Etchevers:Notebook/STRA6 in eye development/2009/08/02

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search
Genetics of human eye development Main project page
Previous entry      Next entry

More BLAST sequences homologous to a region chosen from human chr 1


Features in this part of subject sequence:
astrotactin 2 isoform a
astrotactin 2 isoform b Score = 1370 bits (1518), Expect = 0.0 Identities = 2607/3802 (68%), Gaps = 54/3802 (1%) Strand=Plus/Minus

Query 2425 AATGGACTAAATGCTCCAATTAAAAGACACAGACTAGCAAATTGGATAAAGAGTCAAGAC 2484
||||| || || | ||||| |||||||| |||||| |||| ||| || | | ||||||
Sbjct 5358753 AATGGTCTCAACTCGCCAATAAAAAGACATAGACTAACAAACTGGCTACACAAACAAGAC 5358694

Query 2485 CCATCAGTGTGCTGTATTCAGGAAACCCATCTCACATGCAGAGACACACATAGGCTCAAA 2544
||| || | ||||| | |||||||| ||||||| | | ||| | ||| |||| |
Sbjct 5358693 CCAACATTTTGCTGCTTACAGGAAACTCATCTCAGAGAAAAAGATAGACACTACCTCAGA 5358634

Query 2545 ATAAAGGGATGGAGGAAGATCTACCAAGCAAACGGAAAACAAAAAAAGGCAGGGGTTGCA 2604
|| || || |||| | || | ||||||||| || | | ||| | ||||| || ||


  • Heather 08:12, 1 August 2009 (EDT):


Personal tools