User:Tk/Notebook/MF/2008/08/19

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search
Mesoplasma florum simplification Main Page
Previous entry      Next entry

Poly T/A tail alignments

  • 44560 ACAAAAAGTAGGGCTTGTTTTTTTTTTTTTTTTGCTTTCTCCAAAATAGA 44609
  • 284195 AAAAGTTCTTTTTTTTTTTTTTTTGTGAGTAGAATAA 284231
  • 437630 agacaaaaaa gtgttttttt tttttttttg tctacaataa 437590 (RC)Personal tools