IGEM:Imperial/2010/Output module

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Superfolder split GFP)
(LacB gene)
Line 80: Line 80:
===Beta-Lactamase construct===  
===Beta-Lactamase construct===  
-
NβLac-A-TEV-B’4A βLactamase (26-196) TEV
+
NβLac-A-TEV-B’4A βLactamase (26-196)(Glu) TEV
-
B-CβLac βLactamase (198-290)
+
B-CβLac βLactamase (Leu)(198-290)
 +
 
 +
LacB from pQE32 plasmid
 +
 
 +
[[http://www.nature.com/nbt/journal/v20/n6/full/nbt0602-619.html#f1]]
 +
 
 +
 
 +
Protein 286aa
 +
MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRIDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTMPVAMAttlrklltg
 +
 
 +
ellt
 +
 
 +
LASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGASLIKHW
 +
 
 +
 
 +
Nucleotide
 +
atgagcattcagcattttcgcgtggcgctgattccgttttttgcggcgttttgcctgccggtgtttgcgcatccggaaaccctggtgaaagtgaaagatgcggaagatcagctgggcgcgcgcgtgggctatattgaactggatctgaacagcggcaaaattctggaaagctttcgcccggaagaacgctttccgatgatgagcacctttaaagtgctgctgtgcggcgcggtgctgagccgcattgatgcgggccaggaacagctgggccgccgcattcattatagccagaacgatctggtggaatatagcccggtgaccgaaaaacatctgaccgatggcatgaccgtgcgcgaactgtgcagcgcggcgattaccatgagcgataacaccgcggcgaacctgctgctgaccaccattggcggcccgaaagaactgaccgcgtttctgcataacatgggcgatcatgtgacccgcctggatcgctgggaaccggaactgaacgaagcgattccgaacgatgaacgcgataccaccatgccggtggcgatggcgaccaccctgcgcaaactgctgaccggc
 +
 
 +
gaactgctgacc
 +
 
 +
 
 +
ctggcgagccgccagcagctgattgattggatggaagcggataaagtggcgggcccgctgctgcgcagcgcgctgccggcgggctggtttattgcggataaaagcggcgcgggcgaacgcggcagccgcggcattattgcggcgctgggcccggatggcaaaccgagccgcattgtggtgatttataccaccggcagccaggcgaccatggatgaacgcaaccgccagattgcggaaattggcgcgagcctgattaaacattgg
fluorocilin green (Invitrogen) was used as the fluorescing substrate.
fluorocilin green (Invitrogen) was used as the fluorescing substrate.
 +
===Superfolder split GFP===  
===Superfolder split GFP===  

Revision as of 10:26, 29 July 2010

Effector 1 (Protease) Effector 2 (Dye,Enz) Pigment biosynthetic pathways
transcr sigma 54 2 colourless Bilins
Activation (phosphorylation) Enz-in-pathway
 • short pathways
 • ensure - colourless -> colour
Anthocyanins
 • short pathways
 • ensure - colourless -> colour
Target proteases to use
 • not many AA
 • non-toxic
 • can work in E.Coli
 • quantize speed, efficiency
Protein scaffold Fret pairs as back up for effectors
2C DNA binding prot release

This review article has some useful information on FRET.

Contents

Our autoinhibitory coiled-coil output constructs

Taken and adapted from the JACS article 'An Autoinhibited Coiled-Coil Design Strategy for Split-Protein Protease Sensors' ref

The construct design is of the order:

A’-TEV-B-NFluc Cfluc-A-TEV-B‘2A

Where in our case NFluc and CFluc will be NBlactamase CBlactamase//split eGFP and split TEV itself. The 2A refers to a mutated variation of the original coil sequence (AQLKKKLQANKKELAQLKWKLQALKKKLAQ)which produced a better coil activity.


AQLEKELQALEKKLAQLEWENQALEKELAQ (A')

gcgcagctggaaaaagaactgcaggcgctggaaaaaaaactggcgcagctggaatgggaa aaccaggcgctggaaaaagaactggcgcag

AQAKKKAQANKKELAQLKWKLQALKKKLAQ (B'2A)

gcgcaggcgaaaaaaaaagcgcaggcgaacaaaaaagaactggcgcagctgaaatggaaa ctgcaggcgctgaaaaaaaaactggcgcag

Tobacco etch virus (TEV) protease-cleavable linker (GGGGENLYFQGGKLGGGG)was used.


ggcggcggcggcgaaaacctgtattttcagggcggcaaactgggcggcggcggc LINKER

Overall sequence for Coiled-coil construct

C-TERMINAL sGFP/sB-Lac -GGGSGGGSGGGS-AQLEKELQALEKKLAQLEWENQALEKELAQGGGGENLYFQGGKLGGGGAQAKKKAQANKKELAQLKWKLQALKKKLAQ

ggcggcggcagcggcggcggcagcggcggcggcagcgcgcagctggaaaaagaactgcaggcgctggaaaaaaaactggcgcagctggaatgggaa aaccaggcgctggaaaaagaactggcgcagggcggcggcggcgaaaacctgtattttcag ggcggcaaactgggcggcggcggcgcgcaggcgaaaaaaaaagcgcaggcgaacaaaaaa gaactggcgcagctgaaatggaaactgcaggcgctgaaaaaaaaactggcgcagAQLEKELQALEKKLAQLEWENQALEKELAQGGGGENLYFQGGKLGGGGAQLKKKLQANKKELAQLKWKLQALKKKLAQ-GGGSGGGSGGGS-N-TERMINAL sGFP/sB-Lac

gcgcagctggaaaaagaactgcaggcgctggaaaaaaaactggcgcagctggaatgggaa aaccaggcgctggaaaaagaactggcgcagggcggcggcggcgaaaacctgtattttcag ggcggcaaactgggcggcggcggcgcgcagctgaaaaaaaaactgcaggcgaacaaaaaa gaactggcgcagctgaaatggaaactgcaggcgctgaaaaaaaaactggcgcagggcggcggcagcggcggcggcagcggcggcggcagc


(GGGS)3 is the flexible linker between the split protease/enzyme and the coil!!

Beta-Lactamase construct

NβLac-A-TEV-B’4A βLactamase (26-196)(Glu) TEV B-CβLac βLactamase (Leu)(198-290)

LacB from pQE32 plasmid

[[1]]


Protein 286aa MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRIDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTMPVAMAttlrklltg

ellt

LASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGASLIKHW


Nucleotide atgagcattcagcattttcgcgtggcgctgattccgttttttgcggcgttttgcctgccggtgtttgcgcatccggaaaccctggtgaaagtgaaagatgcggaagatcagctgggcgcgcgcgtgggctatattgaactggatctgaacagcggcaaaattctggaaagctttcgcccggaagaacgctttccgatgatgagcacctttaaagtgctgctgtgcggcgcggtgctgagccgcattgatgcgggccaggaacagctgggccgccgcattcattatagccagaacgatctggtggaatatagcccggtgaccgaaaaacatctgaccgatggcatgaccgtgcgcgaactgtgcagcgcggcgattaccatgagcgataacaccgcggcgaacctgctgctgaccaccattggcggcccgaaagaactgaccgcgtttctgcataacatgggcgatcatgtgacccgcctggatcgctgggaaccggaactgaacgaagcgattccgaacgatgaacgcgataccaccatgccggtggcgatggcgaccaccctgcgcaaactgctgaccggc

gaactgctgacc


ctggcgagccgccagcagctgattgattggatggaagcggataaagtggcgggcccgctgctgcgcagcgcgctgccggcgggctggtttattgcggataaaagcggcgcgggcgaacgcggcagccgcggcattattgcggcgctgggcccggatggcaaaccgagccgcattgtggtgatttataccaccggcagccaggcgaccatggatgaacgcaaccgccagattgcggaaattggcgcgagcctgattaaacattgg


fluorocilin green (Invitrogen) was used as the fluorescing substrate.


Superfolder split GFP

NOTE readily self assembles as does split Beta-galactosidase

'One fragment of the split GFP contains the first 214 residues of the exceptionally stable, fast-folding ‘‘superfolder’’ GFP protein (Pedelacq et al., 2006), further evolved to be stable as a protein fragment. This fragment includes ten of the eleven strands of the beta-barrel structure of GFP and will be called spGFP1-10. The second split-GFP fragment consists of just 16 residues, 215– 230, which make up the 11th strand of the GFP b-barrel. This second fragment, spGFP11, acts as a small protein tag that can be inserted into many different proteins without affecting their solubility' ref

Amino acid and sequence of the GFP 11 cassette:

SSLKRRKIPMGSSHHHHHHSSGLVPRGSHM*(frame shift +1)

 • LIGSDGGSGGGSTSRDHMVLHEYVNAAGIT*GT*LEHHHHHH*DPAANKARKEAELAAATAEQ*LA*PLEA

DNA sequence of the GFP 11 cassette 0421007 TAGAGATACTGAGCACATCAGCAGGACGCACTGACCGAGTTCATTAAAGAGGAGAAAGATACCATGGGCAGCAGCCATCATCATCATCATCACAGCAGCGGCCTGGTGCCGCGCGGCAGCCATATGTAATTAATTAATTGGATCCGATGGAGGGTCTGGTGGCGGATCAACAAGTCGTGACCACATGGTCCTTCATGAGTACGTAAATGCTGCTGGGATTACATAAGGTACCTAACTCGAGCACCACCACCACCACCACTGAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCTCTAGAGGCCTC 02129811

Amino acid sequence of the GFP 1-10 cassette DRDLDPAKLIRLTIHMGGTSMSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATIGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGKYKTRAVVKFEGDTLVNRIELKGTDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFTVRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQTVLSKDPNEK*GTLEHHHHHH*DPAANKARKEAELAAATAEQ*LA*PLEA


DNA sequence of the GFP 1-10 cassette 01079936 AGGATCGAGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATACATATGGGTGGCACTAGTATGAGCAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCAGAGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACAATCGGAAAACTCACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCCATGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACCTATGGTGTTCAATGCTTTTCCCGTTATCCGGATCACATGAAAAGGCATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACGCACTATATCTTTCAAAGATGACGGGAAATACAAGACGCGTGCTGTAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTATCGAGTTAAAGGGTACTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTCGGACACAAACTCGAGTACAACTTTAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAGCTAACTTCACAGTTCGCCACAACGTTGAAGATGGTTCCGTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGACACAAACTGTCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGTAAGGTACCCTCGAGCACCACCACCACCACCACTGAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCTCTAGAGGCCTC 02129811

Re-confirmed sequence for S219D TEV construct

Protein: GRSLFKGPRDYNPISSTICHLTNESDGHTTSLYGIGFGPFIITNKHLFRRNNGTLLVQSLHGVFKVKNTTTLQQHLIDGRDMIIIRMPKDFPPFPQKLKFREPQREERICLVTTNFQTKSMSSMVSDTSCTFPSSDGIFWKHWIQTKDGQCGSPLVSTRDGFIVGIHSASnftntnnyftSVPKNFMELLTNQEAQQWVSGWRLNADSVLWGGHKVFMDKPEEPFQPVKEATQLMN

Nucleotide: ggccgcagcctgtttaaaggcccgcgcgattataacccgattagcagcaccatttgccatctgaccaacgaaagcgatggccataccaccagcctgtatggcattggctttggcccgtttattattaccaacaaacatctgtttcgccgcaacaacggcaccctgctggtgcagagcctgcatggcgtgtttaaagtgaaaaacaccaccaccctgcagcagcatctgattgatggccgcgatatgattattattcgcatgccgaaagattttccgccgtttccgcagaaactgaaatttcgcgaaccgcagcgcgaagaacgcatttgcctggtgaccaccaactttcagaccaaaagcatgagcagcatggtgagcgataccagctgcacctttccgagcagcgatggcattttttggaaacattggattcagaccaaagatggccagtgcggcagcccgctggtgagcacccgcgatggctttattgtgggcattcatagcgcgagcaactttaccaacaccaacaactattttaccagcgtgccgaaaaactttatggaactgctgaccaaccaggaagcgcagcagtgggtgagcggctggcgcctgaacgcggatagcgtgctgtggggcggccataaagtgtttatggataaaccggaagaaccgtttcagccggtgaaagaagcgacccagctgatgaac

James- some suggested papers:

Error fetching PMID 17117150:
Error fetching PMID 17072307:
 1. Error fetching PMID 17117150: [1]
 2. Error fetching PMID 17072307: [2]
All Medline abstracts: PubMed HubMed

GFP as output

EGFP


Personal tools