User:Alexander S Mikheyev/Notebook/rotifer alien genes/2010/04/05

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search
Alien genes Main project page
Previous entry      Next entry

Contents

Alien Genes New Primer Screen

Reaction mixture conc. 1x x32.5 ' Lane Gene Lane Gene
Temp (Ithaca1 C3, 62)??2651AV1015817AV10084
TopTaq Buffer10x132.52AV1015318AV10082
dNTP mix10 mM each0.26.53AV1015119AV10075
Primer mix5 uM each14AV1015020AV10071
TopTaq5 U/ul0.051.6255AV1014021AV10045
Milli Q5.75186.8756AV1013422AV10043
10 ul7AV1013023AV10042
8AV1012324AV10041
PCR cycle9AV1012125AV10034
94C3 min10AV1010426AV10028
11AV1010927AV10027
98C10 sec12AV1009928AV10025
60C3 min13AV1009829AV10016
x3514AV1009430AV10011
15AV1009231AV10007
72C5 min16AV1008932AV10002

Loaded 2.5ul of each sample

Image:0060-1.jpg


Alien Genes LongPCR

Amplification of TEL_L_A

' [CONC] 1X 2 '
Water5.310.6
Takara LA Taq5U0.10.2
Takara LA Buffer10X12
dNTP2.5uM each1.63.2
*Template1ng12
Primer Mix5uM each1
10.0ul189.0ul/RXN
add 1.0 Primer Mix
* AV or CCA3
PCR Cycle
94C 1 min
98C10 sec
65C15 min
30X
AMP Lane Template MIX Contents ' Size Fosmid
1AV137AV10083 FWDAV10084 RVS5400AV TEL L B
2AV138AV10083 FWDAV10084.2 RVSAV TEL L B
3CCA3137AV10083 FWDAV10084 RVS5400AV TEL L B
4CCA3138AV10083 FWDAV10084.2 RVSAV TEL L B

Loaded 1ul of each sample

Image:05April10.jpg

Personal tools