Harvard:Biophysics 101/2007/Notebook:Katie Fifer/2007-3-15

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 40: Line 40:
<pre>
<pre>
>my_sequence                                                                       
>my_sequence                                                                       
-
CACCCTCGCCAGTTACGAGCTGCCGAGCCGCTTCCTAGGCTCTCTGCGAATACGGACACG                   
+
CTGTGTCTGT AAACTGATGG CTAACAAAAC TAGGATTTTG GTCACTTCTA AAATGGAACA TTTAAAGAAA GCTGACAAAA TATTAATTTT GCATGAAGGT AGCAGCTATT TTTATGGGAC ATTTTCAGAA CTCCAAAATC TACAGCCAGA CTTTAGCTCA AAACTCATGG GATGTGATTC TTTCGACCAA TTTAGTGCAG AAAGAAGAAA TTCAATCCTA ACTGAGACCT TACACCGTTT CTCATTAGAA GGAGATGCTC CTGTCTCCTG GACAGAAACA AAAAAACAAT CTTTTAAACA GACTGGAGAG TTTGGGGAAA AAAGGAAGAA TTCTATTCTC AATCCAATCA ACTCTATACG AAAATTTTCC ATTGTGCAAA AGACTCCCTT ACAAATGAAT GGCATCGAAG AGGATTCTGA TGAGCCTTTA GAGAGAAGGC TGTCCTTAGT ACCAGATTCT GAGCAGGGAG AGGCGATACT GCCTCGCATC AGCGTGATCA GCACTGGCCC CACGCTTCAG GCACGAAGGA GGCAGTCTGT CCTGAACCTG ATGACACACT CAGTTAACCA AGGTCAGAAC ATTCACCGAA AGACAACAGC ATCCACACGA AAAGTGTCAC TGGCCCCTCA GGCAAACTTG ACTGAACTGG ATATATATTC AAGAAGGTTA TCTCAAGAAA CTGGCTTGGA AATAAGTGAA GAAATTAACG AAGAAGACTT
-
CATGCCACCCACAACAACTTTTTAAAAGAATCAGACGTGTGAAGGATTCTATTCGAATTA                   
+
-
CTTCTGCTCTCTGCTTTTATCACTTCACTGTGGGTCTGGGCGCGGGCTTTCTGCCAGCTC                   
+
-
CGCGGACGCTGCCTTCGTCCAGCCGCAGAGGCCCCGCGGTCAGGGTCCCGCGTGCGGGGT                   
+
-
ACCGGGGGCAGAACCAGCGCGTGACCGGGGTCCGCGGTGCCGCAACGCCCCGGGTCTGCG                   
+
-
CAGAGGCCCCTGCAGTCCCTGCCCGGCCCAGTCCGAGCTTCCCGGGCGGGCCCCCAGTCC                   
+
-
GGCGATTTGCAGGAACTTTCCCCGGCGCTCCCACGCGAAGCAAA
+
</pre>
</pre>

Revision as of 23:19, 15 March 2007

Just realized this should be private, so STOP reading if you haven't done it yet, since it's sort of too late to erase as its cached in history.

 • NT_030059.12 Homo sapiens chromosome 10 genomic contig
 • mutation G to A at position 201
 • used BLAST to figure out which gene and which mutation
 • because of where the start codon is, the mutation is CGG to CAG... arginine to glutamine. This probably is not too big a deal, but I don't know anything about proteins really so I'm not sure.
 • search OMIM - didn't really find anything but not sure I totally understand all the resources available in OMIM
Query 1     CACCCTCGCCAGTTACGAGCTGCCGAGCCGCTTCCTAGGCTCTCTGCGAATACGGACACG 60
         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct 42968870 CACCCTCGCCAGTTACGAGCTGCCGAGCCGCTTCCTAGGCTCTCTGCGAATACGGACACG 42968929

Query 61    CATGCCACCCACAACAACTTTTTAAAAGAATCAGACGTGTGAAGGATTCTATTCGAATTA 120
         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct 42968930 CATGCCACCCACAACAACTTTTTAAAAGAATCAGACGTGTGAAGGATTCTATTCGAATTA 42968989

Query 121    CTTCTGCTCTCTGCTTTTATCACTTCACTGTGGGTCTGGGCGCGGGCTTTCTGCCAGCTC 180
         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct 42968990 CTTCTGCTCTCTGCTTTTATCACTTCACTGTGGGTCTGGGCGCGGGCTTTCTGCCAGCTC 42969049

Query 181    CGCGGACGCTGCCTTCGTCCAGCCGCAGAGGCCCCGCGGTCAGGGTCCCGCGTGCGGGGT 240
         |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct 42969050 CGCGGACGCTGCCTTCGTCCGGCCGCAGAGGCCCCGCGGTCAGGGTCCCGCGTGCGGGGT 42969109

Query 241    ACCGGGGGCAGAACCAGCGCGTGACCGGGGTCCGCGGTGCCGCAACGCCCCGGGTCTGCG 300
         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct 42969110 ACCGGGGGCAGAACCAGCGCGTGACCGGGGTCCGCGGTGCCGCAACGCCCCGGGTCTGCG 42969169

Query 301    CAGAGGCCCCTGCAGTCCCTGCCCGGCCCAGTCCGAGCTTCCCGGGCGGGCCCCCAGTCC 360
         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct 42969170 CAGAGGCCCCTGCAGTCCCTGCCCGGCCCAGTCCGAGCTTCCCGGGCGGGCCCCCAGTCC 42969229

Query 361    GGCGATTTGCAGGAACTTTCCCCGGCGCTCCCACGCGAAGC 401
         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct 42969230 GGCGATTTGCAGGAACTTTCCCCGGCGCTCCCACGCGAAGC 42969270

Task2

>my_sequence                                   
CTGTGTCTGT AAACTGATGG CTAACAAAAC TAGGATTTTG GTCACTTCTA AAATGGAACA TTTAAAGAAA GCTGACAAAA TATTAATTTT GCATGAAGGT AGCAGCTATT TTTATGGGAC ATTTTCAGAA CTCCAAAATC TACAGCCAGA CTTTAGCTCA AAACTCATGG GATGTGATTC TTTCGACCAA TTTAGTGCAG AAAGAAGAAA TTCAATCCTA ACTGAGACCT TACACCGTTT CTCATTAGAA GGAGATGCTC CTGTCTCCTG GACAGAAACA AAAAAACAAT CTTTTAAACA GACTGGAGAG TTTGGGGAAA AAAGGAAGAA TTCTATTCTC AATCCAATCA ACTCTATACG AAAATTTTCC ATTGTGCAAA AGACTCCCTT ACAAATGAAT GGCATCGAAG AGGATTCTGA TGAGCCTTTA GAGAGAAGGC TGTCCTTAGT ACCAGATTCT GAGCAGGGAG AGGCGATACT GCCTCGCATC AGCGTGATCA GCACTGGCCC CACGCTTCAG GCACGAAGGA GGCAGTCTGT CCTGAACCTG ATGACACACT CAGTTAACCA AGGTCAGAAC ATTCACCGAA AGACAACAGC ATCCACACGA AAAGTGTCAC TGGCCCCTCA GGCAAACTTG ACTGAACTGG ATATATATTC AAGAAGGTTA TCTCAAGAAA CTGGCTTGGA AATAAGTGAA GAAATTAACG AAGAAGACTT
Personal tools