IGEM:PennState/2007/Labbook/GarrettTobin/2007-8-2

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search

August 2nd

  • Miniprep B0034 (2)
  • Digest those with 2 xylR minipreps from yesterday
  • Ran Gel
  • Designed Primers for xylR Total and middle for sequencing

xylR total 3732929..3734180

Extended for primers 3732860…3734210


TCGTTAAAGG TGCGATTCTG TTGCTGGCAG TATGGATGGA CTCCGCAACC AAACGCCGTT CTTGATTTTG ATAAAAATTT TCTCAAAGCC GGTTACGTAT TACCGGTTTT GAGTTTTTGC ATGATTCAGC AGGAAAAGAA CCatgTTTAC TAAACGTCAC CGCATCACAT TACTGTTCAA TGCCAATAAA GCCTATGACC GGCAGGTAGT AGAAGGCGTA GGGGAATATT TACAGGCGTC ACAATCGGAA TGGGATATTT TCATTGAAGA AGATTTCCGC GCCCGCATTG ATAAAATCAA GGACTGGTTA GGAGATGGCG TCATTGCCGA CTTCGACGAC AAACAGATCG AGCAAGCGCT GGCTGATGTC GACGTCCCCA TTGTTGGGGT TGGCGGCTCG TATCACCTTG CAGAAAGTTA CCCACCCGTT CATTACATTG CCACCGATAA CTATGCGCTG GTTGAAAGCG CATTTTTGCA TTTAAAAGAG AAAGGCGTTA ACCGCTTTGC TTTTTATGGT CTTCCGGAAT CAAGCGGCAA ACGTTGGGCC ACTGAGCGCG AATATGCATT TCGTCAGCTT GTCGCCGAAG AAAAGTATCG CGGAGTGGTT TATCAGGGGT TAGAAACCGC GCCAGAGAAC TGGCAACACG CGCAAAATCG GCTGGCAGAC TGGCTACAAA CGCTACCACC GCAAACCGGG ATTATTGCCG TTACTGACGC CCGAGCGCGG CATATTCTGC AAGTATGTGA ACATCTACAT ATTCCCGTAC CGGAAAAATT ATGCGTGATT GGCATCGATA ACGAAGAACT GACCCGCTAT CTGTCGCGTG TCGCCCTTTC TTCGGTCGCT CAGGGCGCGC GGCAAATGGG CTATCAGGCG GCAAAACTGT TGCATCGATT ATTAGATAAA GAAGAAATGC CGCTACAGCG AATTTTGGTC CCACCAGTTC GCGTCATTGA ACGGCGCTCA ACAGATTATC GCTCGCTGAC CGATCCCGCC GTTATTCAGG CCATGCATTA CATTCGTAAT CACGCCTGTA AAGGGATTAA AGTGGATCAG GTACTGGATG CGGTCGGGAT CTCGCGCTCC AATCTTGAGA AGCGTTTTAA AGAAGAGGTG GGTGAAACCA TCCATGCCAT GATTCATGCC GAGAAGCTGG AGAAAGCGCG CAGTCTGCTG ATTTCAACCA CCTTGTCGAT CAATGAGATA TCGCAAATGT GCGGTTATCC ATCGCTGCAA TATTTCTACT CTGTTTTTAA AAAAGCATAT GACACGACGC CAAAAGAGTA TCGCGATGTA AATAGCGAGG TCATGTTGTA GCGATGATGA GAATTGTCGG CGTCACATCA GPrimers


TOTAL:

Front Gaattcgcggccgcttctagag TCGTTAAAGG TGCGATTCTG


End AATTGTCGG CGTCACATCAG tactagtagcggccgctgcag

Reverse complement Ctgcagcggccgctactagta CTGATGTGACGCCGACAATT


Middle for sequencing: Forward GCTACAAACG CTACCACCGC

Reverse Compliment GCGGTGGTAGCGTTTGTAGC

Personal tools