User:S Sibert/Notebook/SBB13Ntbk-Stephanie J Sibert

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Notes)
(Notes)
Line 20: Line 20:
* Need to use Eco-Bam for digestion
* Need to use Eco-Bam for digestion
* Pieces given:
* Pieces given:
-
CCOMT-2_oligo_1         AACACAATTGTTTCAAAGTATCCTACAATTAAAGGTATTAATTTTGATTTGCCA
+
CCOMT-2_oligo_1         AACACAATTGTTTCAAAGTATCCTACAATTAAAGGTATTAATTTTGATTTGCCA <br>
-
CCOMT-2_oligo_2         AAGGATGCAGTTTTGGACGGTGGAATCCCTTTTAACAAGGCTTATGGTATGACC
+
CCOMT-2_oligo_2         AAGGATGCAGTTTTGGACGGTGGAATCCCTTTTAACAAGGCTTATGGTATGACC <br>
-
CCOMT-2_oligo_3         AAGTATCTTTCCTGTGCCCAGGATCCATGCCGTCTCAATGTTCAACTCCTGG
+
CCOMT-2_oligo_3         AAGTATCTTTCCTGTGCCCAGGATCCATGCCGTCTCAATGTTCAACTCCTGG <br>
-
CCOMT-2_oligo_4         ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCTATCTCT
+
CCOMT-2_oligo_4         ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCTATCTCT <br>
-
CCOMT-2_oligo_5         ATATGAAGGGGCATCCTCAATGACATGTGGCAAATCAAAATTAATACCTTTAAT
+
CCOMT-2_oligo_5         ATATGAAGGGGCATCCTCAATGACATGTGGCAAATCAAAATTAATACCTTTAAT <br>
-
CCOMT-2_oligo_6         ATGTCTGATCATTCTACAATTACTATGAAGAAAATATTAGAGACTTATACAGGT
+
CCOMT-2_oligo_6         ATGTCTGATCATTCTACAATTACTATGAAGAAAATATTAGAGACTTATACAGGT <br>
-
CCOMT-2_oligo_7         CATAGTAATTGTAGAATGATCAGACATACCTTTATTAAAGACTTTATTAAATCT
+
CCOMT-2_oligo_7         CATAGTAATTGTAGAATGATCAGACATACCTTTATTAAAGACTTTATTAAATCT <br>
-
CCOMT-2_oligo_8         CATGTCATTGAGGATGCCCCTTCATATCCAGGAGTTGAACATTGAGACGGCAT
+
CCOMT-2_oligo_8         CATGTCATTGAGGATGCCCCTTCATATCCAGGAGTTGAACATTGAGACGGCAT <br>
-
CCOMT-2_oligo_9         GATTCCACCGTCCAAAACTGCATCCTTCAAGTGATACCATGACTCCATTAAAAC
+
CCOMT-2_oligo_9         GATTCCACCGTCCAAAACTGCATCCTTCAAGTGATACCATGACTCCATTAAAAC <br>
-
CCOMT-2_oligo_10 GCCTTAAACTTAATGAACCAAGACAAAGTTTTAATGGAGTCATGGTATCACTTG
+
CCOMT-2_oligo_10 GCCTTAAACTTAATGAACCAAGACAAAGTTTTAATGGAGTCATGGTATCACTTG <br>
-
CCOMT-2_oligo_11 GCCTTTGAATACCATGGTACTGATCCAAGATTTAATAAAGTCTTTAATAAAGGT
+
CCOMT-2_oligo_11 GCCTTTGAATACCATGGTACTGATCCAAGATTTAATAAAGTCTTTAATAAAGGT <br>
-
CCOMT-2_oligo_12 GTCGACTAAAGATTTTAAACCCTCAAAACCTGTATAAGTCTCTAATATTTTCTT
+
CCOMT-2_oligo_12 GTCGACTAAAGATTTTAAACCCTCAAAACCTGTATAAGTCTCTAATATTTTCTT <br>
-
CCOMT-2_oligo_13 TGGATCAGTACCATGGTATTCAAAGGCGGTCATACCATAAGCCTTGTTAAAAGG
+
CCOMT-2_oligo_13 TGGATCAGTACCATGGTATTCAAAGGCGGTCATACCATAAGCCTTGTTAAAAGG <br>
-
CCOMT-2_oligo_14 TGTAGGATACTTTGAAACAATTGTGTTAATAACAGCACCTGTTCCTCCACCAAC
+
CCOMT-2_oligo_14 TGTAGGATACTTTGAAACAATTGTGTTAATAACAGCACCTGTTCCTCCACCAAC <br>
-
CCOMT-2_oligo_15 TTTGAGGGTTTAAAATCTTTAGTCGACGTTGGTGGAGGAACAGGTGCTGTTATT
+
CCOMT-2_oligo_15 TTTGAGGGTTTAAAATCTTTAGTCGACGTTGGTGGAGGAACAGGTGCTGTTATT <br>
-
CCOMT-2_oligo_16 TTTGTCTTGGTTCATTAAGTTTAAGGCAGAGATAGATGAGACGATGCAGATCTC
+
CCOMT-2_oligo_16 TTTGTCTTGGTTCATTAAGTTTAAGGCAGAGATAGATGAGACGATGCAGATCTC <br>

Revision as of 15:09, 5 March 2013

Search this Project

Customize your entry pages

SSB13 140L Vanillin synthon - CCOMT-2

 • Assigned Sequence: Stephanie Sibert CCOMT-2 GCATCGTCTCATCTATCTCTGCCTTAAACTTAATGAACCAAGACAAAGTTTTAATGGAGTCATGGTATCACTTGAAGGATGCAGTTTT
  GGACGGTGGAATCCCTTTTAACAAGGCTTATGGTATGACCGCCTTTGAATACCATGGTACTGATCCAAGATTTAATAAAGTCTTTAA
  TAAAGGTATGTCTGATCATTCTACAATTACTATGAAGAAAATATTAGAGACTTATACAGGTTTTGAGGGTTTAAAATCTTTAG
  TCGACGTTGGTGGAGGAACAGGTGCTGTTATTAACACAATTGTTTCAAAGTATCCTACAATTAAAGGTATTAATTTTGATTTG
  CCACATGTCATTGAGGATGCCCCTTCATATCCAGGAGTTGAACATTGAGACGGCAT
  397 >Medicago sativa caffeic acid methyltransferase bin 2

Notes

 • Need to use Eco-Bam for digestion
 • Pieces given:

CCOMT-2_oligo_1 AACACAATTGTTTCAAAGTATCCTACAATTAAAGGTATTAATTTTGATTTGCCA
CCOMT-2_oligo_2 AAGGATGCAGTTTTGGACGGTGGAATCCCTTTTAACAAGGCTTATGGTATGACC
CCOMT-2_oligo_3 AAGTATCTTTCCTGTGCCCAGGATCCATGCCGTCTCAATGTTCAACTCCTGG
CCOMT-2_oligo_4 ATATAGATGCCGTCCTAGCGAATTCATGAGATCTGCATCGTCTCATCTATCTCT
CCOMT-2_oligo_5 ATATGAAGGGGCATCCTCAATGACATGTGGCAAATCAAAATTAATACCTTTAAT
CCOMT-2_oligo_6 ATGTCTGATCATTCTACAATTACTATGAAGAAAATATTAGAGACTTATACAGGT
CCOMT-2_oligo_7 CATAGTAATTGTAGAATGATCAGACATACCTTTATTAAAGACTTTATTAAATCT
CCOMT-2_oligo_8 CATGTCATTGAGGATGCCCCTTCATATCCAGGAGTTGAACATTGAGACGGCAT
CCOMT-2_oligo_9 GATTCCACCGTCCAAAACTGCATCCTTCAAGTGATACCATGACTCCATTAAAAC
CCOMT-2_oligo_10 GCCTTAAACTTAATGAACCAAGACAAAGTTTTAATGGAGTCATGGTATCACTTG
CCOMT-2_oligo_11 GCCTTTGAATACCATGGTACTGATCCAAGATTTAATAAAGTCTTTAATAAAGGT
CCOMT-2_oligo_12 GTCGACTAAAGATTTTAAACCCTCAAAACCTGTATAAGTCTCTAATATTTTCTT
CCOMT-2_oligo_13 TGGATCAGTACCATGGTATTCAAAGGCGGTCATACCATAAGCCTTGTTAAAAGG
CCOMT-2_oligo_14 TGTAGGATACTTTGAAACAATTGTGTTAATAACAGCACCTGTTCCTCCACCAAC
CCOMT-2_oligo_15 TTTGAGGGTTTAAAATCTTTAGTCGACGTTGGTGGAGGAACAGGTGCTGTTATT
CCOMT-2_oligo_16 TTTGTCTTGGTTCATTAAGTTTAAGGCAGAGATAGATGAGACGATGCAGATCTC


Recent changesPersonal tools