OpenWetWare:File Import Examples (PDF,DOC, and XLS)

From OpenWetWare

(Redirected from Sandbox/pdf example)
Jump to: navigation, search

Contents

PDF Files

Download

 • Name: Adobe PDF File
 • File Suffix: PDF
 • OWW Action: Download
 • Location: Uploaded by OWW member to OpenWetWare

Example Syntax:

[[media:OSX Security Paper.pdf | OSX Security Paper.pdf]]

Live Example:

OSX Security Paper.pdf

View Info

 • Name: Adobe PDF File
 • File Suffix: PDF
 • OWW Action: View
 • File Location: File Uploaded by OWW member to OpenWetWare

Example Syntax:

[[image:OSX Security Paper.pdf| OSX Security Paper.pdf]]

Live Example:

Image:OSX Security Paper.pdf

Word Doc Files

Download

 • Name:Microsoft Word Document File
 • File Suffix: DOC
 • OWW Action: Download
 • File Location: File Uploaded by OWW member to OpenWetWare

Example Syntax:

[[media:Streptomyces_DNA_Marker-Lambda_Ladder.doc | Streptomyces_DNA_Marker-Lambda_Ladder.doc]]

Live Example:

Streptomyces_DNA_Marker-Lambda_Ladder.doc

View Info

 • Name:Microsoft Word Document File
 • File Suffix: DOC
 • OWW Action: View
 • File Location: File Uploaded by OWW member to OpenWetWare

Example Syntax:

[[image:Streptomyces_DNA_Marker-Lambda_Ladder.doc|Streptomyces_DNA_Marker-Lambda_Ladder.doc]]

Live Example:

Image:Streptomyces DNA Marker-Lambda Ladder.doc

Google Doc Link

 • Name:Microsoft Word Document File
 • File Suffix: DOC
 • OWW Action: External File Link to Google
 • File Location: File Uploaded to Google Documents
 • Example Syntax: [http://docs.google.com/Doc?id=dzcjgm2_12fhc3wkd2 Streptomyces_DNA_Marker-Lambda_Ladder.doc]
 • Live Example: Streptomyces_DNA_Marker-Lambda_Ladder.doc

Google Doc Viewer

 • Name:Microsoft Word Document File
 • File Suffix: DOC
 • OWW Action: Embedded Google Doc Viewer
 • File Location: File Uploaded to Google Documents
 • Google Document URL: returned when document is published
 • Example Google Document URL: http://docs.google.com/Doc?id=dzcjgm2_12fhc3wkd2
 • Google Document ID: contained within Google Document URL (save as "Key=")
 • Viewer Area (in pixels): width=500 height=300
 • Example Google Document ID id=dzcjgm2_12fhc3wkd2

Example Syntax:

{{#widget:Google Documents |key=dzcjgm2_12fhc3wkd2 |width=500 |height=300 }}

Live Example:

dzcjgm2_12fhc3wkd2View/Edit Document

Excel Spreadsheet XLS Files

Download

 • Name:Microsoft Excel Document File
 • File Suffix: XLS
 • OWW Action: Download
 • File Location: File Uploaded by OWW member to OpenWetWare

Example Syntax:

[[Media:JCATutorial-BiobrickCalculatorExample.xls|JCATutorial-BiobrickCalculatorExample.xls]]

Live Example:

JCATutorial-BiobrickCalculatorExample.xls

View Info

 • Name:Microsoft Excel Document File
 • File Suffix: XLS
 • OWW Action: View
 • File Location: File Uploaded by OWW member to OpenWetWare

Example Syntax:

[[Image:JCATutorial-BiobrickCalculatorExample.xls|JCATutorial-BiobrickCalculatorExample.xls]]

Live Example:

Image:JCATutorial-BiobrickCalculatorExample.xls

Google Doc Link

 • Name:Microsoft Excel Document File
 • File Suffix: XLS
 • OWW Action: External File Link to Google
 • File Location: File Uploaded to Google Documents
 • Example Syntax: [http://spreadsheets.google.com/pub?key=pPNCEiE71Bq1I759bMAFhTg JCATutorial-BiobrickCalculatorExample.xls]
 • Live Example: JCATutorial-BiobrickCalculatorExample.xls

Google Doc Viewer

 • Name:Microsoft Excel Document File
 • File Suffix: XLS
 • OWW Action: Embedded Google Doc Viewer
 • File Location: File Uploaded to Google Documents
 • Google Document URL: returned when document is published
 • Example Google Document URL: http://docs.google.com/Doc?id=dzcjgm2_12fhc3wkd2
 • Google Document ID: contained within Google Document URL (save as "Key=")
 • Viewer Area (in pixels): width=500 height=300
 • Example Google Document ID id=dzcjgm2_12fhc3wkd2

Example Syntax:

{{#widget:Google Spreadsheet |key=pPNCEiE71Bq1I759bMAFhTg |width=500 |height=300 }}

Template (shortcut):

{{ShowGoogleDoc|pPNCEiE71Bq1I759bMAFhTg}}

(the only information required is the Google Documents Spreadsheet ID number)

Live Example:

View/Edit Spreadsheet

OWW Excel Show Existing OWW Spreadsheet

 • Name: showexcel
 • File Suffix: XLS
 • OWW Action: Display Saved Binary Spreadsheet
 • File Location: File Uploaded to by OWW member to OpenWetWare.org

Live Example:

Sheet 1


&nbsp A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24


Sheet 2


&nbsp A B C D E F G H I J K L M N O P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100


Sheet 3


&nbsp A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100OWW Excel HTML Convert

 • Name:Microsoft Excel Document File
 • File Suffix: XLS
 • OWW Action:
 • OWW Converter URL: (TBD)
 • File Location: File Uploaded to by OWW member to OpenWetWare.org

Live Example:

&nbsp A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1         Plasmid Calculator:                          
2               vector: part: 3057 bp                
3           [FRT][CmR][FRT] in Regular BBa vector ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgccactagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagtagcggccgctgcaggcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtctaagaaaccattattatcatgacattaacctataaaaataggcgtatcacgaggcagaatttcagataaaaaaaatccttagctttcgctaaggatgatttctggaattcgcggccgcat pSB1A2 EX002 3057                  
4   g g Vector Part Description Sequence Lefty Righty Size Creator Note Registry #            
5       pSB1A2 Blank     Blank       Basic              
6   g g pSB1A2 Bca1010 [FRT] ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttcta Bca1010   42 JCA Basic J61020            
7     g pSB1A2 Bca1016 [CmR] ctagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgcca Bca1016   902 JCA Basic J61000            
8       pSB1A2 r0040 [Ptet] ctagagtccctatcagtgatagagattgacatccctatcagtgatagagatactgagcacta r0040   62 MIT Basic r0040            
9       pSB1AK3 b0015 [TT] ctagagccaggcatcaaataaaacgaaaggctcagtcgaaagactgggcctttcgttttatctgttgtttgtcggtgaacgctctctactagagtcacactggctcaccttcgggtgggcctttctgcgtttatata b0015   137 MIT Basic b0015            
10       pSB1AK3 b0034 [RBS] ctagagaaagaggagaaata b0034   20 MIT Basic b0034            
11       pSB1A2 b0032 [RBS] ctagagtcacacaggaaagta b0032   21 MIT Basic b0032            
12       pSB1A2 e0040 [GFP] ctagatgcgtaaaggagaagaacttttcactggagttgtcccaattcttgttgaattagatggtgatgttaatgggcacaaattttctgtcagtggagagggtgaaggtgatgcaacatacggaaaacttacccttaaatttatttgcactactggaaaactacctgttccatggccaacacttgtcactactttcggttatggtgttcaatgctttgcgagatacccagatcatatgaaacagcatgactttttcaagagtgccatgcccgaaggttatgtacaggaaagaactatatttttcaaagatgacgggaactacaagacacgtgctgaagtcaagtttgaaggtgatacccttgttaatagaatcgagttaaaaggtattgattttaaagaagatggaaacattcttggacacaaattggaatacaactataactcacacaatgtatacatcatggcagacaaacaaaagaatggaatcaaagttaacttcaaaattagacacaacattgaagatggaagcgttcaactagcagaccattatcaacaaaatactccaattggcgatggccctgtccttttaccagacaaccattacctgtccacacaatctgccctttcgaaagatcccaacgaaaagagagaccacatggtccttcttgagtttgtaacagctgctgggattacacatggcatggatgaactatacaaataataata e0040   726 MIT Basic e0040            
13         pAC-LuxInv p15A/CmR plasmid with invasin under lux operon ggatcGCGGCCGCTTAATTTTTAAAGTATGGGCAATCAATTGCTCCTGTTAAAATTGCTTTAGAAATACTTTGGCAGCGGTTTGTTGTATTGAGTTTCATTTGCGCATTGGTTAAATGGAAAGTGACAGTACGCTCACTGCAGCCTAATATTTTTGAAATATCCCAAGAGCTTTTTCCTTCGCATGCCCACGCTAAACATTCTTTTTCTCTTTTGGTTAAATCGTTGTTTGATTTATTATTTGCTATATTTATTTTTCGATAATTATCAACTAGAGAAGGAACAATTAATGGTATGTTCATACACGCATGTAAAAATAAACTATCTATATAGTTGTCTTTTTCTGAATGTGCAAAACTAAGCATTCCGAAGCCATTGTTAGCCGTATGAATAGGGAAACTAAACCCAGTGATAAGACCTGATGTTTTCGCTTCTTTAATTACATTTGGAGATTTTTTATTTACAGCATTGTTTTCAAATATATTCCAATTAATTGGTGAATGATTGGAGTTAGAATAATCTACTATAGGATCATATTTTATTAAATTAGCGTCATCATAATATTGCCTCCATTTTTTAGGGTAATTATCTAGAATTGAAATATCAGATTTAACCATAGAATGAGGATAAATGATCGCGAGTAAATAATATTCACAATGTACCATTTTAGTCATATCAGATAAGCATTGATTAATATCATTATTGCTTCTACAAGCTTTAATTTTATTAATTATTCTGTATGTGTCGTCGGCATTTATGTTTTTCATACCCATCTCTTTATCCTTACCTATTGTTTGTCGCAAGTTTTGCGTGTTATATATCATTAAAACGGTAATGGATTGACATTTGATTCTAATAAATTGGATTTTTGTCACACTATTGTATCGCTGGGAATACAATTACTTAACATAAGCACCTGTAGGATCGTACAGGTTTACGCAAGAAAATGGTTTGTTATAGTCGAATAAACGCAAGGGAGGTTGGTATGACTATAATGATAAAAAAATCGGATTTTTTGGCAATTCCATCGGAGGAGTATAAAGGTATTCTAAGTCTTCGTTATCAAGTGTTTAAGCAAAGACTTGAGTGGGACTTAGTTGTAGAAAATAACCTTGAATCAGATGAGTATGATAACTCAAATGCAGAATATATTTATGCTTGTGATGATACTGAAAATGTAAGTGGATGCTGGCGTTTATTACCTACAACAGGTGATTATATGCTGAAAAGTGTTTTTCCTGAATTGCTTGGTCAACAGAGTGCTCCCAAAGATCCTAATATAGTCGAATTAAGTCGTTTTGCTGTAGGTAAAAATAGCTCAAAGATAAATAACTCTGCTAGTGAAATTACAATGAAACTATTTGAAGCTATATATAAACACGCTGTTAGTCAAGGTATTACAGAATATGTAACAGTAACATCAACAGCAATAGAGCGATTTTTAAAGCGTATTAAAGTTCCTTGTCATCGTATTGGAGACAAAGAAATTCATGTATTAGGTGATACTAAATCGGTTGTATTGTCTATGCCTATTAATGAACAGTTTAAAAAAGCAGTCTTAAATTAATGTTGTTAAATCATTAATTTATTTTAAATACTAAGTATATTATAGGGAAAATAATGAATAAATGTATTCCAATGATAATTAATGGAATGATTCAAGATTTTGATAATTATGCATATAAAGAAGTTAAACTAAATAATGATAATAGAGTAAAATTATCTGTCATTACGGATCCGTTTGACGTATGACAGGTATGCTTTATTTCATTTAAATTATGATGGTTTTCCAGCCAATCAGTGAGTTTCTCTTGATAAGGAATGCGGGAATGTCTATGTATTTTAATAAAATAATTTCATTTAATATTATTTCACGAATAGTTATTTGTATCTTTTTGATATGTGGAATGTTCATGGCTGGGGCTTCAGAAAAATATGATGCTAACGCACCGCAACAGGTCCAGCCTTATTCTGTCTCTTCATCTGCATTTGAAAATCTCCATCCTAATAATGAAATGGAGAGTTCAATCAATCCCTTTTCCGCATCGGATACAGAAAGAAATGCTGCAATAATAGATCGCGCCAATAAGGAGCAGGAGACTGAAGCGGTGAATAAGATGATAAGCACCGGGGCCAGGTTAGCTGCATCAGGCAGGGCATCTGATGTTGCTCACTCAATGGTGGGCGATGCGGTTAATCAAGAAATCAAACAGTGGTTAAATCGATTCGGTACGGCTCAAGTTAATCTGAATTTTGACAAAAATTTTTCGCTAAAAGAAAGCTCTCTTGATTGGCTGGCTCCTTGGTATGACTCTGCTTCATTCCTCTTTTTTAGTCAGTTAGGTATTCGCAATAAAGACAGCCGCAACACACTTAACCTTGGCGTCGGGATACGTACATTGGAGAACGGTTGGCTGTACGGACTTAATACTTTTTATGATAATGATTTGACCGGCCACAACCACCGTATCGGTCTTGGTGCCGAGGCCTGGACCGATTATTTACAGTTGGCTGCCAATGGGTATTTTCGCCTCAATGGATGGCACTCGTCGCGTGATTTCTCCGACTATAAAGAGCGCCCAGCCACTGGGGGGGATTTGCGCGCGAATGCTTATTTACCTGCACTCCCACAACTGGGGGGGAAGTTGATGTATGAGCAATACACCGGTGAGCGTGTTGCTTTATTTGGTAAAGATAATCTGCAACGCAACCCTTATGCCGTGACTGCCGGGATCAATTACACCCCCGTGCCTCTACTCACTGTCGGGGTAGATCAGCGTATGGGGAAAAGCAGTAAGCATGAAACACAGTGGAACCTCCAAATGAACTATCGCCTGGGCGAGAGTTTTCAGTCGCAACTTAGCCCTTCAGCGGTGGCAGGAACACGTCTACTGGCGGAGAGCCGCTATAACCTTGTCGATCGTAACAATAATATCGTGTTGGAGTATCAGAAACAGCAGGTGGTTAAACTGACATTATCGCCAGCAACTATCTCCGGCCTGCCGGGTCAGGTTTATCAGGTGAACGCACAAGTACAAGGGGCATCTGCTGTAAGGGAAATTGTCTGGAGTGATGCCGAACTGATTGCCGCTGGCGGCACATTAACACCACTGAGTACCACACAATTCAACTTGGTTTTACCGCCTTATAAACGCACAGCACAAGTGAGTCGGGTAACGGACGACCTGACAGCCAACTTTTATTCGCTTAGTGCGCTCGCGGTTGATCACCAAGGAAACCGATCTAACTCATTCACATTGAGCGTCACCGTTCAGCAGCCTCAGTTGACATTAACGGCGGCCGTCATTGGTGATGGCGCACCGGCTAATGGGAAAACTGCAATCACCGTTGAGTTCACCGTTGCTGATTTTGAGGGGAAACCCTTAGCCGGGCAGGAGGTGGTGATAACCACCAATAATGGTGCGCTACCGAATAAAATCACGGAAAAGACAGATGCAAATGGCGTCGCGCGCATTGCATTAACCAATACGACAGATGGCGTGACGGTAGTCACAGCAGAAGTGGAGGGGCAACGGCAAAGTGTTGATACCCACTTTGTTAAGGGTACTATCGCGGCGGATAAATCCACTCTGGCTGCGGTACCGACATCTATCATCGCTGATGGTCTAATGGCTTCAACCATCACGTTGGAGTTGAAGGATACCTATGGGGACCCGCAGGCTGGCGCGAATGTGGCTTTTGACACAACCTTAGGCAATATGGGCGTTATCACGGATCACAATGACGGCACTTATAGCGCACCATTGACCAGTACCACGTTGGGGGTAGCAACAGTAACGGTGAAAGTGGATGGGGCTGCGTTCAGTGTGCCGAGTGTGACGGTTAATTTCACGGCAGATCCTATTCCAGATGCTGGCCGCTCCAGTTTCACCGTCTCCACACCGGATATCTTGGCTGATGGCACGATGAGTTCCACATTATCCTTTGTCCCTGTCGATAAGAATGGCCATTTTATCAGTGGGATGCAGGGCTTGAGTTTTACTCAAAACGGTGTGCCGGTGAGTATTAGCCCCATTACCGAGCAGCCAGATAGCTATACCGCGACGGTGGTTGGGAATAGTGTCGGTGATGTCACAATCACGCCGCAGGTTGATACCCTGATACTGAGTACATTGCAGAAAAAAATATCCCTATTCCCGGTACCTACGCTGACCGGTATTCTGGTTAACGGGCAAAATTTCGCTACGGATAAAGGGTTCCCGAAAACGATCTTTAAAAACGCCACATTCCAGTTACAGATGGATAACGATGTTGCTAATAATACTCAGTATGAGTGGTCGTCGTCATTCACACCCAATGTATCGGTTAACGATCAGGGTCAGGTGACGATTACCTACCAAACCTATAGCGAAGTGGCTGTGACGGCGAAAAGTAAAAAATTCCCAAGTTATTCGGTGAGTTATCGGTTCTACCCAAATCGGTGGATATACGATGGCGGCAGATCGCTGGTATCCAGTCTCGAGGCCAGCAGACAATGCCAAGGTTCAGATATGTCTGCGGTTCTTGAATCCTCACGTGCAACCAACGGAACGCGTGCGCCTGACGGGACATTGTGGGGCGAGTGGGGGAGCTTGACCGCGTATAGTTCTGATTGGCAATCTGGTGAATATTGGGTCAAAAAGACCAGCACGGATTTTGAAACCATGAATATGGACACAGGCGCACTGCAACCAGGGCCTGCATACTTGGCGTTCCCGCTCTGTGCGCTGTCAATATAAgaattcgaagcttgggcccgaacaaaaactcatctcagaagaggatctgaatagcgccgtcgaccatcatcatcatcatcattgagtttaaacggtctccagcttggctgttttggcggatgagagaagattttcagcctgatacagattaaatcagaacgcagaagcggtctgataaaacagaatttgcctggcggcagtagcgcggtggtcccacctgaccccatgccgaactcagaagtgaaacgccgtagcgccgatggtagtgtggggtctccccatgcgagagtagggaactgccaggcatcaaataaaacgaaaggctcagtcgaaagactgggcctttcgttttatctgttgtttgtcggtgaactaattcgaagcttgacataagcggctatttaacgaccctgccctgaaccgacgaccgggtcgaatttgctttcgaatttctgccattcatccgcttattatcacttattcaggcgtagcaccaggcgtttaagggcaccaataactgccttaaaaaaattacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtaattcattaagcattctgccgacatggaagccatcacagacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatcgtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacggaactccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgataactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtatttattcggcgcaaagtgcgtcgggtgatgctgccaacttactgatttagtgtatgatggtgtttttgaggtgctccagtggcttctgtttctatcagctgtccctcctgttcagctactgacggggtggtgcgtaacggcaaaagcaccgccggacatcagcgctagcggagtgtatactggcttactatgttggcactgatgagggtgtcagtgaagtgcttcatgtggcaggagaaaaaaggctgcaccggtgcgtcagcagaatatgtgatacaggatatattccgcttcctcgctcactgactcgctacgctcggtcgttcgactgcggcgagcggaaatggcttacgaacggggcggagatttcctggaagatgccaggaagatacttaacagggaagtgagagggccgcggcaaagccgtttttccataggctccgcccccctgacaagcatcacgaaatctgacgctcaaatcagtggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggcggctccctcgtgcgctctcctgttcctgcctttcggtttaccggtgtcattccgctgttatggccgcgtttgtctcattccacgcctgacactcagttccgggtaggcagttcgctccaagctggactgtatgcacgaaccccccgttcagtccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggaaagacatgcaaaagcaccactggcagcagccactggtaattgatttagaggagttagtcttgaagtcatgcgccggttaaggctaaactgaaaggacaagttttggtgactgcgctcctccaagccagttacctcggttcaaagagttggtagctcagagaaccttcgaaaaaccgccctgcaaggcggttttttcgttttcagagcaagagattacgcgcagaccaaaacgatctcaagaagatcatcttattaatcagataaaatatttctagatttcagtgcaatttatctcttcaaatgtagcacctgaagtc pAC-LuxInv   7181 JCA Non-BB              
14                                      
15                                      
16                                      
17   g   pSB1A2 EX001 [FRT][CmR] ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgcca Bca1010 Bca1016 944 JCA Composite              
18 g     pSB1AK3 EX002 [FRT][CmR][FRT] ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgccactagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttcta EX001 Bca1010 986 JCA Composite              
19 g     pSB1A2 EX003 [FRT][CmR] ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgcca blank EX001 944 JCA Composite              
20 g     pSB1A2 EX004 [RBS][GFP] ctagagaaagaggagaaatactagatgcgtaaaggagaagaacttttcactggagttgtcccaattcttgttgaattagatggtgatgttaatgggcacaaattttctgtcagtggagagggtgaaggtgatgcaacatacggaaaacttacccttaaatttatttgcactactggaaaactacctgttccatggccaacacttgtcactactttcggttatggtgttcaatgctttgcgagatacccagatcatatgaaacagcatgactttttcaagagtgccatgcccgaaggttatgtacaggaaagaactatatttttcaaagatgacgggaactacaagacacgtgctgaagtcaagtttgaaggtgatacccttgttaatagaatcgagttaaaaggtattgattttaaagaagatggaaacattcttggacacaaattggaatacaactataactcacacaatgtatacatcatggcagacaaacaaaagaatggaatcaaagttaacttcaaaattagacacaacattgaagatggaagcgttcaactagcagaccattatcaacaaaatactccaattggcgatggccctgtccttttaccagacaaccattacctgtccacacaatctgccctttcgaaagatcccaacgaaaagagagaccacatggtccttcttgagtttgtaacagctgctgggattacacatggcatggatgaactatacaaataataata b0034 e0040 746 JCA Composite              
21                                      
22         pSB1A2 in Regular BBa vector ctagtagcggccgctgcaggcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtctaagaaaccattattatcatgacattaacctataaaaataggcgtatcacgaggcagaatttcagataaaaaaaatccttagctttcgctaaggatgatttctggaattcgcggccgcat                      
23         pSB1AK3 in KanR/AmpR BBa vector ctagtagcggccgctgcagtccggcaaaaaaacgggcaaggtgtcaccaccctgccctttttctttaaaaccgaaaagattacttcgcgttatgcaggcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagctcgagtcccgtcaagtcagcgtaatgctctgccagtgttacaaccaattaaccaattctgattagaaaaactcatcgagcatcaaatgaaactgcaatttattcatatcaggattatcaataccatatttttgaaaaagccgtttctgtaatgaaggagaaaactcaccgaggcagttccataggatggcaagatcctggtatcggtctgcgattccgactcgtccaacatcaatacaacctattaatttcccctcgtcaaaaataaggttatcaagtgagaaatcaccatgagtgacgactgaatccggtgagaatggcaaaagcttatgcatttctttccagacttgttcaacaggccagccattacgctcgtcatcaaaatcactcgcatcaaccaaaccgttattcattcgtgattgcgcctgagcgagacgaaatacgcgatcgctgttaaaaggacaattacaaacaggaatcgaatgcaaccggcgcaggaacactgccagcgcatcaacaatattttcacctgaatcaggatattcttctaatacctggaatgctgttttcccggggatcgcagtggtgagtaaccatgcatcatcaggagtacggataaaatgcttgatggtcggaagaggcataaattccgtcagccagtttagtctgaccatctcatctgtaacatcattggcaacgctacctttgccatgtttcagaaacaactctggcgcatcgggcttcccatacaatcgatagattgtcgcacctgattgcccgacattatcgcgagcccatttatacccatataaatcagcatccatgttggaatttaatcgcggcctggagcaagacgtttcccgttgaatatggctcataacaccccttgtattactgtttatgtaagcagacagttttattgttcatgatgatatatttttatcttgtgcaatgtaacatcagagattttgagacacaacgtggctttgttgaataaatcgaacttttgctgagttgaaggatcagctcgagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtctaagaaaccattattatcatgacattaacctataaaaataggcgtatcacgaggcagaatttcagataaaaaaaatccttagctttcgctaaggatgatttctggaattcgcggccgctt                      
24                                      

OWW Excel CSV Convert

 • Name:Microsoft Excel Comma Separated Value (CSV) File
 • File Suffix: CSV
 • OWW Action: [[Special:Excelupload]]
 • OWW Converter URL: [[Special:Excelupload]]
 • File Location: CSV File Uploaded to by OWW member to OpenWetWare.org

Live Example:


Plasmid Calculator:
vector: part: 3057 bp
[FRT][CmR][FRT] in Regular BBa vector ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgccactagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagtagcggccgctgcaggcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtctaagaaaccattattatcatgacattaacctataaaaataggcgtatcacgaggcagaatttcagataaaaaaaatccttagctttcgctaaggatgatttctggaattcgcggccgcat pSB1A2 EX002 3057
g g Vector Part Description Sequence Lefty Righty Size Creator Note Registry #
pSB1A2 Blank Blank 0 Basic
g g pSB1A2 Bca1010 [FRT] ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttcta Bca1010 42 JCA Basic J61020
g pSB1A2 Bca1016 [CmR] ctagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgcca Bca1016 902 JCA Basic J61000
pSB1A2 r0040 [Ptet] ctagagtccctatcagtgatagagattgacatccctatcagtgatagagatactgagcacta r0040 62 MIT Basic r0040
pSB1AK3 b0015 [TT] ctagagccaggcatcaaataaaacgaaaggctcagtcgaaagactgggcctttcgttttatctgttgtttgtcggtgaacgctctctactagagtcacactggctcaccttcgggtgggcctttctgcgtttatata b0015 137 MIT Basic b0015
pSB1AK3 b0034 [RBS] ctagagaaagaggagaaata b0034 20 MIT Basic b0034
pSB1A2 b0032 [RBS] ctagagtcacacaggaaagta b0032 21 MIT Basic b0032
pSB1A2 e0040 [GFP] ctagatgcgtaaaggagaagaacttttcactggagttgtcccaattcttgttgaattagatggtgatgttaatgggcacaaattttctgtcagtggagagggtgaaggtgatgcaacatacggaaaacttacccttaaatttatttgcactactggaaaactacctgttccatggccaacacttgtcactactttcggttatggtgttcaatgctttgcgagatacccagatcatatgaaacagcatgactttttcaagagtgccatgcccgaaggttatgtacaggaaagaactatatttttcaaagatgacgggaactacaagacacgtgctgaagtcaagtttgaaggtgatacccttgttaatagaatcgagttaaaaggtattgattttaaagaagatggaaacattcttggacacaaattggaatacaactataactcacacaatgtatacatcatggcagacaaacaaaagaatggaatcaaagttaacttcaaaattagacacaacattgaagatggaagcgttcaactagcagaccattatcaacaaaatactccaattggcgatggccctgtccttttaccagacaaccattacctgtccacacaatctgccctttcgaaagatcccaacgaaaagagagaccacatggtccttcttgagtttgtaacagctgctgggattacacatggcatggatgaactatacaaataataata e0040 726 MIT Basic e0040
pAC-LuxInv p15A/CmR plasmid with invasin under lux operon ggatcGCGGCCGCTTAATTTTTAAAGTATGGGCAATCAATTGCTCCTGTTAAAATTGCTTTAGAAATACTTTGGCAGCGGTTTGTTGTATTGAGTTTCATTTGCGCATTGGTTAAATGGAAAGTGACAGTACGCTCACTGCAGCCTAATATTTTTGAAATATCCCAAGAGCTTTTTCCTTCGCATGCCCACGCTAAACATTCTTTTTCTCTTTTGGTTAAATCGTTGTTTGATTTATTATTTGCTATATTTATTTTTCGATAATTATCAACTAGAGAAGGAACAATTAATGGTATGTTCATACACGCATGTAAAAATAAACTATCTATATAGTTGTCTTTTTCTGAATGTGCAAAACTAAGCATTCCGAAGCCATTGTTAGCCGTATGAATAGGGAAACTAAACCCAGTGATAAGACCTGATGTTTTCGCTTCTTTAATTACATTTGGAGATTTTTTATTTACAGCATTGTTTTCAAATATATTCCAATTAATTGGTGAATGATTGGAGTTAGAATAATCTACTATAGGATCATATTTTATTAAATTAGCGTCATCATAATATTGCCTCCATTTTTTAGGGTAATTATCTAGAATTGAAATATCAGATTTAACCATAGAATGAGGATAAATGATCGCGAGTAAATAATATTCACAATGTACCATTTTAGTCATATCAGATAAGCATTGATTAATATCATTATTGCTTCTACAAGCTTTAATTTTATTAATTATTCTGTATGTGTCGTCGGCATTTATGTTTTTCATACCCATCTCTTTATCCTTACCTATTGTTTGTCGCAAGTTTTGCGTGTTATATATCATTAAAACGGTAATGGATTGACATTTGATTCTAATAAATTGGATTTTTGTCACACTATTGTATCGCTGGGAATACAATTACTTAACATAAGCACCTGTAGGATCGTACAGGTTTACGCAAGAAAATGGTTTGTTATAGTCGAATAAACGCAAGGGAGGTTGGTATGACTATAATGATAAAAAAATCGGATTTTTTGGCAATTCCATCGGAGGAGTATAAAGGTATTCTAAGTCTTCGTTATCAAGTGTTTAAGCAAAGACTTGAGTGGGACTTAGTTGTAGAAAATAACCTTGAATCAGATGAGTATGATAACTCAAATGCAGAATATATTTATGCTTGTGATGATACTGAAAATGTAAGTGGATGCTGGCGTTTATTACCTACAACAGGTGATTATATGCTGAAAAGTGTTTTTCCTGAATTGCTTGGTCAACAGAGTGCTCCCAAAGATCCTAATATAGTCGAATTAAGTCGTTTTGCTGTAGGTAAAAATAGCTCAAAGATAAATAACTCTGCTAGTGAAATTACAATGAAACTATTTGAAGCTATATATAAACACGCTGTTAGTCAAGGTATTACAGAATATGTAACAGTAACATCAACAGCAATAGAGCGATTTTTAAAGCGTATTAAAGTTCCTTGTCATCGTATTGGAGACAAAGAAATTCATGTATTAGGTGATACTAAATCGGTTGTATTGTCTATGCCTATTAATGAACAGTTTAAAAAAGCAGTCTTAAATTAATGTTGTTAAATCATTAATTTATTTTAAATACTAAGTATATTATAGGGAAAATAATGAATAAATGTATTCCAATGATAATTAATGGAATGATTCAAGATTTTGATAATTATGCATATAAAGAAGTTAAACTAAATAATGATAATAGAGTAAAATTATCTGTCATTACGGATCCGTTTGACGTATGACAGGTATGCTTTATTTCATTTAAATTATGATGGTTTTCCAGCCAATCAGTGAGTTTCTCTTGATAAGGAATGCGGGAATGTCTATGTATTTTAATAAAATAATTTCATTTAATATTATTTCACGAATAGTTATTTGTATCTTTTTGATATGTGGAATGTTCATGGCTGGGGCTTCAGAAAAATATGATGCTAACGCACCGCAACAGGTCCAGCCTTATTCTGTCTCTTCATCTGCATTTGAAAATCTCCATCCTAATAATGAAATGGAGAGTTCAATCAATCCCTTTTCCGCATCGGATACAGAAAGAAATGCTGCAATAATAGATCGCGCCAATAAGGAGCAGGAGACTGAAGCGGTGAATAAGATGATAAGCACCGGGGCCAGGTTAGCTGCATCAGGCAGGGCATCTGATGTTGCTCACTCAATGGTGGGCGATGCGGTTAATCAAGAAATCAAACAGTGGTTAAATCGATTCGGTACGGCTCAAGTTAATCTGAATTTTGACAAAAATTTTTCGCTAAAAGAAAGCTCTCTTGATTGGCTGGCTCCTTGGTATGACTCTGCTTCATTCCTCTTTTTTAGTCAGTTAGGTATTCGCAATAAAGACAGCCGCAACACACTTAACCTTGGCGTCGGGATACGTACATTGGAGAACGGTTGGCTGTACGGACTTAATACTTTTTATGATAATGATTTGACCGGCCACAACCACCGTATCGGTCTTGGTGCCGAGGCCTGGACCGATTATTTACAGTTGGCTGCCAATGGGTATTTTCGCCTCAATGGATGGCACTCGTCGCGTGATTTCTCCGACTATAAAGAGCGCCCAGCCACTGGGGGGGATTTGCGCGCGAATGCTTATTTACCTGCACTCCCACAACTGGGGGGGAAGTTGATGTATGAGCAATACACCGGTGAGCGTGTTGCTTTATTTGGTAAAGATAATCTGCAACGCAACCCTTATGCCGTGACTGCCGGGATCAATTACACCCCCGTGCCTCTACTCACTGTCGGGGTAGATCAGCGTATGGGGAAAAGCAGTAAGCATGAAACACAGTGGAACCTCCAAATGAACTATCGCCTGGGCGAGAGTTTTCAGTCGCAACTTAGCCCTTCAGCGGTGGCAGGAACACGTCTACTGGCGGAGAGCCGCTATAACCTTGTCGATCGTAACAATAATATCGTGTTGGAGTATCAGAAACAGCAGGTGGTTAAACTGACATTATCGCCAGCAACTATCTCCGGCCTGCCGGGTCAGGTTTATCAGGTGAACGCACAAGTACAAGGGGCATCTGCTGTAAGGGAAATTGTCTGGAGTGATGCCGAACTGATTGCCGCTGGCGGCACATTAACACCACTGAGTACCACACAATTCAACTTGGTTTTACCGCCTTATAAACGCACAGCACAAGTGAGTCGGGTAACGGACGACCTGACAGCCAACTTTTATTCGCTTAGTGCGCTCGCGGTTGATCACCAAGGAAACCGATCTAACTCATTCACATTGAGCGTCACCGTTCAGCAGCCTCAGTTGACATTAACGGCGGCCGTCATTGGTGATGGCGCACCGGCTAATGGGAAAACTGCAATCACCGTTGAGTTCACCGTTGCTGATTTTGAGGGGAAACCCTTAGCCGGGCAGGAGGTGGTGATAACCACCAATAATGGTGCGCTACCGAATAAAATCACGGAAAAGACAGATGCAAATGGCGTCGCGCGCATTGCATTAACCAATACGACAGATGGCGTGACGGTAGTCACAGCAGAAGTGGAGGGGCAACGGCAAAGTGTTGATACCCACTTTGTTAAGGGTACTATCGCGGCGGATAAATCCACTCTGGCTGCGGTACCGACATCTATCATCGCTGATGGTCTAATGGCTTCAACCATCACGTTGGAGTTGAAGGATACCTATGGGGACCCGCAGGCTGGCGCGAATGTGGCTTTTGACACAACCTTAGGCAATATGGGCGTTATCACGGATCACAATGACGGCACTTATAGCGCACCATTGACCAGTACCACGTTGGGGGTAGCAACAGTAACGGTGAAAGTGGATGGGGCTGCGTTCAGTGTGCCGAGTGTGACGGTTAATTTCACGGCAGATCCTATTCCAGATGCTGGCCGCTCCAGTTTCACCGTCTCCACACCGGATATCTTGGCTGATGGCACGATGAGTTCCACATTATCCTTTGTCCCTGTCGATAAGAATGGCCATTTTATCAGTGGGATGCAGGGCTTGAGTTTTACTCAAAACGGTGTGCCGGTGAGTATTAGCCCCATTACCGAGCAGCCAGATAGCTATACCGCGACGGTGGTTGGGAATAGTGTCGGTGATGTCACAATCACGCCGCAGGTTGATACCCTGATACTGAGTACATTGCAGAAAAAAATATCCCTATTCCCGGTACCTACGCTGACCGGTATTCTGGTTAACGGGCAAAATTTCGCTACGGATAAAGGGTTCCCGAAAACGATCTTTAAAAACGCCACATTCCAGTTACAGATGGATAACGATGTTGCTAATAATACTCAGTATGAGTGGTCGTCGTCATTCACACCCAATGTATCGGTTAACGATCAGGGTCAGGTGACGATTACCTACCAAACCTATAGCGAAGTGGCTGTGACGGCGAAAAGTAAAAAATTCCCAAGTTATTCGGTGAGTTATCGGTTCTACCCAAATCGGTGGATATACGATGGCGGCAGATCGCTGGTATCCAGTCTCGAGGCCAGCAGACAATGCCAAGGTTCAGATATGTCTGCGGTTCTTGAATCCTCACGTGCAACCAACGGAACGCGTGCGCCTGACGGGACATTGTGGGGCGAGTGGGGGAGCTTGACCGCGTATAGTTCTGATTGGCAATCTGGTGAATATTGGGTCAAAAAGACCAGCACGGATTTTGAAACCATGAATATGGACACAGGCGCACTGCAACCAGGGCCTGCATACTTGGCGTTCCCGCTCTGTGCGCTGTCAATATAAgaattcgaagcttgggcccgaacaaaaactcatctcagaagaggatctgaatagcgccgtcgaccatcatcatcatcatcattgagtttaaacggtctccagcttggctgttttggcggatgagagaagattttcagcctgatacagattaaatcagaacgcagaagcggtctgataaaacagaatttgcctggcggcagtagcgcggtggtcccacctgaccccatgccgaactcagaagtgaaacgccgtagcgccgatggtagtgtggggtctccccatgcgagagtagggaactgccaggcatcaaataaaacgaaaggctcagtcgaaagactgggcctttcgttttatctgttgtttgtcggtgaactaattcgaagcttgacataagcggctatttaacgaccctgccctgaaccgacgaccgggtcgaatttgctttcgaatttctgccattcatccgcttattatcacttattcaggcgtagcaccaggcgtttaagggcaccaataactgccttaaaaaaattacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtaattcattaagcattctgccgacatggaagccatcacagacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatcgtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacggaactccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgataactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtatttattcggcgcaaagtgcgtcgggtgatgctgccaacttactgatttagtgtatgatggtgtttttgaggtgctccagtggcttctgtttctatcagctgtccctcctgttcagctactgacggggtggtgcgtaacggcaaaagcaccgccggacatcagcgctagcggagtgtatactggcttactatgttggcactgatgagggtgtcagtgaagtgcttcatgtggcaggagaaaaaaggctgcaccggtgcgtcagcagaatatgtgatacaggatatattccgcttcctcgctcactgactcgctacgctcggtcgttcgactgcggcgagcggaaatggcttacgaacggggcggagatttcctggaagatgccaggaagatacttaacagggaagtgagagggccgcggcaaagccgtttttccataggctccgcccccctgacaagcatcacgaaatctgacgctcaaatcagtggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggcggctccctcgtgcgctctcctgttcctgcctttcggtttaccggtgtcattccgctgttatggccgcgtttgtctcattccacgcctgacactcagttccgggtaggcagttcgctccaagctggactgtatgcacgaaccccccgttcagtccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggaaagacatgcaaaagcaccactggcagcagccactggtaattgatttagaggagttagtcttgaagtcatgcgccggttaaggctaaactgaaaggacaagttttggtgactgcgctcctccaagccagttacctcggttcaaagagttggtagctcagagaaccttcgaaaaaccgccctgcaaggcggttttttcgttttcagagcaagagattacgcgcagaccaaaacgatctcaagaagatcatcttattaatcagataaaatatttctagatttcagtgcaatttatctcttcaaatgtagcacctgaagtc pAC-LuxInv 7181 JCA Non-BB
g pSB1A2 EX001 [FRT][CmR] ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgcca Bca1010 Bca1016 944 JCA Composite
g pSB1AK3 EX002 [FRT][CmR][FRT] ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgccactagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttcta EX001 Bca1010 986 JCA Composite
g pSB1A2 EX003 [FRT][CmR] ctagaggaagttcctatactttTtagagaataggaacttctactagaggaataggaacttcatttaaatggcgcgccttacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtattcattaagcatctgccgacatggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcgccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggccacgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattctcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaatatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtttcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctcaccgtctttcattgccatacgtaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtgaataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaatatccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgttctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccattttagcttccttagctcctgaaaatctcgacaactcaaaaaatacgcccggtagtgatcttatttcattatggtgaaagttggaacctcttacgtgccgatcaacgtctcattttcgccaaaagttggcccagggcttcccggtatcaacagggacaccaggatttatttattctgcgaagtgatcttccgtcacaggtaggcgcgcca blank EX001 944 JCA Composite
g pSB1A2 EX004 [RBS][GFP] ctagagaaagaggagaaatactagatgcgtaaaggagaagaacttttcactggagttgtcccaattcttgttgaattagatggtgatgttaatgggcacaaattttctgtcagtggagagggtgaaggtgatgcaacatacggaaaacttacccttaaatttatttgcactactggaaaactacctgttccatggccaacacttgtcactactttcggttatggtgttcaatgctttgcgagatacccagatcatatgaaacagcatgactttttcaagagtgccatgcccgaaggttatgtacaggaaagaactatatttttcaaagatgacgggaactacaagacacgtgctgaagtcaagtttgaaggtgatacccttgttaatagaatcgagttaaaaggtattgattttaaagaagatggaaacattcttggacacaaattggaatacaactataactcacacaatgtatacatcatggcagacaaacaaaagaatggaatcaaagttaacttcaaaattagacacaacattgaagatggaagcgttcaactagcagaccattatcaacaaaatactccaattggcgatggccctgtccttttaccagacaaccattacctgtccacacaatctgccctttcgaaagatcccaacgaaaagagagaccacatggtccttcttgagtttgtaacagctgctgggattacacatggcatggatgaactatacaaataataata b0034 e0040 746 JCA Composite
pSB1A2 in Regular BBa vector ctagtagcggccgctgcaggcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtctaagaaaccattattatcatgacattaacctataaaaataggcgtatcacgaggcagaatttcagataaaaaaaatccttagctttcgctaaggatgatttctggaattcgcggccgcat
pSB1AK3 in KanR/AmpR BBa vector ctagtagcggccgctgcagtccggcaaaaaaacgggcaaggtgtcaccaccctgccctttttctttaaaaccgaaaagattacttcgcgttatgcaggcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagctcgagtcccgtcaagtcagcgtaatgctctgccagtgttacaaccaattaaccaattctgattagaaaaactcatcgagcatcaaatgaaactgcaatttattcatatcaggattatcaataccatatttttgaaaaagccgtttctgtaatgaaggagaaaactcaccgaggcagttccataggatggcaagatcctggtatcggtctgcgattccgactcgtccaacatcaatacaacctattaatttcccctcgtcaaaaataaggttatcaagtgagaaatcaccatgagtgacgactgaatccggtgagaatggcaaaagcttatgcatttctttccagacttgttcaacaggccagccattacgctcgtcatcaaaatcactcgcatcaaccaaaccgttattcattcgtgattgcgcctgagcgagacgaaatacgcgatcgctgttaaaaggacaattacaaacaggaatcgaatgcaaccggcgcaggaacactgccagcgcatcaacaatattttcacctgaatcaggatattcttctaatacctggaatgctgttttcccggggatcgcagtggtgagtaaccatgcatcatcaggagtacggataaaatgcttgatggtcggaagaggcataaattccgtcagccagtttagtctgaccatctcatctgtaacatcattggcaacgctacctttgccatgtttcagaaacaactctggcgcatcgggcttcccatacaatcgatagattgtcgcacctgattgcccgacattatcgcgagcccatttatacccatataaatcagcatccatgttggaatttaatcgcggcctggagcaagacgtttcccgttgaatatggctcataacaccccttgtattactgtttatgtaagcagacagttttattgttcatgatgatatatttttatcttgtgcaatgtaacatcagagattttgagacacaacgtggctttgttgaataaatcgaacttttgctgagttgaaggatcagctcgagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtctaagaaaccattattatcatgacattaacctataaaaataggcgtatcacgaggcagaatttcagataaaaaaaatccttagctttcgctaaggatgatttctggaattcgcggccgctt
Personal tools