCGAGTCTCTGTTGCCCAGGCCAGAGTGCAATGGCGCGATCTC
-
    73261 atagatatag aacattgtga ctatcacaga aagttgtttt gaacagtgtt gccaagccct
+
GGCTCACTGCAACCTCCACCTCCCGGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAATAGCTGAGACT
-
    73321 gtaagtggaa gaggcagtgc agtgtgatct gtgtcttcag gaaaccaggt agtcagacta
+
ACAGGCGTGTGCCACCACGCCCGACTAATTTTTTGTATTTTTTTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTG
-
    73381 gttcaatgag gagaggcaga acctggcttc acttctagat taaaaactgc ttaggtggcc
+
TTAGCCAATATGGTCCCGATCTCCTGACCTCGTGATCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTAGGATTA
-
    73441 taaagataca atggccattc tcagagtagt gagaaggaag gaacagatgt ttagggggct
+
CAGGCATGAGCCACTGTGCCCAGCCCTCTCCATGAACATTTTCTAATTAAACTTGACACTTAATACAATG
-
    73501 agaagaaagt cagagagggc cgggcgcagt ggcttatgcc tgtaatccca gcactttgga
+
TTATGCTTAGGACTGCTATAAAGCTTACCTCTGGAGTTGCGCAGCACAAAGGCCTTGGTGTGTGTATAAA
-
    73561 aggccaagac aggcagatca cgaggtcagg agttcgagac cagcctgacc aacatggtga
+
TTTGGTTTGTTCTTTTCACAGCAAAAGCTACCCACCTTTGCCTCCTGTGCCTGCTTCTGCCCAGGGACTT
-
    73621 aaccctgtct ctactaaaaa tacaaaaatt agccgggcgt ggtggtgcgc gcctgtaatc
+
AGGTCCTCTTACACCTTAGAGAAAGGCCTTAGCATCTGGTCACAGGCAGATGAGTGACAGCAAGAAAACC
-
    73681 ccagctactc aggaggctaa ggcaggagaa tcgcttgaac cctggaggca gaggttgcag
+
TGGCTGCAATGTAATTTTGTTTCCATCCTCTTTATTAGTTATCAATTGGATTTTTATGAAATTTCCAAGT
-
    73741 tgagcccaga tcgcaccact acgctccagc ctaggtgaca gagagagact ccgtctcaaa
+
TCCACTCAAGGATTTCTCAGTGTTTTTTTACTTTGGTATAGTGGAAACCAGGGTTGCCAGAAAGTATTAT
-
    73801 aaaaaaaaaa aaagtcagag gagacaagga gcatgtacac ctaaaatcaa catagacccc
+
TTTGGGGGTGAGTTAGTCAACCTTCGTTCAGTCAGACAGACAGGAGCACCTCAGCAATTCCCAGAAACGG
-
    73861 tctgttgatg gggtcatagt gagtacttga ggtaccaagt ctggataaac atcaaacttc
+
GCTGATGGGAAAGAGCAACATACATGAATGTCTTGAAGAACACAGCCAACAGAGCCCATTGGGCAGTTCT
-
    73921 agccaataac tttgagtttc tagccatcca agcctcttat taaacataca gaaggacctt
+
GATTTTCCAGGTACACAGCATCTCCACAGTCTCTTCTGATTTTTATTCCCCTGAGTATATGGATTCCAGC
-
    73981 ttttcccttg catctaacaa gttaaagcac ctgcagagat cattagggag gagccttggc
+
TCAGCATGTAGCCTTTCCCTGCTGAGTCTCTAACCAGGATAACATGTATTTTTTTGACTGGATGAATTAT
-
    74041 ctgattggtg acaaaagtga gatgctcagt ccttgaatga caaagaatgc ctgtagagtg
+
CTTCCCATCTCTTGACATTTACAGTAATTACCACCAAGTATGGTATTTTCAGTGGCCGTGATTATCAGTT
-
    74101 caggtcaact acatatgcac ttcaagaaga tcttctgaaa tccagtagtg ttctggacat
+
ACCAACACAGAATTAGGATGAAGGGAGGAAGGGAGGGAAGGAAGGTGGGTGTTTTTTCACACAGTGTCTT
-
    74161 tggactgctt gtccctggga agtagcagca gaaatcatca ggtggtgaac agaagaaaaa
+
AGCCAGCAATTTAGCAAATTAATGGAAATTAGATCTTTGATTTTTTTTTCTTTCAAGCATTTTATTTGAG
-
    74221 gaaaagctct tcctttttga aagtctgttt tttgaataaa agccaatatt cttttataac
+
AGACTATCAAACCTTATACCAAGTGGCCTTATGGAGACTGATAACCAGAGTACATGGCATATCAGTGGCA
-
    74281 tagattttcc ttctctccat tcccctgtcc ctctctcttc ctctcttctt ccagatcttc
+
AATTGACTTAAAATCCATACCCCTACTATTTTAAGACCATTGTCCTTTGGAGCAGAGAGACAGACTCTCC
-
    74341 agggggctag aaatctgttg ctatgggccc ttcaccaaca tgcccacagg taagagcctg
+
CATTGAGAGGTCTTGCTATAAGCCTTCATCCGGAGAGTGTAGGGTAGAGGGCCTGGGTTAAGTATGCAGA
-
    74401 ggagaacccc agagttccag caccagcctt tgtcttacat agtggagtat tataagcaag
+
TTACTGCAGTGATTTTACATCTAAATGTCCATTTTAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTG
-
    74461 atcccacgat gggggttcct cagattgctg aaatgttcta gaggctattc tatttctcta
+
CTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGTAAGTATTGGGTGCCCTGTCAGAGAGGG
-
    74521 ccactctcca aacaaaacag cacctaaatg ttatcctatg gcaaaaaaaa actatacctt
+
AGGACACAATATTCTCTCCTGTGAGCAAGACTGGCACCTGTCAGTCCCTATGGATGCCCCTACTGTAGCC
-
    74581 gtcccccttc tcaagagcat gaaggtggtt aatagttagg attcagtatg ttatgtgttc
+
TCAGAAGTCTTCTCTGCCCACATACCTGTGCCAAAAGACTCCATCTGTAAGGGATGGGTAAGGATTTGAG
-
    74641 agatggcgtt gagctgctgt tagtgccaac atgttagtga gaaaatatct ttggataggt
+
AACTGCACATATTAAATATACTGAGGGAAGACTTTTTCCCTCTAACTCTTTTTCCCATATGTCCCTCCCC
-
    74701 aaaaatcaag gaggagttct cctcttccta aaccatctta atttacttac atagaagaaa
+
CTCCTCTCTGTGACTGCCCCAGCATACTGTGTTTCAACAAATCATCAAGAAATGATGGGCTGGAGGCTGG
-
    74761 gcacagcagc tggcccacca cggacgggcc cagagcaggg gaagattctc ggtgaacatt
+
GCATGGTGGCTCATGTCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGTGGATCACTTGTCAGGAGTT
-
    74821 tctttttttt tttctttttt tttgaggtcg agtctctgtt gcccaggcca gagtgcaatg
+
TGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTGTACTAAAAAAAAAAAAACAAAAAGTAGCCAGGC
-
    74881 gcgcgatctc ggctcactgc aacctccacc tcccgggttc aagtgattct cctgcctcag
+
CTGGTGGAGCATGCCTGTAATGCCAGCTATTTGGGAAGTTGAGGTGTGAGCATCGCTTGAACGTGGGAGG
-
    74941 cctcccaaat agctgagact acaggcgtgt gccaccacgc ccgactaatt ttttgtattt
+
CAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCACCACTGCACTCCAGACTGGGTGACAGAGTGAGACTTTGTCTAA
-
    75001 tttttttagt agagacgggg tttcaccgtg ttagccaata tggtcccgat ctcctgacct
+
AAAAAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGAAAAGCTAGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGG
-
    75061 cgtgatccac ccgcctcagc ctcccaaagt gctaggatta caggcatgag ccactgtgcc
+
AGGCTGAGGTGGGCAGATCACGAGGTCAAGAGATCGAGACCATCCTGGCCAACCAACATGGCGAAACCCC
-
    75121 cagccctctc catgaacatt ttctaattaa acttgacact taatacaatg ttatgcttag
+
GTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCGTAGGGGCGCACGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGAGGGG
-
    75181 gactgctata aagcttacct ctggagttgc gcagcacaaa ggccttggtg tgtgtataaa
+
CTGGGGCAGGAGAATCGCTTGAACCCCGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCGCCACTGCACTC
-
    75241 tttggtttgt tcttttcaca gcaaaagcta cccacctttg cctcctgtgc ctgcttctgc
+
CAGCCCGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGAAATGATGGGCTGGGCCAG
-
    75301 ccagggactt aggtcctctt acaccttaga gaaaggcctt agcatctggt cacaggcaga
+
TGCCCCACCCCTGTAATCACAACACTGGGAGGCCAAGGTGGGAGAATCGCTTGAGCCTGGGAGCTGAAGA
-
    75361 tgagtgacag caagaaaacc tggctgcaat gtaattttgt ttccatcctc tttattagtt
+
CCAGCCTGGGCAATACAGTAGGACCTCATGTCTACAAAAAAATTATTAAAAATTAGCCAAGGCTGGGTGC
-
    75421 atcaattgga tttttatgaa atttccaagt tccactcaag gatttctcag tgttttttta
+
GGTGGCTCATGCCTATAATCCCGGGGGTGAAGTTGAGCCCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGGCAACATGG
-
    75481 ctttggtata gtggaaacca gggttgccag aaagtattat tttgggggtg agttagtcaa
+
CAAAACCCTGTCTCTACCAAAAATACAAAAAAATTAGCCAGGGGTGGTGGTACGTGTCTGTAGTTCCAGC
-
    75541 ccttcgttca gtcagacaga caggagcacc tcagcaattc ccagaaacgg gctgatggga
+
TACTTAGGAGGCTGAGATGGAAGGATTGCTTGAGCCCAGGAGGCAGAGGTGGCAGTGAGCTGAGATCACA
-
    75601 aagagcaaca tacatgaatg tcttgaagaa cacagccaac agagcccatt gggcagttct
+
CCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAAGACCCTGTCTCAAAAACAAACAAAAAAAATGATGAAGTG
-
    75661 gattttccag gtacacagca tctccacagt ctcttctgat ttttattccc ctgagtatat
+
ACAGTTCCAGTAGTCCTACTTTGACACTTTGAATGCTCTTTCCTTCCTGGGGATCCAGGGTGTCCACCCA
-
    75721 ggattccagc tcagcatgta gcctttccct gctgagtctc taaccaggat aacatgtatt
+
ATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGGTAAGGTGCCTGCATGTACCT
-
    75781 tttttgactg gatgaattat cttcccatct cttgacattt acagtaatta ccaccaagta
+
GTGCTATATGGGGTCCTTTTGCATGGGTTTGGTTTATCACTCATTACCTGGTGCTTGAGTAGCACAGTTC
-
    75841 tggtattttc agtggccgtg attatcagtt accaacacag aattaggatg aagggaggaa
+
TTGGCACATTTTAAATATTTGTTGAATGAATGGCTAAAATGTCTTTTTGATGTTTTTATTGTTATTTGTT
-
    75901 gggagggaag gaaggtgggt gttttttcac acagtgtctt agccagcaat ttagcaaatt
+
TTATATTGTAAAAGTAATACATGAACTGTTTCCATGGGGTGGGAGTAAGATATGAATGTTCATCACAAAA
-
    75961 aatggaaatt agatctttga tttttttttc tttcaagcat tttatttgag agactatcaa
+
ACATAAATCAAGGCCGGGCATGGTGGCTCATGCCTATAATTCCAGCACTTTGGGAGGTCAAGATGGAGGT
-
    76021 accttatacc aagtggcctt atggagactg ataaccagag tacatggcat atcagtggca
+
CAAGGTGGGAGCCTAGAAGTTCGAGACCAGCCTGGGCAACATAAGGAGACTTCATCTGTACAACAAATTT
-
    76081 aattgactta aaatccatac ccctactatt ttaagaccat tgtcctttgg agcagagaga
+
AAAAAGTAGCTGGGTGTGGTGGCAGATGCCTGTAGTCGCAGCTACTTGGGAAGCTGAGGTGGGAGGATCA
-
    76141 cagactctcc cattgagagg tcttgctata agccttcatc cggagagtgt agggtagagg
+
CTTGAGCTCAGGAGGTTGATGCTTCAGTGAGCCACGATCACACCACTGTACTCCAGCCTGGGCGACAGAG
-
    76201 gcctgggtta agtatgcaga ttactgcagt gattttacat ctaaatgtcc attttagatc
+
CGAGACCGTGTCTCAAAAAGAAAAAAGAAAGTATAAATTTACACAAAAACAATAAAATAATCCCAGTAAT
-
    76261 aactggaatg gatggtacag ctgtgtggtg cttctgtggt gaaggagctt tcatcattca
+
TCCACCACTTGGAGATGATCACCATAAAACTCCACCAGGCATATGTGCGTATATATACACGTGTATTTTA
-
    76321 cccttggcac agtaagtatt gggtgccctg tcagagaggg aggacacaat attctctcct
+
TAAAATGTGATCATAATTACACTGTTTTGCTTTTTTCCTTAAGATATTACATACATTTTTCCACATCGTT
-
    76381 gtgagcaaga ctggcacctg tcagtcccta tggatgcccc tactgtagcc tcagaagtct
+
AAATTACAGTGCTGTTTTCCTGGTGGCTTTCCTTTAACAGATTGAAGTTCATGTTAATACAGTTGCCAGA
-
    76441 tctctgccca catacctgtg ccaaaagact ccatctgtaa gggatgggta aggatttgag
+
GGCTGTGGGCTTTCACTGTCACCAGGAGTCACTCCTAGGGCCTCTTCAGAGCAAGGCCTTATGTCCTGAA
-
    76501 aactgcacat attaaatata ctgagggaag actttttccc tctaactctt tttcccatat
+
GCATTGCCTTTTTTTTTTTTTTTTGAGGTGGAGTCTCACTCTGTCACTTAGCAGGCTGGAGTGCAGTGGC
-
    76561 gtccctcccc ctcctctctg tgactgcccc agcatactgt gtttcaacaa atcatcaaga
+
CCAGTCTTGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCTGGGTTTAAATGATTCTCCTGCCTCAGCCTCAGGGCGGA
-
    76621 aatgatgggc tggaggctgg gcatggtggc tcatgtctgt aatcccagca ctttgggagg
+
TCACCTGACATCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAATATGGCGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACTA
-
    76681 ccgaggcagg tggatcactt gtcaggagtt tgagaccagc ctggccaaca tggtgaaacc
+
AAAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGCACGCACTTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGACTGAGGCAGGAGAAT
-
    76741 ccatctgtac taaaaaaaaa aaaacaaaaa gtagccaggc ctggtggagc atgcctgtaa
+
CGCTTGAACCCAGGATGTTGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCACACCATCACAATCCAGCCTGAGTGACAG
-
    76801 tgccagctat ttgggaagtt gaggtgtgag catcgcttga acgtgggagg cagaggttgc
+
AGTGAGACTCCATCTGAAAAAAAAGAAAAAACAATTAGCCTGGCATGGTGGCAGGCACCTGTAATCCCTG
-
    76861 agtgagccaa gattgcacca ctgcactcca gactgggtga cagagtgaga ctttgtctaa
+
CTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGT
-
    76921 aaaaaaaaaa aaagagagag agagaaaagc taggtgcggt ggctcacgcc tgtaatccca
+
GCCATTGCATTCCAGGCTGAGCAACAAGAGCAAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG
-
    76981 gcactttggg aggctgaggt gggcagatca cgaggtcaag agatcgagac catcctggcc
+
GCCAGGTGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGTGGATCACCTGAGGT
-
    77041 aaccaacatg gcgaaacccc gtctctacta aaaatacaaa aattagctgg gcgtaggggc
+
CAGGAGTTCCAGAGCAGCCTGGCCAACATTGTGAAACCCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTG
-
    77101 gcacgcctgt agtcccagct acttgagggg ctggggcagg agaatcgctt gaaccccgga
+
GGTGTGATGGCATGTGCCTGTAATTCCAGCTACTCAGGAGGCAGAGACAGGAGAATTGCTTGAACCCAGG
-
    77161 ggcggaggtt gcagtgagcc aagatcgcgc cactgcactc cagcccgggc gacagagcga
+
AGGCGGAGGTTGAATGAGCCGAGATTGCGCCATCACACTCTAGCCTCGGCGACAGAGCAAGACTCCGTCT
-
    77221 gactccgtct caaaaaaaaa gagagagaga gaaatgatgg gctgggccag tgccccaccc
+
CAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGCTTCTACCTCATTAATCCTAAGAACTCATACAACCAGGACCCTGGAG
-
    77281 ctgtaatcac aacactggga ggccaaggtg ggagaatcgc ttgagcctgg gagctgaaga
+
TCGATTGATTAGAGCCTAGTCCAGGAGAATGAATTGACACTAATCTCTGCTTGTGTTCTCTGTCTCCAGC
-
    77341 ccagcctggg caatacagta ggacctcatg tctacaaaaa aattattaaa aattagccaa
+
AATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAG
-
    77401 ggctgggtgc ggtggctcat gcctataatc ccgggggtga agttgagccc aggagtttga
+
TGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAG
-
    77461 gaccagcctg ggcaacatgg caaaaccctg tctctaccaa aaatacaaaa aaattagcca
+
GTACAGAGCCACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCCCTGGGAGCTCCTCTCAC
-
    77521 ggggtggtgg tacgtgtctg tagttccagc tacttaggag gctgagatgg aaggattgct
+
TCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAATATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTA
-
    77581 tgagcccagg aggcagaggt ggcagtgagc tgagatcaca ccactgcact ccagcctggg
+
TGCAAGGGTCCCTTAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAAATTATGG
-
    77641 tgacagagca agaccctgtc tcaaaaacaa acaaaaaaaa tgatgaagtg acagttccag
+
TAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCACCAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTAT
-
    77701 tagtcctact ttgacacttt gaatgctctt tccttcctgg ggatccaggg tgtccaccca
+
TTATCAGCCCTATTCTTTCTATTCAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTC
-
    77761 attgtggttg tgcagccaga tgcctggaca gaggacaatg gcttccatgg taaggtgcct
+
AAGAGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAAAGGCAGAGAGTCAGACC
-
    77821 gcatgtacct gtgctatatg gggtcctttt gcatgggttt ggtttatcac tcattacctg
+
CTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTATGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTC
-
    77881 gtgcttgagt agcacagttc ttggcacatt ttaaatattt gttgaatgaa tggctaaaat
+
AAATGTTGGAGTGGAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAACTTGAAAC
-
    77941 gtctttttga tgtttttatt gttatttgtt ttatattgta aaagtaatac atgaactgtt
+
CTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTC
-
    78001 tccatggggt gggagtaaga tatgaatgtt catcacaaaa acataaatca aggccgggca
+
AGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGT
-
    78061 tggtggctca tgcctataat tccagcactt tgggaggtca agatggaggt caaggtggga
+
CATGGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAATCACTTCAGCCCGGGAG
-
    78121 gcctagaagt tcgagaccag cctgggcaac ataaggagac ttcatctgta caacaaattt
+
GTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACGGCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAA
-
    78181 aaaaagtagc tgggtgtggt ggcagatgcc tgtagtcgca gctacttggg aagctgaggt
+
AAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTGCTAGATT
-
    78241 gggaggatca cttgagctca ggaggttgat gcttcagtga gccacgatca caccactgta
+
TCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCGGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCC
-
    78301 ctccagcctg ggcgacagag cgagaccgtg tctcaaaaag aaaaaagaaa gtataaattt
+
TCATTAGTAATAAGTAAAATGTTTATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGA
-
    78361 acacaaaaac aataaaataa tcccagtaat tccaccactt ggagatgatc accataaaac
+
CCTCTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAAGCTGTTGCTTTCTTTG
-
    78421 tccaccaggc atatgtgcgt atatatacac gtgtatttta taaaatgtga tcataattac
+
AGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGAAACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAG
-
    78481 actgttttgc ttttttcctt aagatattac atacattttt ccacatcgtt aaattacagt
+
GAAGAAAAAGTGTTTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAGGTCTTCC
-
    78541 gctgttttcc tggtggcttt cctttaacag attgaagttc atgttaatac agttgccaga
+
CTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTACAAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTG
-
    78601 ggctgtgggc tttcactgtc accaggagtc actcctaggg cctcttcaga gcaaggcctt
+
TTAACACTGCAAATAAACTTGGTAGCAAACACTTCCACCATGAATGACTGTTCTTGAGACTTAGGCCAGC
-
    78661 atgtcctgaa gcattgcctt tttttttttt ttttgaggtg gagtctcact ctgtcactta
+
CGACTTTCTCAGAGCCTTTTCACTGTGCTTCAGTCTCCCACTCTGTAAAATGGGGGTAATGATAGTATCT
-
    78721 gcaggctgga gtgcagtggc ccagtcttgg ctcactgcaa cctccgcctc ctgggtttaa
+
ACCTCCTAGGATTTATTGAGGCAGCTTAAATACCTTTTGTATTTCCTGTTGCTGCCAAAACAAATTGTTG
-
    78781 atgattctcc tgcctcagcc tcagggcgga tcacctgaca tcaggagttt gagaccagcc
+
CAAGGTCAGAAGTCTGAGGTGGCTCAACTGTTTCTTTGTTTCAGGTTTCATGAGGCCAAAATAAAGGTGT
-
    78841 tggccaatat ggcgaaaccc catctctact aaaaatacta aaaaaaatta gccaggcatg
+
TCGCAGGGCGTGTTCCCTTCTAGAGGCTCTGGGTCCTTGCAGTTCTAGGACTAAGATCCCTGTTTCCCAC
-
    78901 gtggcacgca cttgtagtcc cagctacttg ggagactgag gcaggagaat cgcttgaacc
+
TGGCTGTTGGCTGGGCATCATTCTCAGCTTCTTGAGGCTCCCCACATTCCTAGGCTCCTGGCCTGTCTGC
-
    78961 caggatgttg aggttgcagt gagctgagat cacaccatca caatccagcc tgagtgacag
+
CTCCATCTTCAAAACCAGCAATGGGTGGTCAAGTTTTTCTCACACTGAATCTTGCTGACTACTGTATCTT
-
    79021 agtgagactc catctgaaaa aaaagaaaaa acaattagcc tggcatggtg gcaggcacct
+
TCTAACTCCTGCCAGAGACATTTCTCTGTTTCTAAGGGCTCAAGTGATTAGATTGCACCCACTTGGTAAT
-
    79081 gtaatccctg ctacttggga ggctgaggca ggagaattgc ttgaacccgg gaggtggagg
+
CCAAAGTGATCTTCATATCTTAAGGCCCATAGCCTTAATTATAGCTGCAAAGTCCCTTCGCAGCAGTACC
-
    79141 ttgcagtgag ctgagatcgt gccattgcat tccaggctga gcaacaagag caagactccg
+
TAGATTACTGTTGGAATGAATAACCAGAAGACAGCAATCAAGGGAGGACATCTTTAGAATTCTGCCTACC
-
    79201 tctcaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaag gccaggtgca gtggctcacg cctgtaatcc
+
ACTTGTATTTAACATGCTTAATCCACAGATGACACTCTCTACCATTATTTCCTGGTCCTCACACTGCTCA
-
    79261 cagcactttg ggaggccaag gtgggtggat cacctgaggt caggagttcc agagcagcct
+
GAGATTGGAATCCTTTTTGAGCAAAGAGAATGAAGTCATCACATAGTTCAGTCCTGCTGTATTTGCTGGA
-
    79321 ggccaacatt gtgaaacccc cgtctctact aaaaatacaa aaattagctg ggtgtgatgg
+
AACAGTGAAGGAAGATAGAGAAAATGGAGCTAACTGCCAATATTACATTTTATATCAGTCTTCATCATAG
-
    79381 catgtgcctg taattccagc tactcaggag gcagagacag gagaattgct tgaacccagg
+
CCCTATGAAGTGGGTATTTGTTACCTCATTGGAAAAATGGGAGTTGAATCTCAAGTTCCTTGTTTGTAAG
-
    79441 aggcggaggt tgaatgagcc gagattgcgc catcacactc tagcctcggc gacagagcaa
+
ATTTTACTCAGATTTGCACAGCTAAAAATGACTACATGGAGACCCAAAGCCACCTTTCTGTTCCCATCAT
-
    79501 gactccgtct caaaaaaaaa aaaaaaaaat tagcttctac ctcattaatc ctaagaactc
+
CAGCTTTCCATCTGCCTCTGTCACTGACCCCGGGACAGAAGGTTCAAGCCTTAAGGGAATTTGGAGAGAG
-
    79561 atacaaccag gaccctggag tcgattgatt agagcctagt ccaggagaat gaattgacac
+
AACTAGATTTTGAGGGGAACTCACACTCACTTCCCTTTTGGGCCACAGTAGGAGACAGTAAAAGCAGCCC
-
    79621 taatctctgc ttgtgttctc tgtctccagc aattgggcag atgtgtgagg cacctgtggt
+
CATGTCAGGCAAAGGGTCTTACAGGAGTGGATCATGGCTGCTGTTTCCACTTCTCTCTGGCTTCCCAGCT
-
    79681 gacccgagag tgggtgttgg acagtgtagc actctaccag tgccaggagc tggacaccta
+
TATGACTGTGTATCTTAGTTGTCAAAGCCTTCCAGTTCATCCTCACCTACAGCTTGACTTCCCAAGGGCC
-
    79741 cctgataccc cagatccccc acagccacta ctgactgcag ccagccacag gtacagagcc
+
CATGCCAGCTCCCTGTCTACCTGCCAGTGAGTTGATGAGTCTCGGTGTTAGTAGTAAAGGCAGGCGGGAA
-
    79801 acaggacccc aagaatgagc ttacaaagtg gcctttccag gccctgggag ctcctctcac
+
GCAAGCAGAAGTGCTACTGGGCCTTGAGGGTAAGCCAGGCCTCAGCCTTCTGACCCCATCACTAATGGGT
-
    79861 tcttcagtcc ttctactgtc ctggctacta aatattttat gtacatcagc ctgaaaagga
+
TAATAGGAAAAGCAGTATCCATCTAGTACAGCCTGCCTTTTCAGGAATAGTGAGTAAAAGCAAAGATGAC
-
    79921 cttctggcta tgcaagggtc ccttaaagat tttctgcttg aagtctccct tggaaatctg
+
TAAAATACATTAAAGTTTTCTGTAATTGTCTCTAAGGTCTCCCAACAAACATATACCCCATCTGTTTCAA
-
    79981 ccatgagcac aaaattatgg taatttttca cctgagaaga ttttaaaacc atttaaacgc
+
GCTCTGCATAACCTTTCCCAGAAGTCAAGTTCAGGCCCTGGCCTCATGGTGCCTGGCCCAGGTTAAGAGT
-
    80041 caccaattga gcaagatgct gattcattat ttatcagccc tattctttct attcaggctg
+
GCTACCTGATGATGGAGTTAATACACGTTGCTTTGACCTCTGACTTTAAGATGTCCTCCCACTTTTCCAC
-
    80101 ttgttggctt agggctggaa gcacagagtg gcttggcctc aagagaatag ctggtttccc
+
CCCGCAATCTCTAGCCCTCTCTGGGCACAGCAGCAATTGGGAACTAGTTCCTGTACTGCCTTTATCTCAT
-
    80161 taagtttact tctctaaaac cctgtgttca caaaggcaga gagtcagacc cttcaatgga
+
TTTACAAAACAAACTTCTACAAAGAAGCTGGAAAGGAAGGAGGAGAAAGGATTATCATGCAGGCACAGGG
-
    80221 aggagagtgc ttgggatcga ttatgtgact taaagtcaga atagtccttg ggcagttctc
+
AGGGGGCCTAGAGAAGAGCTCTGGCAGATTATGTCCCTCTTAAAAAATGCAACCAGAATCATCAACAAAG
-
    80281 aaatgttgga gtggaacatt ggggaggaaa ttctgaggca ggtattagaa atgaaaagga
+
TATCACCTCAAAAATATGCAGGAGAAAAAGAAAGGAATCAATGTTGGGGTGGTTGGAGCAGAAGGAGCCA
-
    80341 aacttgaaac ctgggcatgg tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg gaggccaagg
+
AACTGCCCAGAAGGTGTCCTCTGAAGGCTGCGAGGAGCAGATAAGGTCAGCCCCAGAGGCAGATGGCACA
-
    80401 tgggcagatc actggaggtc aggagttcga aaccagcctg gccaacatgg tgaaacccca
+
CACAGAATGGCAGGATGAGGGGGAGCTGCAGATTTATGCAAAGAAGCCCTAGAGAATGGGGCCTGCTGCC
-
    80461 tctctactaa aaatacagaa attagccggt catggtggtg gacacctgta atcccagcta
+
CAGGGAATGTGGGGGCTCACTTATCAAAGACTACTGGAAAATGGCTGAGCCGGCAACCCCTTCCACTACA
-
    80521 ctcaggtggc taaggcagga gaatcacttc agcccgggag gtggaggttg cagtgagcca
+
GTGATGCCTGGTTTTCTTGAACAGCCTGTAACTCTGCCTGTAACAAGGAGAAAATTAAAGCAACGAATCT
-
    80581 agatcatacc acggcactcc agcctgggtg acagtgagac tgtggctcaa aaaaaaaaaa
+
GGCCAAATAGAAAATTAAGGAAAACTAGAAACAGCTCCTATGGAGAGCAGGGATTGGGGAGGTGTAGAGG
-
    80641 aaaaaaagga aaatgaaact agaagagatt tctaaaagtc tgagatatat ttgctagatt
+
GGCTGATCCTGAATGTCTGGAGGATCAGGAAAATGTAAGCAATTGTTTAAGGGACTGGTAGGAATCAAGA
-
    80701 tctaaagaat gtgttctaaa acagcagaag attttcaaga accggtttcc aaagacagtc
+
TCTGGAGAGAGATCCTCCCGACTCTGGTGGCTGGGGAATATGAACTGTGGAGACATGGTTTCAAGGACTC
-
    80761 ttctaattcc tcattagtaa taagtaaaat gtttattgtt gtagctctgg tatataatcc
+
AAAATGATATGACAGCTTAACATTTACAGTTCAGTGCAGAGGCTCTCAAAGCATGATCCCCTGATAGGAG
-
    80821 attcctctta aaatataaga cctctggcat gaatatttca tatctataaa atgacagatc
+
TGTGAGGGGGCAACACCATCACCTAGGAATTTGTTAGATATGCAAATTCCCAGACCCACTGAATCCCAGA
-
    80881 ccaccaggaa ggaagctgtt gctttctttg aggtgatttt tttcctttgc tccctgttgc
+
CAGGTGGGGCCAGCAACCTGTGAATCTACAACAGGCTCAAGTTTGAGAACAAATGACTTAGTGTAAGGGG
-
    80941 tgaaaccata cagcttcata aataattttg cttgctgaag gaagaaaaag tgtttttcat
+
CTGCTAATTGATATAAAATGTTACCTGTGGTCTATTATTTTGTCTGTAGTGAATATTGGGCTTGTTAAGG
-
    81001 aaacccatta tccaggactg tttatagctg ttggaaggac taggtcttcc ctagcccccc
+
ATAAATAAGGTTTGTGGGCTGGTAAGTGGTTCTTCTCTACAAGGTTGCAACAGCTGGCTTCAGTTAACTT
-
    81061 cagtgtgcaa gggcagtgaa gacttgattg tacaaaatac gttttgtaaa tgttgtgctg
+
CAAAAAGGCCCTTTAAGCAAAGACAGTAGTCCCCCCACTCATCCATGGTTTTGATTTCAGTTACTTATGG
-
    81121 ttaacactgc aaataaactt ggtagcaaac acttc
+
TCAACCATGGTCCAAAAATATTAAAAGGAAAATTCCGGAAACCAGTCACTCGTTTTAAATTGTACACCAT
 +
TCTAAGTATTGTTTGACTTGTTCTATTTTATTATTAGTTATTGTTGTTAATCTCTTACTGTGCCCAATTT
 +
ATAAATTAAATTTTATCATAGGTATGTATGTATAGGGAAAAACATAATATATATAGGGTTTGGTACTATC
 +
CGAGGGTTCAGGCATCTACTTGTGGTCTTGGAACATATGCCCCGCAGATAAGGGGGGACTGCTGTACAAT
 +
GCAAAGGACAAAGATTAAATTATATTAGCAATCTAGGAGCAGAAGGGCAAGACTGCTTTTTTAAAAAACA
 +
GCTAAAGGTTTAGGAGGTTTTATTAATATTTAAATTGTATTGAAACCACAGCTGCAGCCTTTGACTCCAG
 +
CATAGAGATATGCAAATATGGCTTTCAAAAGAAAGGCAATTTCAGACAGCCCTCAAAGTAACAAGAACAA
 +
ATAAAACAAATGATTTTGTAATTTATCTTTATTGACTGATGTTGCACAAGGCACAGCCCATACCCTGTGA
 +
GAGTCAGCAACAGCCGAGCTCTCTGAGGAGAGAAGAGAAAGCCAGGCTGGAGGGAGAGGCAGGCCGACCC
 +
ATAGACAGGTGACAGGAAAGACACAGAGCAGGCAGATGGGAGAAGAAGACAACTAAATTAAAAGGGAAGG
 +
AAAATAAAAACCCAGCCCTGGGTCCTGTAGACCATCTGATCTTGCTGGCTCTCAGCAGCAACAACAATAA
 +
TCATTAATGACTATCATTTGCCACACTACTACTAAGTGCCATGCACTATTCCTCACATACAAATGAGGAA
 +
AATGAAGCTTTGAGAGGTCAAGCAACTTACCCAAGGTCACACAACAAAAGGAAGGGGCAGAGCCCAGATT
 +
CAAAGATTTGTGTGAGGCTGAAGCCCTGTGCTCTTTCCAGTGCATTATGCTGGGAACCAGTCCTGGGAGG
 +
CAGTGAATAACAATAAGGTTAATGGGCCGGGCGCAGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGG
 +
CGGAGGCGGGCAAATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCTGTCTCTA
 +
CTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGTCGGGCACCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGG
 +
CAGGAGAATGGCATGAACCTGGGAGGCAGAGCTTGCGGTGAGCCACGATCGCGCCACTGCACTCCAACCT
 +
GGGTGACACAGTGAGACTCCGTCTCAAAAGAAAAAACAAAACAAAACAATAAGGTTAATGATTGAGGGGA
 +
CACTTTGTGCCCAGTTCTGTGGTATTCTGTATGGGCATGCGTGTGTCTGTGTGTGTGTATATGTATGTAA
 +
CTGTGGAAAAGAGGGTGAAAACCTCCATTTCTGACCTTCAAATTGGTTACTATCCAATGAGTAAGGCAAG
 +
AAAAGAAAGCCAAAGAAAACTTGCAGAATTCTGGTGTAAAAGTTCTTTTGGGGCCGTGTGGTGGGGCCAG
 +
GCTCTGCCTGTTGTGGGAGACTTCTGGTGGAGGCATCTCAGCTGGGCCTTGGGCCTTGAGTAAAATTTAG
 +
CCAGATGAAAAGGAAAGCTGGAGATTACACAGGCCCAGGTGAGAGCCTCCAGCTGCTAGAATTGGAGGAA
 +
GGAGCACCTGATTCAGAGAGATGAGAAAAGGCAAGAGAATCCTGAAAGGATACATATCTCTGACCCTTTG
 +
TCCCCATCCAATCTCCCCAGACCTTCCATCCCAAGCCCAAACACAACCTTACCTGCTGCTCCTTTTCAGG
 +
CACCCTGGCCACCAAATATAGGAACCCATAAATTTTGCTCATACTCTATGTTCTACTAGGCAAGTCCTGA
 +
TCTGTCATCTCTACAGGCCCCAATCCTTCCCGCTCACCCCTACAGAGCCTTCTCCAGGTTTTCTAGGCCA
 +
GAATCTCTCCCCACTTAGAATACTCCAGAAGTTTTGCTTTATTTGTGAGACTTTATTCAATTGAAGTTAC
 +
TTGTGTGCATATGT
 +
<pre>

Revision as of 08:08, 15 March 2007

Assignment Due Mar 20

 • Write a script to automatically carry out the interpretation you performed manually for todays problems. Below are two other examples of similar kind.

Exonic mutation finder

Below is a exonic sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases?

>Example_a_exon

    1 cttagcggta gccccttggt ttccgtggca acggaaaagc gcgggaatta cagataaatt
   61 aaaactgcga ctgcgcggcg tgagctcgct gagacttcct ggacggggga caggctgtgg
   121 ggtttctcag ataactgggc ccctgcgctc aggaggcctt caccctctgc tctgggtaaa
   181 gttcattgga acagaaagaa atggatttat ctgctcttcg cgttgaagaa gtacaaaatg
   241 tcattaatgc tatgcagaaa atcttagagt gtcccatctg tctggagttg atcaaggaac
   301 ctgtctccac aaagtgtgac cacatatttt gcaaattttg catgctgaaa cttctcaacc
   361 agaagaaagg gccttcacag tgtcctttat gtaagaatga tataaccaaa aggagcctac
   421 aagaaagtac gagatttagt caacttgttg aagagctatt gaaaatcatt tgtgcttttc
   481 agcttgacac aggtttggag tatgcaaaca gctataattt tgcaaaaaag gaaaataact
   541 ctcctgaaca tctaaaagat gaagtttcta tcatccaaag tatgggctac agaaaccgtg
   601 ccaaaagact tctacagagt gaacccgaaa atccttcctt gcaggaaacc agtctcagtg
   661 tccaactctc taaccttgga actgtgagaa ctctgaggac aaagcagcgg atacaacctc
   721 aaaagacgtc tgtctacatt gaattgggat ctgattcttc tgaagatacc gttaataagg
   781 caacttattg cagtgtggga gatcaagaat tgttacaaat cacccctcaa ggaaccaggg
   841 atgaaatcag tttggattct gcaaaaaagg ctgcttgtga attttctgag acggatgtaa
   901 caaatactga acatcatcaa cccagtaata atgatttgaa caccactgag aagcgtgcag
   961 ctgagaggca tccagaaaag tatcagggta gttctgtttc aaacttgcat gtggagccat
  1021 gtggcacaaa tactcatgcc agctcattac agcatgagaa cagcagttta ttactcacta
  1081 aagacagaat gaatgtagaa aaggctgaat tctgtaataa aagcaaacag cctggcttag
  1141 caaggagcca acataacaga tgggctggaa gtaaggaaac atgtaatgat aggcggactc
  1201 ccagcacaga aaaaaaggta gatctgaatg ctgatcccct gtgtgagaga aaagaatgga
  1261 ataagcagaa actgccatgc tcagagaatc ctagagatac tgaagatgtt ccttggataa
  1321 cactaaatag cagcattcag aaagttaatg agtggttttc cagaagtgat gaactgttag
  1381 gttctgatga ctcacatgat ggggagtctg aatcaaatgc caaagtagct gatgtattgg
  1441 acgttctaaa tgaggtagat gaatattctg gttcttcaga gaaaatagac ttactggcca
  1501 gtgatcctca tgaggcttta atatgtaaaa gtgaaagagt tcactccaaa tcagtagaga
  1561 gtaatattga agacaaaata tttgggaaaa cctatcggaa gaaggcaagc ctccccaact
  1621 taagccatgt aactgaaaat ctaattatag gagcatttgt tactgagcca cagataatac
  1681 aagagcgtcc cctcacaaat aaattaaagc gtaaaaggag acctacatca ggccttcatc
  1741 ctgaggattt tatcaagaaa gcagatttgg cagttcaaaa gactcctgaa atgataaatc
  1801 agggaactaa ccaaacggag cagaatggtc aagtgatgaa tattactaat agtggtcatg
  1861 agaataaaac aaaaggtgat tctattcaga atgagaaaaa tcctaaccca atagaatcac
  1921 tagaaaaaga atctgctttc aaaacgaaag ctgaacctat aagcagcagt ataagcaata
  1981 tggaactcga attaaatatc cacaattcaa aagcacctaa aaagaatagg ctgaggagga
  2041 agtcttctac caggcatatt catgcgcttg aactagtagt cagtagaaat ctaagcccac
  2101 ctaattgtac tgaattgcaa attgatagtt gttctagcag tgaagagata aagaaaaaaa
  2161 agtacaacca aatgccagtc aggcacagca gaaacctaca actcatggaa ggtaaagaac
  2221 ctgcaactgg agccaagaag agtaacaagc caaatgaaca gacaagtaaa agacatgaca
  2281 gcgatacttt cccagagctg aagttaacaa atgcacctgg ttcttttact aagtgttcaa
  2341 ataccagtga acttaaagaa tttgtcaatc ctagccttcc aagagaagaa aaagaagaga
  2401 aactagaaac agttaaagtg tctaataatg ctgaagaccc caaagatctc atgttaagtg
  2461 gagaaagggt tttgcaaact gaaagatctg tagagagtag cagtatttca ttggtacctg
  2521 gtactgatta tggcactcag gaaagtatct cgttactgga agttagcact ctagggaagg
  2581 caaaaacaga accaaataaa tgtgtgagtc agtgtgcagc atttgaaaac cccaagggac
  2641 taattcatgg ttgttccaaa gataatagaa atgacacaga aggctttaag tatccattgg
  2701 gacatgaagt taaccacagt cgggaaacaa gcatagaaat ggaagaaagt gaacttgatg
  2761 ctcagtattt gcagaataca ttcaaggttt caaagcgcca gtcatttgct ccgttttcaa
  2821 atccaggaaa tgcagaagag gaatgtgcaa cattctctgc ccactctggg tccttaaaga
  2881 aacaaagtcc aaaagtcact tttgaatgtg aacaaaagga agaaaatcaa ggaaagaatg
  2941 agtctaatat caagcctgta cagacagtta atatcactgc aggctttcct gtggttggtc
  3001 agaaagataa gccagttgat aatgccaaat gtagtatcaa aggaggctct aggttttgtc
  3061 tatcatctca gttcagaggc aacgaaactg gactcattac tccaaataaa catggacttt
  3121 tacaaaaccc atatcgtata ccaccacttt ttcccatcaa gtcatttgtt aaaactaaat
  3181 gtaagaaaaa tctgctagag gaaaactttg aggaacattc aatgtcacct gaaagagaaa
  3241 tgggaaatga gaacattcca agtacagtga gcacaattag ccgtaataac attagagaaa
  3301 atgtttttaa agaagccagc tcaagcaata ttaatgaagt aggttccagt actaatgaag
  3361 tgggctccag tattaatgaa ataggttcca gtgatgaaaa cattcaagca gaactaggta
  3421 gaaacagagg gccaaaattg aatgctatgc ttagattagg ggttttgcaa cctgaggtct
  3481 ataaacaaag tcttcctgga agtaattgta agcatcctga aataaaaaag caagaatatg
  3541 aagaagtagt tcagactgtt aatacagatt tctctccata tctgatttca gataacttag
  3601 aacagcctat gggaagtagt catgcatctc aggtttgttc tgagacacct gatgacctgt
  3661 tagatgatgg tgaaataaag gaagatacta gttttgctga aaatgacatt aaggaaagtt
  3721 ctgctgtttt tagcaaaagc gtccagaaag gagagcttag caggagtcct agccctttca
  3781 cccatacaca tttggctcag ggttaccgaa gaggggccaa gaaattagag tcctcagaag
  3841 agaacttatc tagtgaggat gaagagcttc cctgcttcca acacttgtta tttggtaaag
  3901 taaacaatat accttctcag tctactaggc atagcaccgt tgctaccgag tgtctgtcta
  3961 agaacacaga ggagaattta ttatcattga agaatagctt aaatgactgc agtaaccagg
  4021 taatattggc aaaggcatct caggaacatc accttagtga ggaaacaaaa tgttctgcta
  4081 gcttgttttc ttcacagtgc agtgaattgg aagacttgac tgcaaataca aacacccagg
  4141 atcctttctt gattggttct tccaaacaaa tgaggcatca gtctgaaagc cagggagttg
  4201 gtctgagtga caaggaattg gtttcagatg atgaagaaag aggaacgggc ttggaagaaa
  4261 ataatcaaga agagcaaagc atggattcaa acttaggtga agcagcatct gggtgtgaga
  4321 gtgaaacaag cgtctctgaa gactgctcag ggctatcctc tcagagtgac attttaacca
  4381 ctcagcagag ggataccatg caacataacc tgataaagct ccagcaggaa atggctgaac
  4441 tagaagctgt gttagaacag catgggagcc agccttctaa cagctaccct tccatcataa
  4501 gtgactcttc tgcccttgag gacctgcgaa atccagaaca aagcacatca gaaaaagcag
  4561 tattaacttc acagaaaagt agtgaatacc ctataagcca gaatccagaa ggcctttctg
  4621 ctgacaagtt tgaggtgtct gcagatagtt ctaccagtaa aaataaagaa ccaggagtgg
  4681 aaaggtcatc cccttctaaa tgcccatcat tagatgatag gtggtacatg cacagttgct
  4741 ctgggagtct tcagaataga aactacccat ctcaagagga gctcattaag gttgttgatg
  4801 tggaggagca acagctggaa gagtctgggc cacacgattt gacggaaaca tcttacttgc
  4861 caaggcaaga tctagaggga accccttacc tggaatctgg aatcagcctc ttctctgatg
  4921 accctgaatc tgatccttct gaagacagag ccccagagtc agctcgtgtt ggcaacatac
  4981 catcttcaac ctctgcattg aaagttcccc aattgaaagt tgcagaatct gcccagagtc
  5041 cagctgctgc tcatactact gatactgctg ggtataatgc aatggaagaa agtgtgagca
  5101 gggagaagcc agaattgaca gcttcaacag aaagggtcaa caaaagaatg tccatggtgg
  5161 tgtctggcct gaccccagaa gaatttatgc tcgtgtacaa gtttgccaga aaacaccaca
  5221 tcactttaac taatctaatt actgaagaga ctactcatgt tgttatgaaa acagatgctg
  5281 agtttgtgtg tgaacggaca ctgaaatatt ttctaggaat tgcgggagga aaatgggtag
  5341 ttagctattt ctgggtgacc cagtctatta aagaaagaaa aatgctgaat gagcatgatt
  5401 ttgaagtcag aggagatgtg gtcaatggaa gaaaccacca aggtccaaag cgagcaagag
  5461 aatcccagga cagaaagatc ttcagggggc tagaaatctg ttgctatggg cccttcacca
  5521 acatgcccac agatcaactg gaatggatgg tacagctgtg tggtgcttct gtggtgaagg
  5581 agctttcatc attcaccctt ggcacaggtg tccacccaat tgtggttgtg cagccagatg
  5641 cctggacaga ggacaatggc ttccatgcaa ttgggcagat gtgtgaggca cctgtggtga
  5701 cccgagagtg ggtgttggac agtgtagcac tctaccagtg ccaggagctg gacacctacc
  5761 tgatacccca gatcccccac agccactact gactgcagcc agccacaggt acagagccac
  5821 aggaccccaa gaatgagctt acaaagtggc ctttccaggc cctgggagct cctctcactc
  5881 ttcagtcctt ctactgtcct ggctactaaa tattttatgt acatcagcct gaaaaggact
  5941 tctggctatg caagggtccc ttaaagattt tctgcttgaa gtctcccttg gaaatctgcc
  6001 atgagcacaa aattatggta atttttcacc tgagaagatt ttaaaaccat ttaaacgcca
  6061 ccaattgagc aagatgctga ttcattattt atcagcccta ttctttctat tcaggctgtt
  6121 gttggcttag ggctggaagc acagagtggc ttggcctcaa gagaatagct ggtttcccta
  6181 agtttacttc tctaaaaccc tgtgttcaca aaggcagaga gtcagaccct tcaatggaag
  6241 gagagtgctt gggatcgatt atgtgactta aagtcagaat agtccttggg cagttctcaa
  6301 atgttggagt ggaacattgg ggaggaaatt ctgaggcagg tattagaaat gaaaaggaaa
  6361 cttgaaacct gggcatggtg gctcacgcct gtaatcccag cactttggga ggccaaggtg
  6421 ggcagatcac tggaggtcag gagttcgaaa ccagcctggc caacatggtg aaaccccatc
  6481 tctactaaaa atacagaaat tagccggtca tggtggtgga cacctgtaat cccagctact
  6541 caggtggcta aggcaggaga atcacttcag cccgggaggt ggaggttgca gtgagccaag
  6601 atcataccac ggcactccag cctgggtgac agtgagactg tggctcaaaa aaaaaaaaaa
  6661 aaaaaggaaa atgaaactag aagagatttc taaaagtctg agatatattt gctagatttc
  6721 taaagaatgt gttctaaaac agcagaagat tttcaagaac cggtttccaa agacagtctt
  6781 ctaattcctc attagtaata agtaaaatgt ttattgttgt agctctggta tataatccat
  6841 tcctcttaaa atataagacc tctggcatga atatttcata tctataaaat gacagatccc
  6901 accaggaagg aagctgttgc tttctttgag gtgatttttt tcctttgctc cctgttgctg
  6961 aaaccataca gcttcataaa taattttgct tgctgaagga agaaaaagtg tttttcataa
  7021 acccattatc caggactgtt tatagctgtt ggaaggacta ggtcttccct agccccccca
  7081 gtgtgcaagg gcagtgaaga cttgattgta caaaatacgt tttgtaaatg ttgtgctgtt
  7141 aacactgcaa ataaacttgg tagcaaacac ttcaaaaaaa aaaaaaaaaa a

Genomic mutation finder

Below is a sequence of a gene. Which gene is it? Is it mutated? Is the allele implicated in disease? Which diseases?

>ex_3
GGGAGGAAGCAGAGGTGCCCTGGCATCTTCAGCTGGAGGTGAGCAGGGTGCTGAGGGTGTGAGAGGCCGG
GCGCCTGGGGATGGGAGGCGGGACCGCATCTTCAAGGGGACGCTGCCACCCTACCCCAGAGGTCAGGGCC
TCTCGCCCAGCTCTGGCTCTGATGTCCTGGAGGGAGGGAGATGCTGTTGCGATTCAGAAGATCAGGGGAG
GGCCACCCCCATTCGAGAAGAGTGAAAATCCTGAGCCTGAAGCAGAAGTGGAATCGGTTGGAGCCGAGGC
TTTAGAGGGTGGCGTTGGGAAGAGGGTCTGGCGCCGCCCTATGGACTGTTCGGGCTCACGAGGCTGAAGG
CTCCGAAGACCGCGACCTGCGAACCATGGGAAGGTTCCACGCGGATGAAGGCTACAGCCCCGGCCAGAGA
CCCTACACTAGGCCTGGACTTCTCCACCGGCTTATGACATGATAGCTCAATAAGCTCCTTATTTAACGCA
CTGTTGTATCAGGTCCCTGTCGCAGCCACTGGCCCTATAGCCTAATAAAGGAGCGGGTGCATGCATTGGA
TTGGTGAGCTACCGCCACAGCAACGCGTCCTAATCAACCATCCCAAACGGCAGTTGGAAGAAAGTTCTTG
CAGGCCTGTGCTTGGGCTTGAACGCTGGGCCGGCCGCTGCGCTCTGTGGCTCCCTGCAGGCCTGCGGATC
GGCCAGGGGGCTCCGATCCTTTTGGACCGAGGCTGAAGCAACGGCTGCACCAGAGAAGGCCTTCTGGCTG
AAGGTGGAAGTGCACGGGGTCCGCAGAACCGCCTAAGGCGTCTTCAGGCGTGGGTTAGGAACTAGCAGGC
TCTCCTTTGTGCTTCATTCCATGGCCAGAGCAAGACACGTGGGCAAGCCCAAAGCCAGGGGCTGGGAAAG
TACCCTCCACCCACAACGAAACCATGGCAAGGGGTGGGTGCATGTAGGGCTGAGGAATTGGGGCCAATAG
TCTATCTATCCCGTGAGGAGACCTGCTGTGGGGGTTGCACAGCCTGGGTCTGCAAGCTTCACTGCCCTCG
GCCTGGGCGTCCTGTGCTCCTTTGGCCTCTCTGGGTTAGGAAAGTATCCCTTTTATCTCTGCAAAGGTCA
GAGTCCCAGTGTCTGCTTTCAAATATAAAACCAGCTATTGGGGGTATGACCCTGAACTGTATGAGGGCCG
CCCTTTCAGTAATTCTCTCTCCAGGAGTGAGAACCTCCCTTTCTCAATTTTAGGTTAGATGGGTCTGAGT
GTGTTTAGTGCAGTTCATGGTTGAGCAGGAAGATTAGAAATAAGGACATAGAGACAACTATTTTCTTGGT
GTTAAACTCATTTTAAACAAAGTGGAAAGTAAAGGATTTAGTAGGGAAATCCTTTCACCTTGGCAAAAGT
ATAGTCTATCTGGTCACAACTGCCACAGCATGATCCTTGGTGGCTTGGCACAAGCATTCCCTGTCCTCCA
TCAAGCCCATAATGTCCCTCAGTAATTCCACTGCATTTTTTTTGCAGCTGCTGTGTGCTGGAGCTGTGGG
GAACCCCTCGGTAATCTCTTGTCTGCTTTTTAGGAACTCCTATCTCCAGATCTTCTTTTACTTCCCAAGC
CACCCCACTTCTTTGAAAGGTCTGCAGGCTTGTCTACCTCTTCTCAGCTTGCTCTGCATGCCTTGGGGAA
GCTCTTAAAGCATGGATCATGAAGGAGGGGGGCGGAGGAGAGGGAAATGCATGTTTCCACAAATGGACCA
TGAGCCCACCAGGCAGGCTCTAGATGGGGAAAAAAACCCCTTACATTATCATGTGACTTGTACAAGAAAA
AAGGTACCTGCAAAGGGTCAAGGGACCAGAGAGGAGAACTTGAGAGGTATTCTGGAGGAGGCGACTTTTG
ATGTGAGCTTTCTAGGTGAGTAAAGGGCATTGTAGATGAAAGGACTGGCTGGTAAGTGGCCAGCAGATAG
AAATACAGGCTGAGCTCAGGGGAGGGTACACCCAGAGGTGGGGAGGAAGGTAGGAAGTGAAAAAGGAGGC
TGGGCGTGGTGGCTCACGCCTGTAATCCTAGCACTTTGAGTGTCCGAGGCAGGCGGATCACTTGAGGTCA
GGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAACTACAAAAATTAGCTGGGT
GTGGTGGTGTGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTAAGGTATGATAATTGCTTGAACCCGGGAGG
CGGAGCTTGCAGTGAGCGAAGATCATGCCACTGCACTCCAGCCTGGGTAACAGAGTGAGATCCTGTCTCA
AAAAAAAAAAAAAAGGAAGTGAAAAAGGAAAGGGAGAAGGCCAGAATGGAAAGGAGCTAAAGACAGACTG
AGCAAGGCAGAGTTGGAGGCCAGCGCAGGAAGGGCTCAAAACATTTGCAAGGACAGTTCACATCCCACTG
GTATGTCAGCTTAGATTTAAAGCACTACCCAGAGTTATTCAAAGCCAGACAGGAGAACTGCAGGCATCAG
AATGCCCTGGGGACGGGTCCAAAATGCAGAATCCTAAGCCCCTAAAGAGTCACTCTACGATGAGATCCAA
GAATTTGGGCTGGATCCCACTTCTCCTGTCCCCTGCCCTCACCACTGAGGACCTAAAGCATAATAAAAGG
GGACAATCTCTGCCCTAAATAATCCCTTTTGGCAGTTACTTTCTGTTTTCAAACTTCAAATCTGTCCTCT
GGGACTAACCTAGGAGATGAGGGATAAGGGAATTAACATTTATGGAAAATGGAGGAACCCACATAGGCAC
CTGTGTTCACCTAATATTCCTTACCAAGCAGTGGGTGCTGCCATTATCTCCATTGTATGGATGAGAAAAC
AGGCTTAAAAGAGGTTAATCGACCAGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGACCGA
GGACAGCGGATCACGATGTCAGGGGATCGAGACCATCCTGGCTAACACAGTGAAACCCCGTCTCTACTAA
AAATACAAAGAAAAAAAAAAATTAGCTGGGCGTGCTGGTGGGCGCCTGTAGTCCAAGCTACTCAGGAAGC
TGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCAGAGCTTGCAGTGAGCCAAGATCGCGCCACTACACTCC
AGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCATCTCAAAAAAAAAAATAAAATAAAATAAAGAAAAAAAGAATTAG
CTGGGCATGGTTGCGCACGTCTGTAGTCCCAAGCTACTCGGGAGGCTGAAGCAGGAGAATTGCTTGAACC
CGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCACGCCACTGCACTCCAGCCTGGTGACAGAGCGAGACTTCG
TCTCTAAAAAAAGAAAAAGAAAAAGGAAAAAAAAAAAAAGAGGTTAAGTAACTTGGGCGGGGGCGGCCAG
AGCCACAGAACTAGTAAGTGATAGAAGTAGGATTCTCACCTAGTTCTTTCTGATGCTAGTTGGAGAGGCA
GCTTTGTTCAGTGGGTTTTAGAGCCAGGGCTGCTTAGGTTTGGATCTCACCTCTATCCCATATTATTTGC
TGGGACTTCCTTAAAACAGTGTGGGGCTCAGGGCAACCCAATGAGTATGGGGCTAAGACAGCTGCCACCG
AGTCAGCATTTTTCACAGGCCCCTCGAGATAGCACTGAAGACAGAAATTTCTAAATTGAATTTTATTGAT
GTTCAGGAAAGAGAAGTCAGTCACAACCCCCCTTGGCCCTCAGCCCCAAGCAGAGAGCCCAGAGTGTGTG
ACCTCAGGCAAGTACCAAAACCTCTCTGTGCCTCAGTTCCTCATCTGTAAATTGGGGCAAATGTCAGTTG
ATGTGAGGATTAAATATGATGATATCCTGGCTGGGCACAATGGCTCATGCCTGTAATCCCATAACTTTGG
GAGGCTGAGGCCGCTGGATTGCTTGAGGCCAGGAGTTCAAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCA
TTTCTACCAAATATACAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGTGCATGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGGC
TGAGGCACAAGAATCGCTTCAACCCAGGAAGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGCGCCACTGCACTGC
AGCCTGGATGACAGAGTGAGACTCTGTCCCAAAACAAAAAGAAAAGCAAAGCAAAGAAAGAAAAGGAGAA
AAGAAAAGAAAATAAAAAGCTGATATCCTTTTTTTTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCACCGAGGC
TGAAGTGCAGTGGCACGATCTCGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCTGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTC
AGCCTCCCAAGTAGCTAGGACTACAGGCGCCTGCTGCCACATTTGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGA
GACGGGGTTCAATAAAATGAAGCGAAATGGGGATGAAACATAATGAACCACAGCAGTTTTCTGTCCCTAC
TGTTCCCACCCTTCTGGGGAGCAAGATTTCAATGGAATCTTCTGGTGCTTCTCCCGACATCTCTTGCATG
TCTCATTGTTTTTATTATTATTATTATTATTTTGAGACACAAATGAGCTAAGCGCTACTTCGAATTATTA
AAGCCCATATCACTGGAGAAATAAGATCCCTATTCTGAACACCTAGCAATAAGTACCATAATATACTTTA
CCTCTTCATCTTCCTCATCCAGGTATTTTATTTTAATACTATTCAGATCAAATGAAACTTTTACCTACAA
AAGAAATACACATTTAAAGGCAGGTTATAATGTACATAGAAGTCAAAGGATGAGTTGGGCATATTTCATT
ACATACTAAATATTTTATATGGTTAAAAAAATCCACAAAATCAGAAGACAACAAACAACCATCACAACCC
ACAGCAAAGGGTTAATATCTGCAACACACCCAGAGTATCAGCAAAACTGCTAATGATACAATTAACAACC
CAGGAAAAAGTATACATAAAATTCATAGAAGAAGTCAGAACACCTAACAAATACCTCAGAAGACTTTCAA
ACTTTCTGGTGGTCAGAACAATGCAAATTGAAAGCAATGAAATGTCATCTAATCAGAACAGCAAATTGTG
TGTATGTGTGTGAGCACAAAAAATGGGAAGACTTGGGTTCTAGACACAGCTCTGGCCCATTACTAGACAT
AAAACTGTGAGCAGGTCAGTTCACCTTTGAGCTTCAGTTCTTTAATCTGTAAAATAGGTCTAATATGTCT
GTTTTGCCGATCTCACAGTGTTACCATAAGGATCAAATTAAAAATGAATATGCAAGTTCTTTCAAAATGT
CATTCAAATATAAAAATATTATAATACAGGCCAGGCACAGTGGCTCATGTCTGTAATCCCAGGATTTTGG
GAAGCAGAGGCAGGCAGATCGCTTGAGTCCAGGAGTTCGAGACCAGCCTAGCCAACATGGTGAAACTTCG
TCTCTAATAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGTAGTGGCGCAGGCCTGTATTCCCAGCTACTCAAGAGGC
TGAGGCAAGAGAATTGCTTGAATCTGGGAGGCAAGGTTGCAGTGCGCCAAGATCATGCCACTGCACTCCC
GCCTGGGTGATAGAGCGAGACTCTGTCTCAAAAATAAAATAAAAAATTGGCCCGGTGTGGTGGCTCATGC
CTGTAATCCTAGCAATTTGGGAGGCTGAGGTGGAAGGATCGTGAACCTAGGAGTTGAAGACCAGCCTGGG
CAACAAAGCCGGACCCTGTCTCCTTAAAAAAATTAAGTTCAATTAAACATTTTTAAAAATAATAAACCAG
TCATTAGAACCATAAACCTGTACTGTTTTTGACAATGTAATGCACTGCCCTGTAAAACACTACAATTAAG
ACTGTTATTTTAAGGACCCTGAAGTCTGTGAAGATCAGGCACTTTTTTGAAACCCTAAGATAATTATCCC
CCAGTTTTCTCCATTCTTTGTTTCTACCTAGAACCAAGTTCACCACCAAAACGCAGTCCTGCTGACGTCA
AGTATTCATTCATATGACATGTAATTACTGGGGTCGTTAAAATTTGGGCAGAATCTTTGTCAATTCACCA
GGACCTTAGGCAAAAAATCAGGAAAATGAAGTGACTGACTCAGTCTGCCAAAAGCGGATATTCTGAAATA
CCACTTTCCAACTTTAAGAAACACTTCCTGCCAGGTGCGGTGGCTCACGCCTATAATCCCAGCACTTTGG
GAGGCCGAGGAAGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGGTCATCCTGGCTAACGCGGTGAAACCCCCAT
CTCTACTAAAAACACAAAAAATTAGCTGGGCGTGATGGCGGGTGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGC
TGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGACAGAGTTCGCAGTGCACTAGCCGCGATCGTGCCACTGCA
CTTCAGGCTGGGCGACAGAGCGAGACTCAGTCTCAAAAAAAAAAGAAAAAAAAGAAACACACTTCCCTAC
TCGTTAGGGAAATTAATCTTCGTCTCTTTTTCTCAAATTACACAATTGGAAATTAATTTAGATATTCTGG
AGCTCCTCCAGCTGGTGGGCCAACTAAGAGAAAACAGGAAGTGGGAGATTCTAGCTTAGCTGGACCATAT
CCAGGTCTCCATAAGGAACTCTCTTTGGCTGGCATGTAAAAAAATTCTTTCAGCAAGAGCATTAATCTTG
AACGTGTGTAAACACGAAAGCTATGGTTAACCCTACCTGCTCCTTAGGTCTACAGCCAGTAGAGTCAGAT
AGCTGGGTCCTAGGCCTTCAGCTTTCATAATTGACATTATTGTTAAGTCCATGTGACTGACTCACCTTGT
CTTGGCACAAGTTAGCTTTTCCTCCACATCGATTTTTTTTTCTTTCAGCCTCAACAAAATCCCTTTAATG
AAACAAACCTGGCAACCCGAACTTTGGTTACTGTCTCCACCAGAGGCCTGTACAAGCCAAGTTATCCAAG
CTGAGGCCGGGAGTGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGCAGGAGGATCGCTT
GAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGGCTGGTCTTTGAGAAAGCGAGACTTTGTCTCGAAAAAAAAAAA
AAAAGTGTGGCCTGAAAGTTGAGTGTTTGACAAAAAGGAGAAACAGTGCCTTTCCAAAACCAAAGGTCCC
TAACCAAGATCTCTTTAACGGGGTCTCGAAAAAAGGAGAATGGGATGAGAAGGATATATGGGTAGTGTCA
TTTTTTAACTTGCAGATTTCATCCTAGTCTTCCAGTTATCGTTTCCTAGCACTCCATGTTCCCAAGATAG
TGTCACCACCCCAAGGACTCTCTCTCATTTTCTTTGCCTGGGCCCTCTTTCTACTGAGGAGTCGTGGCCT
TCCATCAGTAGAAGCCGGATGTTCTTGTGTCCGAAATTGGTGGGTTCTTGGTCTCACTGACTTCAAGAAT
GAAGTTGCGGACCCTCACGGTGAGTGGTACAGTTCTTAAAGATGATGTGTCCAGAGTTTGTTCCTTCTGA
TGTTCGGACGTGTTCAGAGTTACCTCCTTCTGGTGGATTCGTGGTCTCGCTGGCTTCAGGAGTGAAGCTG
CAGACCTTTGCGGTGAGTGTTACAGCTCTTAAGGCGGCATGTCTGGAGTTTGTTCGTTCCTCCCGTCTGG
AGTTGTTCATTCCTCCTGGTGGGTTCGTGGTCTCGCTGGCTTCAGGAGTGAAGCTGCAGACCTCTGCGGT
CGGTGTTACCAGCAGATAAATGCTATGCGGACCCAAAGAGTGAGCAGCAGCAAGATTTATTGCAAAGAGC
ACAAGAACAAAGCTTCCACAGCGTGGAAGGAGACCAGAGCGGGTTGCTGCTGCTGGCTCAGGCAGCCTGC
ATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTCCCTCTGTCACCCAGGCTGGAATGCAGTGG
TGCAATCTGGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAACCTCCCCAGTA
GAGGGGATTACAGGCACCCACCACCGCACCCAGCTAATATTTTGTCTTTTTAGTAGAGTCGGGGTTTCAC
TGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCTTGACCTCGTGATCCACCCCTCTAGGCCTCCCAAATTGCTGGG
ATTACAGGTGTGAGCCACTGGCACCCAGCGGGGCAGCCTGCTTTTATTCCCTTATCTGACCCCACCCACA
TCCTGTTGATTGGTCCATTTTACAGAGAGCTAATTGGTCCGTTTTGACAGGGTGCTGATTGGTGCATTTA
CAATCCCTGAGCTAGATATACACAGAGTGCTGATTGGTGCATTTACAATCCTCTAGCTAGACATAAAAAT
TCTCCAAGTCCCCACTACATTTGCTAGACACAGAGCACTGATTGGTGCGTTTACAAACCTTTAGCTAGAC
ACAGAGTGCTGATTGGTGCATTTGCAAACCTTGAGCTAGACACAGAGCACTGATTGGTGCATTTACAATC
CTTTAGCTAGACACAGAAGTTCTCCAAGTGCCCACCAGATTAGCTAGATACAGAGTGCTGATTGGTGCAT
CCCCAAACCCCAAGCTAGACACAGAGTGCTGACTGGTGCATATAAAATCCTCAGGCTAGACATAAAAGTT
TTCCAAGTCCCCATCTGACTCAGGAGCCCAGCTGGCTTCACCTAGTGGATCCTGCGCAGGGCTGTGCCGG
GCGCCTGCACTCCTCTCAGCCCTTGGGCAGTCGATGGGACCGGGCGCTGAGGAGCAGGGGGCGGTGCCCG
TCGGGGAGGCTCAGGCCACGCTGGAGCTCACAGGGGTTGGGAGGGGGCTCGGGCATGGCGGGCTGCAGGT
CCTGAGCCTTGCCCTGTGCAGGGCGGCTGGGGCCCGGTGAGAATTCAAGCGGGGTGCAGGCGGGCCGGCA
GTGCTGGGGGACCCGGCGCACCCTCTGCAGCTGCTGGCCCGGGTGCTAGGCCCCTGACTGCCCGGGGCCG
GGGGTGCGGGGCCCGCTGAGCCCGCGCCCACCTGGAACTCGCGCTGGCTGGCGAGCGCTGCGCGCAGCCC
CAGTTCCCACACCCGCCTCTCCCTCCACACTTCCCCGCAAGCAGAGGGAGCCGGCTCTGGCTTCGGCCAG
CCCAGAGAGGGGCCCCCACAGCGCAGTGGCGGGCTGAAGGGCTCCTCCAGCACGGCCAGAATGGACGCCA
AGGCCGAGGAGGCGCCGAGAGCGAGCGAGGGCTGCTAGCACGTTGTCACCTCGCATTCTGAACCACAGAC
TCTCCAACTCTCCGGCGCTTTTCGCCCACTCGGTCCCTCAGAACACGAAGGGCTCTCTCATCCTGTCACT
AAAACGATTAGCTGTCCGGAGACACGGAAAAAGTCGCCCCTCTTCTTTGCAGGATTCCTCCCTTGAACTT
CTCCAAACCCTCTTAGTGTGACGTGACCCCACCCCTAGCTAACCCAGGCTGCTTCCTTACCAGCTTCCCG
CCCCCTGGGGAGGCGGCAATGCAAAGACCGTCCGCTGCCAGCTCTGCCGCTATCTCTGTGGGGTGAATCT
AACATGGCGGACAAAGACAGTAACTAGTCCCGTTTCTCCGCGTTTTCGCCAAGAAGATTGGCTCTTACCA
CTTGTCCCTCAAAACGACCACCCCATTGACTGGTGGCGATTGCGTCGACGGAGACGGGGCAAAAGCAAGC
TGAACCCGAAAAATAACAAACACTGGGGCTGAGGGGTGGAACTACGAGTGCGCAGACATGGGCCAGAGCG
CATTTCCCCTGCCCCAGGCAAATTCGGCGCTCACTGCGTCCCCGCAGGCCACTGACCTTACAAGACTACT
TGCCCCAGACTCCTGGGGCTGGATGGGAATTGTAGTCTCCCTAAAGAGTTGTACGTATCTTTTTAAGGCC
TAGTTTCTGCTTTCAAAATACGAAAACATAACACTCCAGTCCATAACTGTTGACAAGTACAAGCGCGCAC
AGGTCTCCAATCTATCCACTGGATTTCCGTGAGAATTGTGCCCGCTCTGGTATTGGATGTTCCTCTCCAT
AAGACTACAGTTTCTAAGGAACACTGTGGCGAAGACCTTTCATTCCGCAACGCATGCTGGAAATAATTAT
TTCCCTCCACCCCCCCAACAATCCTTATTACTTATATTTACCGAAACTGGAGACCTCCATTAGGGCGGAA
AGAGTGGGGGATTGGGACCTCTTCTTACGACTGCTTTGGACAATAGGTAGCGATTCTGACCTTCGTACAG
CAATTACTGTGATGCAATAAGCCGCAACTGGAAGAGTAGAGGCTAGAGGGCAGGCACTTTATGGCAAACT
CAGGTAGAATTCTTCCTCTTCCGTCTCTTTCCTTTTACGTCATCCGGGGGCAGACTGGGTGGCCAATCCA
GAGCCCCGAGAGACGCTTGGCTCTTTCTGTCCCTCCCATCCTCTGATTGTACCTTGATTTCGTATTCTGA
GAGGCTGCTGCTTAGCGGTAGCCCCTTGGTTTCCGTGGCAACGGAAAAGCGCGGGAATTACAGATAAATT
AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGACAGGCTGTGGGGTTTCTCAG
ATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCTTCACCCTCTGCTCTGGGTAAAGGTAGTAGAGTCCCGGGAAA
GGGACAGGGGGCCCAAGTGATGCTCTGGGGTACTGGCGTGGGAGAGTGGATTTCCGAAGCTGACAGATGG
GTATTCTTTGACGGGGGGTAGGGGCGGAACCTGAGAGGCGTAAGGCGTTGTGAACCCTGGGGAGGGGGGC
AGTTTGTAGGTCGCGAGGGAAGCGCTGAGGATCAGGAAGGGGGCACTGAGTGTCCGTGGGGGAATCCTCG
TGATAGGAACTGGAATATGCCTTGAGGGGGACACTATGTCTTTAAAAACGTCGGCTGGTCATGAGGTCAG
GAGTTCCAGACCAGCCTGACCAACGTGGTGAAACTCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCG
TGGTGCCGCTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTAGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAG
TGAGCCGAGATCGCGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTGTCTCAAAACAAAACAAAAC
AAAACAAAACAAAAAACACCGGCTGGTATGTATGAGAGGATGGGACCTTGTGGAAGAAGAGGTGCCAGGA
ATATGTCTGGGAAGGGGAGGAGACAGGATTTTGTGGGAGGGAGAACTTAAGAACTGGATCCATTTGCGCC
ATTGAGAAAGCGCAAGAGGGAAGTAGAGGAGCGTCAGTAGTAACAGATGCTGCCGGCAGGGATGTGCTTG
AGGAGGATCCAGAGATGAGAGCAGGTCACTGGGAAAGGTTAGGGGCGGGGAGGCCTTGATTGGTGTTGGT
TTGGTCGTTGTTGATTTTGGTTTTATGCAAGAAAAAGAAAACAACCAGAAACATTGGAGAAAGCTAAGGC
TACCACCACCTACCCGGTCAGTCACTCCTCTGTAGCTTTCTCTTTCTTGGAGAAAGGAAAAGACCCAAGG
GGTTGGCAGCAATATGTGAAAAAATTCAGAATTTATGTTGTCTAATTACAAAAAGCAACTTCTAGAATCT
TTAAAAATAAAGGACGTTGTCATTAGTTCTTTGGTTTGTATTATTCTAAAACCTTCCAAATCTTAAATTT
ACTTTATTTTAAAATGATAAAATGAAGTTGTCATTTTATAAACCTTTTAAAAAGATATATATATATGTTT
TTCTAATGTGTTAAAGTTCATTGGAACAGAAAGAAATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACA
AAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTAAGTCAGCACAAGAGTGTATTAA
TTTGGGATTCCTATGATTATCTCCTATGCAAATGAACAGAATTGACCTTACATACTAGGGAAGAAAAGAC
ATGTCTAGTAAGATTAGGCTATTGTAATTGCTGATTTTCTTAACTGAAGAACTTTAAAAATATAGAAAAT
GATTCCTTGTTCTCCATCCACTCTGCCTCTCCCACTCCTCTCCTTTTCAACACAAATCCTGTGGTCCGGG
AAAGACAGGGACTCTGTCTTGATTGGTTCTGCACTGGGGCAGGAATCTAGTTTAGATTAACTGGCATTTT
GGCTTTTCTTCCAGCTCTAAAACAAGCTCCATCACTTGAAATGGCAAAATAAAATCATGGATGAGGCCGA
GGGCGGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGTAGGATCACGAGGTCAGGAGA
TCGAGACCATCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCCTCTCCACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCGTAGT
GGCATGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCAGGAGGCAGATG
TTGCTGTGAGCCAATATGGCACCACTGAACTCCAGCGACAGAGCTAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAACATGGATGATCGGTGTCGTTGAGAGGATAGGTATTTGGAAGAACCTTTGTTTGAAACT
GGCTCTGTACATACAATGAAATTACATACTTATTTACATACAATGAAATGCAGAGGTTTTTTTTTTATAT
AGGATCTCTGTCGAGAGGCTGGAGTGCAGTGGTGCTATCACAGCTCACTGCAGCCTCAACCTCGTCAGGC
TCAAGCAATCCTCCCACCTCAGCCTCCAGAGTAGCAGGGACGATAGGTGTGCACCACCATGCCCAGCTAA
TTTTTGTATTTTTTTTTCTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGC
GATCTCAGCTCACTGCAAACTCTGCCTCCCGGGTTCATGCCATTCTTCTGCCTGAGCCTCCTGAATAGCT
GGGACTACAAGCACCCACTACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTTTTTCTTTTTTAGTAGAGGCGG
GATTTCACCGTGTTAGCCAGGATAGTCTTGATCTCCTGACCTTGTGATCCACCCGCCTGGGCCTCCCAAA
GTGCTAGGATTACAGGCATAAGCCACTGCGTCCAGCCATTCTTGTATTTTTCTGTTGTAGAGATAGGGTT
TTGCTATGTTGGCCATGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAAGTGATCTACCCTCCCTTGGCCTCTCAAGG
TGCTGGGATTACAGGCCTGAGCCATTGCACCCAGCCATGGTCTAAAAATCTTGATTGAAATACCACCTTT
TCATTTCCAGACACCCCTATTTAAAATTACCACACCCCCAGCACACACTTTATCTTCTATTCCTGCTGCT
TCTCCATAACACTGATTACTAGCTGACATTCTATGTAATGTATCCATTTTTTATCTCTAGTCCCACAGAA
TGTAAACTCCAGGATGGGATTTTTGTTTTGTTTACATACATCTGTATGTTCAGTAGTTAGAACGGTACTT
GGGACCTAGTTGCCACTCAATAAACATTTGTCAAATAAATAATAAACTAAACTAAATTAGTTCTTTAATT
TTTTTAAATATGGTGATGGTTAGTAGTGAGTAACATTCAAAAAATAAGTTGAAAAGTTGTACCATTGCCT
CTTACCCACAATAAAAAAGGGTAAATTCTTTTCTGCTTTATGAAAGTTGTTTTTCATATTTGAAGTCAAG
TTAATCAGATTAAGGAAAATGTATGTTGTGTTTTCAGAGCGATACAAGATTTATAAATAACCATCCTCTC
CCTTGCCCTTCAACATTATAGCTAAACAAAAATAAGAGGAAAACAGGATTCACAATTTATCAATTTATTG
AAAATCAGAGCCAGAGAAGCAGGAAATGACATTGTAGGAAAAAACTGCTTTTGAAAAAGCACAAAACTTA
CTCATGACAATCAGTGATCAGGAAAATCCTCAATAGTGTGGCATTTGGATACATTTATGTTTCATTTCCA
TGGGAGAGAGTCATAAAAATAGGATGTTCTTTCTCATTCTGGCAAATTAAACCATCAATTAAAAACTCAG
ATACATAAAAATTAAAGATGTAAGAATGAAAATGCTAAATTGTTATTTTCAATCAACTATTATGTTTTCT
AGCTTTTCATTGCTTTTTTCTGTTTCCTGTTAAGATTAATTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGA
GACAGACTTTGGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTCGGCTCACTACAACCTCCACC
TCCCGGGTTCAAGCAATTCTGCTGCCTCAGCCTCCGGAGTACCTGGGATTGCAGGCATGTGCCATCACAC
CAGCTAATTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATATTGGTCAGGTTGGTCTCGAACTCCTGAC
CTCAGGTGATCCTCCTGCCTTGGCCTCCGAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCTCCCAGACT
TTTTGTTTTGTTTTGTTTTGTTTTTTTGAGACACGGTCTCGCTCTGCTGCCTAGGCTGGAGTGCAGTGGC
ACGATCTTGGCTCACTGCCAGCTCCGCCTCCCGGGTTCAGGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAG
CTGGGACTACAGGCGCCCACCACTATGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACC
ATGTTAGCCAAGATGGTCTCGATCTCCTGACCTTGTGATCCACCCGCCTCAGCCTTCCAAAGTGCTGGGA
TTACAGTCCTGAGCCACTGCGCCCGGCCTGGACCTTTTTTTTTCGGGGTGGGGGGTTGGAGTCTGGCTCT
GTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCCATCTTGGCTCACTGCAACCTCCGCCTGCCAGGTTCAAGTTCA
AGCGCTTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGATTATAGGCGCACGCCACCGTGGCCGGCTAATTT
TGTATTTTTAGTAGAGATAGGGTTTCATCACGTTGGTCAGGCTGGTCTTGAAGTCCTGATCTCGTGATCC
ACCCGCCTCGGCCTTCCAAAGTGCTGGCGTGAGCCACTGCGCCTGGCTTAAGATTAATTTTTGTTTGTTT
TGTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTTTCACCCAGGCCGGAGTGCAGTGGCGCCATCTCGGCTCACTGCAA
GCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCGGCCCCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCGTCCAC
CACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTC
CACTTCCTGACCTCGTGATCCGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGC
GCCCGGCCTTAAGATTAATTTTTATGGTGTTTTACATTCATTTGTATGGAAAGTTCTAGGATAGGGATCA
TATTTCACTTCCTTTTAATATAGTACAGTATAGCACAATTTGCAGTTATGTCTTAATATGTGATCAGGAA
TGATCATGACTGGAAACAGTGTTATTTGTGGTAGCTATAGGGTAGGTAAGGTTTTCAGCCTGTTTTAGGT
TTCTTGAACTAAAATTCCTTCTGCTGTCTTCTAAGTCAATATTGGCAGCTATTTCTGACAATTGGTAGTT
CTTTGTAACTTTTTACCTATGACTATAACATTTTTGACTTTCAGAAGAATTTGCTAAAATGTGTTCCCCG
GTGGGTTGTTGTTTTTCAACCTAAACCTAGCTGCTTTTTCCAGTCACTTATCCGTATTGGAAGCTCAAAA
TGCAAATATACAGTAGGCCTAAAATATTGCCTGGTTTGAAAAGTGTTTAAAATATTTGAATCATTTTTAT
AGTAAACATTTACTCTCATCAGGACCTAGAAGGGGAACATTTTAATTTTTTTTCTTTTCCCTTTTCACAG
TCTTCCTTCAACATTCATTACCTTTTTACATATCGGAGTTTTCATCTGTTCAAAGTTTGTGTTTACAGTG
TGTTTATATAGTTTAGATTATAATTACCATACTGAAATATAATTGTTTCAGAATTGAGTCAGTGGTGAGA
ATGAAAGCCATCTGGTATGATAACTGAATCCAATTTTTCTTTTACGGAGAATTTCTTTGAAATGTAGCTT
ATCTCAGAAATAGGGATTTAGTAACCAATCAGAGTTTTCTTTGTCAAGGTTGTTTTTCTTTTTAAAGTCA
CATTTGGTCCCAGTAATAATACCAATGTTGGTACAAGTTATCTCAGGTTGTGAAGCATTTTTCCCAAGTC
ATCTCAGGTTGTGAAGCATTTTCCCAAGTAGCATTTAATTTTATTCTTGCAATAGCCCAAGGAGTCTGGC
AGGGTGAATGGCAAGAGAAGGAAACAGGTTCAGGTAGAGTGGTTAGCCCAAGGTGGCTCTGCTTATATAC
ACAACTGGTAGTAGAAACCCAGCCTCCTGACTTAGTTCATTGTTTTTCTTTTCACTGCCCTGTGCTATGT
CAAAAACCCCATGATTACAAGAGTTGTATTACAACCCTTCACAATAAGGTTACTGTCCACAAGCTTTTCT
TGTGATCCTTTTCTTTTTTTTTTTTCTTTTTTTGAGATGGATTCTCTGTCACCCAGGCTGGCCCGCCTTG
GCCTCCCAAAATGCTGGGATTACAGCGTGAGCCACCGCACCTGGCCCTTGTGATCCTTTTCTAAAAAGTT
AAATATTTAAGGAAAAAACCACATTCTTGTCACACTGCCAGGTTAGTCGTTCTTTGATATCTTGCCTGGA
CTTTATCCAAAAAATCCGTTTCAAAAATTCACATTTAGAGCTAAGTGTAGTGGCTCACGCCTGTAATCCC
GGTCGAGGCAGATGGATCACTTGAGGTCAGGACTTCAAGACCAGCCTGGGCAATATGGTGAAACCCCTTC
CCTACCAAAAATACAAAAAAATTAGCCGGGTGTGGCAGCACGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGAATGC
TGAGGCACAAGAATCACTTCAATCCGAGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGACCACACCACTGCACTCC
AGCCTGAGCAGCAGAGTGAGTGAGACTCCATCTCCAAAAAAAAAAAAAAAGGTTCACATTCAGAAGAAAG
CTAAAGGCCGGGTATAGTAGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAAGCCGAAGCAGGAAGATTGCT
TGATGCCAGGCATTCAAGACCAGCATGGGCATCATAGTGAGATCCTGTCTCTACAAAAATTAATTAACAT
TAAAAATTAAAAAGATGGCTGGCATGGTGGCTCACTCCTGTAATCCCAGTACTTTGGGAGGCCAAGGCAT
GGTGGTGCATGCCTTTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAATTCAGGAGGCG
GAGGTTACAGAGAGCCGAGATGGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAACGAGACTCTGTCTGAAA
AAAAAAAAGAAAATTAAAAAGACCAGAATAAAGCTAAAGATTTAAAATAGCCTATAGGTTCCTACCAGAA
GTTACCAGCTACCTCTCTGATAGTCTTTCCCTACAATATCCTCCTGGATTATTACATTTTAGCACCTTGA
CCTATCTGATGTCCTGCATACACAGGCATGGTCCTGCTCAGGGTTTGCCTTCTCTGCTCCCTCTTTCTTG
GAATGCTCTTCCCCTAATTGTTGCATAGTGTGTTTCTTTACATTATTAAGCTATCCTCTAGTCTCACCTC
AGTGAAACCTTTCCTGACTCCCCCCATGTACATCTCACCCCCACATAGATATTGAACTACCTGTTTCCCC
TTACCCTGCTTAATTTTTCTCTTTAATGCACTTATTCCCATGTATTCTTTAATTCCGTATCAACTGTCTA
CCACACTAGAATATGAGCTCTATGAGAGCAGGCTTTATTTTGTAAACTGCTACATTTCTATCTCCTAGAA
TAGTACTTGAATATAGTAGTAGATACTTAATAAACACTTGTTATATTAGTATAATAAATGAACTAATCTC
AGGAATGCCTTGGTTTTGTGGATAGACAGGTAGGGATGGGAACTTGGGTGATGTATTTTCTGAAGTTTTT
ATTTTTAAGCTTATTATTATTTTGAGATGGAGTCCAGCTCTGTCGCCCAGGTTGGAGTACAGTGGCGCGA
TCTTGGCTCACTGCAACGTGCACTTCCCCGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTTAGCCTCCCAAGTAGCTGG
GATTACAGGCGCATGCCACCATGCCCAGTTAGTTTTGGTATTTTTAGTAGAGACAGCGTTTCACTGTGTT
GGCCAGGCTGGTCTCGAAATCCTGACCTCATGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAGTGCTGGGATTACAA
GCATGAGCCCCCGTGTCTGGCCTTATTTTCTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTCACCTAGGCTGG
AGTGCAGTGGCACGATATTGGCTCACTCTGCAACCTCCACCTCCAGGATTCAAGTGATCCTTCTACCTTA
GTCTCCAAAGTAGCTGAGACCACAGGCATGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGCGTAGA
CAGGGTTTCACCATATTGTCCAGGATGATCTGGAACTCCTGAGCTCAGGTGATCCACCCACCTCAGCCTC
CCAAAGTGCTAGGATTACAGGCATGAGGCACCATGCCCGGCCTTAAGCTTATCATTTTCTAAATTTCCTT
TAGTGAGTACTTATTACACTGTTTTTACAAAGTAATCACAAACCAAACATCATGCCTCTTCTGAAGTGAT
CTAATAAGAGTACACAGTACCATCTGTAAAGTGTTCTTGCCAGAAAGTTGAACCTGAATGATTAAGCCTG
TAAGTCTAGTTTATAGGAAATAAGGCTAGAGGAACAAGTTAAACCTCACCATAGGGTTATACAATCAGCA
AAATCCAGAATGGGGGAAACTCCACAGGTCAAATGACCTAATTTTAAAAATAAATGACAAGGGAGAAAAA
GTAAGAGACACCTATAGATCAGAAGACACTTGGGGCTGGGCATGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCAC
TTTGGGAGGCCAAGGCAGGCGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCGGCCAACATGGTGAAAC
CCCAACTCTACTAAAAATACGAAAAATCAGCCGGGCGTGGTGGCGCACGCCTGTAGTTCCAACTACCTGG
GAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACTTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCGCACCATTGC
ATGCCAGTCTGGGCTACAAAAGCAAAACCCCATCTCAAAAAAAAGAAGACACTTGGGTTTGGGTGTGTTG
GCTCATGCCTGTAAACCCCGTGCTGGGAGGATTGCTTGAGCCCAGGAGTTCAAGGCTGCAGTGAGGTATG
TTTGCACCACTGCACTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGTGACCTTATCTTAAAAGTAATAATAATTAAAATA
ATCTGGGGTAGGGGTGGATATGGGTGAAACAGCTTGGCCATGAGTTGATGGTTGTTGGACCAGGGTGATG
GTCCATATAGTTCATTTTATTATTTTATTTACTTGAAATTTTGAAATACTTGAAATTTTCCATATTAAGT
TAAAAAGGCATTTACAGTAAACAAAAAAAAGTTCTAGGAAGGAATTCAAAAGAAATATAAGCAGAAAATT
TTGTCTTTATGGAGCTTAAAGATGAGATGTGCACCCACAGTGATAGTGCAGAAAAATATATCACTGGAAA
TGAATTCGTACGAACTATTATCAACTAATCTTTTAAATGCTGATGATAGTATAGAGTATTGAAGGGATCA
ATATAATTCTGTTTTGATATCTGAAAGCTCACTGAAGGTAAGGATCGTATTCTCTGCTGTATTCTCAGTT
CCTGACACAGCAGACATTTAATAAATATTGAACGAACTTGAGGCCTTATGTTGACTCAGTCATAACAGCT
CAAAGTTGAACTTATTCACTAAGAATAGCTTTATTTTTAAATAAATTATTGAGCCTCATTTATTTTCTTT
TTCTCCCCCCCTACCCTGCTAGTCTGGAGTTGATCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATT
TTGCAAGTAAGTTTGAATGTGTTATGTGGCTCCATTATTAGCTTTTGTTTTTGTCCTTCATAACCCAGGA
AACACCTAACTTTATAGAAGCTTTACTTTCTTCAATTAAGTGAGAACGAAAAATCCAACTCCATTTCATT
CTTTCTCAGAGAGTATATAGTTATCAAAAGTTGGTTGTAATCATAGTTCCTGGTAAAGTTTTGACATATA
TTATCTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAAAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCATGATCT
TGGCTCACTGCAACCTCCGCCCCCCGAGTTCAAGCGATTCTTCTACCTCAGCCTCCCAGGTAGCTGGGAC
TACAGGCACCCGCCACCATGCTTGGCTAATTTTTGTACTTTTAGTAGAGATAAGGTTTCACCATATTGGC
CAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTTGTGATCCACCTGCCTCGGCCTCCCAAAGTTCTGGGATTACAGGC
GTGAGCCACCACACCCGACTGACATATATTATCTATTAGGATGTAACATCATTTTGAACAGTGTTTTGTA
TTTTTTGTGTCCATCAGTGAAAGCAAACTGCAAGCAGTTTTGAAATAAGCACATTGTGTTTGAGCCTTCC
CAGTTTCTCCTTTCTGTTCATTTCTGCATATCCTTATGCATTCCCCCTTCTAAGGGTCAGTGTTTGCCCG
CTTTGTAATCATTGTGAAGACAGGAAAGGACCTGATACCAGTTTCTATTTAGGCCAAAATTCATTTATAG
CAGTGATTCAAGTTATATTTACGTATTTGATGATCTTGTCTTTTGAAATGAAAATGTTTGTTTCTTAATA
AAAGAATTTCAGAAAAAGTAGAGTAGGTAATTTAGTAGAACAAGTGGGCTTTCTCCTTTTCTTTATGTTA
AGCTATGGCTCACATCTTACCTTAAATGTCAACTAATTTGTTTTTAAGTATTTATGTACCTGGTACATAA
CCTGGTACCAGGTACAAACTATGTACTTGGTAAAAAGTTTATTAGCACAAAAAGGTATATGATGCAAAGT
ATACTTCCCTCTTACCCTACAACCCCTGCCTCCCTGTTCCCTCCCCAGACAACCACAATGATCAATTTCT
TATGTATCCTTTGAGGAATTTTTAAATTCCAGAGTTCTTAACTTGGGGTTTATGAATAGTCTTTATGAAT
TTCCTAGAATTATATTTAAATTGTATTCAAAACTATGGCCATGTACATTTTTCTGGGAAGATAGTCCATA
ATTTTCATCTGAGTGAGCTAAGATCATGCCACTGCATTCCAGCCTGGGCGACAAGAGGGAGACTCAAAAA
AAAAAAAAAAAGTCCCAGTATTTACTACAGAGAGCTAAAGATTAACCTTTAAAGCCCTGGGGCTTTCAAT
TTATCTGGATGAGAATCTTTCTGGAATGAACTGTATGTTTTCTTGTCAGCTTGAGTAACAAATGCTGAAC
ATACTATACTATTATTACAGGGACTCAAGGGCCCAGTGTGGTAGCTCCTGCCCATAACCCCAGCACTTTG
GGAGGCCAAGGCAGGAAGATCACTTAAGGCCAGGAGTTCGAAGCTGTAGTGAGCTATGATCACACCACTG
CACTCCAGCCTAGATGACAGAGTGAGACCCTGTCTTTTTTTTTTTTTGAGATGGTGTTTCACTCTATTGC
CCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCACCTCCTGGGTTCAAGCGATTCTCC
TGCCTCAGCCTCTTGAGTAGCTGGGATTACAGGCATCTGCCACCACACCCAGCTAATTTTTGTATTTTTA
GTCGAGACAGGGTTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGCTCTCAAACTCCTGACTTCAGCTACCTTGGCCTTA
AAAAGTGTTGGGATTACAGGTGTAAGCCACCGCGCCTGGCTGACCCTGTCTCTTAACAAAAAAAGAGAGA
TTAAGTTATGAATATAGTTGCTTTGAGAACTTGTGGAAGAAGGAAATTATAGGCTTATAGGCAGAGATAA
TAATACGAGCAAATGTACAAATAAAAGAAAATAGAGGACGGGCGCGGTGGCTCACGCCTATAATACCAGC
ACTTTGGGAGGTCGAGGTGGGCGGATCACGAGGTCAGGAAATTAAGACCATCCTGGCCAAAATGGCGAAA
CACTGTCTCTACTAAAACACACAAAAAACTAGCCTGGCATGGTGGCACGTACCTGTAGTCCCAGCTACTT
GGTAGGCTGCGGCAGGGGTATCACTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTGCCCTGAGCCGAGATCATGCCAAT
GCACTCCAGCCTGACAACAGAGTGAGACTCTGTCTGAAAAAAAAGAAAAGAAAAGAAAATACATCCAGGA
AAAATAAGCTAACTTTGCATATGTGTATAGGAGTTGTGTTAGAAAAGGAAGAAGCCCTCAAAGATGGGAA
GCCATTTGCAAGAAAGAGAAGGTCCAAGAGGAGGCAGAAGGGATTGGAAATAGAAAAAGGATGTAAGAAA
GAGTTGATTATTACTCATAAACAGTAATGAAGGAAAAGGAGAGTAATTCTACAGGAAGATGCTGAGGTGC
TTTGAGCCCAGTGAAGTTGGAGGTAAAGACAGCTGTTGAGGCCGGGCACGGTGGCTCACGCCTCTAATCC
TAGCACTTTTGGAGCCCAAGGCAGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGCTCAAGACCAGCCTGACCAACATA
GAGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAATTAGACGGGCGTGGAGGCGCATGCCTGTAATCCCAGTTA
CTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCTGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATTGCGCC
ATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAAGAGTGAAAACTGTCTCAAAAAAAAAAAACAACAAAAAACAGCTGTT
GAGATTGAGAGGATTAGAGTTGGCAACTGGAGAAGAGTGAGAAGCTTGGTTTCAAGCTTGTGATAGTCAG
GATTGTGATAGTCAGGAAAGAACCAGTCATAAAGATATATGTGTGTGTATACATATAAATATGTTATATA
TATGTGTGTGTGTGACACATATATATTTTTGTTTGTTTCTTTGAGACAGTGTCTCCCTCTGACACCCAGG
CTGGAGTTCAGTGGTGTGATCATAGTTCACTTTTACCTTGCAATCTGGGTTCAAGCAATCTCTCATCTCA
GCCCCTCAAGTAGCTAGGACTACAGGTACATGGCATTTGCCCAGCTAATTTTTAAGTTTCTTGTAGAGAT
GGGCCAGCCATATTTTAAATTGTGTTTTGAATGTTATATTAGAATTAAAAGTCCAAAGCCGGGTGTGGTG
GCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGTGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGTTCGAGACC
AGCCTGGCCAATATGGTAACACCATCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTATGGGGGCACATGCC
TGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGAGGAACCTCTTGAACCCAGGAGGCAGAGGCTGCAGTGA
GTTGAGATCGTGCCACTGTACTCTAGCCTGGGCGACAGAGCAAGATTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAGTC
CAGTATAATGCCCATGTGATAGATCGACTTTTTCATGAAATCTCTTCTGTAATATCAATATAATCTGAAT
AACACTTTGATCTATATGATGAGAAAGCTGGGAGCCTGGGAGCGATACCCCCATGCTTTTGTTGTATTAA
TTGTATTTTCTACGGATAAACTCTAATTGCTAAAAATAAAACAACTTTATTGACCCAAGCAAGCCTAAAG
TTCTGAAATCTTTTTTTTATTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTTGTTTGTTTTGTTTTGAGACGGAGT
CTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCGGTGGTGCAGTCTCGGCTCACTGCAAGCTCCACCTCCCGGGTT
CACACCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGACGCCTGCCACCACGCCCAGCTAAT
TTTTTTGTATTTTTAGTAGAGAAAGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACCTCGT
GATCTGCCCGCCTTGGCCTCCCTAAGTTCTGGGATTACAAGTGTGAGCCACCACGCCCGGCTGTTTTTTT
TTGTTTTGTTTTGAGACGGAGTCTCACTGTGTTGCCCAGACTGGAGTGCAGTGGCATGATCTCAGCTCAC
TGCCACCTCCATCTCCTGGGTTCAAGCAAATCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCA
TGTGCCACCACACCTGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACTATGTTGGCCAGGCTGG
TCCAAAACTCCTGACCTCAGGTGATCTGCTCGCCTTGGCCTCCCACAGTGCCAGGATTACAGGCATGAGC
CACCTTGCCCAGCCAGTTCTGAAATCTTTTATGAAGCCTATAAAAAAAGATAATAATACCAATCTAGAAA
ATATTTCTTAAGGCAGTCATGCATTAGTTTGAACTTTCCAAACAAAAAAATGCAATGTGTAATACTTTTT
TTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGTTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTACAATCTCGGCTCACT
GCAGCCTCTGCCTCTCTGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGATTACAGGCGT
GCACCACCATGCATGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGACAAGGCTGAT
CTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCACCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAGGCATTAGCC
ACCACGCCCAGCCTTTTATTTTAGTAGAGACCATGTTTCACCATGTTGACCAAGCTGGTCTTGAGCTGAC
CTCAAGTGATCCGCCCACCTCCACCTCCCAAAATGGTGGGATTATAGGCATGAGCCACCGCACCCAGCCT
GTAATACTTTTTTGAAGATCTAGAACCACATTGTTCAAAGAGATAGAATGTGAGCAATAAATGTAACTTA
AATTTTTCAACAGCTACTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGGGTCTTACTCTGTTGTCCCAGCTGGAGTA
CAGTGGTGCGATCATGAGGCTTACTGTTGCCTTGACCTCCTAGGCTCAAGCGATCCTATCACCTCAGTCT
CCCAAGTAGCTGGGACTGTAAGTGCACACCACCATATCCAGCTAAATTTTGTGTTTTCTGTAGAGACGGG
GTTTCGCCATGTTTCCCAGGCTGGTCTTGAACTTTGGGCTTAACCCGTCTGCCCACCTAGGCATCCCAAA
GTGCTAGGATTACAGGTGTGAGTCATCATGCCTGGCCAGTATTTTAGTTAGCTCTGTCTTTTCAAGTCAT
ATACAAGTTCATTTTCTTTTAAGTTTAGTTAACAACCTTTATACATGTATTCTTTTTCTAGCATAAAGAA
AGATTCGAGGCCGGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGATGGGCACATC
ACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCCGCCTCTACTAAAATTACAAAAAG
TTAGCCAGGCGTGGTAGCGGGCACCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGA
ACCCAGGAGGCAGAGCTTGCAGTGAGCAGAGATTGTGCCACTGCACTCCAGCCTGAGAGACAGAGCGAGA
CTCCGTCTAAAAAAAAAAAAAAAGATTCGAATCCTTATCTTGGTTGATTTTTGCGTATCTAGTTCCACTG
AATTATTTATATAATTGTATAGACTACAGCACGAGACAGCTTAGCTTGTCACTCTACTGTACTATATTCT
GCAGTACTATCATAAGGGAATTTCCTCCCTACCCCTGCTCTGAATTGTTCAATTGTACTATTTGCTGGAG
TAATGCTTGATGCCTTCTTGATCCATTATACTAGAGTATATGTAGTATTTGTAGATTCTGAAGGAGTGGG
AGCCTCTATTCTGAGTTTTAAAGGTACTTATGTACAGTGGAGGTAGCTTTTTGACAGCCTCATCTTCCAA
ACTATAGAGTCATTGTTTTGTTGAGTGCAATATGGTACTTGAAGCATCTATATCGGCGAAGAAGGACCCA
AGTCTCCTTGACCTTACCTACCTACATTCACTTTCTCTGGTAGGAAGATTGTGGGTGCCTCTCTCCAGAC
TTAGTTTCCATGTCAAAAAAGAAAAAAGGAAGATTGTGGGCTTTGCTACAATCCAATTCTGGATCCAATA
TAACCTTCATTGCTTAATTACTGTGTGATCTGGGACAAGCCTCTACTCTATAAAAATGAAGATAAGGCCA
GGCTTGATGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACGTTGGGATGCCAAGGCAGGAGGATCACTTGAGGTCAGG
AGTTCGAGACCAGACTGGGCAATATAGTGAAACCACATCTGTACAAAAATAAAGATAGAAAGTAGCCCAG
CGCAATGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAAGCAGGCGATCACTTGAGGTCGGGAGT
TCAAGACTGTAGACAGATAGATAGGTAGGTAGATAGATAGAGATATAGATATAGTTGGGGTTTTTTTGTT
TTGTTTTGTTTTGTTTTTGAGATGGAGTTTCGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCGATCTC
AGTTTACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGAGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCCAGGATT
ACAGGCATATGCCACCATGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCGTGTTGGTC
AGGCTGGTCTTGAACTCCTGACCTCTCCCAAAGTGTTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCTCCTGGCCT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTTGCCCAGGGTGGAGTGCAGTGGCAC
TCTTCTCAGCTCATTGCAACCTCTGCCATCCTGGGTTCCAGTGATTCTCATGCCTCAGCCTCCCAAGTAG
CTGGGACTCAGGCGTGTGCCCACCACGCCTGGCTAATTTTGTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCAC
CATGTTAGCCAGGCTGGTCTCAAACTCCAGGCCTCAAGTGATCTGCCTGCCTCAGCCTCCTGGGATTGCA
GACATGAGCCACTGCACCCGGCCAAGAGAGGGTAATAAATGTTAAATTACCTGGCTAGTAAAAAATATTC
TCTAAGTGTCTTTTCTCACAATTCCCAATGCCTTTTTTTTTTTTTTGGCACAATCTCACTCTGTTGCCCA
GGCTGGAATGCAATGGTGCAATATTGGCTCACTGTAACCCCCGCCTCACAGGTTCAACTTATTCTCATGC
CTCAGCCTCCCGAGTAACTGGGACTACAGTGCACCACCACCACACCCAGCTAATTTTTGAATATTTAGTA
GAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTGGCCTCAAGTGATTCACCCACCCCGC
AAGTGCTGGGATTACAGGTGTGGACCACCGTGCACAGCCCTAGTGACTTTTTTTTTAGCCCCTTAATCTT
TTCTTTCCTGGGTCTCTTCATTGTCAGTGTCTGCTATTTACTCCCTACCTAGTCACCCCCTTCACCAGTA
TATTATGTCCTTTATGTTTTATTTTGCAGGATCTTATTTTGCTTTTCTATTGAATCCCCTCCATCTAGAA
TAGTACTAGACATAGTAAATATTGGTTGTATGAGTGAATCGCTGCTTTTAATTATCATCACCATTGCTCT
CTCTACTTCTGGTCTATGATCCACTTTGAGTTAACTTTTGTTATTTGGTGTGAGATAGGAGTATAATTTC
ATTCTTTTACATGTGGTTATACTTTTGTCTCAACACTGTTTGTTAAAAACACAAAAAGTATTATTTTCCC
ATTTAATCATCTTTGGCCTGGGCACGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTCTGGAAGGCCAAGGCAG
ATGGATCAATTTGAGGCCAGGAGTTCAAGACTAGCCAACATGGTGAAACTAAAAATACAAAAAATTAGCT
GGGTATGGTGGTGCATGTCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCACGAGAATTGCTTGAGCCTAG
GAGGTGGAGGTTGTAGTGAGCTGAGATTGTGTCACTACCCTCCAGCCTGGGTGATAGAGTGAGTCTGTCT
CAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAAGAAAATAAAAATCGTCGGCCAGGCATGGTGGCTCACACCTGTAATCC
CAGCACTTTGGGAGGCAGAGGCGGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATGGAGACCATCCTGGCTAACATGGT
GAAACCCCGTCTCTACTAAAAATAAAAAAATTAGCCGGGCATGGTGCTGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTGC
TCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCAGGAGGTGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCGTGCCA
CTGCACTCCAGCCTGGGAGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGTCTTGGTA
TTTATTATTGTTGAAAATCGCTTGATCACAGATGTATGTATGAGTTTATTTCTGTACTGTCAATTCCATT
TTATTGATGTATGTGTCTATTCTTATGCTATTACCACACTTTCTTGATTACTATAGCTTTGTGGTGAGGT
GTTGAGATTTTAAACTAATTATAAGCATCTTACATGAACTACTTACCGTTTATATTTGATTATGCAGCAT
GAAATAATTATGAATATATCATTAAATATGCCATATTAACTTTTATTAAGTTTTATGTGATCATAACAGT
AAGCCATATGCATGTAAGTTCAGTTTTCATAGATCATTGCTTATGTAGTTTAGGTTTTTGCTTATGCAGC
ATCCAAAAACAATTAGGAAACTATTGCTTGTAATTCACCTGCCATTACTTTTTAAATGGCTCTTAAGGGC
AGTTGTGAGATTATCTTTTCATGGCTATTTGCCTTTTGAGTATTCTTTCTACAAAAGGAAGTAAATTAAA
TTGTTCTTTCTTTCTTTATAATTTATAGATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTC
ACAGTGTCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTATATAATTTGGTAATGATGCTAGGTTGGAAGC
AACCACAGTAGGAAAAAGTAGAAATTATTTAATAACATAGCGTTCCTATAAAACCATTCATCAGAAAAAT
TTATAAAAGAGTTTTTAGCACACAGTAAATTATTTCCAAAGTTATTTTCCTGAAAGTTTTATGGGACATC
TGCCTTATACAGGTATTAGAAACTTACTGCCTTTCTCTAATGCTTCTAGTGTAAAAACTTGCAGACTTAT
GTAAAGTAGGGCTGTATCGCCGTGCCCCCATTGTCTGTTAATCTTGTTTTTATATTTTTGATTGTGTTTC
CTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTAAGACAGGGTCCTGCTCTGTCACTGAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGA
TCTCGGCTCACTGTAGCCTCTGTCTCCCAGCCTCTTCCTGCCTTAGCCTCCCAAATAGCTGGGACTACAG
GCACACGCTACCATGCCCGGCCAATTTTTGTATTTTTTGTAGAGATGAGGTTTTACCATGTTGCCCAGGC
TGGTAACTCCTGAGCTCAGGTGATCTGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTCACAGGTGTGTGT
TTATTTCTATCTAATTATTTACACAAACACAATGTATTTATATATTGTGTATCTCTTCTGCTACAATGTA
AATTCTATGAGAGTAGTAATTTTGTCTGTCTCAACACTGTTTTTCCTAAGTTTGGTACATAGTAGGCACT
CAGATGCTTAAAGGAATGAATGAATTGTGCTTTAATTCCACTTTACTAAACCCAAATCTCCCTTTGGACA
TTGTTATCTATGTGTTTTCAAAGAAGTATAATCATAATTTGACAGAAATCCTTGAGAGGCAGAACTAAGT
GAGGGATTGGGCAGGGTTCAGATGTTAAGAACAGTAAGCTCAGCAGGGTGTGATTGCTCATGCCTATAAC
CCTAGCACTCTAGGAGGCTGAGGTGGGATGATTGCTTGAGGCCAGGAGTTTGAAATCAGCCTGGGCAACA
TAGTGAGACCCCATCACTACCAACAAAATAAATAAATAAATGTACATGGTGGCATATGCCCATAGTCCTA
GCTACTTGGGAGGCTATAGTGGGAGGATAGCTTGAGTACAGAAGTCTGAGGCTGCAGTGAGCTATGATTG
TGGCACTGCATGCTAGCCTGGGCAATAGAGCAAGACCCTGTCTCTAAATTAAACAAAAAAAAAAGTACTC
TAGTTTTCTATGCAATGCATTATATCTGCTGTGGATTTAGGGCAGTATTATATCAGATAATTTTAGGCAT
TTGGTAGGCTTAAATGAATGACAAAAAGTTACTAAATCACTGCCATCACACGGTTTATACAGATGTCAAT
GATGTATTGATTATAGAGGTTTTCTACTGTTGCTGCATCTTATTTTTATTTGTTTACATGTCTTTTCTTA
TTTTAGTGTCCTTAAAAGGTTGATAATCACTTGCTGAGTGTGTTTCTCAAACAATTTAATTTCAGGAGCC
TACAAGAAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGTGCTTTTCAGCTTGA
CACAGGTTTGGAGTGTAAGTGTTGAATATCCCAAGAATGACACTCAAGTGCTGTCCATGAAAACTCAGGA
AGTTTGCACAATTACTTTCTATGACGTGGTGATAAGACCTTTTAGTCTAGGTTAATTTTAGTTCTGTATC
TGTAATCTATTTTTAAAAAATTACTCCCACTGGTCTCACACCTTATTTTATCAATCGTAAGGTGCACATT
TTTCACATCTTAACATCTCTGAAATTGGGAACATTTTACTATTGAGGGTGTGTCATTTGTTTAATTTGTG
TGCTTTCTTTCTTAGTGATACAGAAAATAATAGTGCAACTTACATTGTTGGTGTCTTAGCTTTAGTGAAA
TACAGTATTGATAGGCAAATTTCTTAGTGTTAAGGTAGAAAACAAGGACTCTAAATAACTTTGATGGTCT
GTGTATTTGTTTTTGTTTCCTAGGAGTAAAATTTCCAGTTGATTTTTTAAAATTTGATTTTTAAAAAAAA
TCACAGGTAACCTTAATGCATTGTCTTAACACAACAAAGAGCATACATAGGGTTTCTCTTGGTTTCTTTG
ATTATAATTCATACATTTTTCTCTAACTGCAAACATAATGTTTTCCCTTGTATTTTACAGATGCAAACAG
CTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAGTTTCTATCATCCAAAGT
ATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTAAAACCAT
TTGTTTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTTCTTTTTTTTTTCTTTTTTTTTTTTGAGATGGAGTCTTGCT
CTGTGGCCCAGGCTAGAAGCAGTCCTCCTGCCTTAGCCCCCTTAGTAGCTGGGATTACAGGCACGCGCCA
CCATGCCAGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCATCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAA
CTCCTAACCTCAGGTGATCCACCCACCTCGGCTCCCCAAATTGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACTGTG
CCCGGCCGGTAAAACCATTTTCATTTATTCTGGCAACATCTCTTTATTGAGCATTGTGAATATGTTAGTG
AATGTGCTAGATGCTCATAGATTTATATAAAAAGTTAGTGAAGAAGGAAAGATGGTATATTAAGTGGTTA
GACAAGTGTTCTAATCAGTTAGAGTTCAGAGAAGGTCAGGGTACCTGATATAATCAAGAGAGAGACCTTA
CAGCCAGGTGAGGTGAATGTACCTATAATCCCAGCTACTTAGGAGGCTGAAATGGGAGGATCACTTGAGT
CCAGGTTTGAGACCAGCCCAGGCAACATAGCAAGATCCCCATCAGATACACCAAAAAGACAGATTTCTTT
TTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGCGCAGTGACACGATGTCAGCT
CACTGCAACCTCCGCCTCCCAGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGTTGGGACTACAG
GGGTACGACACCAGACCTGGCTAATTTTTGTAATTTTAGTAGAGTCGGGGTTTCACCATATTGGTCAGGC
TGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCACCCTCCTTGGCCTCCCAGAGTGCTGGGATTACAGGCGTG
AGCCACCAAGCCCGGCCAAAAAAGAGAGCTCTTATAGGCCCTTCCTTGCTTTGGAGCTTTATCTGCTCTG
TGATGCTTATCTAAAATAGCCATAAGGTCACTGATATTTTTAAGCATTTGGAAATTACTTCAGCTGGGTG
CCATGGCTCATGCCTATAATCCCAACCCTTTGGGAGGCTGAGGTAGGAGGTCCTTTGAGCCCAGCTTGGG
CAACACAGTGAGACACTGTCTCTGCAATTAAAAAAAAAAAAAAGTAGCTGGGTGCCGTGGCTCACGCCTG
TAATTCCAGCACTAGGAGGCTTGAGGATTGCCTGAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGTTTGGGCAACATAGC
AAGTCCTTGTCTATATTAAAAGTTTTTTTAAATTATCTGGGCATGGTGGTGTGTGCCTGTAGTCCCAGCT
ACTTGGGAAGCTGAGACAGAAGGATCACTTGAGTCCAGGAGATGTAGACTACAGTGAGCTATGATCACTC
CACTGCACTTCAGCGTGGGCGGCAAAGCAAGATCTAGTTGCAAAAAAAAAAAGAACTGGCTGGGTGCGGC
GGCTAACACCTGCAATCCCAGCACCTTGGGAGGCTGAGGCCAGTGGATCATGAGGTCAGGAGATTGAGAC
CACCCTGGCCAACATGGTGAAACCCGGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGTGGTGGCACGT
GCCTGTAATCCCAGCTACTCCAGAGGCTGAGGATGGAGAATCACTTGAACCTGAGAGTCGGAGGTTGCAG
TGAGCCGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAA
AAAAGCTTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGTCAAGTGGATCACGAGGTGTGGAGATCA
AGACTATCCTGGCTCACATGGTGAAAGCCCGTCTCTACTAAAAACACAGAAAAATTAGCTGAGCGTGATG
GCGGACTCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATAGCATGAACCCGGGAGGTGGAGC
TTGCAGTGAGCCGAGATCCCGCCACTGCGATCCAGCCTGGGCGACAGAGTGAGACTCTGTCTCAAAAAAA
AAACAAAAAAACTTAGCTGGGCGTGGTGGTATGCACCTGTGGTCCTAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCTGG
AGCATTGCTTTAACATAGAGAGTCAAGGCTGCAGTTGAGCTATGACTGTGCCACTGGACTCCAGCGCAGG
TGACTGAGACCCTATCTTTTAAAAAAAGGGAAAATTACTTGAACTTAAAAGGTGTAATTGTTAAAGAAAA
TGTAGTGATTTGCTCTGTTGTTACTTATATGTGCATGAATGATGGAGATCTTAAAAAGTAATCATTCTGG
GGCTGGGCGTAGTAGCTTGCACCTGTAATCCCAGCACTTCGGGAGGCTGAGGCAGGCAGATAATTTGAGG
TCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCATCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGG
GTGTGGTGGCACGTACCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCGGAGGCACAAGAATTGCTTGAACCTAGGA
CGCGGAGGTTGCAGCGAGCCAAGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCCGTAGAGTGAGACTCTGTCT
CAAAAAAGAAAAAAAAGTAATTGTTCTAGCTGGGCGCAGTGGCTCTTGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGG
AGGCCAAGGCGGGTGGATCTCGAGTCCTAGAGTTCAAGACCAGCCTAGGCAATGTGGTGAAACCCCATCG
CTACAAAAAATACAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGCGTGCGCATGTAGTCCCAGCTCCTTGGGAGGCTGA
GGTGGGAGGATCACTTGAACCCAGGAGACAGAGGTTGCAGTGAACCGAGATCACGCCACCACGCTCCAGC
CTGGGCAACAGAACAAGACTCTGTCTAAAAAAATACAAATAAAATAAAAGTAGTTCTCACAGTACCAGCA
TTCATTTTTCAAAAGATATAGAGCTAAAAAGGAAGGAAAAAAAAAGTAATGTTGGGCTTTTAAATACTCG
TTCCTATACTAAATGTTCTTAGGAGTGCTGGGGTTTTATTGTCATCATTTATCCTTTTTAAAAATGTTAT
TGGCCAGGCACGGTGGCTCATGGCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGCAGATCACCTGAG
GTCAGGAGTGTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGCGAAACCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAACTA
GGCGTGGTGGTGTACGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCAACTGAACCAGGG
AGGTGGAGGTTGCAGTGTGCCGAGATCACGCCACTGCACTCTAGCCTGGCAACAGAGCAAGATTCTGTCT
CAAAAAAAAAAAACATATATACACATATATCCCAAAGTGCTGGGATTACATATATATATATATATATATA
TATTATATATATATATATATATATGTTATATATATGTTATATATATATAACATATATATATGTTATATAT
ATGTTATATATATATAATATATATATGTTATATATATGTTATATATATATATACACACACACACACATAT
ATATGTATATATATATACACACACACACACAAATTAGCCAGGCATAGTTGCACACGCTTGTAGACCCAGC
TACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCTCTTGAACTTAGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGCG
CCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAGGACTCTGTACACCCCCCAAAACAAAAAAAAAAGTTATCA
GATGTGATTGGAATGTATATCAAGTATCAGCTTCAAAATATGCTATATTAATACTTCAAAAATTACACAA
ATAATACATAATCAGGTTTGAAAAATTTAAGACAACAGAAAAAAAAATTCAAATCACACATATCCCACAC
ATTTTATTATTACTACTACTATTATTTTGTAGAGACTGGGTCTCACTCTGTTGCTTATGCTGGTCTTGAA
CTCCTGGCCTCAAGCAGTCCTGCTCCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGCATGAGCTACCGCTCCC
AGCCCCAGACATTTTAGTGTGTAAATTCCTGGGCATTTTTTCCAGGCATCATACATGTTAGCTGACTGAT
GATGGTCAATTTATTTTGTCCATGGTGTCAAGTTTCTCTTCAGGAGGAAAAGCACAGAACTGGCCAACAA
TTGCTTGACTGTTCTTTACCATACTGTTTAGCAGGAAACCAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGA
ACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGTA
AGGGTCTCAGGTTTTTTAAGTATTTAATAATAATTGCTGGATTCCTTATCTTATAGTTTTGCCAAAAATC
TTGGTCATAATTTGTATTTGTGGTAGGCAGCTTTGGGAAGTGAATTTTATGAGCCCTATGGTGAGTTATA
AAAAATGTAAAAGACGCAGTTCCCACCTTGAAGAATCTTACTTTAAAAAGGGAGCAAAAGAGGCCAGGCA
TGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAAGTGGGTGGATCACCTGAGGTCGGGAGTT
CGAGACCAGCCTAGCCAACATGGAGAAACTCTGTCTGTACCAAAAAATAAAAAATTAGCCAGGTGTGGTG
GCACATAACTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCCGGGAGGTGGAGG
TTGCGGTGAACCGAGATCGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAAAAATAGCGAAACTCCATCTAAAAAAA
AAAAAGAGAGCAAAAGAAAGAATATCTGGTTTTAAATATGTGTAAATATGTTTTGGAAAGATGGAGAGTA
GCAATAAGAAAAAACATGATGGATTGCTACAGTATTTAGTTCCAAGATAAATTGTACTAGATGAGGAAGC
CTTTTAAGAAGAGCTGAATTGCCAGGCGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAG
GTGGGCGGATCACCTGAGGTCGGGAGTTCAAGACCAGCCTGACCAACATGGAGAAACCCCATCTCTACTA
AAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGCCGGGGTGGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAG
GCAGGAGAATCGCTTGAACCCAGGAAGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCACCATTGCACTCCAGCC
TAGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAAAGAGCTGAATCTTGGCTGGGCAGGATGGC
TCGTGCCTGTAATCCTAACGCTTTGGAAGACCGAGGCAGAAGGATTGGTTGAGTCCACGAGTTTAAGACC
AGCCTGGCCAACATAGGGGAACCCTGTCTCTATTTTTAAAATAATAATACATTTTTGGCCGGTGCGGTGG
CTCATGCCTGTAATCCCAATACTTTGGGAGGCTGAGGCAGGTAGATCACCTGAGGTCAGAGTTCGAGACC
AGCCTGGATAACCTGGTGAAACCCCTCTTTACTAAAAATACAAAAAAAAAAAAAAATTAGCTGGGTGTGG
TAGCACATGCTTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCAGGGAGGCGGA
GGTTACAATGAGCCAACACTACACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAATAGAGTGAGACTGCATCTCAAAAA
AATAATAATTTTTAAAAATAATAAATTTTTTTAAGCTTATAAAAAGAAAAGTTGAGGCCAGCATAGTAGC
TCACATCTGTAATCTCAGCAGTGGCAGAGGATTGCTTGAAGCCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGGCAACA
TAGCAAGACCTCATCTCTACAAAAAAATTTCTTTTTTAAATTAGCTGGGTGTGGTGGTGTGCATCTGTAG
TCCCAGCTACTCAGGAGGCAGAGGTGAGTGGATACATTGAACCCAGGAGTTTGAGGCTGTAGTGAGCTAT
GATCATGCCACTGCACTCCAACCTGGGTGACAGAGCAAGACCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGAGCTGCTG
AGCTCAGAATTCAAACTGGGCTCTCAAATTGGATTTTCTTTTAGAATATATTTATAATTAAAAAGGATAG
CCATCTTTTGAGCTCCCAGGCACCACCATCTATTTATCATAACACTTACTGTTTTCCCCCCTTATGATCA
TAAATTCCTAGACAACAGGCATTGTAAAAATAGTTATAGTAGTTGATATTTAGGAGCACTTAACTATATT
CCAGGCACTATTGTGCTTTTCTTGTATAACTCATTAGATGCTTGTCAGACCTCTGAGATTGTTCCTATTA
TACTTATTTTACAGATGAGAAAATTAAGGCACAGAGAAGTTATGAAATTTTTCCAAGGTATTAAACCTAG
TAAGTGGCTGAGCCATGATTCAAACCTAGGAAGTTAGATGTCAGAGCCTGTGCTTTTTTTTTGTTTTTGT
TTTTGTTTTCAGTAGAAACGGGGGTCTCACTTTGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTAACCTCAAATA
ATCCACCCATCTCGGCCTCCTCAAGTGCTGGGATTACAGGTGAGAGCCACTGTGCCTGGCGAAGCCCATG
CCTTTAACCACTTCTCTGTATTACATACTAGCTTAACTAGCATTGTACCTGCCACAGTAGATGCTCAGTA
AATATTTCTAGTTGAATATCTGTTTTTCAACAAGTACATTTTTTTAACCCTTTTAATTAAGAAAACTTTT
ATTGATTTATTTTTTGGGGGGAAATTTTTTAGGATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACT
TATTGCAGGTGAGTCAAAGAGAACCTTTGTCTATGAAGCTGGTATTTTCCTATTTAGTTAATATTAAGGA
TTGATGTTTCTCTCTTTTTAAAAATATTTTAACTTTTATTTTAGGTTCAGGGATGTATGTGCAGTTTGTT
ATATAGGTAAACACACGACTTGGGATTTGGTGTATAGATTTTTTTCATCATCCGGGTACTAAGCATACCC
CACAGTTTTTTGTTTGCTTTCTTTCTGAATTTCTCCCTCTTCCCACCTTCCTCCCTCAAGTAGGCTGGTG
TTTCTCCAGACTAGAATCATGGTATTGGAAGAAACCTTAGAGATCATCTAGTTTAGTTCTCTCATTTTAT
AGTGGAGGAAATACCCTTTTTGTTTGTTGGATTTAGTTATTAGCACTGTCCAAAGGAATTTAGGATAACA
GTAGAACTCTGCACATGCTTGCTTCTAGCAGATTGTTCTCTAAGTTCCTCATATACAGTAATATTGACAC
AGCAGTAATTGTGACTGATGAAAATGTTCAAGGACTTCATTTTCAACTCTTTCTTTCCTCTGTTCCTTAT
TTCCACATATCTCTCAAGCTTTGTCTGTATGTTATATAATAAACTACAAGCAACCCCAACTATGTTACCT
ACCTTCCTTAGGAATTATTGCTTGACCCAGGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGAGACGGGGTCTTGCCCTG
TTGCCAGGATGGAGTGTAGTGGCGCCATCTCGGCTCACTGCAATCTCCAACTCCCTGGTTCAAGCGATTC
TCCTGTCTCAATCTCACGAGTAGCTGGGACTACAGGTATACACCACCACGCCCGGTTAATTGACCATTCC
ATTTCTTTCTTTCTCTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGT
ACAGAGGTGTGATCTCACCTCTCCGCAACGTCTGCCTCCCAGGTTGAAGCCATACTCCTGCCTCAGCCTC
TCTAGTAGCTGGGACTACAGGCGCGCGCCACCACACCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGG
TTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCATGACCTCAAGTGGTCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAA
GTGCTGGAATTACAGGCTTGAGCCACCGTGCCCAGCAACCATTTCATTTCAACTAGAAGTTTCTAAAGGA
GAGAGCAGCTTTCACTAACTAAATAAGATTGGTCAGCTTTCTGTAATCGAAAGAGCTAAAATGTTTGATC
TTGGTCATTTGACAGTTCTGCATACATGTAACTAGTGTTTCTTATTAGGACTCTGTCTTTTCCCTATAGT
GTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAA
AAAAGGGTAATGGCAAAGTTTGCCAACTTAACAGGCACTGAAAAGAGAGTGGGTAGATACAGTACTGTAA
TTAGATTATTCTGAAGACCATTTGGGACCTTTACAACCCACAAAATCTCTTGGCAGAGTTAGAGTATCAT
TCTCTGTCAAATGTCGTGGTATGGTCTGATAGATTTAAATGGTACTAGACTAATGTACCTATAATAAGAC
CTTCTGTAACTGATTGTTGCCCTTTCGTTTTTTTTTTTGTTTGTTTGTTTGTTTTTTTTTGAGATGGGGT
CTCACTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGATGCAATCTTGGCTCACTGCAACCTCCACCTCCAAGGCT
CAAGCTATCCTCCCACTTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCATGCCACCACACCCGGTTAAT
TTTTTGTGGTTTTATAGAGATGGGGTTTCACCATGTTACCGAGGCTGGTCTCAAACTCCTGGACTCAAGC
AGTCTGCCCACTTCAGCCTCCCAAAGTGCTGCAGTTACAGGCTTGAGCCACTGTGCCTGGCCTGCCCTTT
ACTTTTAATTGGTGTATTTGTGTTTCATCTTTTACCTACTGGTTTTTAAATATAGGGAGTGGTAAGTCTG
TAGATAGAACAGAGTATTAAGTAGACTTAATGGCCAGTAATCTTTAGAGTACATCAGAACCAGTTTTCTG
ATGGCCAATCTGCTTTTAATTCACTCTTAGACGTTAGAGAAATAGGTGTGGTTTCTGCATAGGGAAAATT
CTGAAATTAAAAATTTAATGGATCCTAAGTGGAAATAATCTAGGTAAATAGGAATTAAATGAAAGAGTAT
GAGCTACATCTTCAGTATACTTGGTAGTTTATGAGGTTAGTTTCTCTAATATAGCCAGTTGGTTGATTTC
CACCTCCAAGGTGTATGAAGTATGTATTTTTTTAATGACAATTCAGTTTTTGAGTACCTTGTTATTTTTG
TATATTTTCAGCTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAAT
AATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTT
CAAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTT
ATTACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAACAGCCTGGCTTA
GCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAG
AAAAAAAGGTAGATCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCATG
CTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAAT
GAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATG
CCAAAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCAGAGAAAATAGA
CTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAG
AGTAATATTGAAGACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCATG
TAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAA
TAAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTG
GCAGTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGGTCAAGTGATGA
ATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCC
AATAGAATCACTCGTAGAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAAT
ATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTA
CCAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCA
AATTGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAGTCAGGCACAGC
AGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAAC
AGACAAGTAAAAGACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTAC
TAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAG
AAACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGG
TTTTGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGATTATGGCACTCA
GGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGT
CAGTGTGCAGCATTTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACAG
AAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAG
TGAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCA
AATCCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAAGAAACAAAGTC
CAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGT
ACAGACAGTTAATATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAAA
TGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTA
CTCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAACCCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGT
TAAAACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCACCTGAAAGAGAA
ATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTA
AAGAAGCCAGCTCAAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATGA
AATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGAGGGCCAAAATTGAATGCTATG
CTTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTG
AAATAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCATATCTGATTTC
AGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTG
TTAGATGATGGTGAAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTTT
TTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCA
GGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTT
CCCTGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAGGCATAGCACCG
TTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTG
CAGTAACCAGGTAATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGCT
AGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCT
TGATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATT
GGTTTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAAGCATGGATTCA
AACTTAGGTATTGGAACCAGGTTTTTGTGTTTGCCCCAGTCTATTTATAGAAGTGAGCTAAATGTTTATG
CTTTTGGGGAGCACATTTTACAAATTTCCAAGTATAGTTAAAGGAACTGCTTCTTAAACTTGAAACATGT
TCCTCCTAAGGTGCTTTTCATAGAAAAAAGTCCTTCACACAGCTAGGACGTCATCTTTGACTGAATGAGC
TTTAACATCCTAATTACTGGTGGACTTACTTCTGGTTTCATTTTATAAAAGCAAATCCAGGTGTCCCAAA
GCAAGGAATTTAATCATTTTGTGTGACATGAAAGTAAATCCAGTCCTGCCAATGAGAAGAAAAAGACACA
GCAAGTTGCAGCGTTTATAGTCTGCTTTTACATCTGAACCTCTGTTTTTGTTATTTAAGGTGAAGCAGCA
TCTGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTTAA
CCACTCAGGTAAAAAGCGTGTGTGTGTGTGCACATGCGTGTGTGTGGTGTCCTTTGCATTCAGTAGTATG
TATCCCACATTCTTAGGTTTGCTGACATCATCTCTTTGAATTAATGGCACAATTGTTTGTGGTTCATTGT
CTCCTTAAATTAGACTGTAAGCACCTTGATGGAACTCATACTACCTTTTATTTCACACACACGCACACGC
GCACACACAGCCTACACATACACTGCCTAGCTCATTGTAGCATACTAAATACTGATTTTAATGAATAAGC
TAAACCTTCGAAACCCATTTGCTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGTGGATCACCTCAGGTCA
GAAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCACATCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGC
GTGGTGGCCAATGCCTTGTAATCCCAGCTATTCTGGAGGCTGAGACAGGAGAATCGCCTGAACCTGGGAG
GCGGAGGTTGCACTGAGCTGGGATTGTACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAAAGTGAGACTCCATCTC
AAAAACAAACAAACAAAAACACATCATTTCCCCTATAGCAAAAACATGACGGCACTTACTGTATCAAGAG
AGGTGAGAAAAAGGAGCCACAGCAGGATGATTCAAGGGACTCTGCATAGCTCCATTTTAAGAATATGCCT
ACTGCAGGTCAGAGAAGGTAAGCAAACTGCCTAAGGCCACACAGCCAGGTACAGAACTCTCACCAATATT
ATTGCCAGCAATCGCAATTTTGGTGTTTATTCTTGGTACCAAGTTGGAGACTATAGGGTTCTCTTCCTAA
TAGAGACCATCTAGCCTTTCACTGTTTTGTGGATACTTCTTTCTCTTCTTCTTTTTTTTTTTCCCTTTTA
AAATCTAGTTATTTTTTTCTTTTTGGTTTCTTTGACACAGGGTCTCTTACTCTGTTACCCAGGCTGGAAT
GGAGTAGTGCAGTCATGGTTCACTGTAGCTTTGACTTCCTGGGCTCAAGCGATCCTCCTACCTCAGCTTC
CCGAGTAGCTGGGACCACAGGCGCCCACCAACACCTCCAGCTAATTTTTAAGTTTTTACTAGAGACAACA
TCTCACTATGTTGCCCAGGCTGGTCTCAAAATCCTGGGCTCAAGTGATCCCACCTCAGCCTCCCAAAATG
CTGGGATTACAGGTGTGTGCAACCACGCCTGGCCTATTTTTTTTTTAATTGCTCATAAATCATCTTTTTT
CTTTAAAAAAAAGAAAGATGGGAGGCTAAAGCAGGAGAATCACTTGAACCCAGGAGGCGGAGGTTGCAGT
GAGCTGAGATCATGCTGCTGCTCTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAA
AAGAAAGTACACAATTTTACTTTCTGGACCTAATGGTCAAGGCCAATAATTTGGTCACCTATGAAATAAA
TAAAAGCTTTACCATATATATGACCATTTGATAATGTAATATGAAATGTTTATGTACTAAAGGCAGAATA
GTCTAGAAAAAACATTCTGTATCACAACGTCTAAAAATGAATATCATCTTCATCATAGAACCAGGCTCTT
TCTCCTAATTTTTTTTTTTGAGATGGAGTTTTGCTCTGTCACCCAGGCTGGAATGCAGTGGCACAATTTT
GGCTCACTGCAACCTTCAGCTCCCAGGTTCAGGATCAAGTGATTTTCGTGCTTCAGCCTTCTAAGTAGCT
GGGATTACAGGTGACTGCCACCACACCCAGCTCATTTTTTTGTATTTTTTTAGTAGAGAGAGGGTTTCAC
CATGTTGGCCAGGCTCGTCTCGAACTCCTGACCTCAAATAATCCACCCGTCTCAGCCTCCCAAAGTGCTG
AGATTACAGGCGTGAGCCACCAGGCCTGGCCTCCTAATTTTTATTTGTAGAAGTGGCACCAAAATTTTCC
AAGTTCTCATGCAAAAATTCAGGCTCATCTCAGTTTATTTTTTTCATTTATTTATCTCCCACTAAATTGA
CAACTTCTAATAATTAGGTTGGTTCTTTGTATTCCCAGCACAGGGTTCTATGCAGAATACACACACAGCA
GTTGCTGGCAATAATATTGGTGAGAGTTCTGTACTGGGCTATGTGATCTTAGACAGTTTGCTTATGTTCT
CTGACCTGCCGTAGGCACATTCTTAAAATGAAGCTGTTCAGACCCCCTCGATTCATCCTGCTGTGGCTTC
TTTTTCCCACCTAAATCTTAAATACCCTTTTAGCTGCTAGTAAGTGAATGATGTTTTTTTATGAACTTTC
TGAAGTCAGATTAGATGAAGTTGAGAAAAGCCTGATATTCTTATAAAGTTATATATGTGCATCATAGAAA
ACTTAGAAAATACAGATAAACAAAAATCATCCATGGACGAACCTTGAAGACATTGTGTTAACTGAAATAA
ACCGGACACCAAAGGACACATGTTATATGCTTCCACTTATATGAGATACCTAGAATAGTTACATTTGGTT
ACTCTGGGTACATTGCCTATAGATAAGCCTTGCTCCACAAGGAGCAGTTAAAAAAAAAAAAAAGATAAAT
TCATAGGATGGAAGGTAGAATAGTGGTTACTAGGGACTTGGGGAGGGGGAAATGGGGAGTTACTGTTTGA
TGAGTGCAGATTTCAGTTTGGGATGATGAAAAAGTTCTGGAGATAGATAGTGGCAATGGTAACACAACAG
TGTGAAAATAATGCCACTGAACTGTACACTTAAAATGATTAAAATGATAAGTTAATTGTAATTTGTGTTA
TCCAGAAATGGTTAGCAATTTATTGGTGTATATTCTTTTAGTATTCCTGTGTGTGCACAGGGGTGCTTGT
ATATACTTTATCTTTAAAATATATCCAGGAAGCTAGGCACAGTGGCTTACACCTGTAATCCCAGCACTTT
GGGAGGGTGAGGCAGGAAGATTGCCTGAGCCCCGGAGGTCAAGGCTGCAGTGAGTTGTGATCACGCTACT
GCACTCTGTTCTGGGCAACCCCTGTCTGGGAAAAAAAAAAAAATTAGTGAGGCTTAGTGGTGCACACCTG
TAGTCTCAGCTACTTGAGTGGCTGGGGTAGGATTGCTTGATCCCAGCAAGTTGAGGCCGTGGTGAGCCAT
GATGGTGCCACTGCACTCCATCCTGGGTGATATGGTGAGACCCTGTCTCAAAAACAAGAAATCCAGATAA
TTCTGTGCATTATAATCTAGCTTTTACTGGATCATTAAAATTCTTTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTCTG
AGATGGAGTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGACCTTGGCTCACCGCATCCTCTGC
CTCCCGGGTTCATGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCATGTGCCACCATG
CCCAGCTAACTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATGTTGACCAGGCTGGTCTCAAACTCCTG
GCCTCAAGTGATCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTACAGGCGTGAGCCACCGCACTCAGC
CTGGGTCGTTAAAATTCTTAAGTGACTTCATTTTTAATTACTATATGGGATTCTATCTTTCCAGTGTATC
ATGATTTATTTGACCTATTGCTGAATGTTGGAGGTTTCAGGGTAAGAGGCACAGTTTGCTATTATGTACA
TCACTATAGTGGCATCCTGATAGCTAAATATTTGCCTACATCCCTGATTATTTCCTTAGTCTAAATTACT
GGGACTAGGATTTTGGTGTTTGATACATGTTACTAAATTGTTTTTTAGAAAGATTAAACCAGTTTATGCT
CTTCCAGCCCCTGTGGTATATGATAGTTCCCATTTTCCTGTACCTTGCCAACACTGGGTGATATCCAGTT
TTAAAATCTAAATCTTGCATTGCTATGAGAACTACAATTAGAGAAGGCTTATCTTCTACTGCCCATTCTC
TGTACAGAGCAAATCCCTCTAGACCTGAAGCCCCTTGGAGTTGTCAAGAAACCTTTGAGATGACTCCCCA
CTCTGTATCTGAGCTGTCACCAGTATTCTCCACTTCTTCAGGATTGCCATGGCAACTAAATTGATGAAAA
GATTTAGGAGGCCTTTTCTCTCTTTGCAATTCCTATGATCCTTTTTGAATGTGGGTTTGGGACTCTGTCA
ATATACCCATCATCTAATTCTGTCCATTGTGTTTTAAAGTTTAAGGTTGCAATTTCTGATTACATCTGCC
TTAGCCATACTGTATTATATTTGACATTCAATATACAATGTCCTTGTTTTTCTGTATTTCTAATCTTATT
CCCAGAGATGTGTCTATTTGTTCAGGATTCATTTTGCAACGTGTTTTTACTAAGCATCTACCCAAAACCG
TTGAAGTCAGATTTCAGGCTGTCTTACGTCTAAAGTAGCACAGGCAGGAAAAACTATTGAAGTGGGATTT
TTTTTTCCCTTTTTGTACTGAACCGAGAAAAAGTATATAGATGATAGAGAATTCCTAATTTGGTATCATT
GATATCTGGGTTTTTGTTTGTTTTTACAGAAGACTGATTAACTATACTTATTTATTAATTTATCTTCTCA
TTAATAAACACTTGCTGAGTGCTTACTGTCTGCTAGGCATTAGGGAGACAAATATGATTAAGGGAAGCTT
CCTCCTATCAAGGTCATGTGTTCCATTTGGGTATACTAATGCATTAGCAATGTAAATCAAGTAGTGAGAG
ATCATCTGTTCCCGATAGGAGATGGATTATTGGTGGGGACTTCTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTATGTATGTGATAAAATAAATATAGGAAATGTTAATTATAGATTCTAAGTAGTAGATAT
ATAAACACTCATTGCAAAGTTGCTTCAAGTTTTCTGTATATTTGAAAATATTCACAACATGTCGACAAAA
CTAGCATGATAAAGCCACTATTTGTGCTAAGACTTCAGCTTGTATCTGGATTAGGCTTATTATGTAGTAG
TAGGAACATTAGAAATAGTTTTAACTCATTAAATACACATGTTTTATGGGAAGGTTTTATATATATATTT
ATATGTAATGAATGTGAACAAACAAGGGTCAGATATACACTCTGCTTCCCTCCAGACCAGTTCCGGCTGC
TCTGCTGCACATTTCAGGAGTCTTATTAGAATTAGCCACATTCTGCCCACTTGCCCTTACTTCTCATATT
TCACAACTCCTCCTGGTGGGGACTTAAGGAGACATTCAAACTAGGCCTTGAAAGATGAGAATTTTTCCAA
GTGGAAAAAGAGGAGTGGCAGCAAGTAAGGTAAAGGTACAGAGTCATGGAATTCCCAGGAAACGTAAAGT
TGTCATGTGTTATAGGAAAACAACTTGTGTGAGGGGTGTTGGGAGAAATGAGAGATAATACCAGGGTATA
AAGGGCCTTTTGAATGCTATGTTGAGGAATTTTATCCTAATGGCAGTAATGACTAACAATTATATAGTGT
TCAAAAAGTATAAATCAGCAGTGGTATACCACTAAGGGTTTTTTTCTTTTCTTTTTTTTTTTGAGACAGA
GTTTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCCGTGGCACGATCTCAGCTCACTGCACTTCCGCCACCTGGGT
TCAAGTGATTCTTCTGCCTCAGCCAGTGTTTCACTGTGATGGCCAGGATGGAGCACTAAGGGTCTTTATG
GAAGAAAAAGACATGATAAACAAGGCTTTTAGGGAACTTCTACAGTAATGTAGCTGTATTAAAAGTAGAG
ATCAGAGCAGCATAGTAGAAGTAGAAGGCTAGAGCTAATTGAAGGAGCACTTCAGAATTAGAATCAAGAA
GTCTTAGAAACCTATTGGTTTTATTCTCCCTAATGTATTTGGCCACTTACCTGCTGGGGAATTTGTCTAA
GTTATAAAAAATAATTCCTTTGGGAAACCCAAAGGAAAGTTATCTATTAATAATTACCCCACTACTTTTT
CTGATTTATGTAATGGCCACGTAGAGGTTAGATGTGATGGTTGTGACAGTAGTGACTAATACAGCCTGTG
AAGCATTTTGGTCAGATATCTATGTGCTTTCATTCCAGGTTGACTGAGGCAAGACTTTGGCTAGGGTTTG
ATCAGTGATGTAACTACTCACGAGTACCACGTGGTGGCAATGGCATTGCTGCAGACCTTGGCAGCAAAGC
AGTGTTAGAGTAGCAGTAGAAACCTTTGTGAAGCTAGGAATACATTTTCTGGTCATAAAAACCTCCTGAA
AATTGTGAACTCAGTGTAGCAGGAGAAAGAAGATGGCTTGTTTTTAGTAAAGGGCAAAGTCATTTTTAAG
GATCAGAAGAAGAAACGGAGAGTGAAACAATGTGTTCCTGCCCTACTCCCCCACTGGACTTTTTGGCAAC
CATTGCTGTTCCTTCTAAAAGTGATTTTTAAACATGTATATTTTGAAGCCAGGCACAGTGACTCACGTCT
GTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCAGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGC
CAACATGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGGCCAGGTGTGGTGGCTCACGCCTGTAA
TCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGAGGATCATGTGGTCAGGAGATCCAGACCATCCTGGCTAACAC
GGTGAAACACCATTTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCTGGGCATGGTGGCGGGCGCCTGTAATCCCAG
CTACTCAGGAGGCTGAAGCAGAAGAATGGCTTGAACCTGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAACCAAGATTGC
GCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAAGTGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGTCGGGC
ATGGTAACAGGTGCCTGTAATCCCAGCTACTTGAGAGGCTGAGGCAGGGAGAATTGCTTGAACCAGGTAG
GCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGGCAACAGAGCAAGACTGTCTCA
AAAAAAATAAATAAATAAAATAAATTCTTAAGAAGGATATTTTGGAAAACTCCTTACATACCTAAATTCT
TTGTTTATCAAATACTTGGACTTAGCACACTCTTCTTTGAAATGGACCAATAAACAACAGGAGCCCATAA
GCAAAAAGAACTCATTATTTTAAAAACAGTAACTATCCTTACAGGCTTTCTCAGGGCTCTTTCTGTTGGA
TCCTTCCCTCTCACAGGTCCTTGCTAATGATCTCTAGGTGGACACATTCTAGATGAGATGTCCCTGTCTA
GAATGGCAGCACCATGAGGGCTATATCCTCAGTACTAGGACAGCGCCTGGTGCTTAATAGATAGTAAATA
GTTGTCTAATTAACTGAGCAAACAGATAGATTCATGAATTAGCTTTTTGCTTTTTCTGTTAGAAACTAAA
GGTTCAGGTCAGGCACAATGGCGCATGTCTCTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCTGATCAC
TTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCAACATAGTAAAACCCTGTTTCTACAAAAATTACCAAAAT
TAGCCGGGCGTCTTGGCAAGCACCTGTAATGCCAGCTACTTGAGAGGCTGAGGTGGGAGAATCGCTTGAA
CCTGGGAGGAAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATGGTGCCAACCTGGGTGACAGAGGGAGACTTAAAAAAAA
AAAGAAAGAAAGAAAGAAAAGAAACTAAAGGTTCAAAGAATCCCAGAAAAGGAAGAGTCCTCACAAGCCA
GTAATCTAGGCAGGATTACTGATAGTATTTTTATATTTGTTGTATTTTTATAAAATGCCATAGATAGAGG
GCTTTTTTCAACATTACATCAGTCTAAAAATCACACATTTTTATATGAACTAACCTAAATGTCTGATGAA
TCTCACAACACCAAGTCTTTGAAATGTGCCCATATAAATAAAATGTTAACAGATTCATGCTAATTTTAAA
TATCGATAGTGTTTAAATGCCTTAATTATTTTTTCACTCCCTAGCTTTAAAAGAAAATAACCAACTTCAA
AAGGACATCACAATAACATCAAGTCTATTTGGGGGAATTTGAGGATTTTTTCCCTCACTAACATCATTTG
GAAATAATTTCATGGGCATTAATTGCATGAATGTGGTTAGATTAAAAGGTGTTCAGCTAGAACTTGTAGT
TCCATACTAGGTGATTTCAATTCCTGTGCTAAAATTAATTTGTATGATATATTTTCATTTAATGGAAAGC
TTCTCAAAGTATTTCATTTTCTTGGTGCCATTTATCGTTTTTGAAGCAGAGGGATACCATGCAACATAAC
CTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTA
ACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATC
AGAAAAAGGTGTGTATTGTTGGCCAAACACTGATATCTTAAGCAAAATTCTTTCCTTCCCCTTTATCTCC
TTCTGAAGAGTAAGGACCTAGCTCCAACATTTTATGATCCTTGCTCAGCACATGGGTAATTATGGAGCCT
TGGTTCTTGTCCCTGCTCACAACTAATATACCAGTCAGAGGGACCCAAGGCAGTCATTCATGTTGTCATC
TGAGTACCTACAACAAGTAGATGCTATGGGGAGCCCATGGAAGATACATGGTATACAACATAGCTCTTGC
TCTATTGGAAGCTAAGTGGAATGGGAGAAATTGGTGACAGGCAACCCCATAATTTCAGAAAGCTATGAAA
AAGTACTCAGACATATTCCTTATAACACTGGTGTCACATCACAAAGACCTATTTAATGTGCTTCTGATTT
ATAGGGAGAGACATCCTATACTTCAGGAACTGCACTTTGATCCACAGAAAGCCTAGTGATGTAGAGCTCC
TGTTAGTTCAAAAGGAAAAGAAAAGAACAACACAGAAAGCCTAATTATGCAATAGAGTCAAGTGCTTTAT
AGCAATGTTACAGTTATCAAAAAAAATCCAGATGGACCTCTGAGAGGATGCCATTGGAGTAACCAGGCAG
ATGCAGTTGATCAGAGCTGACTTCCTATAAGAAGTGAGCACTGAGCTGAGGAATAATGGCATAAATGAAG
GAAAGTGAGATGGAAATTTGAGTTTTTAATTGGAAAGACAATACATCAGGCAGATTTTTAAATAGGGGCA
AACAAACAGACACATAGGAGATGCTAGGCATGGGGTCCCCACTAGGATGCTGCTTAGAAACATGCAGGGG
TGGTGAGTACTCCCAAAGTACACTTCATTCCTAGCTCAGTGATTCTTATCTGAGTGTTAAAGTTCCTTCT
TCAGCACCCCGTTCCACAGTCCAACTGGGAACTTTAAGACCTTTCTTGGAGTCTTTCTAGGAACTCAAGT
CTGCTACTTATACAGAACAGTGGCTTTGGTCCCCAGTTGTGCCTTGCAGTATTTTTGTGTTCAGGAAGAA
ACAGTAGCTCTTGGATAAAGAAGCTAGCTAGAAACTCTGTTGCTATGGCAGTGCTTCAAAATGTATTTCC
TTAAATGCTTTCTTTGTAACTATCTTCATTTAGTTCATCTCTCAGATAATGAGAGATCAGAGTCCCATCC
CCAGTATAATACTCTTCTTTAGGGTACTTTCACCATCTTCAGTCTAAACACAGACTAGACTTTCAATTAT
AATGTGTAAGATTTAAAATGTTATTATTGTGTGACTTTGAATATCTGTGTAAATCTACTATCTCCTCTTT
GGTATATACGTGTGTTTATTTTTTTCTGGAGATCTGTAACTGAAATGCTTAATTTCTGAATTGTTTTGGA
TATCACAACTTAATACCAACATAAGTTTTGAGCCTTTTTCTCCCTAAATCTGGTGTGAGTCTAACTGAAA
CTCAAATGAACTTTTTAAAAATAATTTTTTCTTTTCTTTAATTTTTTTTTTAAGTAGAGACAGGGACGCA
CTGTTAACTAGGCTGGTCTTGAACTCCTGATCTTGAGCCATCCTCCCCGACCTGAGCCTCACCTTATAGA
GAGGGTCTTGCTCTGTTGCCCAAGCTGGAGGGCAGTGGCATAATCACAGCTCACTGCAGCCTCTCGACCT
CCTCAAGCGATCCTCCTGCCTTAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTATAGGCGTCCACCACCATACCCAGCT
AATTTTTTTTTTTATTTTTTGTAGAGACAAGGTCTCCCTATGTTGCCCAAGTTGGTCTCAAACTCCTGGA
CTCAAGCAGTCCTCTCACCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGGTTACAGGTGTGAGCCATGGCACCTGGCCA
GAACTTCTAGTAAAAAGAATATTGTTGCCGGGTACGGTGGCTCACGCCTGTAACCCCAGCACTTTGGGAG
GCCAAGGCAGGCGAATCACCTGAGGTCGGGAGCTCGAGACCAGCCTGACCAACATGGAGAAACCACATCT
CTACTAAAACTACAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGCACATGCCTGTAATCCCACCTACTTGGGAGCTAC
GGTGCCTGGCCTAGTTTATTATTTCTTAATATCTGTTGTCTTCCAGTGTCTTCCTTAATTCTTCACAATA
CCCTGTACAATGCTTAGCACACAGTGGGCAGTCTGTAAGTTTATTAAATGTTTGGTGTGGCCCATACTTC
CTATCCACAAAGAATGTAACATGTTAAGACATCTAGATGAGGGAATGATTTAAGAGGAACTACAATAATA
TTCTGAAACTTGGACTCTGGATCTCTGCATTTAGACTTTCCTAAACCAGCCAGCAAGTAGATCATCATGT
CACAAGGCTTAGGTTGGGCTTGCTGTTCAGAGAATGAATTAAGGATTAAGGAGAAAAAAAAGCAGAAAGG
TTTTGCTCTGTTTTTCAGGTTCTATTGAGTTGTTAACTTCTAACAAGTTATCTTATTTGCTTCATTGCAT
GAGGCCCATTGTAGTAAGAAGAGGAATTTATATGCTAAATGTTCTGGTGATAGAATGACTTTTCTTTTTT
TTTACAGTCCAAAGGTCTTTTTTTTTTTTTTTTAACACCTATTATGCCATGAATTCATAGGGAATAGGTT
CCAGCTGCTCAGGCTCCTTCCCATTGGTTCTCACAAAGTGTGCTTCTCTGGGTGGAGCAGGCTGGTGCTT
CAGTTGAACCCACGTACCTTTCTCTTTGGCTTCTTTCTTTTTCTGATCATTTTCCTTCACGCGTTTCAGG
AAGCTGTCTTGGCTCTTAGAGTGTTTAATGTGCTCAATACGCACATTAATTCTCTTGGCAAGAATCTTGC
CCTTAACTTGTTTACAGCGATGCCAACAGCATGCTGGGTCACGTTGTAGACTTTTCCAGTTTTGCCATGG
TAACACTTGTGGGGCATTCCTTTTTGAACAGTACCCGTTCCCTTGATGTCTACAATTTCACCTTTCTTAC
AGATTCGCATATACATGGCCAAAGGAACAACTCCATGTTTTCTAAAAGGCCTAGAGAACATATATCAGGT
GCCTCTCCTCTTTCCCTTTGTGTTCGTCATTTTGGCAAATTACTGAAAGATGGTGGTTCTGGCCAAAAGG
AGGAATGACTTTTTAATAGCTGTGTTTGTATCTGAGCCTTCCCTCTGCCTTTCATTTTTTTTGTTTTGTT
TTGTTTTGTTTTTGTTTGAGATGAAGTTTCACTTTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGTGTGATTTCG
GCTCATTACAATGTCCGCCTCAGCCTCCTGGGTAGCTGGGATTACAGGCACCCGCCACCACGCCCAGCTA
ATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCGGGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAG
GTGATCTGTCCACCTCGGCCTCTCAAAGTGCTGGGATTGTAGGCGTGAGCCACATCACCTGGCCACTTTT
TTAACTCTTTCCAATGGTTAATTCCGTTTGATATGGTTCCTTGGAACTTGCACATTACCCTTTATCAATT
ATCACCCTGTATTGGGGGTGGGGAGGATGATACCTCTCTTCATAGTTAGATCCTACTTACTTTCAACAGA
GTTCTTAACAATCCTAGAAACTCACAGGTCCAGAAAAGACAAGCATAAAGGAAACTATAAATAATGCATT
TGAAGACTAACTCAGGAAATCAATGATTATTTCCCCCCAGGCTACCCAGTGTCTTAAAAAAACAGTTTAA
TTAATACAATCTTTTGTTTCAATTTTCTACCTATATTTATGGCTTTTAGCTTTTCTAATAAAAGCTCAAA
ATGAATTACAGTCATCAGTGACTTTTTAATGAATAGAAGACTTTTGCAATTTTTAACTATTTGTTTTTAC
TTATTAAATATTTCCGCCTTGGCCAGGCATGGTGGCTCACGCCTATAATCCCAGCACTGTGAGATGCCAA
GGCAGGAGGATCACTTGAGTTTAAGAGTTCTAGACCAGGCTGGGTATGGTGGCTCATGCCTATAATCCCA
GCACTTTGTGAGGCCAAGGTTGGCGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTTAAGACCAGCCTGGCCAACATGGT
AAAACCCCATCTCTACAAAAAATACAAAAATTAGCCAAGGGGTGGTGGTGGGCACCTATAATCCCATCTT
CTTGGGAGGCTAAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCTGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCATGCCA
CTGTATTCCAGCCTGGGTAACAGAGCAAGACTCTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAGTTTGAAACCAGCCTGG
TCAACACAGCAAGACACCCATCTCGTTGAAAAATAACGGTCGGGCGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCA
TCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGCAGATCACCTGAGGTCGGGAGTTCGAGACCAGCGTGACCAACATGGA
GAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAATTAGTTGGGCGAGGTGGTGCATACCTGTAATCCCAACTACT
TGGGAGGCTGAGGCAGGAGAACAGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGAGGTTGTGGTGAGCCAAGATCATGCC
ATTGCACTGCAGCCTGGGCAACAAGAGCAAACTCCATCTCAAAAAAAATAAATAAATAAAAATAAATAAA
TAAGTACTTCTGCCTTTAAGCCACTTCCTAGAAGGCAGTGGCACAAAGTGATACATTTGGAGGAGTAAAT
ATATTACAAAATGAATTAGGCTGGGCGCAGTGGCTCATGTCTGTAATCCCCGCACTTTGGGAGGCCAAGG
CGGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACTAGCCTGATCAACAGGGTAAAATCCCATCTCTACTAA
AAATACCAAAAAAACTAGCTGGGCGTGGTGGCAGGCACCTGTAATGTCAGCTACTAGGAAGGCTGAGGCA
GGAGAATCGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCACCATTGCACTTCAGCTTGG
GCAACAGAGTGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAGAACTAACATGCCAGAACTTTGCCTTCAGTATGT
TTTGTGATTTTTCCCTTCTTGTGCCATTTCATCATTAGTTCCATGTATTATTTAAGATTTCTTATCAACC
AGCACCTTGGGATTTTTTTGTGTATGTGTTGGTTTAGGGGGTTTATTTGTTTTTTTCTTTTTTTTCGGTA
ATTGAAAATGTGAAGCAAAATGTCACCTGTTTTTTCTTTCATGTCTGACACTCATGTCTTGTTTACCCCC
GACATGCAGAAGCTGAAATCCCCATTTCATACAGTCTTCAATGTGGAGGCAGTAGGGATGGAGAAAATAA
TGTACTTTGTGCTCTCCGGTACTCTTTCTTTCCTATTGTCTGAGGGGATTTGGGCATAATTTATTTTGCT
GCAGAGATAAAAATTTGTTATATATATTTTTTATCATTCAGGGCCAAGGAATATAGATTTTTTTTTTCAG
CCTTGTCTCAGCTGGGTGTCTTTATTTACTCTGTCTTAAAGTGTTCCTTTTATTATCATTATTATTTTTT
AATCATTGAATTCCATTTGGTGCTAGCATCTGTCTGTTGCATTGCTTGTGTTTATAAAATTCTGCCTGAT
ATACTTGTTTAAAAACCAATTTGTGTATCATAGATTGATGCTTTTGAAAAAAATCAGTATTCTAACCTGA
ATTATCACTATCAGAACAAAGCAGTAAAGTAGATTTGTTTTCTCATTCCATTTAAAGCAGTATTAACTTC
ACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCT
GCAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTAAGAAACATCAATGTAAAGATGCT
GTGGTATCTGACATCTTTATTTATATTGAACTCTGATTGTTAATTTTTTTCACCATACTTTCTCCAGTTT
TTTGCATACAGGCATTTATACACTTTTATTGCTCTAGGATACTTCTTTTGTTTAATCCTATATAGGTTTT
TTGAACCTATAACATAAGCTACAACATGAGAAATGTGCGGTTAGATAGATATGTCCCTTCTGAAGGTCAG
AAAAAAATATAATGGAGGTAAAACCTGAACAAGCTTGGAAACTGATGGTAGACTTCTTCAAGGCAGCCCT
TGCCCTAATTAAAATTCTTGTCTTTCTAGAAAAAGTCTAGCTGTTGATTTACCACAGAAAATAATAATAA
TAATTACTATTATTATTATTTTTTGAGACAGGGTCGCCCTGTGTCACCTAGATTGCAGTGGTGCAGTCAT
GGCTCACTGCATCCTCCGTTTTTCAGGCTCAAGCAATCCTCCCACCTTAGCCTCCTGAGTAGCTGGGTCC
ACAAGCATGCGCCACCCACACCCACTAAGTTTTTGTATTTTTGGTAGAGATGGAGTTTTACCTTGTTGCC
CAGGCTGGTCTCAAATTCCTGGACTCAAGTAGTCCGCCCGCCTTGCCCTCCCAAAGCCAGAAAACATTTA
GAATATCTTTCAGAGATGTGTATTTACACCACTATTAACACAGGGCTGTATAGCAGTCCAGTACTGGACT
ATGTAGTCCAGTACTATTCTTTTCCTTACTGGAGGGCCAGGCGTGGTGGCAGGTGCCTGTAATCCCAGCT
ACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGGGACCGTGC
CATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCAAGACTCCGTCTCAAAACAAAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGCA
GTAATTCAGGTCTCACCCATCTTCAATCCAGGGGGCCTAGCCTTAGTATTTGACCCATAGTAAGCACCCA
ATAATTGTTTAAATTAATTAACCTCTGAGGCCCTTTAAATCTGTTGATAAGTATCTTATTTTGCAAAGTC
CTAAGCACTTGGAAGAGCAGAGGAACTATTTACTGGGTGTGTATGCTTTTCTAACAATATTTTATAGCTG
GCTTTTGTTTTTAGAATGAATTTGAACATTGAAAAGGCAGGCAATAGGGATGATTCTGTGAATTCTGCTA
AAACTGAGTAGAAAGAATGAGTGTAGAGATGTCGACATTGATCAACTTTCTATCTTCATAAGAGATCTGA
TTCTAACATATCCATTTAGACTCAAGTAGAATATTGTGTATAGAGTGAGTGGCAGTGAGTAATTTGGTAA
AAATTTGCTGACCTGCTTTTATTCTTTCCTCCTTTCTTTCTTCCTTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCGTCCT
TTCCTTTCCTTTCCCTCCCTTCCTTCCTTCTTTCCTTCTTTCTTTCCTTTCTTTCCTTTCTTCCTTTCTT
TCCTTCCTCCCTTCCTTTTCTTTTCTTTCTTTCCTTTCCTTTTCTTTCCTTTCTTTCCTTTCCTTTCTTT
CTTGACAGAGTCTTGCTCTGTCACTCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCTG
TCTCCCAGGTTCAAGCAATTTTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGAGATTACAGGCGCCAGCCACCAC
ACCCAGCTACTGACCTGCTTTTAAACAGCTGGGAGATATGGTGCCTCAGACCAACCCAACCCCATGTTAT
ATGTCAACCCTGACATATTGGCAGGCAACATGAATCCAGACTTCTAGGCTGTCTTGCGGGCTCTTTTTTG
CCAGTCATTTCTGATCTCTCTGACATGAGCTGTTTCATTTATGCTTTGGCTGCCCAGCAAGTATGATTTG
TCCTTTCACAATTGGTGGCGATGGTTTTCTCCTTCCATTTATCTTTCTAGGTCATCCCCTTCTAAATGCC
CATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCA
AGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACG
GAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTAATATTTCATCTGCTGTATTGGAACAAACACTTTGAT
TTTACTCTGAATCCTACATAAAGATATTCTGGTTAACCAACTTTTAGATGTACTAGTCTATCATGGACAC
TTTTGTTATACTTAATTAAGCCCACTTTAGAAAAATAGCTCAAGTGTTAATCAAGGTTTACTTGAAAATT
ATTGAAACTGTTAATCCATCTATATTTTAATTAATGGTTTAACTAATGATTTTGAGGATGAGGGAGTCTT
GGTGTACTCTAAATGTATTATTTCAGGCCAGGCATAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGTACTCCAGGAG
GCCGAGGCAGGTGGATCAGCTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCTGTCTGGCCAACATGGTGAAACCCTGTCT
CTACTAAAAATACAAAAAAATTAACTGGGTGTGCTAGTGCATGCCCGTAATCCTAGCTACTCTGGAGGCT
GAGGCAGCAGAATCACTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCGGTGAGCCAAGATCACACCACTGCACTCCA
GTCTGGGTGACAGAGCAAGACTCCATCTCAAAAAATATATATATATATATATACACACATATATTTTATT
TCAACTGTTAGACAAGAGTCCAAAGGCCAAAGAATAAAGTTTTAGGCCAGTCCTTTATTAGAAAATGAGT
CAAATCCCAAAGCAAGTTTTTTTTATGAGTTAATGAATATAAATGACTACATATTTTATGCCTTAAAAAT
CACTTTTAATGAATGGTGTTTTATGGCTTGTAAATCAGAGTTTTAATCAGTAAAGAAAGTTTTTAATCCT
CAAAAACACGTTATCATAAAAGACACTGTTTGGCATCAAATGTGGTATTTGGCCATGTTCATTAGGGTCA
TTTTAGGAATCTCATACATTCTACTTAGCTATGCTTAATTCCTGATACCATGGCATTTTCTGAAATGTTT
CAAGGATGACATCTCTGCTGTTTTTAATTTGGTAATGATATCTGCTGATTTATTAAGTGAAAAAAGTAAT
GGTGTCATTACCTTGGATGAAGAAACAAAAATAAAGCATTTGCCACATTTTTCAACTTTTTTTTCCTTTC
TTACAAAATTGCTATAAGCTCATTGCCCCCAAATTGGACAATATAGGGAATAAAAAAGATAATTTGGGGT
GGGGTTAGACACGGGTCTTGTTATGTTGCCGAGGCTGGTCTCTAACTCCTGGCCTCATGCAATCTTCCTA
CCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGTGTGAGCCACTTCACCAAGCTGAGATGCCACCTCTTAAA
AGATAAAATAAGGACAGATTACAGCCACTGCTCATGCCTGTAATCTCAGTACTTTGGGAGGCCAAGGTGG
GAGAATTGCTCGAGGCCAAGAGTTCAAGACCAGCCTGGGCAATGTAGCGAGACCTGATCTCTATAAAAAG
TAAAAAAAAAAAAAAACTAGCTGGGGCCAGGCGTGGTGGGTGGCTTACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGG
GAGGCCGAGGCGGGCAGATCACCTGAGGGCAGGAGTTCAGGACCAACCTGACCAATATGGAGAAACCCTG
TCTCTACTAAAAATACAAAATTAGCCAGGCTTGGTGGCTTATGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCT
GAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTTCAGTGAGCTGAGATCGCGCCATTGCACTCTA
GCCTGGGCAACAAGAATGAAACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAATCAGCTGGAAGGTGGCAAACACCTGT
GGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGACAGGAAGATCACTTGAGTCCAGGAGGTCAAGGCTGCAGGTGAGC
CATGTTTGTGCCACTGCACTGCAGCCTGGATGACAGACCGAGACCCTTCTCAAAAAAAAAAATATTACCC
GTACTCTTTTTTGAGACGGAGTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCAATCTCGGCTCA
GCGCAACCTCCGCCTCCTGGGTTCGAGCGATTCTCCTGCTTCAGCCTCCCCAGTAGCTGGGATTACAGGC
ATGCACCACCACGCCCGGCTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCTCCATGTTGGTCAGACT
GGTCTCGACCTCTTGACCTCAGGTGATCCGCCCACCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCCTGA
GCCACCGCACCCGGCCTGTACTCTTATTCTTTAATAATAAAATATTTCTGTGTTTCTTTAGTCATTTTAC
ATAAACTTTTATTTATTTATTTATTTTTATTTATTTATTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTTGCCCA
GGCTGGAATGCAATGGCTCAATCTCAGCTCACTGCAAGCTCTGCCTCCCGGGTACACGCCATTCCCCTGC
CTCAGCCTCCCTAGTAGCCGGGACTACAGGCGCCCGCCACCACGCCCAGCTAATTTTTTTTTTTGTATTT
TCAGTAGAGACAGGGTTTCACTGTGTTAGCCAGGATGGTCTTGATCTCCTGACCTCGTGATCCACCCGTC
TCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACCGTGCTCGGCCCATAAACTTTTATTTTTAAA
ATAATGTCATGATAAATAATATTGCTTAGGTGTCTTTAATATATTAGTAACATTTCTGTTTTATTGTACA
TCAACATTTATATTCAAATTAATGGGTGAAGAGTACTCCATTGGACTAGGTATATCGTAATTTAATCTCC
TATTATTGGACAACTACATTGTTTCTAAAATTATACTATTCCTATGACTAAACCTTTGCATATATCTTTT
ATCTCCCTAGGATATATTTCTAAAACTAGCATTGTTGACTGAAAGTGTAAATACGTGTTAAGGTGTTTGC
TACATAATGCCATATTTCCTTTTTAGGAAACTAAGCTACTTTGGATTTCCACCAACACTGTATTCATGTA
CCCATTTTTCTCTTAACCTAACTTTATTGGTCTTTTTAATTCTTAACAGAGACCAGAACTTTGTAATTCA
ACATTCATCGTTGTGTAAATTAAACTTCTCCCATTCCTTTCAGAGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAA
TCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGG
CAACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCA
GCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAG
AATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGA
ATTTGTGAGTGTATCCATATGTATCTCCCTAATGACTAAGACTTAACAACATTCTGGAAAGAGTTTTATG
TAGGTATTGTCAATTAATAACCTAGAGGAAGAAATCTAGAAAACAATCACAGTTCTGTGTAATTTAATTT
CGATTACTAATTTCTGAAAATTTAGATCTAGATAAAGCTATAGTGTGGATTATTTTATGTATATTTACTT
GAGAAAATAATTATTAAATATTAGTGGAAAAGCTATACTTTGGGTATGATATAGGACTTTCGAATTGGAA
TTTTCCTTTCTATCTGTAAAAGCAAGTAGGTATAGTTTTATTCCCCAGAAGGCATCTTTTTCTCCCCCTT
GTCTCACATGGGTGAATTTACCAGCATATTTAACTAAATTCAGACTGGTTCCAAATGTACTGCCAGATAG
TAGCATTTCTCTAGTGTTTGTTTTCATCCTGGCTTGTAAGAATGCCCTGCCACTTCTGCCCTGCAATATC
CCTTGCTATTAGGATTTTGGCATCACCTTGGGTCCTTAATGCCAGAAATGGGAATTGCTTCATACTGTGG
AAAAATACCCATTAAAATATTAAGACCAGTAAAACCTCGTTTCTGCTTGGGCTATTTGTGGATTTCAGAC
ATCCTGAGAAGTTTACCACCCCTGTAATTAATTGTCATTGTCATCACTTCATAATAAAAATAATTGCATG
GCCGGGCATGGTGGCTCAAGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGTGGTCAGATCACCTAAGGT
CAGGAGATCAAGACCAGCCTGACCAACATGAAGAAACCCCATCTTTACTAAAAATACACAATTAGCCGGG
CGTGGTGGCGCATGCCTATAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCGGGAG
GCGGAGGTTGCGGTGAGCCGAGATTGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGCGAAACTCTGTCT
CAATAATAAGAAGAAGAATTGCGTGAATATTTCTTTAAAACTATGATGAGATAACATACCAGATTATCAA
ATGGATTCAGTAGTGGGTGTGCCATTTATTGCACACTGAGAGATGACCAAGTCATTCTGAAATATCTTTA
TTAATATATCCTTCCTAGGATTTTTCATCCTAACTTCTCCATAGGTAGTTACTTAGCATAACATCTCTGT
GGCCAGATGTATCCCACTACTAAAAGGGCAAAGTAAGCTGTGGCTGCCCTGGTAGATACAATGAGTAAGT
GCACAGTGATGGCTATAAATGTTTTCATCTCATAATCCCATGTCCAGACCAGCAATTTGCTCTGAAAGCT
CTTACCTGTGTCTGTTTCAATGGCTCTTGATCACTTGCCTGCACGTCCAGAATTCCTTATTTATTCATTG
AAAATTAGCGTTCTTTATCCCTTTGTTTTGCAAGTTCAGCTTTTTAGAGATGGCTAAAATGGTCTAATCT
TTCTTGGCAAAGGCAATTCTGAGCTGCAGATTAGACTACAAGTGGCTTGGGTACATGTTGTCTTTAAACA
AGCGAAGAGGAAAACTTTGAGCTCTATTCAGACTTGGTGAAGTGTGGTAAATTTATGATGAAAGCTACTG
ACTGTATTACACATGATTAATTCTGAAGCCCATATTAAGATGATCTTTTCAGCAGTTCAGCATTGCTCTT
CTAACTGAACAGTTTCAAGGCTGGGATTTCAGCAATTAATCAGTTCAGAATTGCTAATGATCCTGGCGGA
GGGTGGTAGCAAAAGGGGGAGGATGTCATTAGCTTCTCTAGCCTGCCTTTTTTCAGTGCCCTGTGGCAGT
ATGGAGTGAGGCAACATGAAAGAAAGATGGCCTGACCTTCATGGCAGTATTGTGCAACACGTAAATACTG
GTGTGAGTGGCTGTGGCTATGGCTAGTAAATGATGGCCCTTGGTAAACAAAGTTATTTATCAGACAATAC
CTACCAGCTAGGTCAACTGTGCCCATAATTGATCTGGTTAATTTCTTTTGCTGCCTATTGATTTTTATTT
GGTTGATAGATAATAGCTAGAGGACTCTAAATTTCTTTGGGGAAGAACATGAACCCCTTCTAAGCCTTCT
TACGAGAGAATTGATCGCTTTTGCACTGACCTTTAGTAACATCCTGATTTCAGTGTTTTGTAACTATCAG
AGGGTTGAGTCTTGGTTTTAAGCCATGTATATCTGTAGCATAACTTTCTGTGTAGGCTAGTTACCTCTCA
GCTTATAAAGTGTAGGCTGATAAATTTATAGTACAGTAGAGTGTCACTATGCAAAGAAACGATCTTAGGG
AATCGAATGATATCTGCTATTAAAGCAAAATTAATATATATTTTTTCTTTTTACTTTTTTTTTTTTTTAA
AGACATGAAATCTCACTGTATTGCCCAGGCTGGTCTTGGTCTCAGACTCTTGAGCTCAAGCAGTCCTCCC
ACCTCAGCTTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGCATGAGCTGCCGTGTCTGGCCCAGTATATATTTTTTAA
GTTTTAAGTTTTGTGGTACGTAGTAGGTTTATAATATTATTTTGAATCCTTAGTTGTAATTTTATGTCTG
CTGATGTGTACATAATTTTTATTAAACTATTTATTTGAGACTTCAGGTATCTTTTTTTTTTTTTTGAGAC
GGAGTCTCGCACTCTCGCCCAGGCTAGAGTGCAGTGGCGCCATCTCGGCTTACTGCAAGCTCTGCTTCCT
GGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGAGACTACAGGTGCCCGCCACCACGCCTGG
CTAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACC
TTGTGATCTGCCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCAGCCGAGA
CTTCAGGTGTCTTAGAATTTTTTAAATGTACCCTTTCTGAGAAAAACAGAGACTTAAAGCTAGGATAACT
GGTATTCTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTACCTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAAGACTCTGTCTAAAA
AAAAAAAAAAAAAAATTCACTTTAAATAGTTCCAGGACACGTGTAGAACGTGCAGGATTGCTACATAGGT
AAACATATGCCATGGTGGAATAACTAGTATTCTGAGCTGTGTGCTAGAGGTAACTCATGATAATGGAATA
TTTGATTTAATTTCAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATT
ACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGGTATACCAAGAACCTTTACAGAATACCTTGCATCTG
CTGCATAAAACCACATGAGGCGAGGCACGGTGGCGCATGCCTGTAATCGCAGCACTTTGGGAGGCCGAGG
CGGGCAGATCACGAGATTAGGAGATCGAGACCATCCTGGCCAGCATGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAA
AATAAAAAAATTAGCTGGGTGTGGTCGCGTGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGTGAGGCTGAGGCAGGAG
AATCACTTGAACCGGGGAGATGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCATGCCACTGCATTCCAGCCTGGCGAC
AGAGCAAGGCTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGAAAAAATAAGAATATTTGTTGAGCATAGCA
TGGATGATAGTCTTCTAATAGTCAATCAATTACTTTATGAAAGACAAATAATAGTTTTGCTGCTTCCTTA
CCTCCTTTTGTTTTGGGTTAAGATTTGGAGTGTGGGCCAGGCACGGTGGCTCACACCTGTAATCTCAGCA
CTTTGGGAGGCCGAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAACGTGTTGAA
ACCCCGTCTCTACTAAAAATATAAAAATTAGGTGGGCGTGGTGGCAGGCACCTGTAATCCCAGCTACTCA
GGAGGCTGAGGCAGCAGAATCGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGACCCAAGATCGCACCATTG
CACTCCAGCCTGGGGACAAGAGCGAGATTCTTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTTGGAGGG
TGGTGAGCTGAGATAGTCAACTATTAACTCCTATCTACCTGCTGGGACTACACTGGTGAGGTGGAGCCTA
AGTCCTAAAACAACAAGTGAGGCAGCTGGACGCGGTGGCTCGCATCAGTAATCCCAGCACTTTGGGAGCC
TGAGGCGGGCAGATCACAAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAATATGGTAAAACCCAGTCTCTAC
TAAAAATACATAAATTGGCTGGGCGTGGTGGTGTGCACCTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGACACA
GAAGAATTGCTTGAACTCTGGAGGCTGAGGTTGCAGTCAGCTGAGATCCTGCCACTGCACTCCAGCCTGG
CGACAGAGTGAGACTCTGTCTCAACAACAACAAAAGAAAGAACAAGTGAGGCAAAACCTGGAGACCCCAG
CTTCATGTAACACCTAGTTTGAGTATTGTTGAGAGTTTTTCAGGAAAAAAGTCTGATAACAGCTCCGAGA
TAGTCTTAACATATGAAAAAGCAAAAAAGGGAGGAGACAGATCATTTGTCCTATACCTTTCTCTTTTAAG
GTTTTAATTATAACTTGTGTAATACAGGAGACCTCTGGGTGTTTTTAGTTGACTATAAACTAAATCTGAG
TACACATTTCAGGGCTGCTAAAAATGCTTATTTGAAACTGGGCCGTATTAACACAAGCAGAGGCTCTGGA
GCAAGTGAAGTACAGATCCAGAGCCCCACTGTATTCTCCAATGGAGTGATTGCCTGAAAGATGATGTCAG
TTTTAAGCACCGTGCTTGGTTTTTAACATGGTCACTGACAAATTGGAGAGTGTTTATCCAGAGGTAGATG
GTAAAGATACATAAAAGTAACTTGAAATACTGTCTTTTGAAGAAGAAATGAGAAGATTTAAGGAAATAAG
ACACTGTCTTCAAGTATCTGAAGAACCGTTACCCGGAAGAGAACTGTTATCTGGAACAGGATTAAGACTC
ACTCATGGGGCTCCAGAAAGCAGACGAGTGCATGGAGGACGCAGAAGATGCAGATTGTGTGGCTCAACTC
TAAAATCTTTCTAACAAAATTAGTTCTCTGGATGTGTTCCAGTTCACTTGATGATGATTCTTTTGTTTTT
GTTTTTGTTTTTGAGGTGTAGTTTTTCACTCTTGTTGCCCAGGCTGCTGGAGTGCAATGGCACGATCTTG
GCTTGCTGCAACCTCCCCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTA
CAGGAATGCACCACCATACCTAATTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTTTCCATGTCAGTCAGGCTG
GTCTTGGACTCCCGACCTCAGGTGATCCACCTACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTGTGAG
CCATCGCGCCTAGCCTATGATGATTCTTTTCACAGAGATACAGGCACTTAAGGAGAGGATCTAAACCCCT
TGGACACATTGCCGTTGAACTTCTAAGATCTTAGGTTTCCACTTACTCATGAAAATTATACCACAGGGTC
AGAGGGTAGTGTTCATTGGAGCCAGGTGCCAGAACAAGTTATTACAAACTACTATTTTAGAGAAAAATGT
CATTAAAGTTTAAGATACCTTAAGCTATAGGTTTGCATCAAAGTTAATGAAAGGTAAAAAGATGCCAAGC
GTGGTGGCTCAGGCCTGTAATCCCAGCGCTTTGGGGGGCCAAGGCGGGCAGATCACGAGGTCAGGAGATC
GAGACCATCCTGGCTAACACGGTGAAACCCCATCTCTAGTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCATGGTG
GCGGGCATCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCATGAACCCAGGAGGCAGAGC
TTGCCGTGAGCTGAGATCCAGCCACTGCACTCCAGCCTGGCTGACAGAGCAAGACTGCATCTCAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAATGCAAATCAAATCTAAAGTAGTTCAGTCTTTAAACTCAAAGCCAATACATTTGCTT
TGAACTACAAATGAACTGAAGTTTTTAAGTGTAATAAATGTTACTAAATCGGCTTTTGTAGCAGTTAAAC
AAAAAACTTCAAAAATTGTAAGGATTCTGTGAGGGAGCATGGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTTGCAGATA
GCCTGCTGTGTTTAGGATTTAGTTAAATACATTTCTCCTGTTTAAAACTAAATGGTCTTTCCTTAGTTTG
CTTAGTTCTTCAGAAGGGCCTTTGAAACACTGGGAAATAAACAAGTGATTCTTTAGCTACTGCTTTCTGA
AATACTTATATAAAAGCTCTGCACTGTATTCTCCCATCCCTCTCAGGGGAATATTAGAGGGTTAGGACTC
CCCAGGTAGACATTCTAGGGGTGAAAATTTGTCATTACATTGACATTTCAGATTTAGGTTTTCAACAATA
CTGTTTTCTTCTTTCACATATTGCCATCTAGTAATATAGATGTTCTCCGTCCACATTAATCAAAACTATT
GACATGGATAATTCCTAATTCCTTGAACACTATAATGGAGATCTATAGCTAGCCTTGGCGTCTAGAAGAT
GGGTGTTGAGAAGAGGGAGTGGACAGATATTTCCTCTGGTCTTAACTTCATATCAGCCTCCCCTAGACTT
CCAAATATCCATACCTGCTGGTTATAATTAGTGGTGTTTTCAGCCTCTGATTCTGTCACCAGGGGTTTTA
GAATCATAAATCCAGATTGATCTTGGGAGTGTAAAAAACTGAGGCTCTTTAGCTTCTTAGGACAGCACTT
CCTGATTTTGTTTTCAACTTCTAATCCTTTGAGTGTTTTTCATTCTGCAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAA
CGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTAAGTATAATA
CTATTTCTCCCCTCCTCCCTTTAACACCTCAGAATTGCATTTTTACACCTAACGTTTAACACCTAAGGTT
TTTGCTGATGCTGAGTCTGAGTTACCAAAAGGTCTTTAATTGTAATACTAAACTACTTTTATCTTTAATA
TCACTTTGTTCAGATAAGCTGGTGATGCTGGGAAAATGGGTCTCTTTTATAACTAATAGGACCTAATCTG
CTCCTAGCAATGTTAGCATATGAGCTAGGGATTTATTTAATAGTCGGCAGGAATCCATGTGCAGCAGGCA
AACTTATAATGTTTAAATTAAACATCAACTCTGTCTCCAGAAGGAAACTGCTGCTACAAGCCTTATTAAA
GGGCTGTGGCTTTAGAGGGAAGGACCTCTCCTCTGTCATTCTTCCTGTGCTCTTTTGTGAATCGCTGACC
TCTCTATCTCCGTGAAAAGAGCACGTTCTTCTGCTGTATGTAACCTGTCTTTTCTATGATCTCTTTAGGG
GTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTAAGTACTTGATGTTACAAACTAACCAGAG
ATATTCATTCAGTCATATAGTTAAAAATGTATTTGCTTCCTTCCATCAATGCACCACTTTCCTTAACAAT
GCACAAATTTTCCATGATAATGAGGATCATCAAGAATTATGCAGGCCTGCACTGTGGCTCATACCTATAA
TCCCAGCGCTTTGGGAGGCTGAGGCGCTTGGATCACCTGATGTCGGGAGTTCAAGACCAGCCTGACCAAC
ATGGAGAAACCCCGTTTCTACTAAAAATACAAAATTAGCCGGGCTTGGTGGCACTTGCCTGTAATTCCAG
CTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCTGGGAGGCGGGGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGC
ATCATTGCACTCTAACCTGGGCAACAAGAGCAAAACTCCATCAAAAGAAAAAAAAAATCGGGTGCAGTGG
CTCATGCCTGTAATCCTAACACTGTGGGAGGCCAAGACAGGCAGATTGCCTGAGCTCAGGAGTTCGAGAT
CAGCCTGGGCAACATGGTGAAACCCTGTCTCTACTAAAATACAAAAAATTACTCAGCGTGGTGGCATGCG
CCTTTAGTTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCTCTTGAACCCGGGAGGTGGAGGTTGCAAT
GAGCCAAGATCGTGCCACTGCACTCCAACCTGGCAACAGAGCGAGACTCCGTCTTAAAAAAAAAAAAAAT
TTTGCAGCGCAAACCAGGATATCCTCTGTTCTCATTTGTTCTAGATTTCAAAAGAAACAGTCCTTTCTTT
GGGGAAAAGAGAAAGGAAAAGGAGTTTTATAAAAGGAAAGAAAAGATTCATAAGAACAAGAAGTGGGCCC
ACTTGCATATACCTTTGTAGAAAACTGTTCACTGTTGTTGAAGAAAAGCTCTTCATATTAATATGCAGTC
CAGATGCAGTGGCTCACACTTATAATCTCAGCCCTTTGGGAGGCTGAGACAGGAAGATTACTTGAGGCCA
GGAGTTTGAAACCAGCCTGGGCAACATAGTGAGACTCTGTCTCCACAAAATTTTTTTTTAATTAGCCGGG
CATGGCAGTGTGCTTCTGTAGTCTTAGCTACTGAGGAAGCTAAGCCAGAAGAATCACTTGAGCCCAGGAG
TTCAAGGCTGCAGTGAGCTATGATCATACCATTGCACTCTTGCACTTGCACAGAGCAAGACCCTGTCTCT
TAAAAAAAAAAAAGTGTGTGTGTGCATATGCATATATACATATATATACATGCAAATGTATCTGTTTATA
ATTCAGATTGCTTCAAAAAGATGTTGCACTTTATGATACTGAGAACAGTGAGAAGTAAATAAGATAGAGT
GTAGGAGGAGGAATAATTTCAGAACAGCCATCTGAGAACTTCTGTGACAACAGATCAGGCAAAATGAAAT
GTGAAAGTAATTTTATAGGCCAGGCGTGGTGGCTCATGCCTATAATCCCAGCACTTTGAGTGGCCAAGGC
AGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGTCAACATGGTGAAACCTTGTCTCTACTAAA
AACACAAAAAAATTAGTCGAGCGTGGTGGCATGTGCCTGTAATCCTAGCTGCTGGGGAGGCTGAGGCAGG
AGAATCACTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCTAGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGTGA
GACAGAATGAGACCCTGTCTTAAAAAAAAAAAAAAAGTAATTTTATAAACTATTGTGCACAATTCGATGT
ATTCATAATTAATTAAATGATTATTTTTGTTGGTTTTAACTTTTATTCAGTGGCTATTTATTGGGAGCCT
ACTGTGTTCTGGGCACTAGGAATGCAACAGTAAATAAGACTAACTAAGTCCCTGGTAGGATTCAGGTTCT
GTCGAGGGGAGATACACAATAAAGATGAATTTAAGATAACAATAAATGCTATGGAGAAATATACAGAACA
GTGGAATAGTATTAGCTGTCAAAGGTTGTTGATTACTTTCGTTTAAGGAGGCCAGGGAAAGCCTTTCTGA
AAAAATTGAGCTGAGACCTAAATAACAAGAAATAATTGTCCTTGAAAAATGAAGGGAATGCATCTTATAG
GCAGAGGAATAGCAAACATAAAGGTCTTGAGGTAATAATGAGTGTGGTTTTTTGATTTCTGTATTTTGGT
TTTTTTGAGATGGTGTCTCCCTCTATCCCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTTGGCTCACTGCAAA
CTCTGTCTCCTGGGTTCAAGCAATTCTCCTGCCTTGGCCTCCTGAGTAGCTGGTATTACAGGCACGCGTG
CTACCACACCCGACTAGTTTTTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTTACCACGTTGGTCAGGCTGGTCTCAA
ACTCCTGAACTCAAGTGATCCAACCACCTCAACCTCCCAAAGTGCTGGGATCACAGGTGTGAGCCACTGT
GCCCGGCCAGAGCTTGGTTTATTTTTTAAAAGATAGGCCAATGTTGGTCGTGTGTGGTGGCTCGTGCCTA
TAATCCCAGCACTTTGGGAAGCCAAGGCAGGCAAATCACTTGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCC
AACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAAACTAGCATGGTGTGGTGGTGTGTGCCTGTAAT
CCCAGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCCAGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCGAAAGGTAGGAGT
TACAGTGAGCCAAGATCGCATCACTGCACTCCAGCCTGAACGACAGAGCAAGACTCCTGTCTCAAGAAAT
AATAATGATAAAAGGTTCGGGCACAGTGGCTCACACCTGTAATTCCAGCACTCTAGGAGGCCGAGGCAGG
CAGATCCCCTGAGGTCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACGTGGCAAAACCCCATCTCTACTAAAAAA
TGCAAAAATTAGCTGGGCACGGCTGGGTGTGGTGGCTCATTCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGTCAA
GGCGGACAGATCACTGAGGTAGAAACCCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTTGCCCAGCGTGGTGGCG
CGTGCCTCTAATCCCAGCTACACGGGAGGCTGAGACAAGAGAATCACTTCATCAACCCGGGAGGTGGAGG
TTGTGGTGAGCTGAGATCGCACCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGAAACTCCATCTCAAAAAC
AAAAAAAAATTAGCTGGGAATGGTGGCATGTGCCTGTAATCACAGCTACTTGGGAGGCTGGGGCAGGAGA
ATCGCTTGAACCCAGGAGGCGGAGATTGCAGTGAGCTGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGGCTGGGCGAA
AGAGCAAGACTCCGTCTCAAAAATAATAATAATAATAATAATAGGCCAGTGTAGCTGGAGTAATTTGCAA
ATTATGTGTGGAGGCAGAGATTACACAAGGAATGGGAGAAGGTCATAGATGAGGGCCAGATCACATAGTA
TTTGGTGGTAAGGAATTCAGATTTTATCCTTGTGGTAATTGGTGGTGTGGAGATGGTTAAAAACAAGGTT
GGTTTGGGATGGGTTTGAAGAGAGGACTTGCTAATGGATTAAATTTGGAGGATAAGGTAAAGAGAAATTG
AAGGAGTGACACTTGGGTTTTGGCTTGAACAATAGATCTTGTTAGTAATATTAAATTAGATGAAGAAGGC
ATGGTAGGGAATATGGGGGAGTGGGAAAGGCAGGAAGCAGGAATGGAACCAGGAACTCTGTTTTAGATGT
GAGAATTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTGACAGCATCTCGTTCTGT
TGCCCAGGCTAGAGTGCATGGAGTGCGGTAGCACGATCTCAGCTCACTCCAACCTCCGCCTCCCGGTTCA
AGTGATTTTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCACCTGCCACAATGCCTGGCTAATAC
TTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTTACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTAAACTCCTGACCTCAGGTAA
TCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTGCAGGTGTGAGCCACTGTGCCCGGCCAGATGCATGA
ATTTTGAGATGTATACTAGACTTCTGGATAGAGAAGTTAAGTAGGCAGTTGGACACATTGTATGAAGCTC
AGGGGTACAAGGAGGACTATGAACATGGGAGTCTTCTGACAAATTTATCACTAGACTCCTCATTCAAGTA
ACTAGGAAATGTCAGATATTCTTCCCCTAGTAATAGCCAGTGGTTATACTCTTGCCTTTAGTTTTCTTCA
CAATACTCTTGGCAACACATAAGGCCTTCCCTACAATCTGAGTTTCAGTCAGAATTGTTTCTGAGCGTTC
TTCCTCAAATTTCTCCCCAGTCTCATTATTCTTTATTCTCATGTCCATGACCAGTCATAATAGTAATTAT
GAAAAACCTCTAACTTTCTTTAGTGCATTGAATGTATATTTTATCATTTTGGTTGTGTTAACTGTAAATC
TCTCAGTGGAAATCTGAAAAGCCTTTATTTCCTTAGATGATAATATACAATTGATTTAGGAGATAGGGAA
TTTTTCAGTTACCTTTATAACAGCACAGTATTAGCAGTCTAATCTAAATGCTAAGTGAATGTTTTGAGAG
GAGATAGATGTTGAAAATTAAAATACATTAAGTCCCAGTGAGGTGAAAAGCCGATTGTTAAGTTCTGCAC
ACAAAAGATTTGCTTCAGTGAATTGATTTCAACAGCTGAGATCCTAGTCATTTCACCTGGTCTACCAAAA
AGAATGATTTTACTTGCTTTTGGTCAAATCTCTGCCCAGCAATTCTTTTTCTTTCTTTCTTTTTTTTGTT
TTATGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTTTTTTTAGCAGAGTCTCACTTTGTCACCCAGGCGGGAGTGTGGTGG
TATGATCACAGTTCACTGCAGCCTCCAACTCCTGGGCTCAAGTGATCCTCCAGCTTCAGCTTTTCAAGAA
ATTGGGACTGCAGGCACATGCAACTATGCCTGGCTGAGGTTTTATGTATCTTTTTTCTAGAGAAGGGGTC
TCACTGTGTTGCCCAGCTGGGTCTCCAGCTCCTGGTCTCAAGCTGTCCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAAGT
GCCAAAGTGCTAGGGTTATAGGTGTGAGCCATTGGTGCCCAGCTACTGCCTGCCTGGCAATTCTGAATGC
CTTAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTTTCACTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGCA
GTGGCATGATCGTGGCTCACAGCAACCTCTGCCTCCTGGATTCCAGCAATTCTCATGCCTCAGCTTCCCG
AGTAGCTGGGACTACAGGTGCATGCCACCACGCCCAGCTAATTTTTGGTTTTTTTGTTTGTTTGTTTGTT
TGTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCAGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCCGCTCACTGCAAG
CTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCTGCC
ACTACACCCGGCTAATTTTTTTGTATTTTAAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTGTTAGCCAGGATGGTCTC
GATCTCCTGACCTCGTGATCCGCCTGTCTCGGCCTCCCAAAGTCCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCAC
ACCCGGCCTAATTTTTTTTTTTTTAATTTTATTTTTAATTTTTTGAGATGCGAGATGGAGTCTCGCTCTG
TTACCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACCATCTCAGCTCACTGCAACCTCCACCTCCTGCATTCAAAAGATT
CTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGATTACAGGTGCCTGCCACCACGCCCAACTAATTTTTTGTAT
TTTTAGTAGAGATGAGGTTTCACCATGTTGGTCAGACTGGTGTCGAACTCCTGACCTCAAGTGATCTGCC
TGCCTCAGTCTCCCAAAGTGCTAGGATTACAGGGGTGAGCCACTGCGCCTGGCCTGAATGCCTTAAATAT
GACGTGTCTGCTCCACTTCCATTGAAGGAAGCTTCTCTTTCTCTTATCCTGATGGGTTGTGTTTGGTTTC
TTTCAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAA
GAGAATCCCAGGACAGAAAGGTAAAGCTCCCTCCCTCAAGTTGACAAAAATCTCACCCCACCACTCTGTA
TTCCACTCCCCTTTGCAGAGATGGGCCGCTTCATTTTGTAAGACTTATTACATACATACACAGTGCTAGA
TACTTTCACACAGGTTCTTTTTTCACTCTTCCATCCCAACCACATAAATAAGTATTGTCTCTACTTTATG
AATGATAAAACTAAGAGATTTAGAGAGGCTGTGTAATTTGGATTCCCGTCTCGGGTTCAGATCTTAGCTG
ATAAGTGGAAGAGCTGGGACTTTAAGCAGATGAGAATCTAAAGACTTTGCTCTTTTCACTTCACTGGGGT
GTCTTTCTCTCTCTCTCTCTTGCTCTCTCTCTCTCTTTTTTTTTTTCCCAAGACGGAGTCTCACTCCATT
GCCCAGGCCAGAGTGCAGTGGTGCGATCTCAGCTCACTGAAAACTCATCTTGCCCAGGCTGGTCTTGAAC
CCCTGACCTTGTGATCCTCCCGCCTTGGCCTCCCCAAGTGCTGGGATAGGCGTGAGCCACCGTGCCCAGC
CAATAATAGCTAAAATTTATATAATGTTCACTGGGCCAGGCACAGCGGCTCGTTCCTGTTATCCCAGCAC
TTTGGGAAGCTGAGGCAGGCAGATCGCTTGAGCCAAGGAGTTCGATACCAGCCTGGGCAACATGGCAAAA
CCCCATCTCTACCAAAAAAAATATACAAAAATTAGCCAGGCGTGGTGGCATGTACTTGTAGTTCCAGCTA
CTCGGAAGGCTGAGTTGAGAGTATCTCTTGAGCCCAAGAAGAGGGGACTACAGTGAACGGAGATTGCGCC
ACTGCACTCCAGCCTAGACGACAGACAGAAGATCTCAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAGATCACTTTATGC
TGGGACTGCTCTAAAGGCCCAACCATGTTTTAACTAATTAACAATTTTATGACAACTCTATGAGCTATGT
ACTGTAATTATGCCTATATTACAGATGTGAAAATTGAGGCTCAGAGAGGTTGAATAAGTTGCTCAAAGTC
ACACAGGTAATAAGTGATGGAACTAGAAGTTGAACTCAGGAAGTCTAGCTCCAAGTCTAAATTCTTTGTT
AATTTATTTTTCGGGCCAGAGTCTTACTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGCAGTGCCACTATCTCTGCTCAC
TGCAACCTTCACCTCCCAAGTTCAAACCTTGTTCAATTCTTGTGCCTTGGCCTCCCAAGTGGCTAGGATT
ACAGGCATGTGCCACAACAACTAGCTAATTTTTTGTCTGATTCTGTTGGCCAGTCTGGAGTGCAGTGGCG
CAATCTCAGCTCACTGCAGTCTCCAGCTCCCAGGTTCAAGTGATTCTCGTGCCTTAGCCTCCCAAATAGC
TGGGATTACAGGCACGTGCCACCACACCGAGATAGTTTTTTGTATTTTTAATAGAAACAAGGTTTCAACA
TGTTGGCCAGGCTGGTCTCAAATTCCAGACCTCAGATCATCTGCCCGCCTCAGGCTCCCAAAGTGCTGGG
ATTACAGGCATGAGCCACTGCACCCGGCCTTAATTTTTATATTTTTATTAGAGATGGGGTTTTGCCATGT
TGGCCAGGCTGGCCTTGATCTCCTGGCCTCCAGTGATCCACCCGCCTTGGCTTCCCAAAGTGCTGGGATT
ACAAGCATGAGCCACTGCACCCGGCCTCCAATTCTAAACTCTTAACAACAATACTATAGTTTCTTGAAAA
GTTGTTGAAGGCTTCACGGAGGGAAAAAAAATGGAGCATTCTAACAACTTTGCAGATGAGACCCAAGAAG
ACTCAATGACTTTCTCCTGATCATATTGTAGCAGATGACTTAGCCAGAACTCTGACTTCCTCACAGGGAG
AAAGTCTGCAAGATTTCACACTTACCTGTCAGGCCTGAGCTGGCTGCTTTCTCAGCTCCCTAAGTGCTAT
GTTCCCAGTCTGCTTTTCTTCCTTTTTCAAGTGTGCACTACCAGGCATTTCAGAACATCCCAGGCTGGTC
GCGGTGGCTCACACCTGTGATCCCAGCACTTTGGGAGCCCAAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCAGGAGT
TCGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAGTTAACTGGGCGTGGT
GGTAGGCACCTGTAATCCTAGCTCAGGATTACTCGGGAGGCTGAGGCTAGAGAATCGGTTGAACCCAGGA
GGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCGCCACTGCACTCTAGCCTGGGGACAAGAGGGAGACTTCATCT
CAAAAAAAAAAAAAAAATCCCAGCTGGGCACAGCGGCTCACTTCTGTAATCCCAGCACTTTAGGAGGCCA
AGGCAGGAGGATCACTTGAGCCCAGGAGTTCAAGACTAGCCTGGGCAACATAGTAAGACCCTGTCTCTAC
AAAAAAATTTAAAAATTAATTGGGTGTCGTAGCACACTCTTGTATTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGT
GAGAAGAATGCTTGAGTCTGGGAGGTCGAGGCTGCAGTGAGCCATGATGGTGCTACTGCACTCCAGCCTG
GCCAACATTGTGAGACCTTGTCTCAAAACAAAACAAAACATCCTTCTACTGAGCACTTTCTGTCCCTTTA
TAGAAACTTAAGAGGGAACCAGTAGAGGTAATTTCCTAAGGAAAACTGCTTTGGGACATGATCACAAATG
AAGCCTGGAGTTTTGAACTGCTGAGGTCAGCCTGTTTTTACCTTCTGAGCCTATCAAGTAATTGTTCCAG
ATGCCAAGAAAAGCTGCTGGCCTTATTTCTGCTTCTGCCTTTACCACAGGGGAGCGCCATGTGAGCCAGT
CCTCTGTTTTTCCTCCACTGTATGCTAGGCAGTATTAGCACCAGATTCTTCCCCTCTTTAAAAAGAAATT
CTAGTGCTTTGGATTTTTTCCTCCATGCAGAATAGCAATGATGGAAAGTATGTGGTCAAAGTAATGACAT
TCTGAAAATACTAAATGTCACCATAGTATTTTTCTCTGGAAGAGAAATGTATATGTAGAGGTGAAACTTC
AAATTTCTTTTTTTTTTTTTTTAAGACGAAGCTTTGCTCTTCTTGCCCAGGCTGAAGTACAATGGCGTGA
TCTTGGCTCACCGCAATCTCTGCCTCCAGGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTAAGTAGCTAG
GATTACAGGCATGTGCCACCACGCCCAGCTGATTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTCTCCATGTTG
GTCACGCTGGTCTTGAACTCCCGACCCCAAGTGATCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTAGGATTAC
AGGCCACCGCGCCCGGCCTGAAACTTCAAATTTCTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTATGTCACCC
AGGCTGGAGTGCAGTGGCGCCGTCTCGGCTCACTACCAGCTCCACTCCACCTCCTGGGTTCACACCATTC
TCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGTGCCCGCCACCATGCCCAGCTAATTTTTTGTATT
TTTAGTAGAGACGGGTTTTCACTGTGTTAGACGGGATGGTCTCCATCTCTTGACCTCGTGATCCGCCTGC
CTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACTACGCCAAGCCCGAAACTTCAAATTTCTTA
TCTCATAACTAGGCATCCTCATCACTGAGTGTTAGCCTGGATATAAACATTCCTAATCTTTTGTACTTTT
CATGTCAGCATTTGGCTCCACTTGGCTGCCTGGGGAGAACTTCTAGCATTATGAGCATGCAGGTCCTATC
AACAGGTTGGGGGTGCGGTTTATTCATACAGGTAGTGAGAGTGGCACAGATGGATGCTGTCCCTTAAAAC
AAACAGACTTGTCTTTGGGAGCCTGAGGCGGGTGGATCATGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCA
ACATAGTGAAACCCCGTTTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGTGTGGTGGTGTGCACCTGTAATC
CCAGCTACTAGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGA
TGGCACCATTGCACTCCAGCCCAGGCGACAGTGCAAGACTGCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAACACACAG
ACTTGTCCTACTGCCATTTCTTTTCACTCTGGCGGTAAAGTAAGAGAGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTCTGTCCGTCTGTCTGTCAAGGGGGAGGGTGACCACTTTCTAAAAGGC
CATCCGTGTATTTTTAGCTTCCTGATTTTTTTCTCTATCGCAGTCTCTTTGAAGCCAGGTGAATTTTAGG
CCTTGGCAATTTTCTTTTTATTGCAATGGGAAGGTCAAGACACTGAGAGTCACCCAAAACATATCCATCC
AAAATGATACAATTTTAGGGTTTATTTTTAAGTGATACCCAAGTTATTTGCTAAGAACCTATGCCAGTGT
GTTTATGAGAATTTGCACTGTCCCACACTGTTGCCACCAGCCACATGGGACTGTTTAAATTTAAATTTTA
CAAATTAGCCAGTCATGGTGGTGTGCACTTGTAGTCCCAGCTACTTAGGAGGCTGAGGCAAGAGGATTGC
TTGAGCCCAGAAGTTCAATACTGCAGCAAGCTATGATCGTGCCACTGTACTCCAGCCTGAGTGACAGAAT
GAGACCTCATCTCTTCAAAAAAAAAGAAAAAAATTAAAATATGAAGTTTAGTTCTTCATTCACCCTAACC
ACATCTCCAGTGCTCAATAACTATATGTGACTCATGGCTACCTTATTAGCATAGATATAGAACATTGTGA
CTATCACAGAAAGTTGTTTTGAACAGTGTTGCCAAGCCCTGTAAGTGGAAGAGGCAGTGCAGTGTGATCT
GTGTCTTCAGGAAACCAGGTAGTCAGACTAGTTCAATGAGGAGAGGCAGAACCTGGCTTCACTTCTAGAT
TAAAAACTGCTTAGGTGGCCTAAAGATACAATGGCCATTCTCAGAGTAGTGAGAAGGAAGGAACAGATGT
TTAGGGGGCTAGAAGAAAGTCAGAGAGGGCCGGGCGCAGTGGCTTATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGA
AGGCCAAGACAGGCAGATCACGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGACCAACATGGTGAAACCCTGTCT
CTACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGTGCGCGCCTGTAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTAA
GGCAGGAGAATCGCTTGAACCCTGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCCAGATCGCACCACTACGCTCCAGC
CTAGGTGACAGAGAGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAGTCAGAGGAGACAAGGAGCATGTACAC
CTAAAATCAACATAGACCCCTCTGTTGATGGGGTCATAGTGAGTACTTGAGGTACCAAGTCTGGATAAAC
ATCAAACTTCAGCCAATAACTTTGAGTTTCTAGCCATCCAAGCCTCTTATTAAACATACAGAAGGACCTT
TTTTCCCTTGCATCTAACAAGTTAAAGCACCTGCAGAGATCATTAGGGAGGAGCCTTGGCCTGATTGGTG
ACAAAAGTGAGATGCTCAGTCCTTGAATGACAAAGAATGCCTGTAGAGTGCAGGTCAACTACATATGCAC
TTCAAGAAGATCTTCTGAAATCCAGTAGTGTTCTGGACATTGGACTGCTTGTCCCTGGGAAGTAGCAGCA
GAAATCATCAGGTGGTGAACAGAAGAAAAAGAAAAGCTCTTCCTTTTTGAAAGTCTGTTTTTTGAATAAA
AGCCAATATTCTTTTATAACTAGATTTTCCTTCTCTCCATTCCCCTGTCCCTCTCTCTTCCTCTCTTCTT
CCAGATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGGTAAGAGCCTG
GGAGAACCCCAGAGTTCCAGCACCAGCCTTTGTCTTACATAGTGGAGTATTATAAGCAAGATCCCACGAT
GGGGGTTCCTCAGATTGCTGAAATGTTCTAGAGGCTATTCTATTTCTCTACCACTCTCCAAACAAAACAG
CACCTAAATGTTATCCTATGGCAAAAAAAAACTATACCTTGTCCCCCTTCTCAAGAGCATGAAGGTGGTT
AATAGTTAGGATTCAGTATGTTATGTGTTCAGATGGCGTTGAGCTGCTGTTAGTGCCAACATGTTAGTGA
GAAAATATCTTTGGATAGGTAAAAATCAAGGAGGAGTTCTCCTCTTCCTAAACCATCTTAATTTACTTAC
ATAGAAGAAAGCACAGCAGCTGGCCCACCACGGACGGGCCCAGAGCAGGGGAAGATTCTCGGTGAACATT
TCTTTTTTTTTTTCTTTTTTTTTGAGGTCGAGTCTCTGTTGCCCAGGCCAGAGTGCAATGGCGCGATCTC
GGCTCACTGCAACCTCCACCTCCCGGGTTCAAGTGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAATAGCTGAGACT
ACAGGCGTGTGCCACCACGCCCGACTAATTTTTTGTATTTTTTTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTG
TTAGCCAATATGGTCCCGATCTCCTGACCTCGTGATCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTAGGATTA
CAGGCATGAGCCACTGTGCCCAGCCCTCTCCATGAACATTTTCTAATTAAACTTGACACTTAATACAATG
TTATGCTTAGGACTGCTATAAAGCTTACCTCTGGAGTTGCGCAGCACAAAGGCCTTGGTGTGTGTATAAA
TTTGGTTTGTTCTTTTCACAGCAAAAGCTACCCACCTTTGCCTCCTGTGCCTGCTTCTGCCCAGGGACTT
AGGTCCTCTTACACCTTAGAGAAAGGCCTTAGCATCTGGTCACAGGCAGATGAGTGACAGCAAGAAAACC
TGGCTGCAATGTAATTTTGTTTCCATCCTCTTTATTAGTTATCAATTGGATTTTTATGAAATTTCCAAGT
TCCACTCAAGGATTTCTCAGTGTTTTTTTACTTTGGTATAGTGGAAACCAGGGTTGCCAGAAAGTATTAT
TTTGGGGGTGAGTTAGTCAACCTTCGTTCAGTCAGACAGACAGGAGCACCTCAGCAATTCCCAGAAACGG
GCTGATGGGAAAGAGCAACATACATGAATGTCTTGAAGAACACAGCCAACAGAGCCCATTGGGCAGTTCT
GATTTTCCAGGTACACAGCATCTCCACAGTCTCTTCTGATTTTTATTCCCCTGAGTATATGGATTCCAGC
TCAGCATGTAGCCTTTCCCTGCTGAGTCTCTAACCAGGATAACATGTATTTTTTTGACTGGATGAATTAT
CTTCCCATCTCTTGACATTTACAGTAATTACCACCAAGTATGGTATTTTCAGTGGCCGTGATTATCAGTT
ACCAACACAGAATTAGGATGAAGGGAGGAAGGGAGGGAAGGAAGGTGGGTGTTTTTTCACACAGTGTCTT
AGCCAGCAATTTAGCAAATTAATGGAAATTAGATCTTTGATTTTTTTTTCTTTCAAGCATTTTATTTGAG
AGACTATCAAACCTTATACCAAGTGGCCTTATGGAGACTGATAACCAGAGTACATGGCATATCAGTGGCA
AATTGACTTAAAATCCATACCCCTACTATTTTAAGACCATTGTCCTTTGGAGCAGAGAGACAGACTCTCC
CATTGAGAGGTCTTGCTATAAGCCTTCATCCGGAGAGTGTAGGGTAGAGGGCCTGGGTTAAGTATGCAGA
TTACTGCAGTGATTTTACATCTAAATGTCCATTTTAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTG
CTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGTAAGTATTGGGTGCCCTGTCAGAGAGGG
AGGACACAATATTCTCTCCTGTGAGCAAGACTGGCACCTGTCAGTCCCTATGGATGCCCCTACTGTAGCC
TCAGAAGTCTTCTCTGCCCACATACCTGTGCCAAAAGACTCCATCTGTAAGGGATGGGTAAGGATTTGAG
AACTGCACATATTAAATATACTGAGGGAAGACTTTTTCCCTCTAACTCTTTTTCCCATATGTCCCTCCCC
CTCCTCTCTGTGACTGCCCCAGCATACTGTGTTTCAACAAATCATCAAGAAATGATGGGCTGGAGGCTGG
GCATGGTGGCTCATGTCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGGTGGATCACTTGTCAGGAGTT
TGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTGTACTAAAAAAAAAAAAACAAAAAGTAGCCAGGC
CTGGTGGAGCATGCCTGTAATGCCAGCTATTTGGGAAGTTGAGGTGTGAGCATCGCTTGAACGTGGGAGG
CAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGCACCACTGCACTCCAGACTGGGTGACAGAGTGAGACTTTGTCTAA
AAAAAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGAAAAGCTAGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGG
AGGCTGAGGTGGGCAGATCACGAGGTCAAGAGATCGAGACCATCCTGGCCAACCAACATGGCGAAACCCC
GTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCGTAGGGGCGCACGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGAGGGG
CTGGGGCAGGAGAATCGCTTGAACCCCGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCGCGCCACTGCACTC
CAGCCCGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAGAGAGAGAGAGAAATGATGGGCTGGGCCAG
TGCCCCACCCCTGTAATCACAACACTGGGAGGCCAAGGTGGGAGAATCGCTTGAGCCTGGGAGCTGAAGA
CCAGCCTGGGCAATACAGTAGGACCTCATGTCTACAAAAAAATTATTAAAAATTAGCCAAGGCTGGGTGC
GGTGGCTCATGCCTATAATCCCGGGGGTGAAGTTGAGCCCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGGCAACATGG
CAAAACCCTGTCTCTACCAAAAATACAAAAAAATTAGCCAGGGGTGGTGGTACGTGTCTGTAGTTCCAGC
TACTTAGGAGGCTGAGATGGAAGGATTGCTTGAGCCCAGGAGGCAGAGGTGGCAGTGAGCTGAGATCACA
CCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGCAAGACCCTGTCTCAAAAACAAACAAAAAAAATGATGAAGTG
ACAGTTCCAGTAGTCCTACTTTGACACTTTGAATGCTCTTTCCTTCCTGGGGATCCAGGGTGTCCACCCA
ATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGGTAAGGTGCCTGCATGTACCT
GTGCTATATGGGGTCCTTTTGCATGGGTTTGGTTTATCACTCATTACCTGGTGCTTGAGTAGCACAGTTC
TTGGCACATTTTAAATATTTGTTGAATGAATGGCTAAAATGTCTTTTTGATGTTTTTATTGTTATTTGTT
TTATATTGTAAAAGTAATACATGAACTGTTTCCATGGGGTGGGAGTAAGATATGAATGTTCATCACAAAA
ACATAAATCAAGGCCGGGCATGGTGGCTCATGCCTATAATTCCAGCACTTTGGGAGGTCAAGATGGAGGT
CAAGGTGGGAGCCTAGAAGTTCGAGACCAGCCTGGGCAACATAAGGAGACTTCATCTGTACAACAAATTT
AAAAAGTAGCTGGGTGTGGTGGCAGATGCCTGTAGTCGCAGCTACTTGGGAAGCTGAGGTGGGAGGATCA
CTTGAGCTCAGGAGGTTGATGCTTCAGTGAGCCACGATCACACCACTGTACTCCAGCCTGGGCGACAGAG
CGAGACCGTGTCTCAAAAAGAAAAAAGAAAGTATAAATTTACACAAAAACAATAAAATAATCCCAGTAAT
TCCACCACTTGGAGATGATCACCATAAAACTCCACCAGGCATATGTGCGTATATATACACGTGTATTTTA
TAAAATGTGATCATAATTACACTGTTTTGCTTTTTTCCTTAAGATATTACATACATTTTTCCACATCGTT
AAATTACAGTGCTGTTTTCCTGGTGGCTTTCCTTTAACAGATTGAAGTTCATGTTAATACAGTTGCCAGA
GGCTGTGGGCTTTCACTGTCACCAGGAGTCACTCCTAGGGCCTCTTCAGAGCAAGGCCTTATGTCCTGAA
GCATTGCCTTTTTTTTTTTTTTTTGAGGTGGAGTCTCACTCTGTCACTTAGCAGGCTGGAGTGCAGTGGC
CCAGTCTTGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCTGGGTTTAAATGATTCTCCTGCCTCAGCCTCAGGGCGGA
TCACCTGACATCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAATATGGCGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACTA
AAAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGCACGCACTTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGACTGAGGCAGGAGAAT
CGCTTGAACCCAGGATGTTGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCACACCATCACAATCCAGCCTGAGTGACAG
AGTGAGACTCCATCTGAAAAAAAAGAAAAAACAATTAGCCTGGCATGGTGGCAGGCACCTGTAATCCCTG
CTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGT
GCCATTGCATTCCAGGCTGAGCAACAAGAGCAAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG
GCCAGGTGCAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGTGGATCACCTGAGGT
CAGGAGTTCCAGAGCAGCCTGGCCAACATTGTGAAACCCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTG
GGTGTGATGGCATGTGCCTGTAATTCCAGCTACTCAGGAGGCAGAGACAGGAGAATTGCTTGAACCCAGG
AGGCGGAGGTTGAATGAGCCGAGATTGCGCCATCACACTCTAGCCTCGGCGACAGAGCAAGACTCCGTCT
CAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAGCTTCTACCTCATTAATCCTAAGAACTCATACAACCAGGACCCTGGAG
TCGATTGATTAGAGCCTAGTCCAGGAGAATGAATTGACACTAATCTCTGCTTGTGTTCTCTGTCTCCAGC
AATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAG
TGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAG
GTACAGAGCCACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCCCTGGGAGCTCCTCTCAC
TCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAATATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTA
TGCAAGGGTCCCTTAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAAATTATGG
TAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCACCAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTAT
TTATCAGCCCTATTCTTTCTATTCAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTC
AAGAGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAAAGGCAGAGAGTCAGACC
CTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTATGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTC
AAATGTTGGAGTGGAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAACTTGAAAC
CTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTC
AGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGT
CATGGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAATCACTTCAGCCCGGGAG
GTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACGGCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTGCTAGATT
TCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCGGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCC
TCATTAGTAATAAGTAAAATGTTTATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGA
CCTCTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAAGCTGTTGCTTTCTTTG
AGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGAAACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAG
GAAGAAAAAGTGTTTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAGGTCTTCC
CTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTACAAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTG
TTAACACTGCAAATAAACTTGGTAGCAAACACTTCCACCATGAATGACTGTTCTTGAGACTTAGGCCAGC
CGACTTTCTCAGAGCCTTTTCACTGTGCTTCAGTCTCCCACTCTGTAAAATGGGGGTAATGATAGTATCT
ACCTCCTAGGATTTATTGAGGCAGCTTAAATACCTTTTGTATTTCCTGTTGCTGCCAAAACAAATTGTTG
CAAGGTCAGAAGTCTGAGGTGGCTCAACTGTTTCTTTGTTTCAGGTTTCATGAGGCCAAAATAAAGGTGT
TCGCAGGGCGTGTTCCCTTCTAGAGGCTCTGGGTCCTTGCAGTTCTAGGACTAAGATCCCTGTTTCCCAC
TGGCTGTTGGCTGGGCATCATTCTCAGCTTCTTGAGGCTCCCCACATTCCTAGGCTCCTGGCCTGTCTGC
CTCCATCTTCAAAACCAGCAATGGGTGGTCAAGTTTTTCTCACACTGAATCTTGCTGACTACTGTATCTT
TCTAACTCCTGCCAGAGACATTTCTCTGTTTCTAAGGGCTCAAGTGATTAGATTGCACCCACTTGGTAAT
CCAAAGTGATCTTCATATCTTAAGGCCCATAGCCTTAATTATAGCTGCAAAGTCCCTTCGCAGCAGTACC
TAGATTACTGTTGGAATGAATAACCAGAAGACAGCAATCAAGGGAGGACATCTTTAGAATTCTGCCTACC
ACTTGTATTTAACATGCTTAATCCACAGATGACACTCTCTACCATTATTTCCTGGTCCTCACACTGCTCA
GAGATTGGAATCCTTTTTGAGCAAAGAGAATGAAGTCATCACATAGTTCAGTCCTGCTGTATTTGCTGGA
AACAGTGAAGGAAGATAGAGAAAATGGAGCTAACTGCCAATATTACATTTTATATCAGTCTTCATCATAG
CCCTATGAAGTGGGTATTTGTTACCTCATTGGAAAAATGGGAGTTGAATCTCAAGTTCCTTGTTTGTAAG
ATTTTACTCAGATTTGCACAGCTAAAAATGACTACATGGAGACCCAAAGCCACCTTTCTGTTCCCATCAT
CAGCTTTCCATCTGCCTCTGTCACTGACCCCGGGACAGAAGGTTCAAGCCTTAAGGGAATTTGGAGAGAG
AACTAGATTTTGAGGGGAACTCACACTCACTTCCCTTTTGGGCCACAGTAGGAGACAGTAAAAGCAGCCC
CATGTCAGGCAAAGGGTCTTACAGGAGTGGATCATGGCTGCTGTTTCCACTTCTCTCTGGCTTCCCAGCT
TATGACTGTGTATCTTAGTTGTCAAAGCCTTCCAGTTCATCCTCACCTACAGCTTGACTTCCCAAGGGCC
CATGCCAGCTCCCTGTCTACCTGCCAGTGAGTTGATGAGTCTCGGTGTTAGTAGTAAAGGCAGGCGGGAA
GCAAGCAGAAGTGCTACTGGGCCTTGAGGGTAAGCCAGGCCTCAGCCTTCTGACCCCATCACTAATGGGT
TAATAGGAAAAGCAGTATCCATCTAGTACAGCCTGCCTTTTCAGGAATAGTGAGTAAAAGCAAAGATGAC
TAAAATACATTAAAGTTTTCTGTAATTGTCTCTAAGGTCTCCCAACAAACATATACCCCATCTGTTTCAA
GCTCTGCATAACCTTTCCCAGAAGTCAAGTTCAGGCCCTGGCCTCATGGTGCCTGGCCCAGGTTAAGAGT
GCTACCTGATGATGGAGTTAATACACGTTGCTTTGACCTCTGACTTTAAGATGTCCTCCCACTTTTCCAC
CCCGCAATCTCTAGCCCTCTCTGGGCACAGCAGCAATTGGGAACTAGTTCCTGTACTGCCTTTATCTCAT
TTTACAAAACAAACTTCTACAAAGAAGCTGGAAAGGAAGGAGGAGAAAGGATTATCATGCAGGCACAGGG
AGGGGGCCTAGAGAAGAGCTCTGGCAGATTATGTCCCTCTTAAAAAATGCAACCAGAATCATCAACAAAG
TATCACCTCAAAAATATGCAGGAGAAAAAGAAAGGAATCAATGTTGGGGTGGTTGGAGCAGAAGGAGCCA
AACTGCCCAGAAGGTGTCCTCTGAAGGCTGCGAGGAGCAGATAAGGTCAGCCCCAGAGGCAGATGGCACA
CACAGAATGGCAGGATGAGGGGGAGCTGCAGATTTATGCAAAGAAGCCCTAGAGAATGGGGCCTGCTGCC
CAGGGAATGTGGGGGCTCACTTATCAAAGACTACTGGAAAATGGCTGAGCCGGCAACCCCTTCCACTACA
GTGATGCCTGGTTTTCTTGAACAGCCTGTAACTCTGCCTGTAACAAGGAGAAAATTAAAGCAACGAATCT
GGCCAAATAGAAAATTAAGGAAAACTAGAAACAGCTCCTATGGAGAGCAGGGATTGGGGAGGTGTAGAGG
GGCTGATCCTGAATGTCTGGAGGATCAGGAAAATGTAAGCAATTGTTTAAGGGACTGGTAGGAATCAAGA
TCTGGAGAGAGATCCTCCCGACTCTGGTGGCTGGGGAATATGAACTGTGGAGACATGGTTTCAAGGACTC
AAAATGATATGACAGCTTAACATTTACAGTTCAGTGCAGAGGCTCTCAAAGCATGATCCCCTGATAGGAG
TGTGAGGGGGCAACACCATCACCTAGGAATTTGTTAGATATGCAAATTCCCAGACCCACTGAATCCCAGA
CAGGTGGGGCCAGCAACCTGTGAATCTACAACAGGCTCAAGTTTGAGAACAAATGACTTAGTGTAAGGGG
CTGCTAATTGATATAAAATGTTACCTGTGGTCTATTATTTTGTCTGTAGTGAATATTGGGCTTGTTAAGG
ATAAATAAGGTTTGTGGGCTGGTAAGTGGTTCTTCTCTACAAGGTTGCAACAGCTGGCTTCAGTTAACTT
CAAAAAGGCCCTTTAAGCAAAGACAGTAGTCCCCCCACTCATCCATGGTTTTGATTTCAGTTACTTATGG
TCAACCATGGTCCAAAAATATTAAAAGGAAAATTCCGGAAACCAGTCACTCGTTTTAAATTGTACACCAT
TCTAAGTATTGTTTGACTTGTTCTATTTTATTATTAGTTATTGTTGTTAATCTCTTACTGTGCCCAATTT
ATAAATTAAATTTTATCATAGGTATGTATGTATAGGGAAAAACATAATATATATAGGGTTTGGTACTATC
CGAGGGTTCAGGCATCTACTTGTGGTCTTGGAACATATGCCCCGCAGATAAGGGGGGACTGCTGTACAAT
GCAAAGGACAAAGATTAAATTATATTAGCAATCTAGGAGCAGAAGGGCAAGACTGCTTTTTTAAAAAACA
GCTAAAGGTTTAGGAGGTTTTATTAATATTTAAATTGTATTGAAACCACAGCTGCAGCCTTTGACTCCAG
CATAGAGATATGCAAATATGGCTTTCAAAAGAAAGGCAATTTCAGACAGCCCTCAAAGTAACAAGAACAA
ATAAAACAAATGATTTTGTAATTTATCTTTATTGACTGATGTTGCACAAGGCACAGCCCATACCCTGTGA
GAGTCAGCAACAGCCGAGCTCTCTGAGGAGAGAAGAGAAAGCCAGGCTGGAGGGAGAGGCAGGCCGACCC
ATAGACAGGTGACAGGAAAGACACAGAGCAGGCAGATGGGAGAAGAAGACAACTAAATTAAAAGGGAAGG
AAAATAAAAACCCAGCCCTGGGTCCTGTAGACCATCTGATCTTGCTGGCTCTCAGCAGCAACAACAATAA
TCATTAATGACTATCATTTGCCACACTACTACTAAGTGCCATGCACTATTCCTCACATACAAATGAGGAA
AATGAAGCTTTGAGAGGTCAAGCAACTTACCCAAGGTCACACAACAAAAGGAAGGGGCAGAGCCCAGATT
CAAAGATTTGTGTGAGGCTGAAGCCCTGTGCTCTTTCCAGTGCATTATGCTGGGAACCAGTCCTGGGAGG
CAGTGAATAACAATAAGGTTAATGGGCCGGGCGCAGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGG
CGGAGGCGGGCAAATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCTGTCTCTA
CTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGTCGGGCACCTGTAGTCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGG
CAGGAGAATGGCATGAACCTGGGAGGCAGAGCTTGCGGTGAGCCACGATCGCGCCACTGCACTCCAACCT
GGGTGACACAGTGAGACTCCGTCTCAAAAGAAAAAACAAAACAAAACAATAAGGTTAATGATTGAGGGGA
CACTTTGTGCCCAGTTCTGTGGTATTCTGTATGGGCATGCGTGTGTCTGTGTGTGTGTATATGTATGTAA
CTGTGGAAAAGAGGGTGAAAACCTCCATTTCTGACCTTCAAATTGGTTACTATCCAATGAGTAAGGCAAG
AAAAGAAAGCCAAAGAAAACTTGCAGAATTCTGGTGTAAAAGTTCTTTTGGGGCCGTGTGGTGGGGCCAG
GCTCTGCCTGTTGTGGGAGACTTCTGGTGGAGGCATCTCAGCTGGGCCTTGGGCCTTGAGTAAAATTTAG
CCAGATGAAAAGGAAAGCTGGAGATTACACAGGCCCAGGTGAGAGCCTCCAGCTGCTAGAATTGGAGGAA
GGAGCACCTGATTCAGAGAGATGAGAAAAGGCAAGAGAATCCTGAAAGGATACATATCTCTGACCCTTTG
TCCCCATCCAATCTCCCCAGACCTTCCATCCCAAGCCCAAACACAACCTTACCTGCTGCTCCTTTTCAGG
CACCCTGGCCACCAAATATAGGAACCCATAAATTTTGCTCATACTCTATGTTCTACTAGGCAAGTCCTGA
TCTGTCATCTCTACAGGCCCCAATCCTTCCCGCTCACCCCTACAGAGCCTTCTCCAGGTTTTCTAGGCCA
GAATCTCTCCCCACTTAGAATACTCCAGAAGTTTTGCTTTATTTGTGAGACTTTATTCAATTGAAGTTAC
TTGTGTGCATATGT
<pre>
Personal tools