User:S Sibert/Notebook/SBB13Ntbk-Stephanie J Sibert

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(SSB13 140L Vanillin synthon - CCOMT-2)
(Notes)
Line 18: Line 18:
==Notes==
==Notes==
-
* Place some notes here for visitors
+
* Need to use Eco-Bam for digestion
 +
* Pieces given:
 +
CCOMT-2_oligo_1         AACACAATTGTTTCAAAGTATCCTACAATTAAAGGTATTAATTTTGATTTGCCA
 +
CCOMT-2_oligo_2         AAGGATGCAGTTTTGGACGGTGGAATCCCTTTTAACAAGGCTTATGGTATGACC
 +
CCOMT-2_oligo_3         AAGTATCTTTCCTGTGCCCAGGATCCATGCCGTCTCAATGTTCAACTCCTGG
 +
CCOMT-2_oligo_4         ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCTATCTCT
 +
CCOMT-2_oligo_5         ATATGAAGGGGCATCCTCAATGACATGTGGCAAATCAAAATTAATACCTTTAAT
 +
CCOMT-2_oligo_6         ATGTCTGATCATTCTACAATTACTATGAAGAAAATATTAGAGACTTATACAGGT
 +
CCOMT-2_oligo_7         CATAGTAATTGTAGAATGATCAGACATACCTTTATTAAAGACTTTATTAAATCT
 +
CCOMT-2_oligo_8         CATGTCATTGAGGATGCCCCTTCATATCCAGGAGTTGAACATTGAGACGGCAT
 +
CCOMT-2_oligo_9         GATTCCACCGTCCAAAACTGCATCCTTCAAGTGATACCATGACTCCATTAAAAC
 +
CCOMT-2_oligo_10 GCCTTAAACTTAATGAACCAAGACAAAGTTTTAATGGAGTCATGGTATCACTTG
 +
CCOMT-2_oligo_11 GCCTTTGAATACCATGGTACTGATCCAAGATTTAATAAAGTCTTTAATAAAGGT
 +
CCOMT-2_oligo_12 GTCGACTAAAGATTTTAAACCCTCAAAACCTGTATAAGTCTCTAATATTTTCTT
 +
CCOMT-2_oligo_13 TGGATCAGTACCATGGTATTCAAAGGCGGTCATACCATAAGCCTTGTTAAAAGG
 +
CCOMT-2_oligo_14 TGTAGGATACTTTGAAACAATTGTGTTAATAACAGCACCTGTTCCTCCACCAAC
 +
CCOMT-2_oligo_15 TTTGAGGGTTTAAAATCTTTAGTCGACGTTGGTGGAGGAACAGGTGCTGTTATT
 +
CCOMT-2_oligo_16 TTTGTCTTGGTTCATTAAGTTTAAGGCAGAGATAGATGAGACGATGCAGATCTC
-
* Example: This project is currently on hold until further notice.
 

Revision as of 15:08, 5 March 2013

Search this Project

Customize your entry pages

SSB13 140L Vanillin synthon - CCOMT-2

 • Assigned Sequence: Stephanie Sibert CCOMT-2 GCATCGTCTCATCTATCTCTGCCTTAAACTTAATGAACCAAGACAAAGTTTTAATGGAGTCATGGTATCACTTGAAGGATGCAGTTTT
  GGACGGTGGAATCCCTTTTAACAAGGCTTATGGTATGACCGCCTTTGAATACCATGGTACTGATCCAAGATTTAATAAAGTCTTTAA
  TAAAGGTATGTCTGATCATTCTACAATTACTATGAAGAAAATATTAGAGACTTATACAGGTTTTGAGGGTTTAAAATCTTTAG
  TCGACGTTGGTGGAGGAACAGGTGCTGTTATTAACACAATTGTTTCAAAGTATCCTACAATTAAAGGTATTAATTTTGATTTG
  CCACATGTCATTGAGGATGCCCCTTCATATCCAGGAGTTGAACATTGAGACGGCAT
  397 >Medicago sativa caffeic acid methyltransferase bin 2

Notes

 • Need to use Eco-Bam for digestion
 • Pieces given:

CCOMT-2_oligo_1 AACACAATTGTTTCAAAGTATCCTACAATTAAAGGTATTAATTTTGATTTGCCA CCOMT-2_oligo_2 AAGGATGCAGTTTTGGACGGTGGAATCCCTTTTAACAAGGCTTATGGTATGACC CCOMT-2_oligo_3 AAGTATCTTTCCTGTGCCCAGGATCCATGCCGTCTCAATGTTCAACTCCTGG CCOMT-2_oligo_4 ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCTATCTCT CCOMT-2_oligo_5 ATATGAAGGGGCATCCTCAATGACATGTGGCAAATCAAAATTAATACCTTTAAT CCOMT-2_oligo_6 ATGTCTGATCATTCTACAATTACTATGAAGAAAATATTAGAGACTTATACAGGT CCOMT-2_oligo_7 CATAGTAATTGTAGAATGATCAGACATACCTTTATTAAAGACTTTATTAAATCT CCOMT-2_oligo_8 CATGTCATTGAGGATGCCCCTTCATATCCAGGAGTTGAACATTGAGACGGCAT CCOMT-2_oligo_9 GATTCCACCGTCCAAAACTGCATCCTTCAAGTGATACCATGACTCCATTAAAAC CCOMT-2_oligo_10 GCCTTAAACTTAATGAACCAAGACAAAGTTTTAATGGAGTCATGGTATCACTTG CCOMT-2_oligo_11 GCCTTTGAATACCATGGTACTGATCCAAGATTTAATAAAGTCTTTAATAAAGGT CCOMT-2_oligo_12 GTCGACTAAAGATTTTAAACCCTCAAAACCTGTATAAGTCTCTAATATTTTCTT CCOMT-2_oligo_13 TGGATCAGTACCATGGTATTCAAAGGCGGTCATACCATAAGCCTTGTTAAAAGG CCOMT-2_oligo_14 TGTAGGATACTTTGAAACAATTGTGTTAATAACAGCACCTGTTCCTCCACCAAC CCOMT-2_oligo_15 TTTGAGGGTTTAAAATCTTTAGTCGACGTTGGTGGAGGAACAGGTGCTGTTATT CCOMT-2_oligo_16 TTTGTCTTGGTTCATTAAGTTTAAGGCAGAGATAGATGAGACGATGCAGATCTC


Recent changesPersonal tools