IGEM:PennState/Labbook/ChrisBuckno/XylR promFtoA

From OpenWetWare

< IGEM:PennState | Labbook/ChrisBuckno
Revision as of 12:34, 21 June 2007 by Cbuckno (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

CGGGTGATGGATGATGTC GTAATA TTGGGCACTC CCTTTCAGTT GCTCAATTAT GTTATTTCAC ACTGCTATTG AGATAATTCA CAAGTGTGCG CTCGCTCGCA AAATAAAATG GAATGATGAA ACTGGGTAAT TCCTCGAAGA GAAAAATGCA ATAAGTACAA TTGCGCAACA AAAGTAAGAT CTCGGTCATA AATCAAGAAA TAAACCAAAA ATCGTAATCG AAAGATAAAA ATCTGTAATT GTTTTCCCCT GTTTAGTTGC TAAAAATTGG TTACGT TTATCGCGGTGATTGTTACTTA

Personal tools