Biomod/2014/Sendai/temp/0829/Team

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search

Team Member

Freshman

Shota Kawakami, Yu-chin Chen, Shogo Hiratsuka, Sho Aradachi, Daisuke Tamatsuki, Hayato Yuuki, Yusuke Tamanaha, Tokio Katakura

Sophomore

Takuto Takahashi, Ryoma Toyosato, Yuichiro Ogawa, Yohei Kon

Junior

Eiki Ishihara, Shunsuke Imai, Hayato Otaka, Yuto Otaki, Kenta Suzuki, Taiki Watanabe, Yoriko Hashida

Senior

Koichiro Katayama, Ryo Kageyama, Takahiro Tomaru, Takuto Hosoya, Thanapop Rodjana

Supervisor

Satoru Yoshizawa, Koichi Kurashima, Masaru Tsuzawa, Tomoyuki Hirano, Kazuki Hirahara, Ban Okabayashi, Daisuke Kandatsu, Shinnosuke Tsutsui, Yoshiaki Tanaka, Keitel Cervantes-Salguero, Akira Saito

Mentor

Satoshi Murata, Shin-ichiro M.Nomura, Ibuki Kawamata, Fumi Takabatake

Our Sponsors

サカタ理化学株式会社    つくばオリゴサービス株式会社    日本テクノサービス株式会社

生体分子計測研究所    株式会社和泉テック
(C)Copyright Biomod 2014 Team Sendai
E-MAIL:teamsendai2014@gmail.com

Personal tools