Van Oudenaarden Lab:DY3.3

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''Progress:''' Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden) Probes coupled: Probes purified: Probes tested: Dyes available: ----)
Current revision (17:37, 1 March 2010) (view source)
 
Line 12: Line 12:
----
----
 +
 +
>DY3.3 (hlh-16 spliced coding region)
 +
 +
gccgacagcttcatctccgatt
 +
 +
atgtcttcggaatcaccgcctggagccgaggaagaattcgagccatatgtgagaagaaaacgatcggaagcaggaggccg
 +
gaagaaaatgcaaggcttgaatgagcaagaacaaaatctgttgagaaactcaattaacagtcgagaacgtcgtcgaatgc
 +
acgagttgaacgatgaattcgagactctacgtgaatgtcttccttatccgaatgaagcgaacagtcgacgaatgagcaaa
 +
gcgaatacattgttactagcttccaattggattaagcaacttgcaaatgcaaatcacaagcttcaaatggaattaaacat
 +
ggcaaatgcaaagatcgactccctcatggtgcaacttaaaaaagtggaaaaaccatcttcaaaatgctcaaagtgtcaac
 +
aaaacgtgtgcttctcagtagactgcatcacatcaacatga
 +
 +
----
 +
 +
Name of probe set: hlh-16
 +
 +
Probes designed on Mon, 01 Mar 10 14:37:15 -0700
 +
 +
21 probes designed for target of length 463 (target too short for 48 probes)
 +
 +
Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC
 +
 +
tcggagatgaagctgtcggc, hlh-16_1, 1, 1, 60
 +
 +
ggcggtgattccgaagacat, hlh-16_2, 2, 23, 55
 +
 +
ctcgaattcttcctcggctc, hlh-16_3, 3, 45, 55
 +
 +
atcgttttcttctcacatat, hlh-16_4, 4, 67, 30
 +
 +
ttcttccggcctcctgcttc, hlh-16_5, 5, 89, 60
 +
 +
ttgctcattcaagccttgca, hlh-16_6, 6, 111, 45
 +
 +
agtttctcaacagattttgt, hlh-16_7, 7, 133, 30
 +
 +
cgacgttctcgactgttaat, hlh-16_8, 8, 155, 45
 +
 +
atcgttcaactcgtgcattc, hlh-16_9, 9, 177, 45
 +
 +
attcacgtagagtctcgaat, hlh-16_10, 10, 199, 40
 +
 +
gcttcattcggataaggaag, hlh-16_11, 11, 221, 45
 +
 +
tttgctcattcgtcgactgt, hlh-16_12, 12, 243, 45
 +
 +
aagctagtaacaatgtattc, hlh-16_13, 13, 265, 30
 +
 +
gcaagttgcttaatccaatt, hlh-16_14, 14, 287, 35
 +
 +
ttgaagcttgtgatttgcat, hlh-16_15, 15, 309, 35
 +
 +
catttgccatgtttaattcc, hlh-16_16, 16, 331, 35
 +
 +
accatgagggagtcgatctt, hlh-16_17, 17, 353, 50
 +
 +
tttttccacttttttaagtt, hlh-16_18, 18, 375, 20
 +
 +
actttgagcattttgaagat, hlh-16_19, 19, 397, 30
 +
 +
gagaagcacacgttttgttg, hlh-16_20, 20, 419, 45
 +
 +
tgttgatgtgatgcagtcta, hlh-16_21, 21, 441, 40

Current revision

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>DY3.3 (hlh-16 spliced coding region)

gccgacagcttcatctccgatt

atgtcttcggaatcaccgcctggagccgaggaagaattcgagccatatgtgagaagaaaacgatcggaagcaggaggccg gaagaaaatgcaaggcttgaatgagcaagaacaaaatctgttgagaaactcaattaacagtcgagaacgtcgtcgaatgc acgagttgaacgatgaattcgagactctacgtgaatgtcttccttatccgaatgaagcgaacagtcgacgaatgagcaaa gcgaatacattgttactagcttccaattggattaagcaacttgcaaatgcaaatcacaagcttcaaatggaattaaacat ggcaaatgcaaagatcgactccctcatggtgcaacttaaaaaagtggaaaaaccatcttcaaaatgctcaaagtgtcaac aaaacgtgtgcttctcagtagactgcatcacatcaacatga


Name of probe set: hlh-16

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 14:37:15 -0700

21 probes designed for target of length 463 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

tcggagatgaagctgtcggc, hlh-16_1, 1, 1, 60

ggcggtgattccgaagacat, hlh-16_2, 2, 23, 55

ctcgaattcttcctcggctc, hlh-16_3, 3, 45, 55

atcgttttcttctcacatat, hlh-16_4, 4, 67, 30

ttcttccggcctcctgcttc, hlh-16_5, 5, 89, 60

ttgctcattcaagccttgca, hlh-16_6, 6, 111, 45

agtttctcaacagattttgt, hlh-16_7, 7, 133, 30

cgacgttctcgactgttaat, hlh-16_8, 8, 155, 45

atcgttcaactcgtgcattc, hlh-16_9, 9, 177, 45

attcacgtagagtctcgaat, hlh-16_10, 10, 199, 40

gcttcattcggataaggaag, hlh-16_11, 11, 221, 45

tttgctcattcgtcgactgt, hlh-16_12, 12, 243, 45

aagctagtaacaatgtattc, hlh-16_13, 13, 265, 30

gcaagttgcttaatccaatt, hlh-16_14, 14, 287, 35

ttgaagcttgtgatttgcat, hlh-16_15, 15, 309, 35

catttgccatgtttaattcc, hlh-16_16, 16, 331, 35

accatgagggagtcgatctt, hlh-16_17, 17, 353, 50

tttttccacttttttaagtt, hlh-16_18, 18, 375, 20

actttgagcattttgaagat, hlh-16_19, 19, 397, 30

gagaagcacacgttttgttg, hlh-16_20, 20, 419, 45

tgttgatgtgatgcagtcta, hlh-16_21, 21, 441, 40

Personal tools